12 sep. 2022

"SE TILL ATT DU FULLGÖR DEN TJÄNST DU FÅTT AV HERREN" – Kol 4


Bibelläsning: Kolosserbrevet 4

Läs mer här

"Se till att du fullgör den tjänst du fått av Herren" (Kol 4:17)

Paulus uppmanar Arkippos att fullgöra sin tjänst. Paulus ber också om förbön att Gud ska öppna en dörr för hans tjänst.

-Vilken tjänst har jag fått av Herren? (Om du tror att du inte fått någon tjänst, så är det fel svar)
-På vilket sätt kan jag fullgöra, eller förbereda mig för, min tjänst i dag?
-Be Gud att han öppnar en dörr för min tjänst
-Be för andra som är i tjänst att Gud ska öppna en dörr för dem


==> Mannkorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att fullgöra min tjänst helhjärtat. 

ÖVERSIKT - ÖVERSIKT - KOMMENTAR

"Vänligt, men kryddat med salt" - Vers 2-6
Paulus ber om förbön att en dörr ska öppnas för Guds ord. Gud vill naturligtvis alltid att dörrar för Guds ord ska öppnas. Men varför vill Paulus mobilisera bönekraft för att det ska bli som Gud vill?

   Svaret är förmodligen att Gud har begränsat sig till att verka på jorden genom sina älskade barn, eller som svar på sina barns böner.

   Våra böner är med att frigöra det som Gud vill ska hända. I FaderVår ber Gud  oss att vi ska be till honom att hans vilja ska ske.

   Då det gäller vårt tal, räcker det inte att vi är vänliga, vi uppmanas dessutom att vårt tal ska vara kryddat med salt.
Till eftertanke:
- Hur tänker du om förhållandet mellan våra böner och att Guds vilja ska ske?
- Hur kan vi balansera vänlighet med ett tal kryddat med salt?

Fullgör din tjänst - Vers 7-18
Brevet till kolosserna avslutas med en uppmaning till Arkippus: "Se till att du fullgör den tjänst du fått av Herren" (vers 17).
Till eftertanke:
Tydligen behövde Arkippus denna uppmaning. 

- Finns det någon som du skulle kunna ge samma påminnelse? 
- Är det en påminnelse du själv bör ta till dig idag?

Inga kommentarer: