11 nov. 2022

FÖRVALTARE - 1 Pet 4


Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 4
 
Läs bibeltexten här

"Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd" (1 Pet 4:10 FB)


Hur förvaltar jag Guds nåd? Paulus säger: "Jag kastar inte bort Guds nåd" (Gal 2:21). Vad betyder det att kasta bort Guds nåd?

En förvaltare är någon som har hand om någon annans saker och som sköter dem som ägaren vill att de ska bli skötta. Gud vill att hans nåd ska nå fram till så många människor som möjligt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur kan jag förvalta Guds nåd i dag så att den når fram till en annan människa?

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Förr och nu - Vers 1-11

Då vi lever det nya livet ska vi beväpna oss med samma sinne som Jesus (vers 1). I Bibel 2000 står det att vi ska väpna oss med Jesu sätt att tänka.

Vi ska inte leva "på hedningarnas vis" (vers 3):
- i fylleri och supkalas

- i vilda fester och förbjudna avgudakulter

Vi ska i stället:

- vara förståndiga och nyktra, så vi kan be (vers 7)

- älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder (vers 8)

- vara gästfria 

- tjäna varandra med den nådegåva vi fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd (vers 10)

- tala i enlighet med Guds Ord (vers 11).

Vi ska tjäna med de nådegåvor vi får, som goda förvaltare. Det pekar på att det inte är vi som äger nådegåvorna. Det är Andens gåvor och Anden bor i oss. Vi får bara förvalta någon annans gåvor.

En förvaltare är någon som har hand om någon annans saker och som sköter dem som ägaren vill att de ska bli skötta. Vi kan alltså inte berömma oss själva för de gåvor vi får förvalta. Om någon ska berömmas är det den som äger gåvorna och delar ut dem, den Helige Ande.

Till eftertanke:
- Att leva på hedningarnas vis då det gäller fylleri och festande kanske känns avlägset från den välartade frikyrkan av idag. Men hur är det med "förbjudna avgudakulter" som försöker tränga sig in i församlingarna idag? Avgudakulter med sina rötter i Österns religioner?
- Kan man verkligen beväpna sig med ett sätt att tänka?
- Hur gör man i så fall det?
- Hur kan vi bättre förvalta de "Andens gåvor" som bor i oss?

 

Glädje mitt under lidandet - Vers 12-19

Det finns lidande som är en konsekvens av att vi gör det som är ont (vers 15). Det är inget lidande vi kan vara stolta av. Men så finns det ett lidande som är en konsekvens av att vi lever ut det kristna livet (vers 16 och 4). Detta lidande ska vi bara tacka Gud för. Det lidandet kommer att vändas i glädje då Jesus kommer tillbaka (vers 13).

Jesu återkomst och den kommande domen är ett centralt tema också i Petrus brev. 

Till eftertanke:
Det står att domen börjar med Guds hus. 

- Varför tror du den gör det?

Inga kommentarer: