4 sep. 2022

UTMANINGEN: Psalm 107 och 108


Psalm 107 - VAD SÄGER HERRENS ÅTERLÖSTA?

Bibelläsning: Psalm 107
Läs bibeltexten här

"Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta..." (Ps 107:1-2 FB)

Vad säger Herrens återlösta? Psalmisten svarar: De tackar Herren för hans godhet och nåd.

Psalmen talar om olika situationer där människor varit i trångmål. Gång på gång återkommer orden: "Men de ropade till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål"

Det får också vi göra. Vi får se tillbaka på vår historia. Vi får se de olika situationer där vi har varit i nöd och ropat till Herren. Vi får tacka för att han gav sitt liv för att göra det möjligt för oss att ta emot frälsningen.

Vi får tillsammans med kören av Herrens återlösta stämma in i lovsången om att Herren är god. 

Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är god!

Kommentar:
Alla Herrens friköpta får vara med i tacksägelsen och lovsången till Gud.

Gång på gång kommer folket i svårigheter, men ”De ropade till Herren i sin nöd” (vers 6, 13,19, 28), och Herren räddade dem.

Gud har samlat sitt folk ”från öst och väst, nord och syd” (vers 3). Från fångenskapen i väst återkom israeliterna efter slaveriet i Egypten (1400-talet f.Kr.), från fångenskapen i öst återkom de efter den babyloniska fångenskapen (500-talet f.Kr.). Men återkomsten från alla väderstrecken uppfylldes först 1948 efter att de hade varit förskingrade över hela jorden sedan år 70 e.Kr.


Bibelläsning: Psalm 108 
Läs bibeltexten här

"Ty din nåd är stor och når upp över himlen och din sanning upp över skyarna" (Ps 108:5 FB)

Också denna psalm är en lovsång till Gud. Den handlar om hur väldig Gud är och hur oändlig hans nåd är.

När författaren beskriver oändligheten säger han att den inte bara når till himlen utan till och med över himlen. Hur långt är det till himlen? Hur långt blir det då om man fortsätter över himlen?

Men psalmen talar inte bara om nåd. Den talar också om sanning. Då Jesus kom, många år efter att psalmen skrevs, så kom han också med både nåd och sanning (Joh 1:14).

Sanningen är, att Gud är helig och att han inte kompromissar med synden. Synden är en verklighet i vår värld och i våra liv, även om många idag försöker att bortförklara den. Man säger att "det är väl inte så farligt." Men det är farligt. Så farligt att Gud fick sända sin egen son för att sona för vår synd.

Sanningen finns i Guds ord. Det är evigt och står fast, även om många idag försöker att nedvärdera dess betydelse.

Men som sagt, Jesus kommer inte bara med sanningen om rätt och fel. Han kommer också med nåd. Han vet hur bräckliga vi människor är och hur ofta vi misslyckas. Han ger fullständig nåd och förlåtelse genom Jesus.

"Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).

Guds eviga sanning står fast, Han ändrar inte på den och Guds oändliga nåd står fast ända till den dag Jesus kommer tillbaka till jorden.

Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus kom med nåd och sanning.

Kommentar:
Psalmen börjar med lovsång och tacksägelse till Gud (vers 1-5). Därefter övergår lovsången till bön (vers 6-13). Det kan vara ett bra böneschema även för oss idag. Börja med att lyfta blicken och möta Gud och hans storhet i lovsången. Därefter kan vi komma med våra bönebegär inför Herren.

Psalmen avslutas med att trosvisst proklamera ”Med Gud kan vi göra storverk” (vers 15), och underförstått utan Gud kan vi inte åstadkomma så mycket.

Denna undervisning möter oss också i Nya Testamentet: ”Utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5), men Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13).


Inga kommentarer: