3 mars 2021

”Jag vet att de kommer döda mig men jag är inte rädd”


- Världen idag -
Han är redo att dö för sin tro på Jesus, men anses ändå inte vara en kristen. Andra kristna bedömer att hans tro är äkta, men deras intyg väger lätt i Migrationsverkets vågskål.

Från flyktingförvaret i Kållered, Göteborg berättar Hassan Fazali om Migrationsverkets ”råd” för att undvika förföljelse när utvisningen verkställs.

För att inte bli misshandlad eller dödad uppmanar Migrationsverket honom att ”gömma sin tro”, berättar Hassan Fazali. Han är kristen konvertit sedan två år tillbaka och ska utvisas till Afghanistan, ett land där muslimer som blivit kristna riskerar att dödas om deras tro upptäcks.
 

GAMLA TESTAMENTET - Del 2Del 2 – Översikt över perioder i GT:s historia


U. URHISTORIEN   1 Mos 1-11

Innehåller de fem berättelserna

1/ Skapelsen där Gud skapar jorden, växter, djur och till slut människorna Adam och Eva

2/ Syndafallet. Ormen (djävulen) lockar Adam och Eva till olydnad mot Gud.

3/ Berättelsen om Kain och Abel.

4/ Noa bygger en ark och räddar sig själv, sin familj och ett par av alla slags djur undan syndafloden
5/ Babels torn och språkförbistringen

P. PATRIARKTIDEN   1 Mos 11:27 – 50:26
Gud kallar Abraham från Ur till Kanaan. Abraham får löfte om en son, och tillsammans med sin hustru Sara får han sonen Isak. Isak växer upp, gifter sig med Rebecka och får sönerna Esau och Jakob. Jakob får tolv söner. Dessa tolv söner blir sedan Israels tolv stammar. En av Jakobs söner, Josef, säljs som slav av sina bröder, hamnar i Egypten och blir upphöjd till Faraos närmaste man och blir tillsynsman över hela landet. Då det senare blir hungersnöd i Kanaan flyttar Jakob och hela hans släkt till sonen Josef i Egypten och bosätter sig där.

E. TIDEN I EGYPTEN   2 Mos 1-14
Israelerna blir så småningom ett slavfolk i Egypten och fick utså hårt tvångsarbete. Gud kallar Moses till att föra ut folket ur Egypten och hem till Kanaan. Efter en lång rad plågor, som slutar med att allt förstfött i Egypten dör, utom i de hem som var märkta med påskalammets blod, tillåter Farao att Israels barn får resa bort till Kanaan. Farao ångrar sig sedan och skickar ut sin här efter Israels barn, men de räddas genom att Gud delar Röda Havet så att de kan gå torrskodda över till andra stranden.

Ö. ÖKENTIDEN   2 Mos 14 - Josua
Ökentiden är en mycket viktig period i Israels historia. Gud ger folket de tio buden. Folket bygger Tabernaklet där de kan offra och tillbe. På grund av olydnad måste Israels barn vara kvar i öknen i fyrtio år. Josua var senare den som fick föra in folket i Kanaan efter Mose död.

D. DOMARTIDEN   Dom 1 – 1 Sam 8
Folket styrs av domare. Stora avfallsperioder då folket vänder sig till Baal och andra avgudar. Gång efter gång sänder Gud en domare som räddar folket från fienderna och som rensar bort avgudadyrkan.

K. KUNGATIDEN   1 Sam 9- 1 Kung 11;  1 Krön 1-2 Krön 9
Israels storhetstid under kungarna Saul, David och Salomo. Israel blir en stormakt. Jerusalem blir huvudstad och Templet byggs.

N+S. DET DELADE RIKET   1 Kung 12- 2 Kung 25;  2 Krön 10 - 2 Krön 36
Efter Salomo delas riket i två delar. Nordriket (Israel) med tio stammar och huvudstaden Samaria, och Sydriket (Juda) med två stammar och Jerusalem som huvudstad. Israel erövras 722 f.Kr. av assyrierna och Juda erövras 587 f.Kr. av babylonierna.

B. DEN BABYLONISKA FÅNGENSKAPEN     Daniel, Jesaja, Ester
Efter Jerusalems fall förs en del av judarna bort till Babylonien. Efter en tid erövra Persien Babylonien och låter judarna vända tillbaka till sitt land.

P+G+R. TIDEN EFTER BABYLONIEN   Nehemja, Esra
Judarna vänder tillbaka hem och bygger på nytt upp Templet, men landet fortsätter att vara ockuperat ända fram till Jesu tid, utom under en kortare tids självständighet under Makabéerna.

I de följande kapitlen ska vi se lite närmare på de olika perioderna i GT:s historia.
1.Vilken/vilka av de olika tidsperioderna i GT är du mest förtrogen med? Vad är orsaken till att just den eller de perioderna har´fastnat´ mer i ditt medvetande?
2.Vilken/vilka av de fem Urberättelserna tycker du är viktigast? Vilken/vilka av Urberättelserna tycker du talar mest in i vår tid? Varför? Temat för nästa kapitel kommer att vara just Urberättelserna.

 

Dagens andakt, den 3 mars

 


”Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje…”
(Jer 15:16)

Jag talade med en kvinna som var fosterförälder åt en liten flicka. Kvinnan berättade för mig att en gång hade flickan tillsammans med sina fosterföräldrar fått åka och besöka sin biologiska mamma. Det hade varit en omtumlande upplevelse för henne, och hon var ganska trött efter besöket. Men på vägen hem hörde fostermamman flickan säga: ”Tänk att mor sa att hon älskade mig”. Våra ord har en oerhörd makt. En mamma, som av någon orsak inte kunde ta hand om sitt eget barn, sa´ det självklara när hon såg sin dotter; ”Jag älskar dig”. Och orden skapade en djup tillfredsställelse hos det lilla barnet.

När vi kommer inför Gud, vår Fader, talar han också sköna ord in i våra hjärtan. Om vi lyssnar och tar dem till oss, kommer hans ord att skapa något djupgående gott i oss. Hans ord kommer att bli vårt hjärtas fröjd och glädje.

BÖN
Herre jag längtar efter att höra ditt ord i mitt inre. Tack för att du talar fröjd och glädje till mig. Tack för att du talar om för mig att du älskar mig och att jag är dyrbar i dina ögon.

UTMANINGEN 3 mars - Job 18

 

DÅ LJUSET SLOCKNAR

Bibelläsning: Job 18
Läs bibeltexten här

"Sannerligen, den ogudaktiges ljus skall slockna och lågan av hans eld inte ge något sken. Ljuset i hans tält skall bli mörkt och lampan slockna för honom." (Job 18:5-6 FB)
 

 I bibelversen får vi intrycket att vi har en lampa inom oss som kan slockna. Den lampan återkommer i andra bibelverser. I ordspråksboken kan vi läsa att vår lampa slocknar då vi behandlar våra föräldrar på ett dåligt sätt (Ords 20:20). I samma kapitel får vi reda på att lampan inom oss är en Herrens lykta som utforskar varje rum i vårt inre (Ords 20:27).

I Andra Korintierbrevet kan vi läsa att Gud har tänt en lampa inne i oss (2 Kor 4:8). Målet är inte att den lampan ska slockna utan att kunskapen om Guds härlighet ska sprida sitt sken.


Se till att lampan inne i dig inte slocknar. Sprid skenet av Gudsnärvaro där du går fram. Lys för Jesus.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Se till att lampan inne i dig inte slocknar.

_________________
Innehåll:
Bildads andra tal fortsätter med att framhålla att det mörker Job befinner sig i är självförvållat.

Kommentar:
Bildads andra tal är en detaljerad redogörelse för vad som händer med den ogudaktige. Bildad har en enkel och väldefinierad teologi: den ogudaktige drabbas av olycka och den rättfärdige går det väl. Bildad önskar att livet ska vara förutsägbart och lätt att tolka.

Då Job kommer med en helt annan ny teologi som motsäger Bildads teologi, uppfattar han Jobs tal som ett angrepp på sin egen tro. Det är som om hela världen måste ändras för att passa in i Jobs teologi och Bildad frågar ironiskt om klipporna ska flyttas från sin plats för att vara Job till lags (vers 4).

Till eftertanke:
Bildad säger att den ogudaktiges ljus ska slockna.
Jesus uppmanar oss att låta vårt ljus lysa klart så att människorna prisar er far i himmelen (Matt 5:15-16).
- Hur är det med mitt ljus? Är det på väg att slockna? Vad kan jag göra för att få mitt ljus att lysa starkare och ge ära åt Gud och inte åt mig själv?

2 mars 2021

Läs om den dramatiska resan från ockultism till Jesus

 


- Från Jesus.se -
En inre tomhet förde ut Lillebil Bjurnemark på en lång andlig resa. Hon sökte sanningen i meditation, österländska religioner och new age. Men inte förrän hon till slut gav upp hoppet, fick hon kontakt med sanningen.
– Det blev ljus i hela min varelse och jag kände en förunderlig ro, säger Lillebil.

Läs mer här: https://www.jesus.se/livsberattelser/lillebils-langa-andliga-resa-slutade-med-en-sjalslig-ro/

Dagens andakt, 2 mars

 


 ”Men Hjälparen, den heliga anden som Faderns skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.” (Joh 14:26)

Jag hade lånat hennes kappa, och jag hade glömt den på restaurangen. Hon fick aldrig tillbaka kappan. Jag förträngde händelsen och glömde allt.

Några år senare blev jag en kristen och jag tog emot den helige ande i mitt liv. Efter en tid började en envis röst tala i mitt inre. Den sa bara ett enda ord: ”kappan”. Det var inte så att jag hade letat efter dolda synder, som jag skulle kunna bekänna. Det var bara så att rösten stilla upprepade det lilla ordet ”kappan”, tills jag förstod. Jag förstod att Herren ville påminna mig om att nu var det dags att göra upp. Nu var det dags att ta kontakt med den jag gjort illa och kompensera skadan. Jag gjorde det. Och jag kan försäkra dig om att friden i mitt inre, som följde på min bekännelse och mitt handlande, var en frid som övergår allt förstånd.

BÖN
Tack Herre för att din helige ande ständigt påminner mig om det som är din vilja för mitt liv. Hjälp mig att vara lyhörd och att lyda när du manar mig att handla.