17 sep. 2022

Dagens andakt, den 17 september

”Så kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud…”
(2 Tim 3: 14-16)

Hela det tredje kapitlet i 2 Timoteusbrevet handlar om hur det ska bli i de sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka. Det talas om tre tecken: 1) Egenkärlek – människorna älskar njutning mer än Gud. Man är jagcentrerade och har flyttat över det som tillhör Gud till sig själv. 2) Ytlig kristendom – man bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Man vill gärna kalla sig kristen men man vill inte ta konsekvenserna och 3) Man vågar inte ta ställning – man tar ständigt emot ny undervisning, men man kommer ändå aldrig fram till insikt om sanningen.

Många undersökningar beskriver den postmoderna världens människa på samma sätt. Typiskt för postmodernismen är för det första den narcissistiska människan, som har sig själv i centrum. I den postmoderna världen talar man för det andra om en andlighet som är utformad av varje enskild individ så att den passar, och inte av en allsmäktig Gud som gör anspråk på underkastelse. För det tredje är relativismen ett utpräglat kännetecken för postmodernismen – tron att det inte finns någon absolut sanning, utan det som känns rätt för stunden får vara vägledande för mina beslut.

När vi ser hur Bibeln, nära två tusen år i förväg, så precist beskriver den postmoderna människan, blir det viktigt för oss att följa uppmaningen att hålla fast vid tron på Guds ord – de heliga skrifterna.

BÖN

Tack Herre för att du påminner oss om hur vi kan hålla oss redo för din återkomst till jorden. Jag vill lyssna till ditt ord. Jag vill låta Dig vara centrum i mitt liv. Jag vill lära känna kraften från Dig och jag vill leva i Sanningen.

Inga kommentarer: