23 nov. 2022

Översiktskurs över Gamla Testamentet. Del 2 ( av 15)

 


Del 2 – Översikt över perioderna i GT:s historia


A. URHISTORIEN   1 Mos 1-11

Innehåller de fem berättelserna

1/ Skapelsen där Gud skapar jorden, växter, djur och till slut människorna Adam och Eva

2/ Syndafallet. Ormen (djävulen) lockar Adam och Eva till olydnad mot Gud.

3/ Berättelsen om Kain och Abel.

4/ Noa bygger en ark och räddar sig själv, sin familj och ett par av alla slags djur undan syndafloden.

5/ Babels torn och språkförbistringen

B. PATRIAKRTIDEN   1 Mos 11:27 – 50:26

Gud kallar Abraham från Ur till Kanaan. Abraham får löfte om en son, och tillsammans med sin hustru Sara får han sonen Isak. Isak växer upp, gifter sig med Rebecka och får sönerna Esau och Jakob. Jakob får tolv söner. Dessa tolv söner blir sedan Israels tolv stammar. En av Jakobs söner, Josef, säljs som slav av sina bröder, hamnar i Egypten och blir upphöjd till Faraos närmaste man och blir tillsynsman över hela landet. Då det senare blir hungersnöd i Kanaan flyttar Jakob och hela hans släkt till sonen Josef i Egypten och bosätter sig där.

C. TIDEN I EGYPTEN   2 Mos 1-14

Israelerna blir så småningom ett slavfolk i Egypten och fick utså hårt tvångsarbete. Gud kallar Moses till att föra ut folket ur Egypten och hem till Kanaan. Efter en lång rad plågor, som slutar med att allt förstfött i Egypten dör, utom i de hem som var märkta med påskalammets blod, tillåter Farao att Israels barn får resa bort till Kanaan. Farao ångrar sig sedan och skickar ut sin här efter Israels barn, men de räddas genom att Gud delar Röda Havet så att de kan gå torrskodda över till andra stranden.

D. ÖKENTIDEN   2 Mos 14 - Josua

Ökentiden är en mycket viktig period i Israels historia. Gud ger folket de tio buden. Folket bygger Tabernaklet där de kan offra och tillbe. På grund av olydnad måste Israels barn vara kvar i öknen i fyrtio år. Josua var senare den som fick föra in folket i Kanaan efter Mose död.

 

E. DOMARTIDEN   Dom 1 – 1 Sam 8

Folket styrs av domare. Stora avfallsperioder då folket vänder sig till Baal och andra avgudar. Gång efter gång sänder Gud en domare som räddar folket från fienderna och som rensar bort avgudadyrkan.

F. KUNGATIDEN   1 Sam 9- 1 Kung 11;  1 Krön 1-2 Krön 9

Israels storhetstid under kungarna Saul, David och Salomo. Israel blir en stormakt. Jerusalem blir huvudstad och Templet byggs.

G. DET DELADE RIKET   1 Kung 12- 2 Kung 25;  2 Krön 10 - 2 Krön 36

Efter Salomo delas riket i två delar. Nordriket (Israel) med tio stammar och huvudstaden Samaria, och Sydriket (Juda) med två stammar och Jerusalem som huvudstad. Israel erövras 722 f.Kr. av assyrierna och Juda erövras 587 f.Kr. av babylonierna.

H. DEN BABYLONSKA FÅNGENSKAPEN     Daniel, Jesaja, Ester

Efter Jerusalems fall förs en del av judarna bort till Babylonien. Efter en tid erövra Persien Babylonien och låter judarna vända tillbaka till sitt land.

I. TIDEN EFTER BABYLONIEN   Nehemja, Esra

Judarna vänder tillbaka hem och bygger på nytt upp Templet, men landet fortsätter att vara ockuperat ända fram till Jesu tid, utom under en kortare tids självständighet under Makabéerna.

 

I de följande kapitlen ska vi se lite närmare på de olika perioderna i GT:s historia.

1.Vilken/vilka av de olika tidsperioderna i GT är du mest förtrogen med? Vad är orsaken till att just den eller de perioderna har ´fastnat´ mer i ditt medvetande?

2.Vilken/vilka av de fem Urberättelserna tycker du är viktigast? Vilken/vilka av Urberättelserna talar tycker du talar mest in i vår tid? Varför? Temat för nästa kapitel kommer att vara just Urberättelserna.

/PB

Inga kommentarer: