31 aug. 2021

VITTNESBÖRDET: "Ett mirakel att allt gått så bra"

 


- Från FA:s hemsida -

Katherine Tepsi växte upp i Syrien i staden Aleppo med en syster och fyra bröder. Familjen var syrisk katolsk och barnen gick i kristen privatskola. De levde ett lugnt liv och umgicks i princip bara med kristna även om det samtidigt fanns respekt för andra människors religionstillhörighet. Katherine har kära minnen av sin farmor som hon också är döpt efter.

— Varje helg samlade hon oss och läste ur Bibeln. Hon har uppfostrat oss till att vara kristna och hon är en stor förebild för mig, säger Katherine.

Men så bröt inbördeskriget i Syren ut och eskalerade år 2012 så hela familjen beslöt sig för att fly landet. Målet var Sverige då det redan fanns släktingar här. Katherine var vid det här laget 42 år, gift och hade tre barn. Det var hennes svärfar och svågrar som bodde i Sverige sedan 30 år tillbaka. År 2013 flydde Katherine med man och barn, först med bil till Turkiet, därifrån med gummibåt till Grekland.

— Det var så farligt och vi var så rädda för vi var 30 personer i en båt som var gjord för fem. Men det gick bra tack vare Jesus och det var som om jag kunde känna att han höll mig i handen, säger Katherine.

Läs mer här: https://www.fralsningsarmen.se/karen-kyrkan/min-vag-till-gud2/container/ett-mirakel-att-allt-gatt-sa-bra/?smclient=94c3fb72-7832-11e8-af93-0cc47adb48bd&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev_tro_augusti

Dagens andakt, den 31 augusti


 ”Och han sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.” (Mar 4:26-28)

Andligt arbete är ett samarbete. En del saker i det andliga livet, kan bara Gud göra. Det övernaturliga kan aldrig åstadkommas av en människa. Det är Guds ansvar. Men det finns också en del saker som aldrig kommer att hända om inte vi människor gör vår del.

Av dagens bibelord förstår vi, att människans, bondens, uppgift är att få utsädet i jorden. Det kommer Gud aldrig att göra. Men Gud står för det svåra, nämligen att se till att sådden förvandlas till moget vete.

Vår uppgift som kristna är att vittna och berätta om Guds rike för människorna. Om vi gör det kommer Gud att se till att vårt vittnesbörd kommer att bära frukt.

BÖN

Herre, hjälp mig att så ut vittnesbördet om dig - att vittna om dig för andra människor. Tack för att du sedan kan ta hand om det jag sagt eller gjort och förvandla det till mogen tro i dem. 

UTMANINGEN 31 aug - Jer 44 + 45

 

VAD GUD HATAR

Bibelläsning: Jeremia 44

Läs bibeltexten här

"Jag har sänt till er mina tjänare profeterna. Jag har sänt dem gång på gång och sagt: Gör inte dessa avskyvärda ting som jag hatar."  (Jer 44:3 FB)

Jerusalem är besegrat och ödelagt. Varför hade det gått så illa för Israels folk? Här ges svaret till att allt gick så fel. Folket hade konsekvent fortsatt att göra det Gud hatar.

Och vad är det Gud hatar? Gud hatar då folket vänder sig bort ifrån Honom och börjar tillbe andra gudar.

De hade tänt rökelse åt andra gudar och tjänat dem (vers 3).

De hade tänt rökelse åt himmelens drottning och utgjutit drickoffer åt henne (vers 18).

De gjorde offerkakor åt himlens drottning, kakor som bar hennes bild (vers 19).

Ändå hade Herren gång på gång sänt profeter till folket och uppmanat dem att inte göra dessa avskyvärda ting (vers 4).
 
Idag finns det kyrkor där man inbjuder andra gudar. Det finns kyrkor som experimenterar med det ockulta för att dra till sig mer folk. Var finns Guds profeter idag? Varför är det så få som talar ut om det som Herren hatar. Gud förändrar sig inte. Det han hatade då, det hatar han idag.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att hata det Gud hatar och älska det Gud älskar.

_____________________

Innehåll kapital 44:
Avgudadyrkan är orsaken till nöden.

Kommentar:
Orsaken till Jerusalems fall var att folket hade övergett Herren för avgudarna och att de inte lyssnade på Guds röst. Här möter vi dem landsflyktiga i Egypten och vi kunde kanske ha väntat oss att de hade blivit visare av skadan.

Men Gud talar till sitt folk genom Jeremia och säger att de kommer att förgås i Egypten genom att falla för svärd eller dö av pest (vers 12). Orsaken till detta är att de övergav Gud och vände sig till avgudarna (vers 3 och 8) och att de inte lyssnade på Herren (vers 5 och 23). De övergav till stor del de avgudar de tillbett i Jerusalem och vände sig i stället till andra avgudar som de mötte bland folket i Egypten.

Kung Hofra som nämns i vers 30 regerade 589-570 f.Kr. Han försökte komma judarna till undsättning då Nebukadnessar belägrade Jerusalem men han besegrades av Nebukadnessar. Kung Hofra dödades senare av en av sina generaler och Nebukadnessar invaderade Egypten 568 f.Kr.

Till eftertanke:
- Hur är det med dig? Lär du dig av dina misstag eller fortsätter du bara att göra samma misstag igen? LJUS I MÖRKRET

Bibelläsning: Jeremia 45

Läs bibeltexten här 

"Jag är trött på allt suckande och jag får ingen ro."  (Jer 45:2 FB)

Jeremias skrivare Baruk tyckte att nu fick det vara nog. Han hade mött det ena problemet efter det andra. Han möter "ny sorg till min förra plåga" (vers 2). Han var trött, fick ingen ro och såg inget slut på eländet.

Då kommer ordet från Herren som säger att mitt i allt mörker som drabbar jorden kommer Herren att låta Baruk vinna sitt liv (vers 5).
 
Då jag läser detta tänker jag: "Javisst, det är ju sådan som Herren är." Du kan befinna dig i totalt mörker. Du ser ingen utväg. Du är dränerad på all kraft. Du ser bara mörker och kan inte ens tänka dig att ta emot ett ord från Herren.

Då plötsligt finns Han hos dig. Det kommer ett ord till dig. Ett ord som öppnar en lite strimma av hopp. Bara en liten glimt av ett ljus i det totala mörkret. Du börjar gå mot ljuset och vägen tillbaka till livet öppnas för dig.

Det är bara Gud som kan göra det.

 - Mannakorn att tugga på under dagen: Bara ljuset från Gud kan besegra mörkret.

_____________________
Innehåll kapitel 45:
Ord av tröst till Baruk.

Kommentar:
I och med kapitel 44 avslutas berättelsen om Jeremia.

Kapitel 45
Profetia till Baruk, som var Jeremias skrivare och som fick utstå en del förföljelse tillsammans med Jeremia (se kap 36).

Kapitel 46-51
Profetior till kringliggande folk

Kapitel 52
Repetition om Jerusalems erövring och förstörelse. Kung Sidkias död som fånge i Babel och Kung Jojakins benådning.

Till eftertanke:
- Kan du känna igen dig i Baruks modlöshet och klagan?
- Kan du ta emot ord från Gud om framtidshopp och liv?
-

30 aug. 2021

Läget i Afghanistan påminner oss om martyriets realitet

 


- Olof Edsinger i Världen idag -
Det knyter sig i magen när man läser vittnesbörden från de kristna i Afghanistan. Redan innan talibanernas maktövertagande kvalade landet in som nummer två på Open Doors lista över länder där förföljelsen av församlingen är som värst. I tisdagens tidning kunde vi nu läsa att situationen har gått från fruktansvärd till fasansfull.

Det talas om talibaner som går från hus till hus och som, om de hittar en bibelapp i någons mobiltelefon, svarar med att omedelbart avrätta ägaren. Andra källor vittnar om organiserade kidnappningar av tonårsflickor från religiösa minoriteter, som därefter delas ut till talibanska soldater eller säljs vidare som sexslavar.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/laget-i-afghanistan-paminner-oss-om-martyriets-realitet/repuez!nETf@b3iilGwUZGvSFUrnw/

Dagens andakt, den 30 augusti

 


”Han utsåg tolv som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och makt att driva ut demonerna”
(Mar 3:14-15)

Dagens bibelord visar att det finns en alldeles speciell ordning, när det gäller vår tjänst inför Gud. Först följa, sedan predika och driva ut. För att vår förkunnelse och vår tjänst ska ha någon andlig kraft, måste det börja med, att vi själva följer Jesus. Det är bara om vi själva lever nära honom och lär av honom, som vår andliga tjänst kan ha någon som helst betydelse.

BÖN

Gud hjälp mig idag att leva så nära dig, följa dig så tätt i spåren att jag är handlingsberedd att gå in i den andliga tjänst, som behövs där jag lever idag.