31 okt. 2020

Jonnie Har fått ett helt nytt liv


- Från Jesus.se -

 Jonnie Ström hade suttit nästan tio år i rullstol. I somras började han återfå styrkan i kroppen och kunde mirakulöst börja gå igen.
– Jag har fått ett helt nytt liv. Det är så roligt när jag är ute och går i byn, för folk tror inte sina ögon. De stannar sina bilar och backar tillbaka för att prata med mig, berättar Jonnie.

Blev frälst på tältmöte
Jonnie blev frälst 1992. Innan dess var han väldigt negativ till allt kristet. Hans son ville börja på scouterna, men var för ung för att gå själv. Han fick börja om Jonnie följde med som ledare.

– Jag ville inte ha med kyrkor att göra. Jag får se till att det inte blir så mycket kristet i scouterna, tänkte jag.

– En av scoutledarna hade blivit helad från sin astma och bjöd in mig och min familj på ett tältmöte där hon skulle vittna. Jag trodde inte alls på det hon berättade, men sa att jag kunde komma om jag fick gå ut ur tältet när jag ville.

– Evangeliet grep tag i mig. Jag hade aldrig hört det förut. Samtidigt ville jag inte visa att jag var intresserad av budskapet om Jesus. Tältmötena direktsändes på närradion och jag smög ut till bilen och satt där och lyssnade på mötet. Mötesserien varade flera dagar och jag och min fru gick dit igen.

– Min fru som haft en tro sedan hon var liten, ägde en Bibel som jag började läsa i smyg på nätterna. Snart hade jag läst igenom Nya testamentet.

– Det var en kamp inom mig. Efter sista mötet bröt jag ihop. ”Jag vill överlämna mig till Jesus”, sa jag. Jag, min fru och vår son bad frälsningsbönen tillsammans.

Läs mer här: https://www.jesus.se/livsberattelser/rullstolen-behovs-inte-jonnie-har-fatt-ett-helt-nytt-liv/

Den levande stenen (1 Pet 2:4)


 "När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom..."  (1 Pet 2:4) 

Vilken paradox. En levande sten! Finns det något som är mer dött än en sten? Man brukar till och med tala om att vara stendöd.

Men Jesus var just det. Han var stendöd men han uppstod från döden och blev levande igen. Han säger själv: "Jag är... den levande. Jag var död, men se, jag lever i all evighet" (Upp 1:18)

Det är till Honom, han som besegrade dödsriket och blev levande igen, som vi får komma.

Manna: Vi får komma till den levande Jesus.

Dagens andakt den 31 oktober


 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken… Och Herren sträckte ut handen och rörde vid min mun och sade: Jag lägger mina ord i din mun…” (Jer 1:5,9)

När profeterna i Gamla testamentet fick sina Gudsuppenbarelser, står det ofta att Guds hand rörde vid dem. Alltid när något viktigt budskap skulle förmedlas till folket via profeten, så fick profeten höra Guds vilja först. Budskapet föregicks alltid av ett möte mellan Gud och människa.

Också idag vill Gud uppenbara sin vilja för människorna. Han utväljer och söker efter kristna, som är beredda att ta upp profettjänsten och han söker efter kristna som är villiga att gå in i andra uppdrag. Men Gud fångar inte sina profeter i flykten, när de är upptagna med allt annat. Han stoppar oss inte som i en poliskontroll. Det är bara människor som själva söker sig till Honom, som får uppleva ett Gudsmöte, människor, som vågar bli så stilla i Guds närhet att han kan få röra vid dem. Gud längtar efter ett sådant möte med var och en av oss.

På sjuttitalet sjöng vi ibland en kör med orden:
”Herre när din hand i gränslös kärlek rör vid mig.
Då föds en sång från djup till djup, att du älskar mig.

Och jag ser ett land, med vida fält där jag får gå
Och lära mig vad frihet är, som mognat fram i dig.”
 

BÖN
Tack Gud att du har utvalt mig och tack för att du vill ge mig och varje kristen ett heligt uppdrag. Hjälp mig att bli så stilla, att din hand kan röra vid mig.

UTMANINGEN 31 okt - 2 Kung 13

 


”OCH HERREN HÖRDE HONOM"

Bibelläsning: Andra Kungaboken 13
Läs bibeltexten här

"Men Joahas bönföll inför HERREN och HERREN hörde honom, eftersom han såg Israels olycka, då kungen i Aram förtryckte dem. HERREN gav åt Israel en befriare så att de kom undan arameernas hand. Sedan bodde Israels barn i sina hem som förut."  (2 Kung 13: 4-5 FB)

Israels barn hade hamnat i stora svårigheter. Dessutom var det självförvållat och Gud tyckte inte om vad de hade gjort (vers 2-3).

Men kung Joahas ångrade sig och bad Gud om hjälp, och Herren bönhörde honom och räddade landet.

Miljoner kristna har upplevt detsamma. I svåra situationer, inför en skrämmande framtid, i djup nöd har människor ropat till Gud och upplevt detsamma som Joahas fick uppleva: Herren hörde bönen och frälste dem ur den svåra situationen.

Gud är densamme idag. Du får bönfalla Herren, och då du gör det faller inte dina böner ned till marken. De går hela vägen upp i himlen och Herren hör varje ord.

 - Mannakorn att tugga på under dagen: Gud hör bön och svarar på bön.
________________

Innehåll:
- Vers 1-13
Berättelsen om två kungar i Nordriket, Israel, Joahas och Joash.

De gjorde bägge två det som var ont i Herrens ögon.
- Vers 14-25

Elishas sista profetior innan Elisa dör. Elisas döda kropp fortsätter att göra underverk (vers 21).

Kommentar:
Kapitlet handlar om Nordriket Israel. Kung Joash som nämns i kapitlet är inte densamme Joash som omnämns i föregående kapitel. Den Joash som nämns i kap. 12 var kung i Sydriket Juda.

Då Joahas hade blivit bönhörd av Gud och fått hjälp mot arameerna i norr fortsatte man att tillbe Asheran i Samaria. Asheran var en babylonisk frukbarhetsgudinna, som ofta förväxlas med Astarte (vers 6).

Efter Elishas död fortsatte hans inflytande. Då man kastade ned en död man i hans grav, blev den döde mannen levande igen då han kom i beröring med Elishas ben (vers 21).

Till eftertanke:
I kapitlet ser vi igen hur Guds folk ropar till Herren i sin nöd och Herren svarar.
Skriv ned en bönelista på dina viktigaste böneämnen:
- för ditt land
- för din församling
- för dina närmaste
- för dig själv

Elishas inflytande fortsatte efter hans död.
- Vilket inflytande lämnar du efter dig?