28 feb. 2023

Entusiastisk?


Förr var det vanligt på annonser för laptops där det stod
Intel Inside. Det var en kvalitetsgaranti på det som fanns inuti laptopen. Även om du inte blir imponerad av utsidan ska du veta att det som finns därinne är fantastiskt och att det fungerar.

Entusiastisk kommer från det grekiska ordet Entheos. Theos betyder Gud och det känner vi igen från bland annat ordet teologi som betyder läran om Gud. Så entheos betyder alltså att Gud finns på insidan.

Det skulle väl vara bra om kristna kunde gå omkring med ett märke på rockuppslaget med ordet entheos. Det skulle säkert resultera i många frågor om vad entheos egentligen betyder. Och då får vi väl försöka förklara att Gud bor i oss och vad det betyder för oss.

"Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud" (1 Kor 6:19)

Vi har verkligen orsak att vara entusiastiska!

Dagens andakt, den 28 februari

 

”Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut, till världens ände deras ord.” (Ps 19:2-5)

 Om du har flugit långt i västlig riktning någon gång, har du säker förstummats av att solen aldrig tycks gå ner. Det beror på att tiden i varje tidzon är en timme tidigare än tiden i den angränsande zonen österut. Vi vet att när det är natt på ena sidan jordklotet så är det dag på andra sidan.

Detta är fascinerande när man tänker på den kristna kyrkan som finns och verkar över hela jorden. Det är verkligen en kyrka som aldrig sover. När vi beder vår aftonbön, beder några av dina trossyskon sin morgonbön och andra åter sin middagsbön. Det är som att vi överlämnar en stafettpinne till de andra, och vi kan tryggt gå till vila på kvällen. Psalmisten skriver:

När jorden sig i rymden vänder
och ljuset går från trakt till trakt
ditt lov väcks upp i nya länder
Din kyrka håller troget vakt 

Den sol som oss till vila viger
För andra tänder arbetsdag
Ur andras hjärtan bönen stiger
Om kraft att vandra i din lag. 

BÖN

Tack Jesus att jag får vara en del av din kyrka, som aldrig sover. Hjälp mig att troget stå på min post och fullgöra mitt uppdrag där du har ställt mig. Hjälp mig att stämma in i himlens förkunnelse om din härlighet, och tillsammans med himlavalvet vittna om dina verk.

BE FÖR DINA LEDARE – 2 Mos 11


Bibelläsning: Andra Moseboken 11
Läs bibeltexten här

"Då skall allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan som arbetar vid handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen." (2 Mos 11:5 FB)

Det börjar dra ihop sig för den sista plågan. Allt förstfött i Egypten skulle dö. Allt detta lidande för folket orsakades av att en enda man, Farao, vägrade att underordna sig Gud.

Många gånger i historien har detta upprepats. Ett helt folk har fått gå igenom oerhörda lidanden på grund av ledarens ondska. Hitler och Stalin är bara två exempel på de många ledare som orsakat död och lidande för en hel befolkning.

Det är viktigt vem vi har som ledare. Både över landet och ledare i mindre skala. Bibeln uppmanar oss att be för alla våra ledare på olika nivåer. Vår förbön för regeringen och Riksdag, politiker och andliga ledare kan bidra till att Guds välsignelse får bryta igenom i landet, staden och församlingen.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Be för dina ledare!

_________________
Översikt:
Herren tillkännager sista plågan. Då den sista plågan kommer skall de egyptiska hovmännen bönfalla om att folket ska dra bort. 

Kommentar:
Katastroferna som drabbar Egypten liknar dem som beskrivs i Uppenbarelseboken då Gud sänder sina straffdomar över jorden. Men både i 2 Moseboken och i Uppenbarelseboken ser ve ett speciellt beskydd för Guds folk.

Inför den sista och den värsta plågan kan vi läsa i 2 Moseboken 11: "Men inte en hund ska gläfsa mot någon av Israels barn, vare sig mot människor eller boskap. Ni ska då inse att Herren gör skillnad mellan Egypten och Israel" (vers 7). Och i Uppenbarelseboken kan vi läsa: "Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi satt sigill på Guds tjänare, på deras pannor" (Upp 7:3). Läs också Upp 8:3-4).


Till eftertanke:
"Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare." (1 Tim 1:1-3)

   Vi gör ibland långa bönelistor över vad vi anser att Gud borde göra och det är bra. Men vi borde också lyssna på vad Gud vill att vi ska be om.
   Gud vill att vi ska be för alla i ledande ställning.
- På vilket sätt finns de bönerna med i mitt böneliv?

27 feb. 2023

Jag förtröstar på Guds ord. Psalm 119 avsnitt 11. Vers 81-88

  

Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

(Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
_________________________ 

Psalm 119 avsnitt 11. Vers 81-88
Längtan efter Gud - förtröstan på Guds ord (vers 1)

 • 81 Min själ längtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord.
 • 82 Mina ögon längtar efter ditt tal, jag frågar: "När skall du trösta mig?"
 • 83 Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar.
 • 84 Hur få är inte din tjänares dagar! När skall du hålla dom över mina förföljare?
 • 85 De fräcka gräver gropar för mig, de som lever i strid med din undervisning.
 • 86 Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig!
 • 87 De har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar.
 • 88 Håll mig vid liv enligt din nåd, jag vill ta vara på din muns vittnesbörd.
  _________________________
  Synonymer till Guds ord:
  ditt ord, ditt tal, dina stadgar, din undervisning, dina bud, dina befallningar,
  din muns vittnesbörd.
 • Dagens andakt, den 27 februari

   

  ”Det är ditt fördärv Israel att du är emot mig, din hjälp…” (Hos 13:9)

  Ofta har jag sett det - t.ex. när föräldrar hämtar sina barn på dagis. Och när jag tänker efter, har jag också själv upplevt det ibland, när barnen var små. Föräldrar och barn har varit ifrån varandra en hel dag. De har längtat efter att träffas. Men när så föräldern kommer för att hämta sitt barn, blir den lilla som förbytt. Hon eller han sparkar och slår och gör vilt motstånd mot förälderns försök att trösta och hjälpa. Man känner sig ganska hjälplös som förälder i den situationen och det är lätt att tänka att de som haft hand om barnet hela dagen har bättre hand med det, än man själv.  Men verkligheten är kanske den, att när föräldern kommer, kan barnet äntligen slappna av och ge uttryck för sin frustration över att ha blivit lämnad ensam.

  Ibland uppför vi oss som det lilla barnet, som ger fullt utlopp för sin frustration emot den som verkligen älskar och vill vårda det. När Gud kommer oss nära, avvisar vi honom bryskt. Vi ”är emot” Gud, han, som är vår enda säkra hjälp. Tänk om vi istället kunde slappna av och låta honom ta hand om oss.

  BÖN

  Fader, du längtar lika mycket efter gemenskap med oss, som vi längtar efter gemenskap med dig, i djupet av vårt inre. Vi förstår kanske inte alltid att vår frustration har sin rot i vår längtan efter dig. Kom och ta hand om oss idag. Hjälp oss att vila i din famn.

  BERÄTTA OM HERREN – 2 Mos 10


  Bibelläsning: Andra Moseboken 10

  Läs bibeltexten här

  "...berätta för dina barn och barnbarn vilka stora gärningar jag har utfört bland egyptierna och vilka tecken jag har gjort bland dem. Och ni skall inse att jag är HERREN" (2 Mos 10:2 FB)

  Genom Moses utförde Herren det ena undret efter det andra, men Farao gav inte med sig. Hans hjärta var fortfarande hårt.

  Mitt under processen med alla plågor som kom över Egypten och alla under som Herren lät utföra, säger Herren till Moses: Berätta för dina barn och barnbarn om Herrens gärningar.

  Berättelsen, vittnesbördet, om vad Herren gjort i våra liv kan många gånger vara det enda sättet att tala om Herren så att det kan bli mottaget av människor som inte tror. Bibelord och våra teologiska argument kan människor argumentera emot.

  Men vem kan säga emot mig då jag berättar om vad Herren gjort för mig? Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?

  Låt Gud förvandla ditt liv. Och då han gör det, fortsätt att berätta om det för barn, barnbarn och alla andra som vill lyssna på ditt vittnesbörd.


  - Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill berätta för andra om vad Jesus gjort för mig
  ________________

  Översikt:
  - Vers 1-20
  Den åttonde plågan: gräshoppor. Faraos hovmän börjar tappa tålamodet och går till farao och ber honom släppa folket. Farao köpslår med Mose, men vägrar att släppa folket. Då kommer gräshopporna över hela landet...
  - Vers 21-29
  Den nionde plågan: mörker. I mörkret lovar farao att släppa folket. Då ljuset kommer tillbaka bleknar faraos löfte.

  Kommentar:
  Faraos tjänare förstår långt innan farao själv att de möter en kraft och en makt som är mycket större än faraos. De säger till farao "hur länge... släpp männen...förstår du inte" (vers 7).

  Gräshopporna, den åttonde plågan, får farao att utbrista "Jag har syndat mot Herren er Gud och mot er" (vers 16). Men faraos ånger försvinner lika fort som gräshopporna försvinner.

  Till eftertanke:
  "Vem kan säga emot då jag berättar om hur Herren förvandlat mitt liv och vad mycket Han betyder för mig?"
  - Hur skulle ditt vittnesbörd låta?
  - På vilket sätt har Gud förvandlat ditt liv?
  - Hur mycket betyder Gud för dig?

  26 feb. 2023

  Tidig söndagsmorgon i Västerås den 26 februari 2023


   Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

  Veckan har i stor utsträckning präglats av väckelsen som bröt ut på Asbury University. Eftersom vi vid ett flertal tillfällen fått besöka Asbury på 1980-talet kommer rapporteringen oss speciellt nära. Vi känner miljön, vi har flera gånger varit på gudstjänster i auditoriet  där allt började den gångna veckan.

  Om du har missat inläggen från Asbury kan du läsa dem här:

  Förra söndagen: Väckelsen i Asbury bryter ut (Bild 1)
  http://rupeba.blogspot.com/2023/02/tidig-sondagsmorgon-i-vasteras-den-19.html

  I måndags
  Lovsången vill inte tystna på "Väckelseuniversitetet"
  http://rupeba.blogspot.com/2023/02/lovsangen-vill-inte-tystna-pa.html

  I tisdags: Väckelsen sprider sig till andra universitet
  http://rupeba.blogspot.com/2023/02/asbury-vackelsen-sprider-sig.html

  I torsdagsJätteköer i väckelsens Asbury – nu flyttas möten till ny plats
  http://rupeba.blogspot.com/2023/02/jattekoer-i-vackelsens-asbury-nu.html

  I lördagsGör dig redo att ta emot nästa våg från Gud i vårt land
  http://rupeba.blogspot.com/2023/02/gor-dig-redo-att-ta-emot-nasta-vag-fran.html

  Veckan i övrigt:
  Tisdag:
  Samling för vår hemgrupp hemma hos oss. Vi läser och samtalar utifrån Efesierbrevet, ca tio verser per gång. Vi ber och lovsjunger Gud.

  Onsdag fick vi besök av ett par officerskollegor från Norge. Vi hade fina samtal och fick be tillsammans (på norska).

  Torsdag hade vi som vanligt övning med hornmusikkåren. Musikkåren har just fått en inbjudan att spela på 100-årsjubileet av Frälsningsarméns arbete i Lettland någon gång under sommaren.

  Fredag:
  Frälsningsarmén hade fler aktiviteter samtidigt under fredagen. I city var det önskesång och öppet hus. I Bäckby var det invigning av en ny skylt och flagga medan en trombonkvartett spelade "Framåt Kristi stridsmän" (Bild 2. 
  Vill du höra Trombonkvartetten spela kan du gå till Västerås kårs Facebook-sida). I Bäckby är det dagligen öppen morgonbön för alla samt Bistånd och kyrka. Bistånd skickar ut hjälpsändningar till många olika mottagare i många olika länder.

  Lördag var det familjefest på Frälsningsarmén i Västerås för alla åldrar med hobbyarbete, mini-gudstjänst och god mat.

  Idag är det söndag och vi har fullt program på kåren i Västerås. Vi börjar med lunch klockan 13:00, därefter är det kårsamling med information från kårens ledning. Klockan 15:00 är det gudstjänst med musikkåren och lovsångsteamet. Jag kommer att predika över ämnet "Den första kärleken".

  Med önskan om en välsignad ny vecka
  Peter Baronowsky

  Dagens andakt, den 26 februari

  ”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.” (Heb 10:23)

  Jag läste ett reportage från årets bokmässa. Det var ett referat från ett seminarium där Göran Skyttes bok ”Omvänd” behandlades. Göran Skytte hör till en av de ”kändisar” som omvänds till kristen tro under senare tid. Göran Skytte berättade att när hans bok, som beskriver hans omvändelse, skulle ges ut fick han en massa goda råd från människorna runt honom. De flesta handlade om att han på något sätt skulle hålla tillbaka sin bekännelse, för att inte riskera att bli ”stolleförklarad”. Men Skytte var inte rädd för detta utan säger ungefär: ”hur lågt man än sätter ribban, finns det ändå en skara som anser att man gått för långt”.

  Jag tyckte om den formuleringen, och kände mig uppmuntrad att tydligt berätta för världen, vad Gud kan göra i en människas liv om hon bara låter det ske. Även om vi är aldrig så försiktiga när vi vittnar om Jesus, så kommer det alltid att finnas människor som känner sig provocerade av vår bekännelse.

  BÖN

  Herre hjälp mig idag att fortsätta att bekänna mitt hopp. Hjälp mig att lägga ribban för mitt vittnesbörd där du vill att den ska ligga, varken för lågt eller för högt. Då blir mitt vittnesbörd tydligt och du blir ärad.

  ETT HÅRT HJÄRTA – 2 Mos 9


  Dagens bibelläsning: Andra Moseboken 9

  Läs bibeltexten här

  "Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte Israels barn, alldeles som Herren hade sagt genom Moses" (2 Mos 9: 35 FB)

  Gång på gång drabbas Egypten av olika slags plågor. Boskapspest, bölder och hagel. Faraos hjärta mjuknar gång på gång, men så fort plågan har upphört fortsätter hans hjärta att vara hårt.

  Ett hårt hjärta är ett hjärta som inte kan känna medkänsla, ett hjärta som inte vill låta sig beröras, ett hjärta som har stelnat i en form, ett hjärta som inte vill böja sig för Gud.

  Det är lätt att fördöma Faraos hårda hjärta, men också våra hjärtan kan bli hårda av olika anledningar. Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer består av ett hårt skal än av liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst.

  Men Herren har en lösning. Då vi låter oss beröras av den Helige Ande smälter det hårda hjärtat och blir levande igen:  "Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött"  (Hes 11:19) 

  - Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mitt hjärta vara mjukt och följsamt för din ledning i mitt liv.
  _______________
  Översikt:
  - Vers 1-7
  Den femte plågan: boskapspest
  - Vers 8-12
  Den sjätte plågan: bölder
  - Vers 13-35
  Den sjunde plågan: hagel

  Kommentar:
  Även om Farao fortfarande stod emot Herren, började egyptierna förstå att hebreernas gud är den verklige guden. Några fruktade Herrens ord (vers 20) och några fruktade inte Herrens ord (vers 21). De som fruktade Herrens ord blev inte drabbade av den sjunde plågan.

  Till eftertanke: 
  "Vi kan själva ha blivit känslomässigt skadade så att vi inte längre vill ha ett förstående, medkännande hjärta. Vårt hjärta kan ha stelnat, så vår kristendom mer består av ett hårt skal än av liv. Vårt hjärta kan ha stelnat så vi inte längre är villiga att höra och lyda Herrens röst."
  - Hur är det med mitt hjärta idag?

  "Några fruktade Herrens ord"
  - Vad skulle det innebära idag att "frukta Herrens ord"?
  - Hur är det med tillståndet med Guds folk idag? Är vi ett folk som "fruktar Herrens ord"?

  25 feb. 2023

  Gör dig redo att ta emot nästa våg från Gud i vårt land


  - Från ledarsidan i Världen idag -
  (Bildtext: Gång på gång, också i vår egen tid, har kristna motarbetat Andens skeenden, skriver ledaren och vädjar till svensk kristenhet att inte upprepa våra tidigare misstag. Foto: Mikael Good)

  Dygnet runt i snart två veckor pågår den väckelse som startat i en universitetsaula i Kentucky och som fått även stora nyhetskanaler att rapportera. Unga människor omvänder sig från synd, ber och lovsjunger. Var detta ska sluta vet ingen ännu, men räkna med att många eldar av väckelse kommer att tändas framöver. I USA, men också i Sverige. Det rimmar nämligen väl med det bibliska mönstret: i en tid när mörker övertäcker jorden så kommer Herrens härlighet att manifesteras på ett synligt och påtagligt sätt (Jesaja 60).

  Men se upp, 
  risken för att missa Guds besökelsetider är inte obetydlig. Gång på gång, också i vår egen tid, har kristna motarbetat Andens skeenden. Istället för att öppna upp och ta emot den välsignelse Gud velat ge, har man kritiserat. Man har fastnat i yttre detaljer och kastat ut barnet med badvattnet.


  Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/gor-dig-redo-att-ta-emot-nasta-vag-fran-gud-i-vart-land/repwad!l25LnWGK0FNUsM8CvqBMg/

  Inför söndagen. Tema: I PRÖVNINGENS STUND


  FRÅN GAMLA TESTAMENTET
  1 Mos 3:1-13
  1 Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: "Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?" 2 Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö." 4 Då sade ormen till kvinnan: "Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont." 6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig.

  8 Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. 9 Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: "Var är du?" 10 Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." 11 Då sade han: "Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" 12 Mannen svarade: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt." 13 Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen förledde mig och jag åt."


  FRÅN BREVLITTERATUREN
  Heb 5:7-10
  7 Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. 8 Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 9 Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom, 10 och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som Melkisedek.

  FRÅN EVANGELIERNA
  Mark 1:12-13
  12 Genast förde Anden honom ut i öknen, 13 och han vistades i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 31:2-6

 • 2 Till dig, Herre, flyr jag,
 • låt mig aldrig komma på skam,
 • befria mig genom din rättfärdighet.
 • 3 Vänd ditt öra till mig,
 • skynda till min räddning!
 • Var en fast klippa för mig,
 • en borg till min frälsning.
 • 4 Ty du är min klippa
 • och min borg,
 • du skall leda och föra mig
 • för ditt namns skull.
 • 5 Drag mig ur det nät
 • som de lagt ut för mig,
 • ty du är mitt värn.
 • 6 I din hand överlämnar jag
 • min ande.
 • Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Dagens andakt, den 25 februari

   

  ” Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis.” (Jes 50:4) 

  Jag hörde någon säga: ”Det modigaste ögonblicket i en människas liv är när hon vaknar och stiger upp på morgonen för att möta en ny dag.” Då tänkte jag på några ord i Allan Törnbergs välkända sång om Guds trofasthet: ”Gud är trofast, skriv de orden över varje nyfödd dag.”

  ”Varje nyfödd dag”! Strofen talar om dagen, som om den hade en livscykel. Ordet ”nyfödd” talar om renhet, äkthet och sårbarhet. Tidigt på morgonen har ingen ännu hunnit smutsa ner den här dagen. Vår valmöjlighet att använda den här dagen till något gott eller något ont finns där i alla sårbarhet. Hur ska den bli? Vi vet så väl att vi kan förstöra den om vi inte är på vår vakt. Visst är det sant att det krävs mod att möta en ny dag. 

  Men vi får med Törnberg liksom sätta en rubrik över dagens kapitel. Och den rubriken lyder: ”Gud är trofast”. Om vi går in i dagen med den rubriken, behöver vi inte frukta, utan vi får förtröstansfullt möta det som han i sin trofasthet lägger i vår väg.

  BÖN

  Herre, tack att du har ”förutsett” den här dagen, och att jag kan få möta den i trygg förvissning om att din trofasthet är det enda skydd jag behöver.

  KAMPEN MELLAN DET GODA OCH DET ONDA – 2 Mos 8


  Dagens bibelläsning: Andra Moseboken 8

  Läs Bibeltexten här

  "Mose gick ut från farao och bad till HERREN, och HERREN gjorde så som Mose hade begärt. Han tog bort flugsvärmarna från farao, från hans tjänare och hans folk, så att inte en enda fluga fanns kvar. Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket." (2 Mos 8:30-32 FB)

  Kampen böljar fram och tillbaka mellan det goda och det onda. Farao vägrar att släppa Guds folk ända tills han är besegrad. Då ber Mose om lindring för Egypten och då lindringen kommer ändrar sig Farao och håller inte sitt löfte. "Men farao stängde till sitt hjärta också den här gången och släppte inte folket" (vers 32).

  Så kan kampen mellan det goda och det onda vaja fram och tillbaka även i våra dagar. Inte minst inne i oss. Paulus beskriver kampen som rasar i honom med orden: "Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag." (Rom 7:13).

  I nödens stund är det lätt att ge löften till Gud. Men då Herren har hjälpt oss och nöden inte längre är där är det lätt att glömma vad vi lovade Gud. 

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Kampen mellan det goda och det onda finns både omkring mig och i mig.

  ________________

  Översikt:
  - Vers 1-7
  Mose går igen till farao och kräver "Släpp mitt folk". Aron sträcker ut sin hand och landet översvämmas av grodor.
  - Vers 8-15
  Farao lovar att släppa folket om Mose tar bort grodorna. Mose ber till Gud och han tar bort grodorna. Farao ångrar sig och vägrar att släppa folket.
  - Vers 16-19
  Den tredje plågan drabbar Egypten. Denna gång översvämmas landet av myggor som angriper människor och djur. Farao lovar släppa folket och ångrar sig.
  - Vers 20-32
  Den fjärde plågan drabbar Egypten. Nu är det flugsvärmar. Farao lovar släppa folket och ångrar sig.

  Kommentar:
  Vid de första två plågorna kunde Egyptens spåmän kopiera undren, men då den tredje plågan kom kunde inte spåmännen göra samma under. De måste bekänna att det fanns en större makt, en gud, bakom plågorna (vers 18-19).

  Farao börjar bli villig att kompromissa. Först ber han dem att inte lämna landet, utan att utföra sina offer i landet (vers 25). Sedan säger Farao att de får gå bort och offra, men inte för långt bort (vers 28).

  Inför den fjärde plågan, flugorna, gör Gud ett undantag. Plågan drabbar hela Egypten, utom landet Goshen, där Guds folk bor.

  Till eftertanke: 
  Dagens manna säger: "Kampen mellan det goda och det onda finns både omkring mig och i mig."
  - På vilka områden upplever du den kampen? Omkring dig? Inom dig?

  Farao försöker få Guds folk att kompromissa på det som Gud sagt. 
  - På vilka områden upplever du att samhället förväntar att vi ska göra kompromisser på det Guds har sagt?

  24 feb. 2023

  Den troendes lojalitet är inte mot samfund utan mot Herden


  (Bildtext ”Följ mig”, sa Jesus. Men ändå agerar vi historiskt sett som en fårskock som inte bryr sig om Herdens ord. Det är ju obekvämt att säga sanningen, och ännu mer obekvämt att ta steget ut ur båten innan det är för sent, skriver ledarskribenten. Foto: Lightstock)

   - Anders Gerdmar i Världen idag -
  Vem äger egentligen den kristna människan? Enligt bibeln är vi ”köpta till ett högt pris” (1 Kor 6:20). Men vem betalade? Equmeniakyrkan, Livets Ord, Pingst, Evangeliska frikyrkan, Svenska kyrkan, Romersk-katolska kyrkan – eller?

  Nej, alla förstår att det är en absurd tanke att en förening eller sammanslutning av föreningar eller kyrkan skulle äga fåren. En är det som har köpt oss fria, Jesus Kristus, all ära till honom!

  Det betyder att 
  ingen människa eller mänsklig organisation kan göra anspråk på dig – och om du sätter någon eller något emellan dig och Gud blir det avguderi. Men ibland tycks en församling eller ett samfund ta den platsen.

  I värsta fall så leds samfundet/församlingen av en elit av män med en reformagenda, som i den nu aktuella HBTQ+frågan. Bibeltrogna ”medlemmar” i sådana sammanhang sitter och gråter och våndas när beslut efter beslut fattas rakt emot Guds Ord.

  Läs mer här: 
  https://www.varldenidag.se/gastledare/den-troendes-lojalitet-ar-inte-mot-samfund-utan-mot-herden/repwbp!K8ycBzhayYtaIFCeabu6nQ/

  Jag vill begrunda ditt ord. Psalm 119 avsnitt 10. Vers 73-80

   

  Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

  Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

  Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
  Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

  (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
  _________________________ 

  Psalm 119 avsnitt 10. Vers 73-80
  Jag vill begrunda dina befallningar (vers 78)

 • 73 Dina händer har gjort mig och format mig, ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud.
 • 74 De som fruktar dig skall se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord.
 • 75 Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet.
 • 76 Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare.
 • 77 Låt din barmhärtighet komma över mig så att jag får leva, ty din undervisning är min glädje.
 • 78 Låt de fräcka komma på skam, ty utan orsak har de gjort mig orätt, men jag vill begrunda
  dina befallningar.
 • 79 Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig.
 • 80 Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam.
  __________________________
  Synonymer till ditt ord i avsnitt 10:
  dina bud, ditt ord, dina domslut, din undervisning, dina befallningar,
  dina vittnesbörd, dina stadgar.
 • Dagens andakt, den 24 februari

   

  ”Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertygade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen.” (Gal. 5:7-9)

  Galaterna hade en gång blivit frälsta av bara nåd. Nu hade irrlärare nästlat sig in ibland dem, människor som förkunnade att man måste göra vissa goda gärningar för att duga i Guds ögon. Nu undervisade Paulus dem om friheten i Kristus. Han tillrättavisade dem, påminde dem om denna frihet och varnade dem för att låta ett slavok läggas på dem igen. Sedan står det at lite surdeg syrar hela degen, eller modernare – lite jäst får hela degen att jäsa. Vi tror ibland att en liten försyndelse inte spelar så stor roll. Men här varnar Bibeln oss för att kompromissa med synden.

  Vid en kvinnokonferens såg jag en fin illustration av detta. Den som undervisade bad att få en flaska med rent vatten. Någon kom in med en stor flaska rent och klart vatten. Sedan bad hon någon annan att gå och hämta vatten från toaletten. En kvinna kom in med en flaska med grumligt kloakvatten. Så hällde föreläsaren några droppar av det grumliga kloakvattnet i flaskan med det rena klara friska vattnet. Omedelbart grumlades hela innehållet och ingen ville längre dricka av det vattnet.

  Gud vill att vi ska tjäna honom helhjärtat och utan kompromisser; att vi ska vara ”det osyrade brödet”  eller ”det rena vattnet”. Det är bara då, som andra människor får lust att komma och äta av den levande brödet och dricka från samma källa som oss.

  BÖN

  Herre, hjälp mig idag att leva i den frihet som du har köpt åt mig, den som kallas nåd. Hjälp mig att inte släppa in något orent i mitt liv som besudlar det äkta livet i dig.

  "DU SKALL TALA ALLT JAG BEFALLER DIG" – 2 Mos 7


  Bibelläsning: Andra Moseboken 7

  Läs bibeltexten här

  "Du skall tala allt jag befaller dig. Sedan skall din bror Aron tala med farao om att han måste släppa Israels barn ut ur sitt land." (2 Mos 7:2 FB)

  Moses hade fått uppdraget att föra Israels folk ut ur slaveriet. Men det kunde han inte göra själv. Han måste ständigt vara beroende av Gud. Och han kunde bara tala det Gud sa till honom att tala.

  Vårt uppdrag som kristna idag är fortfarande detsamma. Att föra ut människor ur sitt slaveri och föra dem fram till frälsning. Vi måste också vara fullständigt beroende av Gud. Vi kan inte klara det på egen hand.

  Vi måste höra vad Herren säger till oss. Ibland kanske han säger till oss att vara tysta. Då är det viktigt att vi inte talar. Ibland talar han om för oss vad vi ska säga. Då är det viktigt att vi säger det. 

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  "Du ska tala allt jag befaller dig."

  ________________

  Översikt:
  - Vers 1-7
  Gud sänder Mose och Aron till Farao. Mose är då 80 år gammal.
  - Vers 8-13
  Aron kastar staven på marken och den förvandlas till en orm. Faraos trollkarlar gör samma sak med sina stavar, men Arons stav uppslukar trollkarlarnas stavar. Farao vill inte släppa iväg israeliterna.
  - Vers 14- 24
  Då farao går ned till floden på morgonen möts han av Mose och Aron som förvandlar vattnet i i Egypten till blod. De egyptiska siarprästerna samma sak genom sin svartkonst och farao vägrar att släppa folket.

  Kommentar:
  Då Moses stav förvandlades till en orm och då Nilens vatten blev till blod, gjorde "de egyptiska spåmännen samma tecken genom sina magiska krafter" (vers 11+22). Moses utförde undren genom guds kraft men spåmännen genom ockulta onda andars makt. Det finns även i Nya Testamentet exempel på tecken och under genom onda andars kraft (Matt 24:24; 2 Tess 2:9; Upp 13:14-15), "Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken och under för att försöka vilseföra de utvalda." (Mark 13:22). Satan försöker ofta imitera Guds kraft för att att föra människor vilse.

  Plågorna i Egypten kan också ses som förebilder på plågorna under den kommande vedermödan som beskrivs i Uppenbarelseboken. 

  Till eftertanke:
  Jesus talar också om att tecken och under ska följa dem som tror (Mark 16:17-20; Joh 14:12; Matt 10:7-8).
  - Har du varit med om tillfällen då Herren gjort under genom andliga nådegåvor eller på andra sätt? Ge exempel.

  Jesus säger att de som tror på honom ska göra samma gärningar som Jesus (Joh 14:12).
  - Vad kan det finnas för orsaker till att vi inte ser mer av det i våra liv?

  23 feb. 2023

  Jätteköer i väckelsens Asbury – nu flyttas möten till ny plats

  - Källa: Världen idag -
  Väckelsen i Asbury sprids på ett naturligt sätt. Människomassorna som strömmar till Asbury får helt enkelt inte plats i den lilla byn Wilmore. Byns infrastruktur räcker inte till. Det finns inte nog med parkeringsplatser, restauranger, toaletter....

  Universitetets ledning har beslutat att flytta samlingarna från universitetsområdet till flera centralt placerade orter i centrala Kentucky.

  Universitetets chef, Kevin Brown, säger att "oavsett om du kallar det här för en kallelse, en förnyelse, en utgjutelse eller ett uppvaknande … det vi har sett på det här området är olikt allt annat jag upplevt under hela mitt liv".

  Väckelsen har även uppfattats av profana mediebolag som Washington post och CNN.

  Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/jattekoer-i-vackelsens-asbury-nu-flyttas-moten-till-ny-plats/repwbt!Manld4Ge0srdn13r5SX9Q/

  Torsdagsbibelstudiet. FÖRSTA THESSALONIKERBREVET - Kapitel 4

   


  Innehåll
  - Ännu mer
  - Jesus kommer tillbaka

   

  Här fortsätter Paulus att tala om helgelseprocessen. Han berömmer församlingsmedlemmarna i Thessalonike för deras framsteg men uppmanar dem till ”ännu mer”, till att fortsätta, inte slå sig till ro utan låta helgelseprocessen gå vidare i deras liv. Den tar aldrig slut. Det finns alltid ett ”ännu mer”.

  Helgelse är att bli mer lik Jesus. Hur lång tid tar det att bli det? Det tar ett helt liv. Det bara fortsätter dag efter dag tills vi en dag möter honom, då skal vi bli lika honom:

  ”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2)

   

  TILL EFTERTANKE

  Hur viktigt är det för mig att utvecklas vidare i min helgelseprocess? Vad är det som är drivkraften för mig? Och om jag inte har någon längtan att växa vidare, vad kan det bero på?

   

  Jesus kommer (Vers 13-18)

  Här får vi en ytterligare inblick i det som ska ske i förbindelse med Jesu andra tillkommelse.

  ”…då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom.” (1 Thess 4:16-17)

  I förra kapitlet läste vi att Jesus kommer tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”, med dem som blivit kristna. I detta kapitel kommer Jesus för att hämta dem som blivit kristna, både de som hunnit dö och de som fortfarande lever.

  Jesu andra tillkommelse beskrivs på två helt olika sätt som absolut inte kan ske samtidigt. I det ena fallet är det något som försvinner från jorden och rycks upp i skyarna och i det andra fallet är det något som kommer till jorden. Låt oss se hur de olika scenarierna beskrivs:


  Något försvinner

  Ett uttryck som återkommer på flera ställen i Nya Testamentet är att han ska komma ”som en tjuv om natten”. En tjuv om natten kommer oväntat och osynligt, tar något med sig, och försvinner lika osynligt som han kom.

  Det enda som man kan märka på jorden är att något plötsligt försvinner. Jesus säger:

  ”Jag säger er: den natten ligger två män på samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.” Luk 17:34-35)

  Det är det som beskrivs i detta kapitel. Man brukar kalla det för ”Uppryckelsen”.

   

  Något kommer

  Som vi läste i förra kapitlet kommer Jesus tillbaka till jorden ”med alla sina heliga”. Jesus beskriver det så här:

  ”Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.” (Matt 24:30-31)

  Detta liknar inte alls bilden av en tjuv om natten. En tjuv om natten kommer knappast så att alla kan se honom och spelar basun.

   

  En trolig (och vanlig) tolkning

  1. Jesu återkomst inleds med uppryckelsen. Jesus kommer och hämtar de troende som lever och som har levat.

  2. Sedan inträffar den stora vedermödan som Jesus talar om  i Matteus 24. I Thessalonikerbreven talas det om Vreden och i Uppenbarelseboken om Vredesskålar. Det blir en svår tid och Jesus säger:

  ”Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas.” (Matt 24:21)

  Många menar att den stora Vedermödan kommer att vara en sjuårsperiod på grund av en profetia i Daniels bok som Jesus hänvisar till i sitt stora tal om den sista tiden i Matt 24.

  3. Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga för att ta tillbaka makten på jorden.

  Det finns naturligtvis många olika sätt att tolka bibelställena om Jesu andra tillkommelse, men här kommer några argument för ovanstående ordning.

  a/ Jesus ”räddar oss från den kommande vreden” (1 Thess 1:10)

  b/ Jesus säger att det i den sista tiden kommer att vara som på Noas dagar och som på Lots dagar (Luk 17:26-30). Hur var det då? Jo, Gud tog först bort sitt folk innan domen föll.

  c/ Uppbyggnaden av Uppenbarelseboken. De första tre kapitlen handlar om församlingarna på jorden. Fjärde kapitlet inleds med att himlen öppnas och en röst som säger ”Kom hit upp”. Sedan skildras alla vedermödor som kommer att drabba jorden, sett från himlen. I kapitel 19:11 öppnas himlen igen och Jesus kommer tillbaka tillsammans med ”de himmelska härarna” för att ta makten och upprätta sitt fredsrike på jorden.

   

  TILL EFTERTANKE

  Ja, här finns det säkert mycket att tänka över. En viktig sak är att talet om Jesu tillkommelse inte är skrämselpropaganda. Det är tröstens ord. Kapitlet avslutas med orden ”Ge nu varandra tröst med dessa ord” (1 Thess 4:18).

  Men samtidigt är det ett varningens ord. Jesus älskar människorna så mycket att han gav sin ende son för att ingen skulle gå förlorad utan alla få evigt liv.

  Hur tänker du om Bibelns budskap om Jesu andra tillkommelse? För din egen del? För din iver att berätta för andra om Jesus?

  /PB

  Dagens andakt, den 23 februari

   

  ”Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham… och sade till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till det land jag skall visa dig. Då lämnade Abraham Kaldeen…” (Apg 7:2)

  Minnesbilden är så stark. Jag minns min nya gråa kappa. Jag var kanske 4-5 år. Vi stod på kajen när mostern skulle resa till Amerika med den stora atlantångaren. Jag såg hennes lilla ansikte högt däruppe på däck, strax ovanför relingen. Hatten satt lite på sned och hon vinkade till oss. Sedan lade skeppet ut. Som seden var, kastades det en massa pappersgirlanger från båten till dem som stod på kajen. Girlangerna, i alla färger, band samman folket på båten och folket på kajen, och mattan av girlanger utefter skrovet, såg nästan lika kraftig ut som förtöjningstrossarna som redan hade lossats. Båten hade lagt ut, för sin långa resa till landet på andra sidan. När båten långsamt gled allt längre ut, brast den ena efter den andra av pappersgirlangerna och till slut hade alla band mellan det gamla landet och människorna på båten slitits av. Nästa gång båten la till skulle det vara i den nya världen på andra sidan.

  Den här bilden har kommit tillbaka till mig sedan jag blev vuxen, som en bild på det andliga livet. Att bli en kristen är lite som att lägga ut på en lång resa. De kära vännerna i det gamla står där på kajen och girlangerna som binder oss samman ser så starka ut. Men när vi väl låter Guds andes kraft föra oss längre och längre ut mot den nya destinationen, så brister banden som vill hålla oss kvar. Precis som Abraham blir vi idag kallade av härlighetens Gud att lämna det gamla och gå till ett land som han ska visa oss. Abraham fick ingen uppenbarelse om hur det skulle bli i det nya. Han fick förlita sig endast på Guds löfte. Så är det också för oss. Låt oss göra som Abraham. Låt oss ge oss av. Låt oss slita varje band som vill hålla oss tillbaka.

  BÖN

  Herre, du som är härlighetens Gud, tack att jag får följa dig in i det som du har tänkt för mitt liv. Hjälp mig att låta alla band, som vill hålla mig tillbaka, brista och följa dig helhjärtat in i en okänd framtid.

  NU SKALL DU FÅ SE – 2 Mos 6


  Bibelläsning: Andra Moseboken 6

  Läs bibeltexten här

  "Men HERREN sade till Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land." (2 Mos 6:1 FB)

  Mose hade mycket att kämpa mot. Israels folk ville inte lyssna på Moses (vers 9) och Farao ville inte lyssna på Moses (vers 12). Han hade mycket väl kunnat ge upp. Men Gud sa: "Nu skall du få se...", och Moses trodde på Herren.

  Hur många gånger kan jag ha missat att få se de under Herren ville visat mig, genom att jag inte vågat gå, eller genom att jag inte hört vad Herren sagt?

  Herren vill kalla ut oss på vägar där vi inte gått förut. Vi kan tycka att vi inte har kapacitet att göra Herrens verk. Men jag tror att han vill säga till oss också idag: "Nu skall du få se.." Vågar vi gå? 

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40)

  ________________
  Översikt:
  - Vers 1-9
  Gud påminner om sitt löfte att befria folket från slaveriet och föra dem tillbaka till sitt land. Moses talar om detta för folket, men de orkade inte lyssna "tyngda av sitt hårda arbete".
  - Vers 10-13
  Ännu en gång påminner Moses Gud om att han har svårt för att tala och att ingen kommer att lyssna på honom.
  - Vers 14-27
  Moses och Arons släkttavla
  - Vers 28-30
  Ännu en gång vädjar Mose till Gud och säger att har svårt för att tala.

  Kommentar:
  Herren talar ut de löften som han tidigare givit Abraham, Isak och Jakob:
  - Löften om återlösning: föra er ut, rädda er, återlösa er (v6)
  - Löften om att Israel är hans folk (v7)
  - Löften om landet (v8)

  Löftena uppfylldes då Herren förde dem ut ur Egypten. Han befriade dem från slaveriet och började leda dem till löftets land.

  Hebreernas räddning från Egypten är också en bild på vår frälsning. Herren befriar oss, tar emot oss som sina egna och leder oss in i ett nytt liv.

  Till eftertanke: 
  Kan du se tillbaka på situationer i ditt liv där du upplevt att Herren manat dig till att göra något speciellt eller gå in i en speciell tjänst?
  - Hur reagerade du?
  - Vad blev resultatet?

  Herren vill kalla ut dig på vägar där du inte gått förut. Du kan tycka att du inte har kapacitet att göra Herrens verk. Men jag tror att han vill säga till dig också idag: "Nu skall du få se.."
  - Vågar du gå?