19 nov. 2022

Psalm 138 - FÖRVANDLADE MÄNNISKOR

 


Bibelläsning:  Psalm 138
Läs bibeltexten här

"När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft" (Ps 138:3 FB)

Psalmen är en tacksägelsepsalm. David uttrycker åter sin tacksamhet till Gud för hjälp i svåra situationer.

Men Gud svarar inte alltid på våra böner genom att förändra de yttre förhållandena. Det visste David och han talar här om vad som händer inom oss då vi ber. Herren håller oss vid liv, även om vår väg går genom nöd (vers 7). David säger också att bönen till Gud ger frimodighet och ger kraft till själen (vers 3). Bön frigör energi att handla!

Även om bönen inte alltid besvaras på det sätt som vi bad om så kan bönen förvandla oss själva så att vi kan möta de situationer som vi hamnar i.

Mannakorn att tugga på under dagen: Bön till Gud skapar förvandlade människor. Förvandlade människor kan förvandla världen.

Kommentar:
Vers 1-3
David ser i tacksamhet tillbaka på sina erfarenheter av Guds godhet mot honom.

Vers 4-6
David ser i tillförsikt framåt i tiden och förtröstar på att också andra ska få prisa Guds på samma sätt som han själv…

Vers 7-8
… och att Gud också i framtiden ska vara hans hjälp och stöd.

I vers 2 ser två ordpar som definierar vår tro:
a/ Nåd och sanning. Nåden innebär inte att Gud ser mellan fingrarna på synden i vårt liv. Jesus kom inte bara med nåd, utan med nåd och sanning (Joh 1:14).
Sanningen är Guds ord som definierar vad som är rätt och vad som är fel. Men då vi bekänner vår synd får vi möta Guds nåd i våra liv.

b/ Guds ord och Guds namn är det största av allt. Vår frälsning bygger på Jesusnamnet och tron på Guds ord

Inga kommentarer: