12 nov. 2022

Psalm 135 - HERREN SKAFFAR RÄTT ÅT SITT FOLK


Bibelläsning:
 Psalm 135 
Läs bibeltexten här

"Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, han förbarmar sig över sina tjänare" (Ps 135:14 FB) 

"Herren blir aldrig någon något skyldig", är ett livsmotto som många kristna har bekänt sig till. Det lönar sig alltid att följa Herren.
Herren tar hand om allt det som vi vågar överlåta åt Honom. Vårt liv, vår tid, våra ägodelar. 

Då vi lägger vårt liv i hans händer kommer han att ta hand om oss och alla våra behov vad som än sker, "ty Herren skaffar rätt åt sitt folk."


Mannakorn att tugga på under dagen: Herren tar hand om de sina!

Kommentar:
Psalmen är en lovsång till Gud. Det första och det sista ordet i i psalmen är ”Halleluja”.

Vers 1-4
Uppmaning att prisa Herren, för Herren är god.

Vers 5-7
Herrens storhet i naturen.

Vers 8-13
Herrens storhet i historien.

Vers 14
Herren ska döma sitt folk och förbarma sig över sina tjänare.

Vers 15-18
Avgudarnas maktlöshet.

Vers 19-21
Uppmaning till Herrens tjänare och alla som vördar Gud att lovsjunga Herren.

Inga kommentarer: