18 sep. 2022

UTMANINGEN Psalm 113 och 114

 


Psalm 113 - FRÅN SOLENS UPPGÅNG....

Bibelläsning: Psalm 113
Läs bibeltexten här

"Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid! Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat." (Ps 113:2-3 FB)

Psalmen är en uppmaning till Herrens tjänare att alltid prisa Hans namn (vers 1). Och vår lovprisning bör handla om vem Herren är (vers 4-6) och vad Herren gör (vers 7-9)

Antingen du ber psalmen på morgonen, mitt på dagen eller på kvällen får du förenas med miljoner andra människor på jorden och stämma in i lovsången.

Du kan börja med att använda orden i psalmen och sedan fylla på med dina egna ord. "Prisa, ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn!" (vers 1)

Mannakorn att tugga på under dagen:
Prisa Herren!

Kommentar:
Psalmen sjungs tillsammans med Psalm 114 före den judiska påskmåltiden.

Psalm 113 börjar med ”Halleluja” och slutar med ”Halleluja”. Det är en lovsång till Gud för vem han är (vers 1-3) och för vad han gör (vers 5-9).


Bibelläsning: Psalm 114
Läs bibeltexten här

"Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm" (Ps 114:4 FB)

Berättelsen om Guds underverk återkommer gång på gång genom hela Bibeln. I denna psalm läser vi i poetisk form om hur hela jorden gladde sig då Gud befriade Israels barn från fångenskapen i Egypten.

Vi läser om hur israeliterna "drog ut från folket med främmande tunga" (vers 1). Det berättas om hur Gud tog bort vattnet i havet och i Jordanfloden så att folket kunde gå över: "Varför flyr du undan du hav, du Jordan, varför vänder du tillbaka" (vers 5). Det berättas också om hur Gud kunde ge det törstande folket vatten genom att Moses slog med sin stav på klippan och: "...förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla" (vers 8).

Det var viktigt att Israels barn skulle minnas Herrens verk. De fick resa minnesstenar och de skrev psalmer för att de aldrig skulle glömma.

På samma sätt får inte heller vi glömma Herrens under i våra liv. Vi får inte glömma hur han gav sin ende son för att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv (Joh 3:16). Vi får inte glömma hur Gud i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen (Ef 1:3).

Och slutligen får vi heller inte glömma Guds underverk i våra personliga liv, Hans trofasthet då vi sviktat. Vi får skriva vår egen "Psalm 114" med minnena om hur Gud gripit in i våra liv.

Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur ser min minneslista ut?

Kommentar:
Psalmen ser tillbaka på tiden då Gud förlöste sitt folk från fångenskapen i Egypten. Det var då den judiska nationen föddes.

Psalmen sjungs varje år i förbindelse med den judiska påskmåltiden. Det var viktigt för judarna att aldrig glömma Guds storverk i deras liv.


Inga kommentarer: