23 apr. 2021

Varannan kristen ungdom upplever sig kränkt för sin tro


Sveriges Kristna Råd har genomfört en undersökning om hur det är att vara kristen ungdom i dagens samhälle.

I inledningen skriver man:

"Barn och religion är ett ämne som ofta skapar debatt och spänningar. Begreppen ”religions- och överygelsefrihet” tolkas som att icke-tro är det normala medan tro är en avvikelse. Det finns tydliga strömningar i samhället som förespråkar att barn ska växa upp i en religionsfri värld.  
 
Sverige är en sekulär stat där religion och stat är skilda åt. Det betyder inte att samhället behöver vara sekulärt. Alla har medfödda behov av gemenskap och existentiellt sammanhang. Mer än sex miljoner svenskar är medlemmar i någon kyrka, motsvarande siffra för idrottsrörelsen är drygt tre miljoner. Omkring en halv miljon barn och vuxna i Sverige deltar varje vecka regelbundet i exempelvis gudstjänster eller barnaktiviteter i kyrkan". 
 
Av undersökningen framgår att närmare 50 procent av de kristna ungdomarna upplever sig kränkta på grund av son tro (48,7%). Av dem som utsatts för kränkningar anger 63 % att det har hänt några gånger, 10 % varje månad, 3 % varje vecka och 1 % varje dag.
 

Guds namn del 7: Jehova – Nissi – Herren mitt (segers)banér

 


Del 7       Jehova – Nissi – Herren mitt (segers)banér

Bibeltext: 2 Mosebok 17:8-16

Nyckelvers:

”Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner.” (2 Mos. 17:15)

«Nissi» betyder banér = flagga. I gamla testamentets beskrivningar av krig, hade varje nation sin egen flagga i frontlinjen. Det var för att ge soldaterna en känsla av hopp, och något att fokusera på. Det är vad Gud vill vara för oss. Gud är vårt banér och han går före oss. Han är vårt fokus och han uppmuntrar oss och ger oss hopp i kampen för det goda.

Israels fiender, amalekiterna, hade inlett en strid mot dem. Israeliterna måste försvara sig och Josua var härförare i den synliga kampen på fältet. Samtidigt gick den gamle Mose upp på toppen av en höjd och bad till Herren tillsammans med Aron och Hur. Där uppe på berget pågick en kamp i det osynliga. Den kampen var kanske till och med svårare än den kamp som utkämpades på fältet.  Det var en osynlig bönekamp som pågick på berget, men det som skedde där uppe avspeglade síg i det som skedde på fältet, ute i det synliga. När Moses höll ut i bön, när han höll upp sina händer, hade Israeliterna framgång på fältet. Men då Moses blev trött i händerna och hans händer sjönk ner, fick amalekiterna övertag. Till slut måste Aron och Hur stötta upp Moses händer, en på varje sida, och de fann en sten som Moses kunde sätta sig på medan han bad. Och det står så underbart i vers 12 och 13:  

”Så hölls hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd.” (2 Mos. 17:12-13)

Denna segern fick Mose att senare bygga ett altare med namnet «Herren mitt banér». Det var inte Josua och hans här som vann striden. Det var Herren som segrade både genom dem som kämpade på fältet och dem som kämpade på berget i bön.

Det pågår en kamp i andevärlden om varje människa. Gud vill att alla människor ska blir frälsta och ta till sig den seger över det onda som Jesus har köpt åt dem. Fienden, satan, vill inte att vi ska segra och han gör allt han kan för att hålla oss borta från Guds frälsning. Men Bibeln är tydlig med att den slutliga segern tillhör Jesus. Så om vi bara blir hans är vi på det segrande laget. I Uppenbarelseboken kan vi läsa dramatiska skildringar om den slutliga segern.

Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans Smorde, för våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! (Upp. 12:9-12)

Tanke för dagen:

Jag vill i dag ta del i kampen mot det onda, i mig och omkring mig. Jag vill göra det så som Du, Herre, leder mig, antingen det handlar om kampen på fältet eller kampen på berget. Jag vill fästa min blick på Jesus, mitt segersbanér.

DAGENS ANDAKT, den 23 april

 

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. ”  (Joh 3:16)

Hon satt och tuggade tuggummi medan hon lyssnade till Bibelundervisningen. Fötterna hade hon placerat högt på ryggstödet framför. Ungdomskonferensen hade hållit på några dagar och nu undervisade jag om hur man blir frälst. Jag talade om de två villkor som står i Rom 10:9 för att man ska kunna bli frälst. Man måste tro att Jesus lever och så måste man vara villig att bekänna honom som Herre i sitt liv, det vill säga att låta honom bestämma över mig. Plötsligt höjde hon rösten och sa: ”Jamen så lätt är det ju inte”. Jag kontrade med att. ”Jo så lätt är det”. Hon såg tvivlande på mig och jag avslutade undervisningen. I konferensens avslutningsgudstjänst, någon dag senare, hade vi en ínbjudan för dem som ville komma fram och bli frälsta. Min glädje var stor när jag såg henne bana sig väg fram mellan alla ungdomar för att få uppleva undret i sitt eget liv.  Där och då fick hon uppleva frälsningen.

BÖN

Herre, du vill ha gemenskap med varenda människa. Ingen är oviktig för dig. Du dog för att alla människor ska kunna bli frälsta om de bara vill. Hjälp mig att idag leva så att någon enda människa får lust att lära känna dig.

UTMANINGEN 23 apr - Ords 28

 

TRYGGHETEN I GUD

Bibelläsning: Ordspråksboken 28
Läs bibeltexten här

"De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon"(Ords 28:1 FB)

Det finns en trygghet i att lägga sitt liv i Guds händer och att lita på honom i alla situationer. Det är annars lätt att oro och ångest tränger sig på även om det egentligen inte finns något att frukta. Det är som att ängsligt fly utan att det finns någon som förföljer en (vers 1).


Det finns en vila hos Gud. Att varje dag överlåta sig själv, sin dag och sin framtid i Herrens händer. Gud vill att du ska sätta din lit till honom. Gud vill att du ska leva tryggt som ett ungt lejon (vers 1).

Vad som än händer mig vet jag då att Herren är med mig.

Jag hörde om en uteliggare som la sig att sova på en parkbänk. Innan han somnade ristade han in följande bön i ryggstödet på bänken: "Om jag vaknar i morgon är du hos mig. Om jag inte vaknar i morgon är jag hos dig."


Vad som än händer....
Det handlar om en trygghet som inte styrs av våra omständigheter. Det handlar om en vila hos Gud. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad som än händer har jag min trygghet hos Gud.

_______________

Innehåll:
Ordspråk om den som är förståndig och om den som är oförståndig.

Kommentar:
Temat om tryggheten i Gud återkommer på många ställen i Gamla Testamentet: "Även om jag vandrar i dödsskuggans dag fruktar jag inget ont, för du är med mig" (Ps 23:4).

Samma tema fortsätter sedan och förstärks i Nya Testamentet:
"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar" (Matt 11:28-29).
"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen" (Matt 6:33-34).

"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus" (Fil 4:6-7).

Till eftertanke:
I den sista bibelversen uppmanas vi att tala om alla våra önskningar för Herren. Men i den versen får vi inget löfte att alla våra önskningar ska bli uppfyllda (även om det ibland kan ske). Däremot får vi löftet att vi kan fyllas av en frid som övergår allt förstånd.
På samma sätt var det med kung David (Ps 23). Gud tog inte bort "dödsskuggans dag", men vissheten om Guds närvaro tog bort fruktan för vad som skulle kunna hända.
- Har du några exempel från ditt liv då Herren har befriat dig från fruktan och gett dig en gudomlig frid?