23 sep. 2022

Bibelstudier från apostlagärningarna. Del 6 av 12

 

Pingstupplevelsen  

Förra avsnittet handlade om hur man kan tolka Apostlagärningarna. Även om varje enskild berättelse i Apostlagärningarna inte är normerande, så finns det en mönsterbild som går igenom hela boken: Gud kan göra det omöjliga med människor som satsar hela sitt liv på att följa Honom. Petrus, Stefanus, Filippus, Paulus och många fler. Allt pekar på att Gud kan göra ett obegränsat verk genom dem som lever i en obegränsad överlåtelse.

Pingstupplevelsen
Det grekiska ordet för pingst betyder femtio. Pingstdagen var den femtionde dagen efter påskdagen.

Påsken firades till minnet av befrielsen från slaveriet i Egypten. Genom blodet från offerlammet blev människor räddade (2 Mos 12). Denna påsk fick sin fullbordan då Jesus gav sitt liv som ett offerlamm för att frälsa var och en som tror.

Pingsten firades som en glad skördefest. Man prisade Gud för den nya skörden (3 Mos 23:15-22). "När pingstdagen kom" (Apg 2:1) blev det också en glad skördefest. Den dagen blev tre tusen människor "skördade" till Guds rike (Apg 2:41). Pingsten firades också till minnet av att Gud gav lagen på Sinai, skrivet på två stentavlor (2 Mos 19-31). Då skrevs lagen på stentavlor. Då Anden föll över lärjungarna blev lagen inskriven i människors hjärtan.

Då lärjungarna var samlade kom det plötsligt ett dån från himlen och tungor som av eld satte sig på var och en av dem. De blev alla fyllda med den Helige Ande och började tala i tungomål, ett språk de inte hade lärt sig. Detta drog till sig stor uppmärksamhet. Många människor samlades för att se vad som hände.

Under pingsthögtiden hade det samlats judar från alla världen hörn och de blev förvirrade då de hörde sitt eget språk talas av män som de visste kom från Galiléen. Det visste inte vad de skulle tro och de frågade: "Vad betyder detta?" (Apg 2:12). Några trodde till och med att lärjungarna var berusade.

Pingstdagen var den dag då både löftet och befallningen i Apg 1:8 började uppfyllas. Gud mötte lärjungarna på ett nytt sätt, med en ny kraft som gjorde att lärjungarnas okontrollerade uppförande väckte både förskräckelse och undran. Om lärjungarna den dagen inte kunde ha full kontroll och uppföra sig respektabelt, får vi försöka förlåta dem. Gud mötte dem. Väntan på det som var lovat var slut, och lärjungarna lät sig villigt ryckas med av Andens nya vind utan reservationer.

Många namn
Vi använder många olika namn då vi talar om frälsningen: frälst, pånyttfödd, blivit kristen, omvänt sig, blivit ett Guds barn, mött Herren m.fl.

När vi ska försöka beskriva pingstupplevelsen använder vi också många namn: döpt med den Helige Ande, fylld av den Helige Ande, andedöpt, mött Herren på nytt, blivit förnyad, den andra välsignelsen m.fl.

Ibland blir det till och med långa diskussioner om de olika namnen och vad de egentligen betyder och vad som är skillnaden mellan dem. Låt oss se hur Bibeln använder begreppen för att beskriva denna händelse.

Jesus säger i Apg 1:5 "ni skall bli döpta med den helige ande om bara några få dagar."

I Apg 1:8 säger Jesus: "ni skall få kraft när den helige anden kommer över er."

Det är ingen tvekan om att dessa två förutsägelser av Jesus pekar fram mot det som hände med lärjungarna på pingstdagen. Men då dessa två förutsägelser går i uppfyllelse står det att "alla fylldes av helig ande" (Apg 2;4).

Här används det alltså tre olika namn på samma erfarenhet:
-döpt med den helige ande
-den helige ande kommer över dem
-fylld av helig ande
Dessa tre beteckningar är de som genomgående används i det Nya Testamentet. De används i följande sammanhang:

Den Helige Ande kommer över någon:
Matt 3:6; Mark 1:10; Luk 3:22 och Joh 1:32. Beskriver då den Helige Ande kommer över Jesus
Apg 1:8 Jesus säger det till lärjungarna
Apg 8:16 De nyfrälsta i Samarien
Apg 10:44 Kornelius och människorna i hans hus
Apg 19:6 Lärjungarna i Efesos

Döpt med den Helige ande
Matt 3:11; Mark 1:8; Luk 3:16; Joh 1:33; Apg 11:16 Johannes döparen om att Jesus ska döpa med den Helige Ande
Apg 1:5 Jesus om lärjungarna
1 Kor 12:13 Om församlingen i Korint

Fylld av den Helige Ande
Apg 2:4 Lärjungarna på pingstdagen
Apg 4:31 Bönemöte i Jerusalem
Apg 9:17 Ananias till Paulus
Ef 5:18 Till församlingen i Efesos

Då lärjungarna blev fyllda med den Helige Ande var den stora frågan "Vad betyder detta?" (Apg 2:12). Samma fråga kan vara lika aktuell i dag. Vi kommer tillbaka till det i nästa lektion.
-Vad innebär det att bli döpt med den Helige Ande?
-Har inte alla kristna den Helige Ande?

Inga kommentarer: