19 sep. 2022

Dagens andakt, den 19 september

”Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill” (Joh 3:19-21)

Om vi är på väg bort ifrån ljuset, ser vi först en tydlig skugga mig själv. Skuggbilden är väldigt tydlig, men blir sedan allt otydligare ju längre vi rör oss bort från ljuset tills allt blir svart. Detta gäller också på det andliga planet. När jag vänder mig bort ifrån ljuset Jesus Kristus ser jag först väldigt tydligt det egna jaget, men ju längre jag går bort ifrån honom desto mer förvirrad blir jag och jag går in i ett andligt mörker. Det är inte alltid så tydligt när mörkret smyger sig på oss.

Om vi däremot är på väg mot ljuset, ser jag bara ljuset. Det spelar ingen roll hur mörkt det är runt mig, ljuset leder mig ändå rätt.

Ibland när vi blir alltför självcentrerade, borde vi kanske fråga oss om vi är på väg mot ljuset eller bort från ljuset.

BÖN

Jesus, tack för att du är väldens ljus och att den som följer dig inte behöver vandra i mörkret.

Inga kommentarer: