20 nov. 2022

UTMANINGEN: Psalm 139 och 140


Psalm 139 - DU HÅLLER MIG I DIN HAND


Bibelläsning Psalm 139
Läs bibeltexten här
 
"Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand" (Ps 139:5 FB) 

Psalmen säger att Herren vet allt om oss. Han vet vad vi tänker (vers 2), han vet vad jag ska säga till och med innan jag säger det (vers 4). Psalmen talar vidare om att det inte finns en enda plats där Herren inte är med oss (vers 7). 

För någon kan det vara en skrämmande tanke att Gud vet allt om mig och att det inte finns någon plats där jag kan gömma mig för honom. Men psalmförfattaren finner bara trygghet i den kunskapen (vers 6), och välkomnar Gud att utrannsaka och pröva honom för att se om han är på rätt väg (vers 23-24). 

Hur långt borta från Gud jag än är, så är han där för att  fatta mig i handen och leda mig rätt (vers 10). 


Mannakorn att tugga på under dagen: Du omsluter mig på alla sidor, och du håller mig i din hand

Kommentar:
Vers 1-4
Gud rannsakar mig och han vet allt om mig. Han vet till och med vad jag tänker säga.

Vers 5-12
Gud omsluter mig på alla sidor. Alltid. Eftersom Gud finns på alla platser samtidigt finns det ingen plats där han inte ser mig.

Vers 13-16
Gud kände mig redan då jag var ett litet foster.

Vers 17-18
Guds tankar för mig är oändliga.

Vers 19-22
Bön om att Guds dom ska drabba de ogudaktiga.

Vers 23-24
Bön om att Gud ska rannsaka mig och leda mig på den rätta vägen.

Till eftertanke:
Gud finns överallt och vet allt om mig. Till och med det som finns i min tankevärld. Upplever jag det som ett hot eller en trygghet?Bibelläsning: Psalm 140 
Läs bibeltexten här

"Herre, Herre, min frälsnings starkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag." (Ps 140:8 FB)

Psalmen är en bön om beskydd. Beskydd mot onda tungor (vers 4), beskydd mot ogudaktiga händer (vers 5), beskydd mot människor som gillrar fällor för mig (vers 6). 

Psalmförfattaren känner sig ansatt på alla sidor och på alla sätt. Det finns bara en plats där han finner lindring och beskydd - hos Herren: "Jag vet att du skall utföra den förtrycktes sak..." (vers 13).


Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är mitt beskydd! 

Kommentar:
Psalmen är en bön om beskydd mot onda människor. Den skrevs troligen under tiden då Saul förföljde David.

David attackeras både muntligen (vers 4) och fysiskt (vers 5-6). De muntliga attackerna kan ofta vara svårare att försvara sig mot. Jakob skriver att ”tungan är som en eld, en värld av ondska” (Jak 3:6). I detta ligger en uppmaning att vara försiktiga hur vi använder vår mun. Ett förfluget ord kan fortsätta att göra skada under lång tid.

Men mitt i förföljelsen finner David sitt skydd i Herren (vers 8), och han litar på att Gud ska skapa rättvisa i sin tid (vers 13).


Inga kommentarer: