12 sep. 2022

Bibelstudier från Apostlagärningarna. Del 1 av 12


iCloud+

Introduktion 

Tre människor har blivit använda till att skriva mer än hälften av det Nya Testamentet. Den ena heter Paulus och han har skrivit huvuddelen av de brev vi har i Nya Testamentet. Den andre är Johannes som har skrivit ett evangelium, tre brev och Uppenbarelseboken. Den tredje är författaren till Apostlagärningarna, Lukas.

Vi ska först se på Apostlagärningarna generellt. Därefter ska vi stanna vid speciella händelser och frågeställningar av intresse. Genomgången kommer att vara mer tematisk än systematisk. Vi kommer att ta upp speciella teman vi möter i Apostlagärningarna och vi kommer inte att kommentera texten vers för vers.

Apostlagärningarna (Apg)
Apostlagärningarna är den enda boken av sitt slag i Bibeln.
-Evangelierna berättar om Jesu liv på jorden
-Breven förmedlar kristen undervisning
-Uppenbarelseboken är en profetisk framtidsvision
-Apostlagärningarna är en historisk bok. Den förmedlar inte i första hand en lära, vad som borde ha hänt, men den berättar vekligheten, det som verkligen hände.

Apostlagärningarna fortsätter där evangelierna slutar. Den ger oss den yttre ramen och förhållandena som breven skrevs under. Men även om Apostlagärningarna i första hand inte är en lärobok i kristet liv, så har vi, dagens kristna, oändligt mycket att lära av de människor vi möter i den här boken. Vi har också i boken en oändlig källa till inspiration när vi läser vad Gud kan göra genom människor som satsar hela sitt liv på att följa Honom.

Lukas
Författaren till Apg är Lukas. Han har också skrivit Lukas evangelium. När vi läser de inledande verserna i Lukas och Apg ser vi att bägge är adresserade till samma person, Teofilus. I Apg 1:1 hänvisar också Lukas till sin första bok som är Lukasevangeliet.

Bibeln berättar inte speciellt mycket om denne Lukas: Han blir bara omnämnd tre gånger: Kol 4,14; 2 Tim 4:11; och Filemon 23. Men med de upplysningar vi får om Lukas kan vi med stor sannolikhet dra följande slutsatser:
-Lukas var läkare från Antiokia. Han var hednakristen och den enda icke-judiska författaren i Nya Testamentet.
-Lukas var inte med från början. Han blev antagligen kristen då de kristna började spridas ut från Jerusalem efter pingsten.
-Lukas var en trogen medarbetare till Paulus och följde honom på flera resor (långa stycken i Apg är skrivna i vi-form):
-Lukas var också tillsammans med Paulus under fängelsetiden i Rom. Det är troligt att det var under den tiden Lukas skrev Apostlagärningarna, tidigt på 60-talet e.Kr., samtidigt som Paulus skrev flera av sina brev.

Historiskt dokument
Lukas var vetenskapsman. Han arbetade med stor omsorg och noggrannhet. Han beskriver det själv i inledningen av Lukasevangeliet: "...och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga." (Luk 1:3-4).

Apg är i stort sett det enda dokument som behandlar kristendomens utveckling åren 30-60 e.Kr. Men trots det finns det en mängd sakupplysningar i Apg som kan kontrolleras och som visar att Lukas var kunskapsrik och exakt i sina beskrivningar. Han ger korrekta upplysningar:
-om en rad geografiska platser
-om judiskt rättsväsen, partier, överstepräster och tempelvakter
-om romerskt rättsväsen, titlar, domstolar, romerska medborgares privilegier och arméns organisation
-om sjöresor och navigation
-om grekisk religion

Allt detta har bidragit till att man ser på Apg som ett trovärdigt historiskt dokument som:
-beskriver uppfyllelsen av en mängd förutsägelser från det gamla testamentet och från Jesus
-beskriver hur en liten grupp vettskrämda människor blir förvandlade genom Guds kraft och blir utrustade till att få hela det etablerade samhället att rubbas
-beskriver vad ett rikt kristenliv kunde innebära den gången och vad det kan innebära i dag.

Inga kommentarer: