7 apr. 2021

SKOLAN: Introduktion till serien om Guds namn

 


Sju dagar omkring Guds namn …

Inledning
På gamla testamentets tid var namnet på en person inte bara ett namn. Det var också en beskrivning av hennes identitet och ett uttalande om hennes karaktär. I Bibeln uppenbarar Gud vem han är genom sina olika namn.

När vi ber är det klokt att ta vår utgångspunkt i Guds person. Hans olika namn ger oss ledtrådar till vem han är. När vi studerar dessa namn och meningen bakom dem uppenbaras Guds person för oss och vi ser hans sanna natur och vi får en tydligare bild av honom.

Någon har sagt att det i Bibeln finns över 360 namn på Gud, nästan ett namn för varje dag. Nu ska vi under sju dagar - dag for dag - fokusera på ett av dessa namn och betrakta Guds personlighet och karaktär utifrån detta namn.

Andaktens struktur
När vi närmar oss Gud i bön måste vi tro att han finns till och att han lönar den som söker honom.
«Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom» (Hebr. 11:6)

All bön måste utgå ifrån vem Gud är. Jesus lärde sina lärjungar att börja sin bön just så:
«En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." Då sade han till dem: "När ni ber, ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma". (Luk. 11:1-2)

Låt ditt namn bli helgat. Att låta något bli helgat är att avskilja det, att upphöja det och förstå att det är värt vår djupaste tillbedjan. Att låta Guds namn bli helgat är att tillbe honom med hela vår uppmärksamhet och ge honom all vår kärlek.

När vi dessa dagar betraktar några av Guds olika namn, föreslår vi följande struktur:

Förberedelse:
Ha din Bibel tillgänglig
Skaffa en anteckningsbok för studiet
Välj en tid på dygnet som du kan reservera för denna andakt
Välj en plats, där du skall ha ditt möte med Gud

Bibelläsning
Be Herren att han ska undervisa dig så att du förstår det han vill att du ska förstå
Läs Bibelavsnittet flera gånger
Gör anteckningar om det du upptäcker att Gud gör och är. 
Behov Skriv ner ditt främsta personliga behov för denna dagen
Be att Gud ska möta ditt behov

Handling
Be att Gud ska leda dig så att du får betyda något för någon annan människa idag
När du sedan gör det som Gud leder dig till, ta chansen att dela din tro med den personen

Vid dagens slut
Tacka Gud för vad han har gjort för dig idag.
Anteckna vad du har lärt dig om Gud och hur han har lett dig genom dagen

Inga kommentarer: