14 sep. 2022

Bibelstudier från Apostlagärningarna. Del 2 av 12

 

"...ända till jordens yttersta gräns"

"I min första bok, ärade Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde" (Apg 1:1)

Med de orden inleds Apostlagärningarna (Apg). I sitt evangelium hade Lukas berättat om Jesu liv och lära. Jesus kom inte bara med en ny lära. Han kom i första hand med ett nytt liv. Han gjorde först och lärde sedan (Apg 1:1). Hans lära var på många sätt en förklaring av det övernaturliga liv alla kunde se att Jesus levde.

När vi kommer i den situationen att det blir alltför stort avstånd mellan det liv vi lever och det vi lär, då bli också vår lära ett försök att förklara det ingen kan se fungera. Och det är svårt. Intresset för en lära som inte uttrycker sig i livet avtar fort, och vi får försöka att dra uppmärksamhet till vår lära genom aktiviteter och tidsfördriv. Men där livet fungerar kommer det snart att finnas en grupp människor som är intresserade i att veta vad det är som händer.

Petrus första tal på pingstdagen i Apg 2 är egentligen bara ett försök att förklara det alla kunde se. De frågade: "Vad betyder detta?" (Apg 2:12). De såg något och ville gärna veta vad det var.

Det Jesus gjorde och lärde
Apostlagärningarna är en naturlig fortsättning på Lukasevangeliet. Lukasevangeliet berättar om vad Jesus gjorde och lärde från början, i sin jordiska kropp.

Apostlagärningarna är fortsättningen på det som Jesus gjorde och lärde, nu genom församlingen: Kristi nya kropp på jorden.

Indelningen
För att få översikt över boken vi studerar kan det vara till hjälp att dela upp den i naturliga delar.

Ett sätt att dela in Apostlagärningarna på är att gå efter huvudpersonen. I kapitel 1-12 är det Petrus som står i centrum för det som sker. I kapitel 13-28 övertas den rollen av Paulus.

Ett annat sätt att dela in Apostlagärningarna på är att göra indelningen efter Jesu ord: "Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8). Här blir indelningen geografisk. Jerusalem - Judeen och Samarien - till jordens yttersta gräns.

I Jerusalem
Kap.1-7 (ca 30-35 e.Kr.)
Det var där det började. Jesu löfte i Apg 1:5 blir uppfyllt, och lärjungarna blir döpta med den Helige Ande. Den första dagen blev 3000 människor frälsta. De fortsatte att hela de sjuka och uppfylla hela Jerusalem med sin undervisning. Församlingen i Jerusalem växte trots motstånd. Församlingen organiserade sig och inrättade olika tjänster i församlingen.

Men motståndet tilltog och Stefanos blev den förste martyren. Samma dag som Stefanus stenades utbröt det en häftig förföljelse i Jerusalem.

I Judeen och Samarien
Kap 8-11:18 (ca 35 e.Kr - idag)
Resultatet av förföljelsen blev att de kristna spriddes ut i Judeen och Samarien. Väckelsen spred sig tillsammans med de som hade fått fly från Jerusalem. Filippos som blev utvald tillsammans med Stefanos att sköta matutdelningen i församlingen, kom till huvudstaden i Samarien. Där bröt det ut en kraftig väckelse, och Petrus och Johannes reste dit för att hjälpa Filippos att ta hand om de nyfrälsta. Vid den här tiden verkade Petrus också i Samarien och de första hedningarna blev frälsta i Cesarea (kap.10)

Till jordens yttersta gräns
Kap 11:19 - kap 28 (ca36 - 2009? e.Kr)
Några av de fördrivna lärjungarna under förföljelsen i Jerusalem kom till Antiokia. Där bildades den första hedningekristna församlingen. Det var från församlingen i Antiokia som Paulus senare blev utsänd till sina missionsresor.

Så spreds kristendomen i alla möjliga riktningar och då Apostlagärningarna slutar finner vi Paulus i dåtidens geografiska centrum, Rom.

Avslutningen
Apostlagärningarna avslutas plötsligt i det 28:e kapitlet. Den finns inget slutord eller epilog som avslutar boken. Det kan se ut som om boken aldrig blev färdigskriven.

Men även om boken slutar efter det 28:e kapitlet så slutar inte gärningarna där. Apostlar och lärjungar fortsatte att skriva ner sina liv där boken slutar. Generation efter generation.

Också i dag skrivs det kapitel i den boken. De skrivs av den Helige Ande i människors liv. Människor som har bestämt sig att följa Jesus. Tänk om kapitlen som du och jag skriver kunde vara lika inspirerande och trosstärkande som de 28 första kapitlen.


Inga kommentarer: