31 okt. 2014

Predikan - en andlig spa-behandling?

"Idag ska en bra predikan få åhörarna att må gott, känna sig värdefulla, ja helst av allt att de ska må bättre då de går än då de kom. Predikan blir som ett andligt spa, en må-gott behandling.

Som teolog och filosof Henrik Holm uttrycker det: ´Predikan har nått sitt mål om jag kan känna att jag är OK och tillräckligt bra´. Det ondas problem placeras mer och mer utanför människan. Det kan hända att vi då och då inte uppför oss exemplatiskt, vi kanske till och med uppför oss ondskefullt, men då är vi offer för krafter utanför oss själva, för innerst inne är vi alla goda. De onda är dem som oroar oss, dem som kastar skuld på andra genom att påstå att ´alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud´ (Rom 3:23).

Nu ska predikan vara vacker och välsmakande. Förr var den både söt, sur, bitter och salt. Så blir det då predikans själavårdande mål går över i terapins värld. Det handler inte längre om att ha fred med Gud, men fred med sig själv."

Fritt översatt från norska till svenska: Jan Rettedal, evangelist i Den Evangeliske Lutherske Frikirke, i Budbæreren.

/PB

30 okt. 2014

Öppet brev till Statsminister Stefan LöfvénAngående regeringsdeklarationen att Sverige skall erkänna Palestina som suverän stat.
Som enskild svensk medborgare vill jag tydligt protestera mot regeringens uttalade beslut att erkänna Palestina som nationell och suverän stat.
Hur gemene man i Sverige ställer sig till regeringens uttalande vet jag givetvis ingenting om. Samtidigt är jag övertygad om att mina egna invändningar delas av många.
·       Det har aldrig någonsin funnits en självständig stat nämnd Palestina.
·       Fram till 1948 (egentligen ännu senare) hävdade arabvärldens ledare att det inte fanns och inte har funnits något land som heter Palestina. Palestina var för dem detsamma som det judiska folkets hemland. Därav förnekandet.
·       Palestina var det namn som kejsar Hadrianus gav Israel år 135 i samband att Rom hade krossat en judisk frihetsrevolt. Namnet avsåg att förnedra Israel.
·       Under första hälften av 1900-talet blev flertalet länder i MÖ självständiga efter att ha stått under brittiskt eller franskt förmyndarskap. Flera av dessa länder hade dessförinnan lytt under det Osmanska väldet.
Storbritannien tillförordnades rollen att förvalta Palestina med målet att upprätta ett judiskt nationalhem. Uppdraget gavs i NF (Nationernas Förbund) 1920. USA (som inte tillhörde NF) ställde sig bakom beslutet.
Tvåstatslösning.
Den i huvudsak socialdemokratiska regeringen förordar en tvåstatslösning. Något som även FN föreslog 1947(FN kunde inte besluta i strid med beslutet i NF från 1920/1922).
Däremot kunde man föreslå en uppdelning i ett arabiskt och ett judiskt Palestina. Detta motiverades med den kraftiga arabiska invandringen under 1900 – talet.
Israel accepterade en tvåstatslösning. De länder som gick i krig mot Israel gjorde det inte.
För Sverige att försöka tvinga fram en tvåstatslösning är en omöjlighet.
Hamas, som i dag styr över Gaza, är tydliga med att deras huvudmål är:
·       Att radera ut Israel från kartan och ersätta
·       landet Israel med en Islamistisk Republik
PLO som grundades 1964 anger i sina stadgar (stadgarna reviderades obetydligt 1968) att Palestina är en odelbar territoriell enhet och att det är en helig plikt att bekämpa och fördriva Israel.
Mahmoud Abbas sade så sent som 2012 ”Jag kommer aldrig att erkänna en judisk stat, inte på tusen år.”
31 juli 2013 Meddelade Abbas att en framtida Palestinsk stat skall vara helt judefri.

Israel som suverän stat.
Israel är på historiska och folkrättsliga grunder erkänd av världssamfundet som nationell stat. Självständighetsförklaringen från 1948 talar om viljan att leva i fred med sina grannländer.
Fredsavtal finns med Egypten och Jordanien
Vad är det då Sverige skall erkänna när man erkänner Palestina?
Palestina är namnet på området mellan Medelhavet och floden Jordan. Det har aldrig funnits någon stat/nation med namnet Palestina.
Däremot finns det två starka grupperingar, nämligen Hamas och PLO. Deras huvudsakliga mål är att utplåna Israel. Detta är tydligt angivet i:
·       PLO-stadgan från 1968.
·       PLO-stadgan från 1964.
·       Hamas stadgar från 1988.
 Dessa finns tillgängliga på Google.
Om Sverige erkänner dessa grupper som legitima företrädare för ett Palestina-arabiskt folk erkänner man även deras stadgar och tydligt uttalade mål att utplåna Israel.
I mina ögon är detta ett grovt brott mot Folkrätten och mot allt sunt förnuft.
Jag vädjar till Sveriges regering att avstå från ett erkännande av ett Palestina som inte finns.
Stockholm 2014-10-15
Hans Hansson

28 okt. 2014

GT 8 - Förebilder i öknen

GT8 - Här kommer det åttonde avsnittet i höstens bibelskola om det Gamla Testamentet.


I avsnittet möter vi några av de många förbilder vi kan läsa om i berättelsen om tiden i öknen.

- Kopparormen

- Tabernaklet

HÄR   kan du ladda ned det åttonde kapitlet i pdf-form. GT8

HÄR   kan du ladda ned en översikt över det Gamla Testamentet

HÄR   kan du läsa mer om höstens bibelskolekurs


27 okt. 2014

När är den bästa tiden?

Carl Bildt: "De bästa årtiondena för mänskligheten är förbi." Läs i Dagens Nyheter
Jesus: "Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." Läs i Bibeln Luk 21:28

Island

I Krigsropet (Norge) kan man läsa ett reportage om "Armé-helgen" i september där Rut och jag medverkade med undervisning. På bilden ser du de flesta av deltagarna och HÄR kan du läsa reportaget.

/PB

26 okt. 2014

Tidig söndagsmorgon på väg till Sarpsborg den 26 oktober

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Idag blir det vintertid, eller som det också heter normaltid. Det betyder att sommartiden tar slut och vi ska ställa om klockan. Ska klockan ställas fram eller tillbaka är den stora frågan. Det är den söndagen som många kommer till söndagsgudstjänsten på fel tid. Idag är det säkert många som kommer till gudstjänsten en timme för tidigt och det är väl inte så farligt. Det blir värre på våren då kommer man en timme för sent. Och det är värre, speciellt om det är jag som ska ha gudstjänsten.

Hur ska man tänka nu? Ska klockan ställas fram eller tillbaka?

Ja, en tumregel är utemöblerna. På våren tar vi fram dem och på hösten ställer vi tillbaka dem. En annan tumregel är att man alltid ska ställa om klockan mot sommaren. På våren ställer man fram klockan en timme mot sommaren som kommer, och på hösten ställer man tillbaka klockan mot sommaren som har varit.

Förra veckan avslutades med bibelhelgen i Haugesund. En av soldaterna berättade om vårt senaste besök i Haugesund. Det var år 2000. Vi fick till och med se programbladet för den bibelhelgen. Vi var fjorton år yngre på den tiden.
Jag föreslog før kåren att vi skulle fortsätta med samma intervall på besöken till Haugesund. Det skulle betyda att vårt nästa besök skulle bli 2028. Jag undrar hur kåren i Haugesund ser ut då. Och hur ser vi ut??

Just nu pågår bibelhelgen i Sarpsborg och vi är snart på väg till avslutningsmtet. Det är ett gemensamt arrangemang för kårerna i Fredrikstad, Sarpsborg, Torp och Tistedal-Halden. Läs mer HÄR.Då vi gick runt och hälsade på folket före första bibelstudiet på fredagskvällen mötte vi någon som hade gått på bibelskola hos oss för 33 år sedan, en annan som hade gått på Jelöy folkehögskole för 31 år sedan då vi var lärare där. Då kårledaren från en av kårerna hälsade välkommen berättade han att första gången han verkligen lyssnade på bibelundervining var då han som fjortonåring var på ett påskbibelläger i Danmark där Rut och jag undervisade. Då vi gick runt och hälsade förstod jag att vi har hållit på några år. Det är nästan som vi skulle kunna citera Runebergs första mening i "Fänrik Stäls sägner": - "Till flydda tider återgår min tanke än så gärna....". Men, nej! Mina tankar finns inte där. De finns här och i framtiden. I full förväntan till vad Herren ska göra här och nu och i framtiden. Vi håller bara på att förbereda marken för den väckelse som Gud ska sända.

På bibelhelgens avlutningsgudstjänsten kommer gospelkören "Army gospel" att sjunga och en gemensam hornmusikkår från kårerna i Södra Östfolk kommer att spela.

Här kommer en bild av Army Gospel inför deras jubileumskonsert tidigare i höst:

Och HÄR kan ni höra dem sjunga under en konsert i Berg kirke. Det kan vara bra att lyssna på för alla er som inte hinner till Sarpsborg till klockan elva. Men du kanske hinner ändå. Du har ju en extra timme på dig eftersom vi går över till normaltid idag.

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

25 okt. 2014

BBB-boxen


Läs mer HÄR...

William Booths testamente

 av Ingemar Helmner, Hemmets Vän nr 33/2014Metodistkyrkan är bärare av en stark väckelsehistoria. Dess födelse hör samman med en andeutgjutelse som kom att beröra folk och nationer runt vår värld. En spännande förlängning av denna väckelse är Frälsningsarmén. Guds hängivna soldater med känsla för de svaga och utsatta i samhället. Kärlekens armé med klingande strängar, trumpeter och basuner. Dess härförare var William Booth. I Andens kraft gick man ut på gator och torg för att predika ett evangelium som bröt syndens bojor och gav människorna hopp. General Booth berättar själv i en bok om den andliga rörelsen i London. Han beskriver bönenätter som samlade överfulla hus och där Guds Ande föll över människorna. Blod och eld! Ja, budskapet var radikalt och avskalat. Varje gudstjänst ett frontalangrepp mot mörkrets makter. Och i den djupa helgelseförkunnelsen, och vid botbänken, förs det metodistiska arvet vidare.

Då generalen är gammal och står på tröskeln till 1900-talet, ger han ett profetiskt budskap till kristenheten. Han anar kampfyllda tider och talar med skärpa om kristenhetens stora faror under nästa sekel:

-     religion utan den helige Ande
-     kristendom utan Kristus
-     förlåtelse utan omvändelse
-     frälsning utan pånyttfödelse
-     politik utan Gud
-     himmel utan helvete.

Det är värt att under bön begrunda den gamle gudsmannens ord. Själv undrar jag vad han hade sagt om han fått möjlighet att se in i 2000-talet.

Min känsla är att alltsammans hör ihop. Det ena ger det andra på ett smärtsamt och tragiskt sätt. Avsaknad av den helige Andes tydliga närvaro – då är det död religion, inte sann kristendom. Tröttande verksamhet som inte drar sökande människor in i Guds närhet. Utan Anden blir bilden av Kristus alltmer otydlig. Andens uppgift är u att förhärliga honom! Kristendom utan den helige Ande blir en kristendom utan Kristus. Jesusnamnet tonas ned. Hans gudom, försonargärning, seger ifrågasätts. Korset är inte längre centrum för sång, tillbedjan och förkunnelse. Och i avsaknad av en korsmärkt förkunnelse blir det ingen syndasorg och omvändelse på djupet. Kraft att föda finns inte längre. Vackra ord om förlåtelse och frälsning kan låta bra, men utan nyfödelsens under står man fortfarande kvar på fel sida om omvändelsens port.

Församlingen är kallad att vara vägvisaren i tiden. Enligt Jesus finns det två vägar. En bred och en smal. Då Andens duva inte längre svävar över församlingen tystnar de varnande orden om möjligheten att gå förlorad. Predikan devalveras till lite humanistiskt småprat. Skärpan är borta. Nöden likaså. Passionen att få fler med till himlen är inte längre brinnande.

-Utan korset ingen frälsning.
-Utan synd inget behov av försoning.
-Utan sorg över synden ingen sann omvändelse.
-Utan Andens vittnesbörd i våra hjärtan ingen längtan till himlen.

Att lättvindigt erbjuda människor syndernas förlåtelse utan att ställa dem inför omvändelsens port kan leda vilse. Att med ett glatt leende förklara för en andligt sökande själ att ”nu är du frälst”, innan födslovärkarna ens hunnit inledas, kan skapa förbränd mark. Vi behöver den helige Ande! Anden som uppenbarar om synd, rättfärdighet och dom. Vi behöver andefyllda förkunnare som tar sina lyssnare med in i korsets närhet.

23 okt. 2014

Det bibliska dramat del 2 (3)

Webb-TV från Webbkyrkan

Här kommer den andra delen av Anders Sjöbergs bibelskola. Han kommer att gå igenom det bibliska dramat som helhet, genom att tala om 14 olika akter – med teatern som förebild.

Det bibliska dramat syftar till att ge återklang i ditt liv och berika det. Bibelns drama vill ta dig med från det abstrakta (skapelsen), till det konkreta (din egen erfarenhet). Det vill ge dig verktyg att leva med, i både med och motgång.

  • Femte akten: Domartiden – ”Påminna om omvändelse till rätt riktning”.
  • Sjätte akten: Det enade rikets tid – ”Påminna om vad Gud har sagt” (Profeterna).
  • Sjunde akten: Det delade riket – ”Att gör vad gott/ont är i Herrens ögon”.
  • Åttonde akten: Det överlevande rikets tid – ”Juda rike: Templet faller”.
  • Nionde akten: Den babyloniska fångenskapen – ”Templets återuppbyggnad” (Haggaj, Sakarja).
  • Tionde akten:  Återvändandet – ”Återuppbyggandet av Jerusalem”, (Esra, Nehemja, Malaki, Ester) 
 Se och hör undervisningen HÄR...

22 okt. 2014

Bibelhelg i södra Östfold

Den kommande helgen talar Rut och jag på en Bibelhelg för kårerna i Södra Östfold.

Det blir bibelstudier fredag och lördag och avslutningsmöte på söndag. Du kan läsa mer om helgen HÄR.

Temat för helgen är Genombrott. Vi har under hösten haft en rad bibelhelger på olika platser i Norge och Island med det temat. Bibeln är full av exempel på genombrott. Hela Bibeln börjar med att Guds ljus bryter igenom mörkret och skapelsen börjar ta form. Då Jesus dör på korset rämnar förhänget i Templet och vägen till Gud öppnas för var och en. På pingstdagen sker det ett genombrott i lärjungarnas liv som resulterar i ett genombrott då tre tusen människor blir frälsta. Det finns många fler exempel i bibeln, men vad hjälper det med alla genombrott vi kan läsa om, om vi inte får uppleva ett personligt genombrott i våra egna liv?

Samlingarna kommer att hållas på Frälsningsarmén i Sarpsborg. Inför helgen gick jag in på värdkårens hemsida, för att få lite information om vad som händer i övrigt på kåren där. Jag blev verkligen imponerad av den höga ambistionsnivån på kårbladet. Smakfull och informerande. Se själv HÄR.


20 okt. 2014

GT 7 - Tiden i öknen

GT7 - Här kommer det sjunde avsnittet i höstens bibelskola om det Gamla Testamentet.

Avsnittet behandlar tiden från det Israels barn gick över Röda Havet och fram till erövringen av Jerika.
Bland annat kan man läsa om De tio buden på Sinai , Tabernaklet, Guldkalven, Spejarna i kanaan, Kopparormen, Josua blir Moses efterträdare och Övergången av Jordanfloden.
HÄR   kan du ladda ned det sjunde kapitlet i pdf-form. GT7

HÄR   kan du ladda ned en översikt över det Gamla Testamentet

HÄR kan du läsa mer om höstens bibelskolekurs