5 nov. 2022

Psalm 132 - LÖFTEN

 


Bibelläsning: Psalm 132
Läs bibeltexten här

"Tänk Herre, på David, på allt han fick utstå, han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Jakob" (Ps 132:2 FB).

David hade givit ett löfte till Gud. Rubriken för denna psalm i Folkbibeln lyder "Davids löfte och Herrens löfte". En relation bygger på ett ömsesidigt förtroende. Gud hade lovat David att vara med honom och att aldrig svika honom. David hade också givit löften till Gud.

Relationen mellan oss och Gud beskrivs ofta i Bibeln som ett äktenskap. Ett äktenskap bygger på ömsesidiga löften. Vi lovar varandra livslång kärlek och trohet. Äktenskapet är ett förbund.

Vår relation till Gud är också ett förbund.

Hur är det med vår relation till Gud? Bygger den bara på vad Gud har lovat göra för oss, eller har också vi lovat något?

Hur skulle jag idag vilja formulera mina löften till Gud? Det kan vara bra att skriva ner dem och komma tillbaka till dem med jämna mellanrum.

Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ser mina löften till Gud ut? 

Kommentar:
Psalmen är troligen skriven av Salomo inför tempelinvigningen.

- Vers 1-6
Bön om att Herren ska komma ihåg Davids löfte om att finna en plats för Guds Tempel och förbereda för tempelbygget (1 Krön 28:2f).

- Vers 7-10
Intåget och invigningen av det nya Templet (2 Krön 5:13-14).

- Vers 11-18
Guds löfte om välsignelse över Templet och staden. Vers 11 citeras i Apg 2:30 som en profetia om Jesus.

Inga kommentarer: