30 apr. 2016

Äntligen lördag!!

Så var det dags för ännu ett veckoslut.
För många innebär helgen lite extra tid för eftertanke och reflektion.
Om du inte hunnit med det tidigare kan du nu ta dig tid att ta del av veckans undervisning på rupeba.se.

LYSSNA på veckans undervisning om tidens tecken med Anders Wigholm - i tisdags

LÄS veckans inlägg med David Wilkerson - i onsdags

Tankar från veckans bibelläsning från Nya Testamentet och för Gamla Testamentet - varje dag

Du finner alla inlägg i mittenspalten på Förstasidan - HÄR

27 apr. 2016

Hur en Gudsman danas


David Wilkerson - Februari 2010
Jag vill tala med dig om tre män som Gud använde mäktigt – och hur han använde misslyckande för att frambringa gudsfruktan i dem.

Idag hör vi så mycket prat om framgång och hur människor skaffar sig den. Framgång i bibliska termer är väldigt annorlunda. När vi tänker på vilka Gud använde för att väcka deras generationer, upptäcker vi att de faktorer han använde för att forma dem var kval, smärta, sorg och misslyckande.

Tänk på den gudfruktige Job. Här är en man som misslyckades i sina motiv. Job var stolt över sin egen förträfflighet, han sa, ”Jag har aldrig skadat någon. Jag har levt rättfärdigt.” Sannerligen, när vi läser igenom denna bok förundras vi över hur Gud kunde ha så hög aktning för en så stolt man. Även fast Job var gudfruktig och undvek det onda, var han tydligen  övertygad om sin egen rättfärdighet.

Tänk sedan på David. Här är en man som misslyckades i sin moral, och ändå blev han en stor Gudsman. Generationer har förbryllats över Davids handlingar. Hur kunde en man som var så starkt framträdande i gudsfruktan misslyckas i en sådan grov omoral? Denne kung slutade krälandes i stoftet. Hur kunde någon som föll så långt sluta som Skriften säger som ”en man efter Guds eget hjärta”?

Tänk till slut på Petrus. Här är en man som misslyckades i sin kallelse. Petrus hade en vision och en kallelse, sannerligen, han var den personen som Kristus anförtrodde nycklarna till sitt kungarike. Ändå så slutade just denne man gråtandes på en kulle efter att ha förbannat och förkastat den Kristus som han älskade. Trots ett sådant stort misslyckande blev Petrus en återuppbyggd man som tjänade som Guds talesman vid pingst, när Nya testamentets församling föddes.

Vilka krafter är det som träder in vid danandet av en Gudsman eller Gudskvinna?

Läs mer HÄR.

26 apr. 2016

Tidens tecken med Anders Wigholm - Del 4 av 11

  Anders Wigholm var en av Frälsningsarméns kunnigaste bibellärare. Han hade ett specialintresse för den sista tiden före Jesu tillkommelse och tidens tecken i förbindelse med det.

1979-80 spelade Anders Wigholm in en serie om tidens tecken. Elva bibelstudier på 45-60 minuter.

Vi lägger här ut bibelstudierna som ljudfiler så att många fler kan få ta del av Anders Wigholms undervisning. Ta dig tid att lyssna. Det är verkligen högintressanta bibelstudier.


Del 4 av 11 - Lyssna HÄR.

24 apr. 2016

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 24 april

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Borås Brass Band i Oslo
Så var det söndag igen efter en vecka med några lediga dagar.

Igår var vi i Oslo och lyssnade på barn och barnbarn som spelar i Borås Brass Band, som deltog i Oslo Brassfestival. Du kan höra dem spela på en tidigare spelning längst ned i detta inlägg.

Då vi flyttade hem från Norge sist, 1988 spelade vi tidvis hela familjen i Borås Brass Band, som då hette, Lutha Brass. Sedan dess har det hänt mycket. Äldste sonen spelar fortfarande soprankornet och näst äldsta barnbarnet finns med i raden av kornettister. Efter konserten fick vi en stund tillsammans med son och sonson över en bit mat på Peppes Pizza i Oslo.

Lediga dagar innebär också tid att läsa. En av de böcker jag läst under veckan är en bok om kommendör Johan Ögrim. Jag har lagt in ett par bloggposter med citat från boken. Väl värda att läsa. Du finner dem HÄR och HÄR.

Nu börjar Rut och jag en ny intensiv period av resande. Här är maj månads mötesserier:
Ålesund 29 mars-1 maj - Bibelhelg
Lena 5 maj - Distrikstdag; Kristi himmelfärdsdag
Jörpeland 13-14 maj - Bibelhelg
Stavanger 15 maj - Divisionsarrangemang: ´Pinsesetevne´
Bodö 20-22 maj - Bibelhelg
Moss 29 maj - Bibeldag
Vadsö 30 maj-1 juni - Polarteamet

Ha en välsignad vecka. Och glöm inte att lyssna på Borås Brass Band här nedan.
Peter Baronowsky

21 apr. 2016

Johan Ögrim - del 2 (av 2)

Det första inlägget om Johan Ögrim kan du läsa HÄR.

Från tiden som divisionschef i England
"På lördagskvällen samlade han soldaterna klockan sju från en eller ett par kårer till soldatmöte. Först skulle de inspireras, eldas, svärden skulle slipas - sedan Marsch framåt i Jesu namn!
   Soldatmötena med en rik och lång bönestund brukade räcka framåt tiotiden. Då satt man sig i rörelse....
...Klockan elva stängdes krogarna. Då raglade de ut, arbetare och unga flickor, gummor, åldringar, till och med barn, rusiga, stojande, skrikande, sjungande, en del med fyllda brännvinsbutelsjer i händerna.
   Men då kommo Johan Ögrim och hans trupp.
   Vid tiotiden hade man satt sig i marsch, musiken och fanorna främst, och så drog man genom gatorna, sjungande frälsningssånger och trumpetande. Utanför de öppna krogdörrarna, ur vilka rusiga män och kvinnor strömmade ut, stannade man, och Johan Ögrim gav sin appell: ´Come drunk - come sober!´ (Kom rusig - kom nykter)."
Där inbjöd man till nattmötet som skulle börja klockan tolv.

Johan Ögrim ledare för Frälsningsarmén i Norge - Om tungotal
"Det var vid denna tid, i början av februari 1907, som general William Booth åter besökte Kristiania. På något av hans möten, som voro mycket starkt besökta och under vilka en mäktig ande var utgjuten, började några, om det var frälsningssoldater eller andra troende, tala i tungor. Några officerare ville skynda ned för att föra ut dem. Kommendör Ögrim frågade generalen hur man skulle förhålla sig. då sade gamle generalen - enligt vad fru Ögrim berättat: ´Stoppa inte det där! Jag gjorde en gång i Wales. Jag tyckte jag inte ville ha med det. Då stannade väckelsen´."

Johan Ögrim ledare för Frälsningsarmén i Sverige
"Kommendör Johan Ögrims chefskap i Sverige var mycket, såsom det på flera håll omvittnats, en samlingens och väckelsens tid för Frälsningsarmén. Det var icke ovanligt att man på en landsortskår under några månader fick bedja med 300-400 frälsningssökande och hade soldatinvigningar med en femtio, sextio soldater åt gången. Själv ledde kommendör Ögrim några stora soldatinvingningar på Hippodromen i Malmö, då vid ett tillfälle 100, vid det andra 125 soldater ställdes under Frälsningsarméns fana."

Johan Ögrim i Tyskland
Sina sex sista år i aktiv tjänst tillbringade Ögrim i Tyskland, ett land i total misär efter det första värlskriget. Där gjorde Frälsningsarmén enorma humanitära insatser som räddade livet på många svältande människor.
"När kommendör Ögrim efter sex års arbete i Tyskland, lämnade detta verksamhetsfält, där han först och främst är ihågkommen som en rent evangelisk arbetare, utgjordes Frälsningsarmén där av bortåt 500 officerare och 8.000 soldater. Den hade på de sex åren blivit mer än fyrdubblad.
   ´Kommndör Johan Ögrim´, skriver överstelöjtnant Gruner ´har i Tyskland och i alla frälsningsofficerares och soldaters hjärtan rest sig en minnesstod, som skall bestå. Stor skall vår glädje bliva att en gång i evighetens ljusa land få möta dig, du man efter Guds hjärta´".

Om avfällingar, fängelsekunder och om starten i Oslo

Då jag letade efter något att läsa i bokhyllan fann jag en gammal bok om Kommendör Johan Ögrim skriven av Nils Hydén. Den gavs ut av Stridsropets tryckeri i Stockholm 1939 och kostade då tre kronor och femtio öre. Det framgår av första sidan att den tillhört Ruts mamma och att hon fick den i juni 1939.

Här kommer några intressanta citat ur boken.

Den nya tonen
Det berättas om skolläraren Ögrims första besök på Frälsningsarmén:
"Vad dom särskilt slog honom vid detta och andra möten, som han bevistade, var ´den nya tonen´, den starkt framträdande förkunnelsen av pånyttfödelsens under och nödvändighet samt Hanna Ouchterlonys förkunnelse av helgelsens välsignelse.
   Pånyttfödelsen och den levande tron såsom villkor för frälsningen hade ju förkunnats förut, tidvis, alltifrån Luthers och George Fox dagar, ja , långt tidigare i små bönekretsar och sammanslutningar som i alla tider utgjort ´den verkliga kristenheten´. Men i de stora kyrkosamfunden var denna sanning glömd och förbisedd."

Templet i Stockholm
Johan Ögrim blev sedermera officer i Frälsningsarmén och hans första förordnande som kapten var att bli den förste ledaren i det nya Templet på Stockholms första kår, som på den tiden hade omkring 600 aktiva soldater. Johan Ögrims förordnande på Templet varade i tre och en halv månad och under den tiden "böjde sig över fem hundra själar för Kristus".

Avfällingar
Bland alla tuentals människor som blev frälsta på Frälsningsarmén den första tiden, hände det att några blev avfällingar. Johan Ögrim skriver:
"Frälsningsarmén får många avfällingar, har man sagt. Jag vet att det är så och har alltid trott att detta berott på de personers föregående liv, vilka sluta sig till oss. Nu börjar jag se en annan orsak: Avfällingar i hjärtat finns i massor inom varje samfund. Men där Kristuslivet pulserar friskt inom samfundet, bliva de snart uppenbarade, kända under sitt rätta namn och avsöndrade. - Ve, det samfund, vars hemliga avfällingar äro goda medlemmar".

Frälsningssoldater i fängelse
"I lördags den 25 januari mötte jag våra kära kamrater Kapten Augusta Härnström, Löjtnant Kristina Pettersson och Kadett Engberg i Vadstena och höll tillsammans med dem ´fångmöten´....
   Som bekant ha dessa tre suttit i Örebro fängelse i tretton dygn, emedan de sjungit, bedit och talat om frälsning efter klockan nio på aftonen...
   Lördagens möte hölls, som sagt, i Vadstena. Lokalen var alldeles fullsatt av en ivrigt väntande skara. Nu öppnades dörren, och f.d. fångarna inträdde, iklädda gångdräkten. Det var en gripande syn att se dessa unga flickor, iförda brottslingens skepnad, och jag såg hur brått många fingo efter näsduken då de betraktade dem."

Starten i Kristiania 
Det berättas om de första mötena i Oslo i den alltför trånga, nyuppförda lokalen vid Grönland 9. Den rymde bara 600 personer.
"Det var som att öppna en sluss. Efter en kvarts förlopp bröt det löst. Från alla delar av rummet strömmade folk fram till botbänken. Somlig klevo direkt över bänkarna. Gråtande kvinnor hjälptes fram genom trängseln av troende vänner. Fyrtiotre själar blev frälsta den första kvällen.....
.... Nej, det beror inte på oss människor. Men när Gud finner villiga och lydiga hjärtan, då fyller han dem med sin helige Ande. Det var villiga hjärtan, ´döpta i helig Ande och eld´, som nu öppnade Frälsningsarméns verk vid Grönland 9.....
.... Icke tredjedelen av dem som önskade kunde komma in - dess större blev längtan i deras hjärtan. Folk stod timme efter timme och tittade in genom fönstren.


20 apr. 2016

Gud kommer aldrig att överge sitt folk

David Wilkerson - January 2010

”Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad” (Ps 37:28).

I Lukas 22 överlämnade Jesus en allvarlig varning till sin kanske mest hängivna efterföljare. Kristus kallade aposteln Petrus åt sidan och sa honom följande i otvetydiga ordalag: ”Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete; men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet" (Luk 22:31-32).

Väldigt få kristna borde bli förvånade över att Satan ville pröva Petrus. Trots allt framställer Skriften Petrus som en ledare bland lärjungarna. För de flesta Bibelläsare är det inte konstigt att djävulen sökte tillåtelse av Gud att angripa denne djärve lärjunge. Skriften gör klart att Satans huvudsakliga syfte är att förstöra tron hos dem som tjänar Jesus. Och bland Jesus inre cirkel av tolv utmärker sig Petrus som en man som är ivrig att handla utifrån sin tro på Kristus.

Men det är något i detta avsnitt som många kristna finner häpnadsväckande. Det är detta: Herren gav Satan tillträde till Petrus för att pröva honom! Ja, vår himmelske Fader tillät sin dyrbara tjänare att bli utsatt för djävulens list.

Tänk på det: Jesus hade redan sagt att Petrus trosförklaring var grunden på vilken han skulle bygga sin församling. Ändå satte nu Kristus sina egna ord på spel genom att utsätta Petrus för Satans brinnande pilar. Och trots Petrus oförskräckta tro vet vi att han var en väldigt bristfällig man.

Tänk om Petrus hade misslyckats i testet? Hur kunde Kristus bygga sin församling på orden från en sådan som var så sårbar mot Satans attack? Dessutom, hur kunde en kärleksfull Gud utsätta sin älskade för en sådant våldsamt angrepp? Detta är vad många kristna finner problematiskt.

Läs mer HÄR.

19 apr. 2016

Tidens tecken med Anders Wigholm - Del 3 av 11

Anders Wigholm var en av Frälsningsarméns kunnigaste bibellärare. Han hade ett specialintresse för den sista tiden före Jesu tillkommelse och tidens tecken i förbindelse med det.

1979-80 spelade Anders Wigholm in en serie om tidens tecken. Elva bibelstudier på 45-60 minuter.

Vi lägger här ut bibelstudierna som ljudfiler så att många fler kan få ta del av Anders Wigholms undervisning. Ta dig tid att lyssna. Det är verkligen högintressanta bibelstudier.

Del 3 av 11 - Lyssna HÄR.

18 apr. 2016

Mötesserier i maj

Ålesund 29 mars-1 maj
 - Bibelhelg
Lena 5 maj
 - Kristi himmelfärdsdag
Jörpeland 13-14 maj
- Bibelhelg
Stavanger 15 maj
 - Pingsdagen
Bodö 20-22 maj
- Bibelhelg
Moss 29 maj
- Bibeldag
Vadsö 30 maj-1 juni
 - Polarteamet

17 apr. 2016

Veckans bok 18-24 april

rupeba.se 8 år - Varje måndag presenteras veckans bok och erbjudandet gäller bara den aktuella veckan.

Veckans bok den här veckan är DAGBOKEN - Små tankar för märkvärdiga dagar av Rut Baronowsky.

Du kan den här veckan köpa den för 150:- och få den fritt levererad till din brevlåda (Normalpris inklusive porto inom Sverige är ca 200:-). Skriv till info@rupeba.se och beställ boken så får du bok och faktura i brevlådan.

Alla dagar är märkvärdiga, värda att lägga märke till. I DAGBOKEN får du en tänkvärd andakt till varje dag under hela året. Välkommen du också att lägga märke till vad Gud gör i andras liv - och i ditt.En perfekt gåva att ta med sig då du ska bort på middag. Chokladen tar slut, blommorna vissnar, men DAGBOKEN  följer den som får den varje dag under hela året.

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 17 april

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Ännu en vecka börjar närma sig sitt slut. Det har varit en förhållandevis lugn vecka.

Två kvällar under veckan har jag rest ned till kåren i Sarpsborg för att leda bibelstudier om de andliga nådegåvorna. På tisdagskvällen låg tonvikten på tjänstegåvorna Apostel, Profet, Evangelist, Herde och Lärare. På torsdagskvällen handlade bibelstudierna om de övernaturliga nådegåvorna som beskrivs i Första Korintierbrevet tolv. Mycket av innehållet i bibelstudierna hämtade jag från min bok GÅVOBOKEN - du är rikare än du tror - om du bara tror det.

I helgen har vi haft en löjtnantskurs för dem som gick ut förra sommaren. Vi har ett kursprogram där alla nya löjtnanter går igenom fyra löjtnantskurs innan de blir kaptener efter fem år.

Elva fantastiska löjtnanter var samlade från i fredags förmiddag. Det är verkligen en stor inspiration att få vara med att undervisa den gruppen.

Här är en bild med kadetter och lärare på officersskolan förra året. Ungefär hälften av kadetterna är nu löjtnanter och var med på kursen. Den andra hälften blir färdiga till sommaren i år.

Nu är det tidig söndagsmorgon och efter ett par timmars undervisning ska vi vara med på förmiddagsgudstjänsten på Moss kår och sedan avslutande middag för deltagarna på löjtnantskursen. Och sedan väntar en ny vecka runt hörnet och jag ber att det ska bli en välsgnad vecka för dig.

Peter Baronowsky

12 apr. 2016

Tidens tecken med Anders Wigholm - Del 2 av 11

Anders Wigholm (Bootheum.se)
Anders Wigholm var en av Frälsningsarméns kunnigaste bibellärare. Han hade ett specialintresse för den sista tiden före Jesu tillkommelse och tidens tecken i förbindelse med det.

1979-80 spelade Anders Wigholm in en serie om tidens tecken. Elva bibelstudier på 45-60 minuter.

Vi lägger här ut bibelstudierna som ljudfiler så att många fler kan få ta del av Anders Wigholms undervisning. . Ta dig tid att lyssna. Det är verkligen högintressanta bibelstudier.Kassettbandet på det andra bibelstudiet är skadat, så de första orden kommer inte med i denna inspelning.


Del 2 av 11 - Lyssna HÄR.

/PB

11 apr. 2016

Veckans bok 11-17 april

rupeba.se 8 år - Varje måndag presenteras veckans bok och erbjudandet gäller bara den aktuella veckan.

Veckans bok den här veckan är GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror av Peter Baronowsky.
Du kan den här veckan köpa den för 120:- och få den fritt levererad till din brevlåda (Normalpris inklusive porto inom Sverige är 160:-). Skriv till info@rupeba.se och beställ boken så får du bok och faktura i brevlådan.

Från baksidetexten:
Vad har man för glädje av att få en cykel som gåva, om man inte kan cykla?
- Du kanske har fått gåvor som du inte vet hur du ska använda?
- Du kanske är mer "begåvad" än du någonsin anat?

- Du kanske är rikare än du tror

Den här boken handlar om att det finns olika slags gåvor. Gåvor som fungerar med helt olika förutsättningar. Om vi inte förstår detta kan vi helt missa att använda det Gud utrustat oss med. På vilket sätt är jag "begåvad", utrustad med gåvor? Hur kan jag använda de gåvor Gud har givit mig?


10 apr. 2016

Tidig söndagsmorgon den 10 april på Jelöy

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Den gångna veckan har vi, bland mycket annat, varit runt för att välja ett passande hotell för en ny kurs vi planerar till augusti. Kursen ska heta "Äktenskap och tjänst" och den vänder sig till gifta frälsningsofficerare som står i början av sin tjänst.

PÅ 90-talet hade Rut och jag en lång serie med friskvårdskurser för äkta makar där paren fick investera en helg för att stärka grunden för sitt förbund. Men i denna kurs finns det ännu en dimension. Förutom att vara gifta med varandra och dela ansvaret för hemmet, står de i en gemensam tjänst, ofta som kårledare, där de ska kunna klara att fördela ansvar och arbete, inte bara på fritiden, utan även på arbetet. Det är inte alltid okomplicerad då alla livets områden plötsligt förändras. Man kan vara nygift, ny förälder, flyttat till ny plats, fått ett nytt jobb och allt annat. Hur ska man kunna orientera sig i en sådan ny totalsituation? Ja, det är vad kursen "Äktenskap och tjänst" vill var med att belysa.

Grönlandskåren i Oslo
Igår kväll var vi i Grönland. Ja, inte Grönland långt borta, utan stadsdelen Grönland i Oslo. Vår kör från Moss gjorde ett besök på Grönlandskåren och fick vara med om en fin kväll i en välfylld lokal. Grönland är en väldigt internationell del av Oslo. Då man kör på gatorna är det inte så lätt att veta att man är i Oslo. Flera moskéer, skyltar på arbabiska och människor från alla möjliga kulturer och med alla möjliga klädkoder. Där har Frälsningsarmén en kår som funnits där i över hundra år.

Förra veckans "Tidig Söndagsmorgon", med bland annat vårt bröllopskort från 1969, fick ovanligt många besök. Vi hade närmare tusen besökare om vi räknar ihop de som sett inslaget på Facebook och hemsidan. Under veckan la jag också ut det första av elva bibelstudier av Anders Wigholm. Jag räknar med att lägga ut ett nytt inslag varje tisdag en tid framöver. Missa inte det!

Men nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå upp till kåren i Moss och förmiddagsgudstjänsten. Idag är det en grupp av kadetterna som ska leda och tala på mötet. Dessutom är det som vanligt söndagsskola och jag räknar med att något av barnbarnen gärna vill följa med på den.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

9 apr. 2016

Han tog med sin gamla toaborste – efter svärmors kupp

Byt ut din gamla toaborste mot en ny”, löd annonsen från Jernia.
Norske Jørgen Hurlen, 32, blev eld och lågor och skyndade ner till butiken.
Men reklambladet var ett aprilskämt från Jørgens svärmor.
– Jag känner mig verkligen dum, säger han till VG.

Läs hela historien HÄR.

8 apr. 2016

Profetior går i uppfyllelse

1973 skrev David Wilkerson ner en profetisk syn med namnet "The Vision". På svenska gavs den ut med titeln "Synen". Någon har uttryckt det som att profetia är historia skriven i förväg.

 I boken skriver Wilkerson bland annat att det ska komma jordskalv i USA i delar av landet som normalt inte är jordbävningområden. Dessa jordskalv kommer att föregås av jordskalv i Japan. Han skriver om de kommande jordskalven: "Jag är inte övertygad om att detta jordskalv skall äga rum i Kalifornien. Jag tror faktiskt att det skall äga rum där det minst väntas. Detta fruktansvärda jordskalv kan äga rum i ett område som inte är känt för jordskalv" (Sid. 27 i den upplaga jag har från 1970-talet).

I en artikel på SVT:s hemsida kunde man den 29 mars läsa :
"Risken för jordbävningar har nu blivit lika stor i centrala USA som i de mest oroliga områdena i Kalifornien. Det säger den amerikanska geologimyndigheten i en ny rapport. Och orsaken till den ökade jordbävningsrisken är oljeindustrins verksamhet.

För första gången, när den amerikanska geologimyndigheten rankar risken för jordbävningar i olika delstater, har man i år också tagit med sannolikheten för jordbävningar som orsakas av människan. Och då ritas kartan om drastiskt.

Alaska är fortfarande den delstat där risken är störst och sedan kommer Oklahoma och Kansas i centrala USA. Först därefter kommer Kalifornien.
Anledningen till den förhöjda risken är den ökande oljeproduktionen i området. Vid utvinningen av olja används enorma mängder vatten som trycks tillbaka djupt ner i marken vilket ökar spänningen i jordskorpan.

I Oklahoma och Kansas och på en del andra ställen har man de senaste åren registrerat en rad mindre jordbävningar och man har misstänkt att det hänger samman med oljeutvinningen.
Nu har den amerikanska geologimyndigheten för första gången tagit med sådana här av människan orsakade jordbävningar i sin jämförande riskbedömning.

Hittills har det varit mindre jordskalv men sannolikheten ökar för en större jordbävning. Samtidigt slår rapporten fast att kunskapsläget fortfarande är ganska oklart och att man inte vill dra några definitiva slutsatser." Länken till hela artikeln finner du HÄR.

Vill du köpa Wilkersons bok, finner du den på adlibris för 141 kronor HÄR.

7 apr. 2016

Det kom ett mejl från Lettland...

Under kongressen i Riga 2012 sände vi åtta nya officerare. Två av dem hamnade i Daugavpils, längst ned i sydöstra hörnet av Lettland, nära den vitryska gränsen. Det var Janis och Marina. De kom till en kår som bestod av ett tiotal äldre människor som kom på söndagarna. En liten församling i en av våra största och finaste lokaler, långt borta, tre timmars bilkörande till den närmaste grannen.

De kom dit fulla av visionen att vinna Daugavpils för Kristus. Vid vårt första samtal under hösten undrade de om Gud verkligen ville ha dem på denna plats. Ingenting hände.

Så plötsligt vände det. Efter fem månader invigde man tio nya soldater. Lokalen är nu full av människor som ville lära känna Gud och vill bli soldater i Frälsningsarmén. Nu fick vi bilder från den senaste invigningen av soldater och juniorsoldater. Se, gläd dig, och tacka Gud!

6 apr. 2016

Herrens kärleksfulla respons på bedrövelse

David Wilkerson - November 2009

Jag är så förundrad över vår Herres kärleksfulla respons på bedrövelse. När jag läser Bibeln ser jag att ingenting rör vår Gud mer än den själ som är utom sig av bedrövelse.

Bedrövelse definieras som "djup sorg" eller "sorgsenhet orsakad av extrem smärta." Jesaja berättar för oss att Herren själv är förtrogen med denna väldigt plågsamma känsla: "Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet" (Jesaja 53:3).

Vi ser ett mäktigt exempel på Guds kärleksfulla respons på bedrövelse i Markus 5. Detta kapitel innehåller Jesus möte med Jairus, en synagogföreståndare, och en kvinna med kroniska blödningar.
Som föreståndare för synagogan i Kapernaum var Jairus del av ett religiöst system som hade förkastat Jesus. Vi vet inte vad Jairus själv tänkte om Kristus, men vi vet att han hade bevittnat hans helande kraft. Det var mest troligt i Jairus synagoga som Kristus helade en man med en förtvinad hand. Och Jairus var antagligen i folkmassan när Jesus kastade ut onda andar som skrek, "Du är Guds Son" (Markus 3:11).

Jairus måste även ha känt till om Jesus mäktiga verk i andra städer som Korasin och Betsaida. Han och de andra äldste i Kapernaum använde sitt stora inflytande för att förkasta honom, vilket föranledde Jesus att säga, "Och du, Kapernaum, skall väl du bliva upphöjt till himmelen? Nej, ned till dödsriket måste du fara. Ty om de kraftgärningar som är gjorda i dig hade blivit gjorda i Sodom, så skulle det ha stått ännu i dag" (Matteus 11:23).

Men nu, när vi läser Jairus berättelse i Markus 5, finner vi att sorg har kommit till föreståndarens hus. Hans tolvåriga dotter ligger till sängs "på sitt yttersta" (Markus 5:23). Helt visst fick detta Jairus att ta sig en ny funderare om Jesus.

Det var en fruktansvärd sorg som förde Jairus till Kristus.

Läs mer HÄR.

5 apr. 2016

Veckans bok

Veckans bok: FÖRLÅTELSEBOKEN - du kan bli fri (Rut Baronowsky) 
Denna vecka till starkt reducerat pris. Läs mer HÄR.

Tidens tecken med Anders Wigholm - Del 1 av 11 bibelstudier

Anders Wigholm (Bootheum.se)
Anders Wigholm var en av Frälsningsarméns kunnigaste bibellärare. Han hade ett specialintresse för den sista tiden före Jesu tillkommelse och tidens tecken i förbindelse med det.

1979-80 spelade Anders Wigholm in en serie om tidens tecken. Elva bibelstudier på 45-60 minuter.

Vi lägger här ut bibelstudierna som ljudfiler så att många fler kan få ta del av Anders Wigholms undervisning. . Ta dig tid att lyssna. Det är verkligen högintressanta bibelstudier.

Del 1 av 11 - Lyssna HÄR.

/PB

4 apr. 2016

Tidens tecken med Anders Wigholm

rupeba.se 8 år

Anders Wigholm (Bootheum.se)
Anders Wigholm var en av Frälsningsarméns kunnigaste bibellärare. Han hade ett specialintresse för den sista tiden före Jesu tillkommelse och tidens tecken i förbindelse med det.

1979-80 spelade Anders Wigholm in en serie om tidens tecken. Elva bibelstudier på 45-60 minuter. Då de spelades in på 6:e kåren i Stockholm hade Rut och jag redan flyttat till Norge första gången, men vi lyckades ändå få tag på de elva kasettbanden.

Vi räknar med att spela över dem som ljudfiler och lägga ut dem på hemsidan så att många fler kan få ta del av Anders Wigholms undervisning. Vi kommer efter hand att läggas ut dem med jämna (eller kanske ojämna) mellanrum. Ta dig tid att lyssna. Det är verkligen högintressanta bibelstudier:

/PB

Veckans bok 4-10 april

rupeba.se 8 år - Varje måndag presenteras veckans bok och erbjudandet gäller bara den aktuella veckan.

Veckans bok den här veckan är FÖRLÅTELSEBOKEN - Du kan bli fri av Rut Baronowsky.
Du kan den här veckan köpa den för 120:- och få den fritt levererad till din brevlåda (Normalpris inklusive porto inom Sverige är 160:-). Skriv till info@rupeba.se och beställ boken så får du bok och faktura i brevlådan.

Boken handlar om den kristna grunden för fölåtelse. Den behandlar vårt uppdrag och vår ställning som kristna i denna världen samt vårt behov och vår plikt att både ta emot förlåtelse och att ge ifrån oss förlåtelse till andra.

I ett avsnitt behandlas skillnaden mellan förlåtelse och förståelse. I ett annat avsnitt behandlas det smärtsamma att se sanningen om sig själv. Ett kapitel beskriver skillnaden mellan att flytta gränser och att bekänna synd och ett annat handlar om skillnaden mellan att bekänna synd och att bekänna sår.

Slutkapitlet handlar om den frihet som bara Jesus kan ge, han som säger att sanningen ska göra oss fria.

3 apr. 2016

Tidig söndagsmorgon på Jelöy den 3 april

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen och våren är på väg, även om den inte slagit igenom på riktigt ännu.

Den gångna veckan har gett anledning till en del tillbakablickar. Två viktiga bemärkelsedagar har aktualiserats.

Den första, och största, är att vår bröllopsdag inföll under veckan. Bröllopskortet kan ha bleknat och blivit mattare i färgerna, men relationen är fortfarande stark och levande.

Det var 1969 det hände. I Borgs kyrka i Norrköping. Orsaken till att bröllopet var i Norrköping var att Ruts föräldrar då hade ansvaret för Frälsningsarméns Hotell i Norrköping. Dessutom var det strategiskt placerat med tanke på att min släkt kommer från Tranås, och Norrköping ligger halvvägs mellan Tranås och Stockholm. Det var Ruts pappa, Harry, som vigde oss. Och det gjorde han ju bra eftersom de två som han band samman framför altaret fortfarande är sammanbundna. Dessutom var min mammas släktnamn Borg så det var ännu ett skäl, även om vi kanske inte tänkte på det då.

Om någon undrar varför jag bär solglasögon på bilden, så är det inte för att ville dölja min identitet. Jag hade sådana glasögon som blev mörkare i solljus, och jag vet inte om det var alla blixtarna från kamrorna som gjorde dem så mörka, för så ser de ut på alla våra bröllopskort.

Den andra bemärkelsedagen som passerade under veckan, och som inte alls har samma dignitet som den första, är att vår hemsida, rupeba.se, fyllde åtta år. Vi förstod då mer och mer att de värderingar folk har idag skapas inte så mycket från predikstolen, utan den mesta opinionsbildningen skapas på nätet. Vi kände då en kallelse att finnas med på nätet som en röst för en tydlig evangelikal kristendom. Rut började då skriva en andakt varje dag, som senare blev en bok som översattes till engelska och norska, och jag skrev inlägg efter inlägg. Hemsidan har hållit mig sysselsatt varje natt/tidig morgon sedan dess i nästan 3.000 dagar (eller nätter). rupeba.se har sedan dess blivit en av de mest besökta kristna sajterna i Sverige. Du kan kolla hur vi ligger an idag på Jesussajten där det finns 100 kristna sajter.

rupebas födelsedag firade vi med en hel del extra inslag på hemsidan. Du kan läsa om det HÄR.

Just nu håller vi en bibelhelg på kåren i Tönsberg. Den började igår med bibelstudier och avslutas idag med gudstjänst klockan 11. Hinner du dit? Här kommer inbjudan till helgen från FA Tönsbergs hemsida:
För att åka till Tönsberg åker vi med bilfärjan som går över Oslofjorden mellan Moss och Horten och sedan är det en halvtimmes körande med bil söderut till Tönsberg. Det är skönt med en helg där man hinner hem och får sova i egen säng.

Sedan är det inte länge igen innan vi börjar en ny vecka och jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig.

/Peter Baronowsky