4 nov. 2022

NÄRMA ER GUD - Jakob 4


Bibelläsning: Jakobs brev 4
Läs bibeltexten här

"Närma er Gud, så skall han närma sig er." (Jak 4:8 FB)

Fadern stod och väntade på den förlorade sonen. Då sonen närmade sig Fadern, var Fadern där och festen kunde börja.

Gud tränger sig inte på. Då vi närmar oss Honom, närmar Han sig oss. Då finns Han där för oss.

Tycker du att Gud känns långt borta, kan du vara säker på att det inte är Han som flyttat på sig.

Då vi närmar oss Honom...

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig Herre att leva nära dig idag. I tankar, ord och handling.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

"Ni får inget..." - Vers 1-3
Här får vi två skäl till varför vi inte får:

1/ Vi ber inte (vers 2)

2/ Om vi ber, ber vi illa (vers 3). Vi ber bara för att tillfredsställa våra egna behov. Fokus i våra böner är inte Gud eller andra människor, utan mig själv, mitt och mina.

Till eftertanke:
Hur ska vi be för att inte be illa?

Världens vän = Guds fiende - Vers 4
Vi vill gärna vara accepterade och omtyckta av "världen". Vi vill inte stå i konflikt med "världen".
Läs också 1 Joh 2:15-17: "Älska inte världen"

Till eftertanke:
- Vad menas med "världen" i detta sammanhang?
- Är det möjligt att vara accepterad både av världen och av Gud?

 

Vår relation till Gud - Vers 5-10
Guds Ande längtar avundsjukt (vers 5) efter vår närhet och uppmärksamhet, medan vi ofta slösar vår tid och intresse åt alla möjliga ting, utom Gud.

Vår relation till Gud ska präglas av
- att vi underordnar oss Gud (vers 7)
- att vi står emot djävulen (vers 7)
- att vi närmar oss Gud (vers 8). Gud tvingar sig inte på oss, han närmar sig oss, då vi är villiga att närma oss honom.
- att vi ska sörja och gråta (vers 9), för att vi i så liten grad kan förhärliga Gud med våra liv.
- att vi ödmjukar oss inför Herren (vers 10)

Till eftertanke:
- Vad menas med att Guds Ande är svartsjuk?
- Vad innebär det för våra liv om vi underordnar oss Herren?
- Hur ödmjukar vi oss inför Herren?


Varningar - Vers 11-17
Här varnas vi för att förtala och döma andra människor (vers 11-12)

Vi varnas för att planera våra liv som om Gud inte fanns (vers 13-15)

Vi varnas för att skryta och vara självsäkra (vers 16)

Vi varnas för synden, som här definieras med orden "Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar" (vers 17)

Till eftertanke:
- Hur menar du vi ska planera våra liv för att kunna leva som Gud vill?
- Hur skulle du vilja definiera "synd" då du talar med någon som inte är bekant med uttrycket?

Inga kommentarer: