5 apr. 2021

UTMANINGEN 5 apr - Ords 10

KÄRLEKENS KRAFT

Bibelläsning: Ordspråksboken 10
Läs bibeltexten här

"Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet"(Ords 10:12 FB)

Kärleken är en mäktig kraft. Den är inte fokuserad på mitt eget bästa. Den söker den andres bästa. Kärleken söker inte sitt, skriver Paulus (1 Kor 13:5). Kärleken överskyler många synder skriver Petrus (1 Pet 4:8).


Hatet fokuserar på den andres brister, drar fram dem i ljuset och förstorar dem. Kärleken överskyler den andres brister.


Kärleken är en mäktig kraft. Den får den som är älskad att vilja bli den som den som älskar tror att hon/han redan är.


Vi lever i ett ständigt val mellan att kritisera och göra den andres fel större, eller att älska och överskyla den andres brister.


Välj kärleken. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Kärleken överskyler många synder.

___________________
Innehåll:
Kraften i kärleken.

Att styra sin tunga.

Kommentar:
Här börjar en ny avdelning av Ordspråksboken som har rubriken Salomos Ordspråk (10:1-22:16).

I den första delen av Ordspråksboken följer ordspråken olika teman, men från och med kapitel 10 möts vi av lösryckta citat i olika ämnen. Ordspråken här har oftast två rader som sätter två motpoler mot varandra, till exempel vis-dåraktig, lat-flitig, den rättfärdige-de gudlösa, hat-kärlek, den rikes välstånd-de fattigas fördärv, leva hederligt-gå krokiga vägar.

Till eftertanke:
Varje ordspråk är väl värt eftertanke. Här kommer ett par förslag att tänka igenom under dagen:
"Den som lever hederligt lever trygg, den som går krokiga vägar blir avslöjad" (vers 9).
- Vad menas här med att gå krokiga vägar? Hur är det med mina vägar?

"Där orden är många uteblir inte synd, klok är den som styr sina läppar" (vers 19). Läs också Jakobs utläggning om tungans makt över oss själva och andra (Jak 3).
- Vad är det som kommer ut ur min mun? Välsignelse eller förbannelse (Jak 5:10)?

 

Inga kommentarer: