31 aug. 2015

Tacka, berätta, tala om. prisa stolt, sök, tänk på

Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk! Sjung och spela till hans ära,
tala om alla hans under!
Prisa stolt hans heliga namn, de som söker Herren må glädja sig.
Sök er till Herren och hans makt, träd ständigt fram inför honom.
Tänk på de under han har gjort, (Psalm105:1-5)

31 augusti

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR

Från dagens bibelläsning:

- Mina tankar - Psalm 104 - Läs HÄR.

- Herrens under - Psalm 105 - Läs HÄR.
 
- Bunden med livets band - 1 Samuelsboken 25 - Läs HÄR.

- Vad Gud talar Jeremia 44 - Läs HÄR.
 
- Ljus i mörkret Jeremia 45 - Läs HÄR.

30 aug. 2015

Nytt Studiehäfte

Studiehäfte - Bibelstudier från Thessalonikerbreven  
- Peter Baronowsky - A4-storlek. 22 sidor.

Häftet kostar 60:- plus porto. Finns också som e-bok (pdf-fil) 40:-
Du beställer häftena genom att skicka ett mejl till info@rupeba.se.


Till varje avsnitt i varje kapitel finns det frågar TILL EFTERTANKE. Dessa kan användas både då man studerar på egen hand, men framför allt kan det vara berikande att samtala om frågeställningarna i gruppsamtal i cellgruppen eller bibelstudiegruppen.

Innehåll:
FÖRSTA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Tacksägelse (vers 2); Förkunnelse i den Helige Andes kraft (vers 5); Från att ha förebild till att bli förebild (vers 6-9); Jesus ska komma tillbaka (vers 10);
– Kapitel 2 - Mod att predika (vers 2); Ära av människor eller ära av Gud (vers 4-6); Ta emot Guds ord (vers 13); Hindrad av Satan (vers 18); Jesus ska komma tillbaka (vers 19);
– Kapitel 3 - Lidandet – en del av vår lott (vers 1-3); Förspilld möda (vers 5); Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga (vers 13);
- Kapitel 4 - Ännu mer (vers 1-12); Jesus kommer (Vers 13-18);
– Kapitel 5 - Håll er vakna (Vers 1-11); Släck inte Anden (Vers 12-22); Fullständigt helgad (Vers 23);

ANDRA THESSALONIKERBREVET
– Kapitel 1
- Växande tro (vers 1-4); Lidandet har ett slut (vers 5-10);  Värdiga hans kallelse (vers 11-12);
– Kapitel 2 - Laglöshetens människa (vers 2-12); Kallad att vinna Kristi härlighet (vers 13-17);
– Kapitel 3 - Guds ord sprids (vers 1-3); Vem vill du likna? (vers 6-12); ”Tröttna inte på att göra det som är riktigt” (vers 13); En sak till…;

Tidig söndagsmorgon i sydligare nejder

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Sommarledigheten håller på att ta slut. Nästa söndag är det kadetternas välkomstmöte på Templet i Oslo. Sex nya kadetter börjar och tillsammans med andraårskadetterna kommer vi att ha 14 kadetter på Officersskolan det närmaste året.

Förra söndagen var vi på gudstjänst på Frälsningsarmén i Alicante. Men låt mig gå tillbaka i tiden. För fjorton är sedan var Rut och jag talare på en påskkonferens på Frälsningsarméns kursanläggning i Denia, norr om Alicante. Anläggningen heter Camp Saron och ligger på gångavstånd till stranden.

På den tiden arbetade Rut och jag på Frälsningsarmén Sociala Insatittut i Stockholm och livsåskådningsprogrammet, Tio Steg Framåt, började spridas över världen. I Spanien var det en officer, Carlos Allemand, som översatte programmet tll spanska. Vi hade en del kontakt med honom då och fick reda på att han hade fått order att starta en frälsningsarmékår i Alicante och att han skulle vara med på vår påskkonferens.

På vår pionjärkår i Nacka samlade vi då en del pengar för att stödja den nya kårplanteringen i Alicante. Då vi reste ned hade vi ett antal tusen kronor, jag kommer inte ihåg hur mycket, men jag tror det var 10.000:-. De pengarna skulle bland annat gå till Biblar i den nya kåren.

Vi träffade Carlos och Emma på konfensen och förmedlade gåvan från kåren i Nacka. Carlos berättade då att de skulle se på två lokaler veckan därpå som kunde lämpa sig för att starta Frälsningsarmén i Alicante.

Efter att vi kommit hem hörde vi att båda hyrevärdarna nekade Frälsningsarmén att hyra då de fick reda på att vi var en evangelisk kyrka. Ett inte helt ovanligt problem i sydeuropa där den katolska kyrkan dominerar. Sedan hörde vi inget mer.

Då vi nu fjorton år senare råkade befinna oss i Alicnate, sökte vi upp Frälsningsarmén för att gå på gudstjänst på söndagsörmiddgen. Jo då, vi hittade kåren. En livaktig liten kår med några brinnande soldater och ett beundransvärt socialt program efter söndagsgudstjänsterna. Och biblarna fanns där.

Under den gångna veckan har jag också skrivit färdigt ett nytt studiehäfte om de två Thessalonikerbreven. Häftet blir på runt 20 sidor i A4-format eller ca 40 sidor i A5-format. Jag har inte bestämt vilket ännu så länge.

Det är ett material som passar bra för cellgrupper eller bibelstudiegrupper med många frågeställningar för samtal eller enskilt studium. Jag räknar att det blir möjligt att beställa häftet under den kommande veckan.

Så har det blicit en del läst också för min del. Jag har börjat läsa en bok som kom ut 1952 av Vance Havner med titeln Hearts Afire (Brinnande hjärtan), med undertiteln "Ljus över framgångsrikt själavinnande".

Det är ingen frälsningsarmébok även om det låter så i förordet. Havner skriver (fritt översatt från engelskan) att han önskar att boken "ska ge en klar trumpetsignal, för det är hög tid för varje Kristi soldat att förbereda sig för striden."

Ha en välsignad kommande vecka!
Peter Baronowsky

29 aug. 2015

Vad vill Gud?

I alla tre texter i dagens bibelläsning enlgt vår bibelläsningsplan återkommer samma fråga. Vad vill Gud egentligen?

I Efesierbrevet möter oss uppmaningen: "Sök förstå vad som är Herrens vilja" (Ef 5:17).

I Första Samuelboken ställer David gång på gång frågan om vad som är Herrens vilja: "Då frågade David Herren..." (1 Sam 23:2)

I Jeremia bok frågar de Herren "Tala om för oss vart vi skall gå och vad vi skall göra" (Jer 42:3).

Det verkar som om de levde sina liv med en ständig fråga till Gud om vad han vill i varje situation.

Hur är det med oss idag? Är vi lika angelägna att fråga Gud? Vi kanske tycker att vi vet vad Gud vill att vi ska göra och så kör vi bara på utan att leva med frågan. Men även om vi vet vad Gud vill att ska göra med våra liv, borde det kanske alltid finnas en fråga om hur och när det ska ske.

Här kommer dagens texter med mini-kommentarer:

Fredag den 29 augusti
Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR


Från dagens bibelläsning:


- Pröva vad som är Herren kärt - Efesierbrevet 5 - Läs HÄR.
  Studiefrågor till Ef 5 finner du HÄR.- "Då frågade David Herren" - 1 Samuelsboken 23 - Läs HÄR.

- Vart ska vi gå? Vad ska vi göra? Jeremia 42 - Läs HÄR.

27 aug. 2015

Ett heligt folk

Veckans bloggpredikan är ett utdrag från "Bibelstudier från Thessalonikerbreven" som jag skrivit i sommar.


Ett heligt folk (vers 7-13)

Paulus uttrycker sin stora glädje över hur Thessalonikerna utvecklas i sin nya tro på Jesus. Han talar om deras tro (vers 7), han ber för deras kärlek ska tillväxta (vers 12), han ber att de ska bli styrkta, oförvitliga och heliga (vers 13).

Paulus var inte nöjd med att Thessalonikerna hade blivit frälsta och fått sin synd förlåten. Efter pånyttfödelsen följer en helgelseprocess, att bli mer och mer lik Jesus. Guds mål med oss är detsamma som då han först skapade oss. Han vill återskapa oss till sin egen avbild ”Vi skall göra människor till vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26).

Det berättas om hur guldsmeden renar guldet. Han häller upp det som ska renas i en skål och värmer upp det. Slaggprodukter flyter upp till ytan och guldsmeden tar bort slagget med en skopa. Därefter ökar han temperaturen och nytt slagg kommer upp till ytan. Han fortsätter att öka värmen för att kunna ta bort mer slagg. Guldsmeden är inte nöjd förrän guldet är så rent att han kan se sin egen spegelbild då han ser ned i guldet. 

Helgelse handlar helt enkelt om att bli lik Jesus. Paulus skriver i ett annat brev:
”Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden” (2 kor 3:18). 

Det innebär att då vi är tillsammans med Jesus i bön och tillbedjan händer det något med oss. Det är ingenting vi kan göra själva, det är Anden som gör något med oss. Vi förvandlas (passiv verbform) till samma avbild som vi är tillsammans med.

I Galaterbrevet får vi en beskrivning på den naturliga utvecklingen för en kristen som vandrar i Anden. Han eller hon bär Andens frukt, som är Jesu sinnelag:
”Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.” (Gal 5:22-23)

TILL EFTERTANKE
Helgelse handlar om kristen växt, att bära Andens frukt, att bli mer lik Jesus. Vi kan inte producera frukt genom mänsklig vilja. Äpplen växer inte fortare om trädgårdsmästaren skriker åt dem att växa.
Men finns det något vi kan göra för att Andens frukt ska ta form i vårt liv?

Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga (vers 13)

Som vanligt slutar kapitlet med en påminnelse om att Jesus ska komma tillbaka. Här står det att han kommer tillbaka tillsammans med sina heliga. Vilka är de? Vem är de heliga?

´De heliga´ i Nya Testamentet är helt enkelt en benämning på de som är kristna. Uttrycket förekommer otaliga gånger. Då Paulus skriver brev till människorna i en församling skriver han till de heliga i…..

Uppenbarligen innebär detta att Jesus kommer tillbaka i sällskap med de kristna. I nästa kapitel däremot kommer han inte tillbaka tillsammans med de kristna, där kommer han för att hämta de kristna. Hur hänger det ihop? Vi kommer tillbaka till det i nästa kapitel.

Här i det tredje kapitlet ser vi hur två bärande teman står sida vid sida. Vår helgelse och Jesu återkomst till jorden. I Nya Testamentet hör de två ihop. Då Jesus ska komma för att hämta sin brud, församlingen, väntar han att finna en brud ”utan minsta fläck eller skrynka; helig och felfri skulle den vara” (Ef 5:27).

Då Petrus skriver om att Herrens dag kommer som en tjuv om natten säger han:
”När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla vis medan ni väntar på Guds dag” (2 Pet 3:11)

TILL EFTERTANKE
På vilket sätt påverkas jag i förhållande till mig själv och i förhållande till andra då jag vet att Jesus ska komma tillbaka?

/PB

26 aug. 2015

Nu är det torsdag! - reflektioner från Moseböckerna (37)

På den engelska sidan har vi under en tid lagt in ett avsnitt av Harold Webbers It´s Thursday, reflektioner från Moseböckerna. Här kommer ett avsnitt översatt till svenska.

“Därför bör farao nu se sig om efter en klok och förståndig man att göra till styresman över Egypten.” (1 Mos 41:33)

Förutom att Gud gav Josef uttolkningen av Faraos dröm, talade han också om för honom på vilket sätt han tänkte rädda Egyptienra från svält. Josef kunde ha begränsat sig till att bara uttolka Faraos dröm. Det var allt han var ombedd att göra. Men Josefs hjärta var fullt av kärlek och omsorg för andra. Vi kunde se det i hans inställning gentemot de fångar han betjänade när han var i fängelse. Och här ser vi det igen när han berättar för Farao vilket botemedel som skulle kunna rädda nationen från den överhängande domen.

Det är en stor frestelse för oss att bara göra minst möjligt av det som förväntas av oss,  bara det som vi är ombedda att göra eller som krävs.  Jesus sa att vi skulle vara villiga att göra mer än det som förväntas eller krävs. ”Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.” (Matt 5:41)  Om vi gör detta kommer människor att inse att vi är annorlunda, att vi äger något annorlunda inom oss. 

 Farao insåg att det var något särskilt med denne man. ”Finns det någon som äger Guds ande så som han?” Vad var det som Farao såg i Josef, som fick honom att ha denna insikt? Vi vet att Farao observerade hans andliga gåvor av urskiljning och visdom (v. 39), och utan tvivel också den kärlek, som Gud den Helige Ande hade givit Josef.

Nu är det en sak att känna igen ett problem, att se ett behov. Det är något annat att veta vad som skulle kunna lösa problemet, och ännu något annat att ha den praktiska förmågan att kunna göra det som behövs. Ofta krävs det tre mycket olika människor, en som kan diagnostisera eller identifiera problemet, en annan som kan tänka ut hur problemet skulle kunna lösas, och så ännu en som har den praktiska förmågan som behövs för att lösa problemet.

Utöver de andliga gåvor som Gud hade givit Josef, utrustade han honom också med en förståelse av vad som behövde göras för att rädda nationen samt förmågan att genomföra det. Gud den Helige ande ger oss inte bara andliga gåvor, han utrustar oss också att göra praktiska saker som de tidigare aldrig kunnat göra, eller också frigöra och förstärka en tidgare oanad talang.

Läs i 2
”Herre, fyll oss med din Helige Ande och hjälp oss att känna igen och att använda de gåvor du har givit oss, med en villighet att ge mer och göra mer än det som förväntas eller krävs av oss, Amen”