16 sep. 2022

LEVA FÖR ATT BEHAGA GUD –1 Tess 4


Bibelläsning: Första Tess 4
Läs bibeltexten här

"För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta." (1 Tess 4:1 FB)

Först hade de lärt sig hur man ska leva ett liv som behagar Gud. Då de hade lärt sig det, började de leva efter det. Då de hade börjat leva efter det, uppmanas de att ännu mer överflöda i detta.


De flesta har en känsla för vad som behagar Gud och vad som inte behagar Gud.


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig idag att överflöda i att vilja behaga dig, Herre.ÖVERSIKT -KOMMENTAR -TILL EFTERTANKE


Ännu mer (vers 1-12)
Här fortsätter Paulus att tala om helgelseprocessen. Han berömmer församlingsmedlemmarna i Tessalonike för deras framsteg men uppmanar dem till ”ännu mer”, till att fortsätta, inte slå sig till ro utan låta helgelseprocessen gå vidare i deras liv. Den tar aldrig slut. Det finns alltid ett ”ännu mer”.
Helgelse är att bli mer lik Jesus. Hur lång tid tar det att bli det? Det tar ett helt liv. Det bara fortsätter dag efter dag tills vi en dag möter honom, då skal vi bli lika honom:
”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2)

TILL EFTERTANKE

Hur viktigt är det för mig att utvecklas vidare i min helgelseprocess? Vad är det som är drivkraften för mig? Och om jag inte har någon längtan att växa vidare, vad kan det bero på?


Jesus kommer (Vers 13-18)

Här får vi en ytterligare inblick i det som ska ske i förbindelse med Jesu andra tillkommelse.
”…då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” (1 Thess 4:16-17)


I förra kapitlet läste vi att Jesus kommer tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”, med dem som blivit kristna. I detta kapitel kommer Jesus för att hämta dem som blivit kristna, både de som hunnit dö och de som fortfarande lever.


Jesu andra tillkommelse beskrivs på två helt olika sätt som absolut inte kan ske samtidigt. I det ena fallet är det något som försvinner från jorden och rycks upp i skyarna och i det andra fallet är det något som kommer till jorden. Låt oss se hur de olika scenarierna beskrivs:

Något försvinner

Ett uttryck som återkommer på flera ställen i Nya Testamentet är att han ska komma ”som en tjuv om natten”. En tjuv om natten kommer oväntat och osynligt, tar något med sig, och försvinner lika osynligt som han kom.
Det enda som man kan märka på jorden är att något plötsligt försvinner. Jesus säger: 
Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.” Luk 17:34-35)
Det är det som beskrivs i detta kapitel. Man brukar kalla det för ”Uppryckelsen”.

Något kommer

Som vi läste i förra kapitlet kommer Jesus tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”. Jesus beskriver det så här:
Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24:30-31)
Detta liknar inte alls bilden av en tjuv om natten. En tjuv om natten kommer knappast så att alla kan se honom och spelar basun.

En trolig (och vanlig) tolkning

1. Jesu återkomst inleds med uppryckelsen. Jesus kommer och hämtar de troende som lever och som har levat.
2. Sedan inträffar den stora vedermödan som Jesus talar om  i Matteus 24. I Tessalonikerbreven talas det om Vreden och i Uppenbarelseboken om Vredesskålar. Det blir en svår tid och Jesus säger:
Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” (Matt 24:21)
Många menar att den stora Vedermödan kommer att vara en sjuårsperiod på grund av en profetia i Daniels bok som Jesus hänvisar till i sitt stora tal om den sista tiden i Matt 24.
3. Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga för att ta tillbaka makten på jorden.

Det finns naturligtvis många olika sätt att tolka bibelställena om Jesu andra tillkommelse, men här kommer några argument för ovanstående ordning.

a/ Jesus ”räddar oss från den kommande vreden” (1 Thess 1:10)
b/ Jesus säger att det i den sista tiden kommer att vara som på Noas dagar och som på Lots dagar (Luk 17:26-30). Hur var det då? Jo, Gud tog först bort sitt folk innan domen föll.
c/ Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken. De första tre kapitlen handlar om församlingarna på jorden. Fjärde kapitlet inleds med att himlen öppnas och en röst som säger ”Kom hit upp”. Sedan skildras alla vedermödor som kommer att drabba jorden, sett från himlen. I kapitel 19:11 öppnas himlen igen och Jesus kommer tillbaka tillsammans med ”de himmelska härarna” för att ta makten och upprätta sitt fredsrike på jorden. 

TILL EFTERTANKE

Ja, här finns det säkert mycket att tänka över. En viktig sak är att talet om Jesu tillkommelse inte är skrämselpropaganda. Det är tröstens ord. Kapitlet avslutas med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Thess 4:18).
Men samtidigt är det ett varningens ord. Jesus älskar människorna så mycket att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan alla få evigt liv.
Hur tänker du om Bibelns budskap om Jesu andra tillkommelse? För din egen del? För din iver att berätta för andra om Jesus?

Inga kommentarer: