25 nov. 2022

FÖRBLI I KRISTI LÄRA – Andra Johannesbrevet

 


Bibelläsning: Andra Johannesbrevet
Läs bibeltexten här

"Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar". (2 Joh: 9-11)

I andra Johannesbrevet varnar Johannes för villolärare. Det fanns människor som var influerade av andra läror och som försökte förändra och anpassa kristendomen till nya tankeströmningar i samhället. En situation inte olik den vi lever i idag med en tilltagande religionssynkretism (sammanblandning).

Johannes uppmanar oss att leva i kärlek (v.5). Men kärleken får inte bara uttryckas i ord, utan framför allt i lydnad för Gud. "Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud" (v.6)

==>Mannakorn att tugga på under dagen:
Kärlek till Gud är att leva efter hans Ord.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Brev till "den utvalda frun" 
Johannes andra brev är riktat till den utvalda frun. I brevet återkommer Johannes till de teman som återkommer i alla Johannes brev:
- Sanningen (vers 1-2)
- Att vi ska älska varandra (vers 5)
- Kärlek är att leva efter Guds Ord (vers 6)
- Varning för bedragare (vers 7)
- Förbli i Guds Ord (vers 9)

Till eftertanke:
- Johannes talar om Sanningen. Det är inget populärt begrepp i vår tid. Ingen "sanning" får stå över en annan. Alla har rätt att hålla på sin "sanning". Vad menar Johannes egentligen med Sanningen?
- Hur kan vi förbli i Guds Ord?

Inga kommentarer: