30 nov. 2022

SLUTET ÄR NÄRA!


Rubriken kanske låter dramatisk. Men det är i alla fall sant då det gäller vår bibelläsningsplan för 2022. Idag börjar vi läsa den sista boken i Bibeln.

Har du tappat suget i bibelläsningen. Försök att hitta tillbaka suget i Uppenbarelseboken.

Eller du kanske ska fatta nya tag på nyåret (Bra förslag på ett nyårslöfte). I så fall är du välkommen att tillsammans med oss läsa Bibeln enligt bibelläsningsplanen "Gamla Testamentet på två år".

Om du inte redan finns med på vår utsändningslista kan du anmäla dig genom att mejla till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN 2023-2024. Det kostar inget och du kan avsluta prenumerationen när nu vill.

ANTA UTMANINGEN!

/PB

Översiktskurs GT. Del 5 PATRIARKTIDEN fortsättning

 


Löftet till Abraham

Då Herren kallade Abraham och slöt ett förbund med honom fick Abraham förbundslöften för framtiden. Dessa löften har sedan upprepats och följt Abraham och hans ätt genom historien genom generationerna. Förbundslöftena innehåller huvudsakligen delar. Abraham fick löfte om:

-En son  (1 Mos 15:4;  17:6;  18:10)
-Ett stort folk  (1 Mos 12:2;  17:5;  18:18)
-Ett land  (1 Mos 12:7;  13:14-15;  17:8)

En son
    Abraham hade fått löfte om en son. Men åren gick och Abraham och Sara fick inga barn. Sara hade en slavinna som hette Hagar, och Sara föreslog att Abraham skulle gå in till henne, för att Sara på det sättet skulle få en son genom sin slavinna.

    Hagar blev med barn, födde en son och han fick namnet Ismael. Då Abraham var 99 år kom Herren en gång till och gav löftet om en son som Abraham skulle få tillsammans med sin hustru Sara. Herren uppfyllde sitt löfte, även om det mänskligt sett var omöjligt för dem att få barn i den åldern. Sonen föddes och fick namnet Isak.

    Löfte om en speciell son, löftets son, som skulle bli till välsignelse för alla folk, bärs sedan vidare genom GT och blir senare uppfyllt ännu en gång genom Jesus Kristus.

 

Ett stort folk
    Herren lovade att Abraham skulle bli far till ett stort folk. Lika talrikt som sanden på marken (1 Mos 13:16), och lika talrikt som stjärnorna på himlen (1 Mos 15:5).

   Gud har uppfyllt sitt löfte:

-Genom Ismael är Abraham far till alla miljoner araber
-Genom Isak är Abraham far till alla miljoner judar
-Genom Kristus är Abraham far till alla miljoner kristna

”Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.” (Gal 3:7)
”Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” (Gal 3:29)

 

Ett land

    Herren hade också gett Abraham löfte att han och hans ätt skulle få ett speciellt land, Kanaan, löftes land. Genom världshistorien kan vi se hur detta löfte uppfylls upprepade gånger.

1. Först fick Abraham själv landet då han fick order om uppbrott från Ur för att bege sig till Kanaan.

2. Många hundra år senare är judarna ett slavfolk i Egypten. Genom Moses och Josua ger Gud dem landet tillbaka.

3. Många hundra år efter det blir judarna bortförda till fångenskapen i Babylon. Ännu en gång uppfyller Guds sitt löfte och folket får återvända ´hem´ och bygga upp sitt land.

4. I generationen efter Jesus gör judarna ännu en gång uppror mot ockupationsmakten, Romarriket. Upproret slås ned och judarna skingras ut över hela jorden.
    I GT kan vi se många profetior som beskriver händelserna i förbindelse med detta (skrivet över tusen år i förväg):
-”HERREN skall sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra” (5 Mos 28:64)
-Där kommer folket att få utstå mycket lidande (5 Mos 28:65-67)
-Men Guds ska bevara dem som ett folk trots att de inte lever samlade i ett land (3 Mos 26:44)
-Och ” HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det.” (5 Mos 30:3-5)
-Det står till och med beskrivet i GT på vilket sätt judarna ska återvända till sitt land. På havet och i luften, de ska komma  ”lika duvor som flyger till sitt duvslag.” (Jes 60:8-9)

    Århundradena gick och först på 1900-talet var det tekniskt möjligt att komma till Israel ´luftvägen´. Under 1900-talet återvänder många judar till ett land där deras förfäder bodde mer än 1.700 år tidigare. År 1948 blev Israel igen en nation. Gud har inte glömt sitt löfte till Abraham.

 

Förebilder

    I GT möter vi många människor och förhållanden som kan ses som förebilder, som pekar fram mot personer och förhållanden i NT. Detta brukar man kalla för typologi = läran om förebilder.

    Första Mosebok är rik på förebilder:
-Abraham offrar sin enfödde son Isak (1 Mos 22
à Joh 3:16)
-Jakob som tjänar för att vinna sin brud (1 Mos 29
à Ef 5:25+)
-Jakobs bönekamp med Gud (1 Mos 32
à Matt 26:36+)
-Josef som blev såld av sina egna, blev upphöjd och blev till frälsning för hela sitt folk (1 Mos 50:20
àApg 4:10-11)
-Berättelsen om hur Isak fick sin Rebecka (1 Mos 24): Abraham (Gud Fader), sänder ut sin tjänare (den Helige ande) till ett annat land med gåvor och för att utrusta och förbereda Rebecka (bruden, församlingen) för mötet och bröllopet med Isak (sonen, Jesus).

UPPGIFTER FÖR SJÄLVSTUDIUM OCH SAMTAL

1. Läs några av berättelserna under rubriken ´förebilder´ och gör en jämförelse av innehållet i NT. Försök finna likheter och olikheter.

2. Vi har nu kommit igenom Första Moseboken. För att behålla översikten och som en sammanfattning kan man ha god nytta av att tänka igenom en del frågor:
    a/Vilka två historiska perioder behandlas i första Mosebok?
    b/Vad är det centrala i den första perioden?
    c/Vilka är huvudpersonerna i den första perioden?
    d/Vad är det centrala i den andra perioden?
    e/Vilka är de viktigaste personerna?

Dagens andakt den 30 november

”Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker” (Luk 11:35)

Idag talar man mycket om att kvalitetssäkra organisationer och företag. Sven Nygren har formulerat tre frågor som man måste ställa när man kvalitetssäkrar ideella organisationer. 1) Är vi rätt i grunden? 2) Gör vi rätt saker? och 3) Gör vi sakerna rätt?

Dessa frågor är också bra att ställa om man vill stämma av hur det står till med min tro. Första frågan gäller om jag är rätt i grunden. Bibeln säger att grunden måste vara Jesus Kristus. Det är bara om du har byggt ditt liv på honom som du kan svara ja på första frågan. Det räcker inte med att du är aktiv medlem i någon församling eller att du är uppvuxen i ett kristet hem.

Den andra frågan är meningslös att ställa om du inte har svarat jag på den första. Då måste du först ta itu med den. Men om du svarat ja på första frågan kan du gå vidare och svara på frågan om du gör rätt saker. Grunden är densamma för alla kristna, men rätt saker är olika från människa till människa. Svaret på frågan om du gör rätt saker i livet kan du bara komma fram till genom att samtala med Jesus och få hans bekräftelse i ditt inre.

Den tredje frågan kan ses som en finjustering av de föregående frågorna. Det är en fråga som vi ständigt måste hålla levande och vi måste lyssna efter den helige andes vägledning så att vi kan göra det vi gör på bästa sätt.

BÖN

Gud, jag vill bygga mitt liv på den enda grund som håller, Jesus Kristus, så att inte ljuset i mig är mörker. Jag tackar dig för att du har en plan för mitt liv och jag ber att jag ska göra rätt saker så att den planen kan förverkligas och jag ber att du ska hjälpa mig att göra dessa saker rätt. 

ÄLSKAD OCH FRIKÖPT – Upp 1


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 1

Läs bibeltexten här

"Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen." (Upp 1:5-6 FB)

Älskad och friköpt. Smaka på orden. Jesu död på korset är en manifestation av Guds kärlek till dig och det pris Jesus betalade för att friköpa dig.

Älskad och friköpt. Det är en beskrivning av vem du är som kristen. Det är din identitet, din viktigaste titel som borde stå på ditt visitkort.

Älskad och friköpt. Tänk att det finns människor på jorden som ännu inte upptäckt att de är älskade och att de kan bli friköpta.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: 
Herre, hjälp mig att kunna berätta de goda nyheterna för någon idag.

 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Inledning och hälsning - Vers 1-8
Kapitlet börjar med att tala om att hela boken är en uppenbarelse från Gud om vad som snart ska ske. 
I de första verserna kan vi också läsa ett löfte om att de som läser boken och tar vara på budskapet är saliga, välsignade.

Johannes beskriver också den som har givit denna uppenbarelse:
- Han har löst oss från våra synder med sitt blod (vers 5).
- Han ska komma tillbaka med molnen och varje öga ska se honom (vers 6).
 

Johannes syn på Patmos - Vers 9-20
Här presenterar sig den som talar med Johannes:

- den förste och den siste (vers 16)
- den levande som var död (vers 18)

 Johannes får här en uppmaning att skriva ned vad han sett, vad som är och vad som ska ske i framtiden (vers 19)
Budskapet i de första kapitlen är riktade till sju församlingar, som representeras av sju ljusstakar. 

Till eftertanke:
- Vem det är som förmedlar uppenbarelsen till Johannes? 
- Då han kommer tillbaka ska alla se honom. Då du tänker på Jesus tänker du då mest på den lidande Messia eller på kungars kung?
- Varje församling liknas med en ljusstake. På vilket sätt kan en ljusstake symbolisera församlingen?

29 nov. 2022

Nu är det snart december. Vad ska jag ge bort i julklapp???


DAGBOKEN - Små tankar för märkvärdiga dagar - Rut Baronowsky 150:-

Små tankar för märkvärdiga dagar. Alla dagar är märkvärdiga, värda att lägga märke till. Bibeln säger: "Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?" (Jes 43:18). Välkommen du också att lägga märke till vad Gud gör i andras liv - och i ditt.
Dagboken finns även på norska och engelska

JESUS LYSSNAR - Sarah Young (Översatt av Rut Baronowsky) 150:-

Finns det något bättre än att under hela året få en daglig påminnelse om att Jesus lyssnar när du ber?
Har du bett under många år men längtar efter förnyad biblisk inspiration? Vill du be ut Guds löften direkt från bibelordet? Går du igenom svåra tider? Är du ny i tron och inte är säker på hur du kan be? Vill du börja en ny, meningsfull andlig vana?
Den nya andaktsboken är också en bönebok, där varje andakt är formad som en bön från ett hjärta som – tyst eller högt – uttrycker tacksamhet, glädje och kärlek. Varje andakt innehåller även bibelhänvisningar så att du enkelt kan läsa om Guds löften.
Sarah Young tar dig med på en 365 dagar lång resa genom bibelbaserade böner som drar dig närmare Honom som älskar dig över allt annat.

Beställ i vår webbshop (rupeba.se) eller genom ett mail till info@rupeba.se

Allvarsord till svensk kristenhet

 


- Från Stefan Swärds blogg "Allt mellan himmel och jord" -

Senaste veckan har jag känt en intensifierad nöd över svensk frikyrklighet. Min gnagande oro är att känslor och erfarenheter för många kristna har blivit viktigare än Guds ord. När dessutom Bibelläsningen är begränsad och kunskapen i Guds ord är måttlig, kan känslor och erfarenhetsstyrt kristet liv leda till katastrofer. Guds ord är domaren över hjärtats uppsåt och tankar. Min känsla är att det i många sammanhang finns en stor brist på helighets- och helgelseförkunnelse, det saknas en förkunnelse om att leva i Gudsfruktan och respekt för Gud och för Guds ord. Vi har alla en kamp mot synden att kämpa, en daglig kamp, om vi betonar att vi är bra som vi är och duger som vi är, och Gud älskar oss som oss är – vilket är sant – men det är inte hela sanningen – då kommer vi inte in i ett liv präglat av helighet och Gudsfruktan.

Om den moderna lovsångsmusiken inte kombineras med helighetslängtan, förkrosselse, och betoningen på helgelse, kan den bli en kristen show istället för tjänst inför Gud. En kristendom som präglas bara av att jag ska må bra, den bli heresi. Det är inte målet för det kristna livet, målet är att följa Kristus och leva ett heligt liv i hans efterföljd.

Dagens andakt den 29 november

”Om du frambär ädel metall utan slagg, skall du få tjäna mig som mun.”
(Jer 15:19 b, 1917 års översättning) 

Roger Green skriver i sin bok om Catherine Booth, att hon var övertygad om den viktiga och ökande betydelsen av den andliga musiken i evangelisationen.  Men hon insåg också att det fanns en fara om musiken separerades från det andliga. Hon sa:

I det ögonblick man… börjar upphöja briljansen i musiken som sådan, skilt från de andliga resultaten, börjar man omedelbart att förlora kraften. Så är det med allt annat också, − möten, vittnesbörd, sånger, marscherande eller böner. Det måste finnas en kombination av det mänskliga och det gudomliga. När man separerar det mänskliga från det gudomliga upphör det att ha någon makt över själar. Glöm inte detta!

Jag tror att detta är sant också för dagens kristenhet. Vi får aldrig slå oss till ro med att mötet, vittnesbörden eller musiken var underbar. Vårt mål är att förmedla ett gudomligt budskap, − att vara ”Guds mun”. Det kan vi bara göra om vi i allt vad vi gör, har kontakt med det gudomliga och låter det mänskliga få vara underordnat det gudomliga.

BÖN

Herre låt oss vara äkta i allt vad vi gör. Hjälp oss att inte försöka briljera i oss själva utan upphöja dig i allt. 

 

LOVPRISNING – Judas brev

Bibelläsning: Judas brev
Läs bibeltexten här

"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen." (Jud 24-25 FB)

Judas brev handlar om varning för gudlösa, för dem som förvanskar Guds nåd. Varningar för falska lärare och ve-rop över alla som väljer att leva ogudaktigt.

I de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud: "Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i alla evighet. Amen" (vers 24-25)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Fläckfria och jublande (vers 24)

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 

Kamp för tron - Vers 1-16
Judas presenterar sig i brevet som Jakobs bror och brevet riktar sig till dem som är kallade och älskade (vers 1).

Brevet handlar huvudsakligen om varningar för falska lärare, för dem som lever i otukt och för dem som föraktar Herren.

Till eftertanke:
- Skulle de varningar som Judas ger under det första århundradet efter Kristus vara lika aktuella idag? - Eller hur skulle dagens motsvarande varningar låta?

   Judas skriver också om en tvist som uppstått mellan ärkeängeln Mikael och djävulen om vem som hade rätt till Moses kropp (vers 9). Det normala är att människor som dör går till dödsriket för att uppväckas på uppståndelsens dag, men då vi läser om Moses död kan vi se att det hände ovanliga saker.

   I 5 Mos 34 kan vi läsa att Herren själv begravde Moses och att ingen "till denna dag har fått veta var hans grav finns" (5 Mos 34:6). Då är det plötsligt inte längre så underligt att Moses kan dyka upp tillsammans med Elias på förklaringsberget (Matt 17:3). Elias dog ju inte heller han en naturligt död, han fick åka direkt upp till himlen i en eldvagn (2 Kung 2:11).

   Det är märkligt att hitta en liten inskjuten mening i Judas brev, kasta ljus över en händelse i Jesu liv på förklaringsberget, som i sin tur svarar på en fråga från moseböckerna. Bibeln är en fantastisk bok.

 

Medan vi väntar... - Vers 17-25
Också Judas korta brev på ett kapitel refererar till ett av Nya Testamentets huvudtema: Jesu återkomst (vers 18-23)

Till eftertanke:
Vad får vi här för råd "medan ni väntar"?28 nov. 2022

Översiktskurs GT del 4 - PATRIARKTIDEN
Kommentar till översikten av Abrahams ätt:
1. Abraham är stamfar till araberna genom Ismael och till judarna genom Isak. Ända sedan Isaks och Ismaels tid har det rått fiendskap mellan judar och araber.

2. Från Levi stam kommer Moses, Aron och prästerna.
3. Från Juda stam kommer Davids hus och senare Jesus.


ABRAHAM 1 Mos 12-20
Abraham kom från UR i Kaldéen. På befallning från Herren flyttade han bort till Kanaans land. Abraham och hans fru Sara hade inga barn, men efter många år, då Abraham och Sara hade kommit upp i hög ålder, fick de ett löfte från Herren om en son. Sonen fick namnet Isak.

ISAK  1 Mos 21-27
Isak gifte sig med Rebecka och de fick sönerna Esau och Jakob. Då Esau och Jakob hade vuxit upp lurade Jakob sin bror och sin far på förstfödslorätten och faderns välsignelse. Jakob måste på grund av det fly bort till sin morbror i Mesopotamien.

JAKOB  1Mos 25-37
Jakob gifte sig med Labans döttrar Lea och Rakel. Tillsammans med dessa två fruar och deras tjänstekvinnor fick Jakob tolv söner som blev utgångspunkten för Israels tolv stammar.

JOSEF  1 Mos 37-50
En av de tolv sönerna, Josef, säljs som slav av sina bröder. Josef kommer som slav till Egypten. Genom att tyda Faraos drömmar fick Josef en högt uppsatt position i Egypten.

Då det senare blir hungersnöd i Kanaan kommer Josefs bröder till Egypten för att köpa mat. Josef känner igen sina bröder och förlåter dem. Första Moseboken slutar med att hela familjen flyttar till Egypten.

Rättfärdiggörelse genom tro

    I Nya Testamentet är det en central sanning att människan inte blir frälst eller rättfärdig genom laggärningar, utan bara genom tro på Gud.

    Denna tanke möter oss redan i Bibeln första bok: ”Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.” (1 Mos 15:6).

    Innehållet och betydelsen av detta blir senare förklarat och fördjupat i NT. Se t.ex. Gal 3:1-3 och Rom 3:20-28.

 

Löftet om Kristus

    Herren säger till Abraham att han ska bli till välsignelse (1 Mos 12:2). Men Herren säger också att Abraham ska bli till välsignelse för alla folk på jorden (1 Mos 12:3). Detta pekar fram mot Kristus.

     Fram till Kristus var Abraham en välsignelse för judafolket, men genom Jesus blir det vidare löftet en realitet. Alla släkter, raser, nationer och folk får ett erbjudande om denna välsignelse genom Kristus.

     Detta löfte om ett evigt förbund till välsignelse för alla folk ges till Abraham och till Isak (1 Mos 17:19) och till Jakob (1 Mos 28:14).

UPPGIFTER FÖR SJÄLVSTUDIUM OCH SAMTAL

1.Gör dig förtrogen med innehållet i texterna som du finner i början av detta kapitel.

2.Gör en personstudie på Abraham, Isak, Jakob eller Josef på följande sätt:
-Läs igenom bibelhänvisningarna om personen och gör anteckningar om följande saker:
    -Goda och dåliga egenskaper hos personen
    -Exempel att ta efter eller att ta varning av
    -Hur personen reagera i olika situationer, hur du skulle ha reagerat i samma situation och hur du     anser att man borde ha reagerat
-Studera särskilt personens förhållande till Gud och vilka konsekvenser det får.
-Kan du se händelser eller förhållanden som du tycker pekar framåt mot händelser och förhållanden i Nya Testamentet?

Dagens andakt den 28 november”Och Gud öppnade hennes ögon, och hon fick syn på en brunn.”
(1 Mos 21:19)

Hagar hade fått fly med sin lille son. Förtvivlad irrade hon omkring i öknen utan hopp. Så tog vattnet slut. Hagar visste att nu var slutet nära både för henne själv och för hennes son. Så lade hon barnet, som grät högljutt, tillrätta under en buske och gick bort en bit. Det var outhärdligt att se sitt barn dö. Sedan står det ”Men Gud hörde pojkens gråt… och sade till Hagar: Hur är det fatt, Hagar? Var inte rädd” (vers 17). Det verkar inte som om Hagar ens hade orkat be till Gud, för det står att Gud måste fråga Hagar hur det var fatt.  Men Gud visste var räddningen fanns och han öppnade hennes ögon så att hon fick se en brunn, och så blev hon och pojken räddade.

Vi kan komma i situationer i livet, där allt hopp tycks var ute. Vi känner oss som om vi irrar omkring i en öken utan vatten. Vi kanske till och med har flytt bort från vårt ansvar, för att vi inte orkar finnas nära när katastrofen ska fullbordas. Vi kanske glömt bort att be i vår förtvivlan, precis som Hagar. Då frågar Gud: Hur är det fatt? Han vill att vi ska tala om våra behov för honom. När vi gör det ska han öppna våra ögon så att vi kan se lösningen i vår förvirrade situation.

BÖN

Herre tack för att du vakar över dem som tillhör dig. Tack för att du vet var räddningen finns och du ska öppna våra ögon så att vi kan se en lösning på våra problem.

GODA EXEMPEL – Tredje Johannesbrevet


Bibelläsning: Tredje Johannesbrevet

Läs bibeltexten här

"Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud." (3 Joh:11 FB)

Föräldrar fruktar ofta att deras barn ska umgås med dåliga förebilder. De vet att förebilder formar barnen. Därför gör föräldrar ofta vad de kan för att deras barn ska vara tillsammans med goda förebilder.

Gud använder ofta goda förbilder för att inspirera oss. Det är ofta genom att umgås med goda förebilder som vi får en hunger efter att växa som kristna.

Men vi ska inte bara följa förebilder. Gud vill även att vi ska vara förebilder som kan vara en inspirationskälla för andra.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att bli det föredöme du har kallat mig att vara.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Brev till Gajus
Också i detta brev återkommer Johannes till ett av sina grundteman:
- Sanningen (vers 1, 3, 4, 8)
- De som är emot sanningen (9-12)

Johannes talar också om att vi måste följa de goda exemplen och inte de dåliga. Också på många andra ställen i Nya Testamentet uppmanas vi att skaffa oss förebilder, föredömen som vi ska se upp till och lära av.

Först och är det naturligtvis Jesus själv som är vårt exempel: Joh 13:15;  1 Pet 2:21

Sedan har vi också exempel bland dem som gått före oss: 1 Kor 11:1; 2 Tess 3:7

Till eftertanke:
- Vi uppmanas att följa goda föredömen. Vem har du som föredöme?
- På vilket sätt är du ett föredöme för andra troende?

27 nov. 2022

Tidig söndagsmorgon den första advent 2022

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Under veckan har vi haft avslutning på den nio veckor långa lärjungaträningskursen för en personalgrupp på en av Frälsningsarméns verksamheter. Kursen startade i september och nu var det dags för avslutning. Först fick deltagarna var och en berätta hur de upplevt lärjungaträningen och sedan samtalade vi om hur deltagarna kunde fortsätta på egen hand. Även om kursen tog nio veckor så varar lärjungaskapet mycket längre än så. Det varar hela livet. Jesus har ett antal bibelställen där han förklarar vad en lärjunge är. Det som vi fokuserat på under lärjungaträningen är: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria" (Joh 8:31).

Den här veckan har vi också börjat ställa ut julgrytan på gågatan utanför kåren i Västerås. I lördags var musikkåren ute och spelade (bild 2). En grupp av musikkåren spelade mellan 13:00 och 14:00 och en annan grupp spelade mellan 15:00 och 16:00. Sedan är det många timmar vid Julgrytan som ska fyllas fram till jul. Julgrytan väcker många minnen. Jag har samlat några av dem här:
http://rupeba.blogspot.com/2022/11/nagra-bilder-fran-tidigare-julgrytor.html

Idag är det den första söndagen i advent. Adventstexterna talar om olika aspekter av Jesu ankomst. Dagens text handlar inte om Jesu födelse utan om Jesu intåg i Jerusalem. Idag läser vi en text som egentligen hör hemma i påskhögtiden. Dagens text handlar om Jesu intåg i Jerusalem på en åsna och allt folket som ropar "Hosianna". Dagens text uppmanar oss att stämma in i hyllningssången till Jesus i "Hosianna Davids son, välsignad vare han som kommer i Herrens namn".
Du får också vara med i den lovsången...

Med önskan om en ny välsignad vecka
Peter Baronowsky

Dagens andakt den 27 november

”Döda flugor kommer parfymerarens olja att stinka och jäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära.” (Pred 10:1) 

Det var en väldigt torr sommar det året. Vattenbristen blev allt svårare. Flera kommuner hade infört vattningsförbud, och det var ganska ovanligt i Sverige. Så kom rapporterna om att det katastrofala hade skett på flera platser. Saltvattnet hade trängt in och blandat sig med grundvattnet. Det rena klara grundvattnet hade besudlats och gjorts oanvändbart.

Rapporterna blev till allvarliga påminnelser om vad som händer när det kristna livet blir uppblandat med influenser från det som inte är rent, − när mänskligt tänkande får konkurrera ut och härska över Guds sanna ord.

Det allvarligaste hotet mot kristen tro är kanske inte de stora villolärorna. Dessa finns och kan lätt identifieras. Värre är de små avvikelserna från sanningen, döda små flugor, som får hela läran att mista sin fräschör. 

Ett gammalt ordspråk säger ”liten tuva stjälper ofta stort lass”.  Budskapet är detsamma som i dagens bibelord. Det behövs inte så stora doser av det onda för att allt ska bli ont. Den skönaste doft kan förvandlas till stank av en liten ”giftfluga” som det står i 1917 års översättning.

BÖN

Jesus, hjälp mig att lyssna noga så att jag kan uppfatta ditt rena klara ord. Ge mig urskiljning så att jag kan avgöra vad som kommer från dig och vad som är människors påfund. 

Psalm 142 - FÖR MIN SJÄL UT UR FÄNGELSET

 


Bibelläsning: Psalm142
Läs bibeltexten här

"För min själ ut ur fängelset, så jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8 FB)
 
David gömde sig i en grotta. En stor här letade efter honom för att döda honom. Han upplevde att det inte längre fanns någon som ville ställa sig på hans sida (vers 5). Alla var emot honom. Han var i ett fängelse.

Det fanns bara en enda plats som han kunde söka hjälp och det var hos Herren: "du är den som känner min själ" (vers 4).

Psalmen är ett stort rop till Gud om hjälp mot fiender som är alltför starka (vers 7). 

David upplevde det som om hans själ var i fängelse. Men ut ur fängelsehålan steg hans bön upp till himlen. Och Gud hörde hans bön och räddade honom...

Mannakorn att tugga på under dagen: Gör min ande fri så jag kan tjäna dig.

Kommentar:
David skriver psalmen ”när han var i grottan” (vers 1). Han gömde sig i grottan då han var på flykt undan Saul (1 Sam 22:1 och Ps  57).

Även om David kunde lämna grottan när han ville upplevde han att han var som i ett fängelse. Han var ständigt förföljd av Saul.

Davids lidande pekar också fram till Messias som blev övergiven och fick genomgå mycket lidande för din och min frälsning.

Några bilder från tidigare julgrytor
Flickorna på Riga Första kår håller värmen genom att sjunga julsånger då det är minus 15 grader kallt i Riga (cirka år 2010? e.Kr.)


Övning inför julgrytespelning i Riga (2011?). Musikkåren hade tre medlemmar. Den tredjes närvaro markeras med ett hörn av hans notställ till höger i bilden. Han har just lämnat sin stol för att ta denna bild av resten av musikkåren. Den tredje mannen heter för övrigt Norm Beckett och han är frälsningsofficer från Australien och var ledare för vår officersskola i Riga. De övriga två är Rut och Peter.Den här bilden är från julgrytan i Västerås. Kan vara 2018.Här är en bild från förra årets julgrytespelning (2021). Som framgår av bilden håller sig folket på behörigt avstånd från grytan då jag spelar julsånger. Jag skulle kanske pröva att ropa ut "Lägg pengar i grytan fort. Annars spelar jag ännu en sång." Det kanske man skulle pröva...Den här bilden vet jag inte varifrån den kommer. Men här behöver de i alla fall inte spela "I´m dreaming of a white Christmas..."


I Moss, Norge, hade vi julgrytorna inomhus i köpcentret. Det är behagligare för den som vill ge pengar och för oss som står vakt en timme åt gången. Den unga damen på bilden är ett av våra barnbarn som bodde i Norge på den tiden. Det kan ha varit 2018. 
Av bilden kan vi också lära oss att "Swish" i Norge heter "Vipps" och att "Tack" stavas "Takk".

Till slut: 
Till Sverige kom Julgrytan 1907 och redan första året kunde man bjuda 1 600 personer tack vare Julgrytan till julmiddag i Stockholm.
Redan 1908 spred sig insamlingen med julgrytan till Göteborg, Malmö och Norrköping. Där användes inkomsterna till s.k. julkorgar. Varje korg innehöll då mat för helgen till fem personer. I Stockholm delades det året ut 400 korgar. Julgrytan har därefter använts vid de flesta av landets frälsningsarmékårer. (Från Bootheum.se)
26 nov. 2022

Adventshälsning och information från Västerås

Här kommer en adventshälsning och information om vad som händer på kåren i Västerås.
Det är kårledaren Alejandro Gallardo som skriver till alla som tillhör kåren. Först kommer en andakt i adventstid och därefter kommer information från Frälsningsarmén i Västerås (Det kan ju vara intressant även för dem som inte tillhör kåren i Västerås).
/PB
____________________________

Tänk att det snart är första Advent. Jag har svårt att förstå att det är sant. Men det är sant! 

Vad är Sanning? Det var en fråga Pontus Pilatus ställde till Jesus. Jesus hade sagt att han kommit för att vittna om sanningen. I ett mörkt rum så kan man få en uppfattning om hur rummet ser ut, men det är först när ljuset tänds och lyser upp hela rummet som man verkligen ser.
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ps 109:105 
Hjälper Jesu ord dig att se sanningen? Han ville verkligen att du och jag genom hans ord skulle se och förstå vem Gud är, vad han vill och vilken väg du och jag ska vandra på. Det kristna budskapet handlar om ett liv i kärlek, att bli fri från det som leder till hat, ondska och själviskhet. Genom ordet och det ljus ordet ger får vi uppleva inre helande, upprättelse och befrielse. I relation till andra kan vi genom ordet också uppleva helande, upprättelse och befrielse. I relation till Gud kan vi få uppleva helande, upprättelse och befrielse. Guds ord hjälper oss att se.

Det finns en intressant detalj i Markus. Jesus möter en rik yngling som ber om råd. Jesus ger rådet att sälja allt, ge till de fattiga och sedan komma och följa honom. I kapitel 10 vers 22 står det: "Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket." 
Ibland kan Guds sanningar få oss att mörkna, i sinnet, i blicken, i hjärtat eller var det nu är som vi mörknar. Resultatet är detsamma. Vi låter inte guds ord, ljuset, befria oss. Det finns bara en väg till frihet och det är att lyda ordet. Det räcker alltså inte att läsa ordet och tro att kunskap om vad ordet säger ger mig det ljus jag behöver. Det handlar om att gå på det ord som Jesus ger oss. Läs, be Guds ande om hjälp att förstå och gör det. Då ska Guds ljus gå upp över dig och den frihet du längtar efter kommer bli din. En annan man vid namn Sackeus lydde utan att ens ha fått en uppmaning. Han gav till de fattiga och med sin gärning visade han att frälsningen kommit honom till del.

Så låt oss uppmuntra varandra till goda gärningar, enligt Jesu ord, så länge ljuset ännu lyser. I det mörker vi rent fysiskt upplever, det andliga mörker som just nu är mitt ibland oss, så behövs det ljusbärare. Människor som du och jag som tror på Guds ord och lever efter det. Vi ska hjälpa varandra med detta. Därför uppmanar jag dig att gå med i vår lärjungaskola, vara med i en cellgrupp, komma på bibeldagar, gå på gudstjänster, lyssna på våra undervisningspass på Youtube eller Facebook. Vågar du inte agera själv utifrån Guds ord? Ta då del av någon aktivitet på kåren och lyd Guds ord tillsammans med andra.

Med det önskar jag dig en ljus framtid och ber med Paulus att:
Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar,  också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom,  om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Kol. 1:21-23
 
Kapten Alejandro Gallardo


INFORMATION
Just nu pågår en Lärjungaskola i kårens regi. Skulle du vara intresserad av att gå den nästa termin kan du kontakta våra fanjunkare Maria Persson och Fredrik Bratterud. Den har varit så uppskattad av deltagarna samt de som hållit i kursen.
Vi avlutar snart terminens olika grupper men som du ser i programmet är det mycket kvar. Musikkåren och musikanterna kommer att spela mycket i december. Kören kommer försöka vara med vid grytan vid några tillfällen. Det är gudstjänst varje söndag. Lovsångsteamet har sett olika ut under terminen men de har troget tjänat och lett oss alla i tillbedjan. Det är roligt att se hur flera av våra yngre i kåren är med.
Familjeträffarna har varit välbesökta på torsdagarna. Angelika ansvara för dessa kvällar. Hon får hjälp av Annika som arbetstränar på kåren och Carmen en ny volontär med maten vi serverar varje torsdagskväll. Deltagarna hjälps åt med att diska och torka bord. De vuxna blir kvar på alfasamtal som Sussi ansvarat för. Bana och Angelika har undervisat barnen. Christer, Lennart och Marie har övat med brassmusik med barnen. Samtidigt så möts en av våra cellgrupper på torsdagar och flera av dem är också med på torsdagar och äter. Det är fler som under terminen erbjudit sig att vara med och hjälpa till vilket varit uppskattat.
Tyvärr måste vi skriva att våra gudstjänster inte varit så välbesökta. Vilket är synd. Gudstjänsterna har varit så givande den här terminen. Flera vittnar om det och vad gudstjänsterna har fått betyda. Vi vill verkligen uppmana dig att komma på gudstjänsterna. 
Julgrytan ska ut nu till helgen. Vi tackar redan för de timmar du kommer att stå vid grytan. 

I år kommer vi inte att ha en egen julfest men däremot blir det en Julmusikgudstjänst söndagen 18 december kl. 14.30. Till fikat bjuder vi på julgröt och smörgås. Varmt välkomna till det tillfället. Söndagen den 1 januari är det dags att förnya våra förbund som soldater i Frälsningsarmén. Varmt välkomna till det tillfället.

Biståndsarbetet tuffar på. Tyvärr har vår chef Per Joe Alesand varit sjukskriven hela hösten. Det innebär att vår kårledare Alejandro Gallardo och vår socialkonsulent Susanna Nordberg har fått lägga hela sin tid på Bistånd. För Er som saknat Alejandro på kåren så vet ni nu varför. Utöver biståndsarbete så gör vi arbete för Myrorna (tömma myrboxar Värmland, Västmanland och Närke, hämta prylar på återvinningscentraler och sorterar prylar och kläder), hämtar sjukvårdsmaterial från hjälpmedelscentraler och sjukhus och förser kårer med mat från ICA lagret. Vi ansvarar för 4 lastbilar, ett stort lager med tillhörande kontor, personal och volontärer. Vi har möten med människor från området och andra som vill ha hjälp. Vi har andakt varje dag kl. 09.30 - 10.00 och varje tisdag en grupp för barn. Vi har skickat flera sändningar till Ukraina, Lettland och tre containrar med sjukvårdsmateriel till Sri Lanka. Vi behöver händer och fötter på Bistånd. Hjälp oss att be att Gud sänder arbetare till Bistånd. Skulle du vilja veta mer om vad vi gör på Bistånd. Kom gärna och besök oss. Börja med frukost kl. 09.00 och var sedan med på andakten.   

Information om personal.
Hossein Bahrami avslutade sin tjänst i oktober. Det betyder att FFA arbetet inte längre drivs av en anställd person. De unga vuxna ansvarar för träningen vi har på fredagar. Vi vet inte om vi kommer att anmäla ett lag till Korpen nästa år. Allt hänger på om vi har ledare som vill driva detta vidare ideellt. Vi är så tacksamma för det fina arbete Hossein utfört de år han arbetat i vårt team. Tack Hossein! 
Annika Bergroth arbetstränar på kåren och hjälper Bana att ha öppet hus på onsdagar och fredagar på kåren samt Angelika med mat på torsdagarnas Familjemiddag. Utöver det ansvarar Annika för köket.  

Ombyggnationen av våra lanterniner i vår kårlokal blir efter sommaren 2023. När det väl startar så är planen att hela kårens arbete kommer att finnas i Bistånds lokaler. 

Det var allt vi ville informera om den här gången. Så än en gång Glad advent, God Jul och ett Gott nytt år. 

Välkommen hem till livet med Jesus

kapten Alejandro Gallardo

Inför söndagen. Kyrkoårets texter Första advent: ETT NÅDENS ÅR


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Sak 9:9-10

 • 9 Fröjda dig storligen,
 • du Sions dotter!
 • Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!
 • Se, din konung kommer till dig,
 • rättfärdig och segerrik är han.
 • Han kommer ödmjuk,
 • ridande på en åsna,
 • på en åsninnas föl.
 • 10 Jag skall utrota vagnar ur Efraim
 • och hästar ur Jerusalem.
 • Stridens bågar skall utrotas,
 • och han skall tala frid
 • till hednafolken.
 • Hans herravälde
 • skall nå från hav till hav,
  och från floden intill jordens yttersta gränser.
 • FRÅN BREVEN
  Upp 5:1-5
  1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?" 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. 5 Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill."

  FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 21:1-9
  1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. 3 Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem." 4 Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: 5 Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. 6 Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. 7 De förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8 Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. 9 Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden! 

  FRÅN PSALMERNA
  Ps 24
  1 Av David. En psalm.

 • Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren,
 • världen och de som bor i den.
 • 2 Ty han har grundlagt den
 • på haven,
 • och givit den fäste
 • på strömmande vatten.
 • 3 Vem får gå upp
 • på Herrens berg?
 • Vem får träda in i hans helgedom?
 • 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta,
 • den som inte vänder sin själ
 • till lögn
 • och inte svär falskt.
 • 5 Han skall få välsignelse
 • från Herren
 • och rättfärdighet
 • av sin frälsnings Gud.
 • 6 Sådant är det släkte
 • som frågar efter honom.
 • De som söker ditt ansikte,
 • de är Jakobs barn.
 • Sela.
 • 7 Höj, ni portar, era huvuden,
 • höj er, ni eviga dörrar,
 • så att ärans konung kan tåga in.
 • 8 Vem är denne ärans konung?
 • Det är Herren, stark och väldig,
 • Herren, väldig i strid.
 • 9 Höj, ni portar, era huvuden,
 • höj er, ni eviga dörrar,
 • så att ärans konung kan tåga in.
 • 10 Vem är denne ärans konung?
 • Det är Herren Sebaot,
  han är ärans konung. Sela

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)