31 mars 2011

Stefan Gustavsson, Kalla Fakta och Frälsningsarmén

Stefan Gustavsson skriver på sin blogg:
"Kalla Fakta håller på med ett program om Frälsningsarmén (FA), vilket redan fått en del förhandspublicitet. Se t ex här där FA skriver om det på sin hemsida. Eftersom Frälsningsarmén är med i SEA:s nätverk kontaktades också jag för en intervju.


Jag ställer ofta upp i intervjuer och är angelägen om att ha en god relation till media. Fri och obunden journalistik är livsviktigt för ett fritt och öppet samhälle. Jag har därför stor respekt för det journalistiska uppdraget. Jag vet ju också att öppenhet alltid vinner i längden; om man inte själv berättar får man leva med att andras, ofta ofullständiga, versioner av saker och ting står oemotsagd.


Men i den här situationen hade vi i SEA inget att berätta. Vilka vi är, vad vi tror på och står för, vilka frågor vi driver, vilka kampanjer vi jobbar med … finns på vår hemsida, går att läsa om i vårt nyhetsbrev som kommer varje vecka, har kommit till uttryck i hundratals artiklar och formulerats i mängder med inspelade föreläsningar som finns att lyssna till … Min bedömning var dessutom att vinkeln från Kalla Faktas sida var ointressant ur vårt perspektiv.


Så här motiverade jag mitt nej i telefonsamtal med journalisten: Ingen politisk journalist med självaktning försöker göra ett scoop av att socialdemokrater gillar gemensamma lösningar på samhällsproblem. Det vet redan var och en som är intresserad av politik; gemensamma lösningar är en grundbult i socialistiskt tänkande.


Samtal om kristen tro väljer man däremot allt för ofta att förlägga till en sådan nivå. Och jag finner det helt enkelt ointressant att medverka i ett program som försöker få till ett scoop av att kristna har kristna övertygelser! Som att äktenskapet förstås som ett livslångt förbund mellan en man och en kvinna, för att nu ta upp en fråga som Kalla Fakta verkar ha ett särskilt intresse av. Förövrigt en fråga där det är enkelt att veta vad jag tänker; jag har publicerat ganska mycket som berör synen på äktenskapet.


Så jag tackade nej till att medverka i en intervju den här gången. Jag kan inte kräva att bli intervjuad av TV4, de kan inte kräva att få intervjua mig. Inget konstigt med det."

Läs mer>

Vill du lära känna Gud?

Det finns många böcker skrivna som berättar om vem Gud är och hur man kan lära känna honom. Men det viktigaste för en kristen som verkligen vill lära känna Gud är att läsa vad han själv skriver. Det gör man bäst i Guds ord, Bibeln. Där uppenbarar Gud sin tankar och sig själv. Varje kristen som tar sin relation till Gud på allvar läser dagligen Bibeln och ber.

I morgon börjar den dagliga bibelläsningsplanen på rupeba.se med två nya bibelböcker. Där kan du varje dag läsa en mini-kommentar till dagens kapitel från Gamla Testamentet och Nya Testamentet.

I Gamla Testamentet börjar vi läsa Psaltaren. Om vi läser en psalm varje dag tar Psaltaren fem månader att läsa. Väkommen att börja i morgon. Sedan håller vi på med Psaltaren till den 31 Augusti.

I Nya Testamentet börjar vi läsa Johannesevangeliet. Det tar 21 dagar. Var med från början.

30 mars 2011

Fredagsbön i Svenska kyrkan

"Debatten om ”Svenska kyrkans förste imam” går vidare. I veckan som gick höll imam Al Tawalbeh sin första fredagsbön i Fryshuskyrkan. Inom ramen för sin verksamhet i Fryshuset har Svenska kyrkan i Stockholm därmed offentligt börjat sanktionera förkunnandet av islam. För en kristen kyrka är det världsunikt.

Bo Larsson, stiftsprost i Stockholms stift, försvarar imamanställningen på Brännpunkt i Svenska Dagbladet (16/3). Larsson skriver: ”Svenska kyrkan är också det största samfundet i Sverige och har därför inte bara ansvar för sin egen verksamhet utan också för att stödja andra troende människors möjligheter att få utöva sin religion och få tillgång till sådana mötesplatser som främjar förståelse och respekt för den andre.” Det är svårt att förstå Larssons text på annat sätt än att Svenska kyrkan i Stockholm – i kraft av sin storlek på ett nationellt plan – nu ser sig som en allmänreligiös ekonomisk understödjare. Det är ett sensationellt uttalande av stiftsprosten. Likaså mot bakgrund av Svenska kyrkans sviktande ekonomi är detta synsätt märkligt. Det är många församlingar som inte längre anser sig ha råd med missbrukarvård och hjälp till hemlösa. Trots det prioriteras anställningen av en imam."


Åke Hällzon i Hemmets Vän. Läs mer> 

rupebas morgonkoll den 30 mars

Präster anmäls för heterokampanj
Kyrkans Tidning - "En grupp finländska präster har anmälts till landets olika domkapitel för kampanjen Älä alistu (Stå på dig). Den riktades till ungdomar med budskapet att homo- eller bisexuella kan bli heterosexuella genom tron."
Dagen


Värnamopräst befrias från sin vigselrätt
Kyrkans Tidning - "Kammarkollegiet har nu beslutat att bevilja prästen Håkan Sunnlidens ansökan om att befrias från sin vigselrätt. Nu återstår för domkapitlet i Växjö att fatta beslut om någon disciplinåtgärd ska påföras honom."
Världen idag 
Dagen

Snickaren som ingen glömmer
Stefan Swärd i Världen idag - "Fram till 30-årsåldern var han bara en vanlig hantverkare bland alla andra. Några år senare blev han brutalt mördad, efter att ha ägnat tre år av sitt korta jordeliv åt att vandra runt i Israel och predika och tala till folket, och samla en liten lärjungaskara på tolv personer, unga grabbar"

29 mars 2011

En familjepolitik som gör barnen psykiskt sjukaGöteborgsPosten:
"För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp. Många barn mår i dag riktigt dåligt och det blir bara värre. Men i dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan finnas ett samband mellan vår moderna syn på hur barn skall växa upp och den ökande sjukligheten hos barnen, skriver Annica Dahlström och Christian Sörlie Ekström.....

...Män och kvinnor är olika i hjärnan. Den andra faktorn är att män och kvinnor förväntas göra samma saker. Det bygger på en politisk, obelagd tes att män och kvinnor är utbytbara vad gäller egenskaper och förutsättningar att ta hand om barn. Att en 50-50-delning skulle vara i barnens intresse förutsätter att män och kvinnor är identiska.
Men vi är inte identiska! Det finns stora skillnader i hjärnan mellan medelmän och medelkvinnor. Naturligtvis finns avvikelser i populationen i form av män med utpräglat feminina hjärnegenskaper och vice versa men statistiskt finns betydande skillnader. Olikheterna har utvecklats under evolutionen och skillnaderna fastställs före födelsen. Myten om att vi föds som neutrala varelser och att samhället tvingar in oss i identiteter som män eller kvinnor är en av de kusligaste politiska lögnerna i modern tid!"

Läs mer>

28 mars 2011

Kriget mot kristna

Dagens Nyheter skriver på ledarplats:
"I Etiopien bränns kyrkor. I Pakistan mördas politiker som kritiserat landets stränga hädelselagar. I Nigeria angrips kyrkor på julafton. Sedan invasionen av Irak uppges hälften av landets stora kristna befolkning ha drivits på flykt. De egyptiska kopterna hukar under ovisshet om sin ställning i det nya landet.
Islamistiska grupper har öppet deklarerat att målet är att rensa Mellanöstern från kristna, antingen genom att med terror skrämma bort dem eller helt enkelt ta deras liv.
Flera undersökningar pekar på att kristna nu är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Nyligen släppte den brittiska katolska organisationen Aid to the Church in Need rapporten ”Persecuted and forgotten” som hävdar att 75 procent av all religiös förföljelse riktas mot kristna.
Tankesmedjan Pew Research Center visade å sin sida i höstas att kristna trakasseras i två tredjedelar av jordens länder, fler än några andra religionsutövare.
Vad gäller våldet och trakasserierna mot kristna är det svårt att inte tänka på Martin Luther King-citatet ”Den värs­ta tragedin är inte de ondas brutalitet utan de godas tystnad”. För medan den religiösa rensningen pågår i stora delar av världen är det ekande tyst i andra.

Ett sorgligt exempel är när EU:s ministerråd i början av året skulle markera mot våldet. I det första utkastet till uttalande förmådde rådet inte ens ta ordet ”kristna” i sin mun, trots att bakgrunden främst var kyrkmassakrerna i Bagdad och Alexand­ria." 
Läs mer i Dagens Nyheter>


Läs också i Dagen: 
DN-ledare som platsar i Dagen

Läs också i Världen idag:
Kristna sköts ihjäl utanför kyrka
Fängelse för kristen bokförsäljare
Iranska pastorer inför rätta för hädelse

Funderingar vid läsning av Rob Bells bok

Nu har Stefan Swärd läst Rob Bells bok "Love wins". Inte oväntat blev det en i stort sett negativ recension även om det i inledningen verkar som om Stefan Swärd väntat sig något mer positivit av boken:

"Jag har nu lusläst Rob Bells bok ”Love wins”.  När jag först hörde att han hade en bok på gång blev jag positivt nyfiken. Bell är ju en utmärkt författare och har en mycket kreativ kommunikativ förmåga, och kan presentera Bibelns innehåll på ett målande, kreativt och begripligt sätt för vår tid. Jag har uppfattat Rob Bell som en evangelikal kristen och tog för givet att han skulle tackla frågan om himmel och helvete utifrån ett sådant perspektiv.

Men jag blev mycket besviken på ”Love wins”. Låt mig förklara varför.

Vissa delar av boken hänger jag med på. Att tala om himlen och helvetet här och nu är ganska okontroversiellt. Hans beskrivning av himlen och framtiden som att jord och himmel förenas, och vi får leva i en upprättad skapelse tycker jag också är en sund teologi och bibeltolkning. Hans utläggningar om liknelsen om de förlorade sönerna är också konventionell. Men det är inte bokens huvudbudskap.

Mitt största problem är Rob Bells kategoriska avståndstagande från läran om den dubbla utgången, och att livet här och nu är avgörande för vårt liv efter döden. Bell tror inte (eller i varje fall tonar ned) tanken på en Gud som dömer synden, som är helig, och vred över synden, och som har låtit Jesus på korset bära vår synd och straff, syndens konsekvenser. Guds majestät, Guds allmakt, Guds helighet, Guds storhet – Gudsbilden reduceras och förenklas i Bells teologi. Och han problematiserar tänkandet om de betoning på omvändelse, pånyttfödelse, att aktivt ta emot Jesus som sin frälsare.

Bells hållning är inte bara ett brott mot evangelikal teologi utan också ett tydligt avståndstagande från kristna kyrkans huvudlinje under 2000 år. Det har varit Katolska kyrkans lära sedan Augustinus, och reformationen på 1500-talet gjorde inte upp med det, utan både Luthersk och Calvinsk protestantism fortsatte med läran om den dubbla utgången, himmel eller helvete. Det är bara genom tron på Jesus som vi kan bli räddade för evigheten. Förkastar vi Jesus och evangeliet så går vi evigt förlorade. Det har också varit den dominerande förkunnelsen i väckelserörelserna de senaste århundrandena, liksom i de stora väckelserörelser som pågår idag i den tredje världen."


Stefan Swärd avslutar recensionen med orden:
"Jag hoppas att inget förlag översätter boken. Dessa tankegångar har redan tillräckligt med spridning i Sverige, och idéerna finns redan i ett antal böcker."

Läs hela recensionen här>

Är vår tid snart förbi?

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:
"Enligt Lukasevangeliets 21:a kapitel sa Jesus att ”det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen … på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån”.
I flera av Bibelns profetior om vår framtid beskrivs att det ska hända sådant som aldrig tidigare har skett i mänsklighetens historia. Det blir värre än vi kan ana. Men hur stämmer det med vår tro på kärlekens Gud och att vi dessutom menar att Jesus besegrade ondskan i samband med sin död och uppståndelse? "

Läs mer i Hemmets Vän>

rupebas morgonkoll den 28 mars

Dataspel om Bibeln har laddats ner 3000 gånger
Kyrkans Tidning - "Dataspelet Testament, som tagits fram för Svenska kyrkans konfirmandundervisning, har laddats ned i över 3000 exemplar sedan maj förra året."

Frälsningsarmén på plats i Sendai
Världen idag - "Frälsningsarméns insatser i katastrofområdena i Japan fortsätter, trots svårigheter på grund av snö och brist på bränsle och bensin."

Fängelse för kristen bokförsäljare
Världen idag - "Biplob Marandi, en kristen bokförsäljare i Bangladesh, har dömts till ett års fängelse för att ha "skapa kaos" genom att distribuera kristna böcker i närheten av en större muslimsk samlingsplats norr om huvudstaden Dhaka, uppger Compass direct news."


Katarina församling satsar på t-banekampanj
Dagen - "Katarina församling i Stockholm satsar på en tunnelbanekampanj i början av april. I kampanjen ska kärnbudskapen i kristen tro och värdet av medlemskap i Svenska kyrkan lyftas fram."

26 mars 2011

Markus Birro: "Det är modigt att tro"

"I vår tid och särskilt kanske i Sverige har vi levt så länge frikopplade från vår kristna tradition att allt det här bleknat, stelnat till enbart myter eller sagor.
Den kristna historien är inte vår historia längre. De här människorna av kött och blod, som levt, verkat och vittnat, mytologiseras och tappas därmed på allt mänskligt. Därmed också på allt det de kan lära oss.
Det är försommarvarmt i Rom när vi kommer ut från kyrkan. Mitt hjärta andas lugnt när jag skjuter barnvagnen framför mig hela vägen tillbaka till Camp De Fiori där vi sjunker ner och dricker en sotsvart kopp kaffe i solen.
Det är modigt att tro. Det är att våga låta sig bli rörd av en hand man inte ser kroppen på."
Markus Birro i Expressen

Lördagsgodis: 10 roliga historier

1) - Inte fastnar väl flugorna på en magnet?!

- Jodå jag har snurrat ståltråd runt dom.

2) Lycka det är enkelt, bara man har god hälsa och dåligt minne.

3) - Hur vet man att det finns sju miljarder bin i Sverige?

- Man har väl gjort stickprov.

4) - Vill du gifta dig med mig?

- Nej, men jag beundrar dig för din goda smak.

5) - Hur gick det med flygplanet du konstruerade?

- Det störtade i havet.

- Och ubåten du arbetade med?

- Den flög i luften.

6) - Hur får du upp din man om morgonen?

- Jag slänger katten i hans säng.

- Hjälper det verkligen?

- Jodå, hunden sover där.

7) - Mina fötter har somnat.

- Skulle man döma efter lukten är dom döda.

8) - I morse var jag så tankspridd att jag serverade min man tvålflingor, istället för cornflakes.

- Blev han arg?

- Ja, han riktigt skummade av ilska.

9) Gubben skröt om sin hörsel, gumman om sin syn.

- Ser du flugan därborta? frågade gumman.

- Nej, men jag hör fotstegen

10) - Igår vann jag fyrahundra meter häck.

- Jaså, var ska du plantera den.

(Från 88 roliga historier)

25 mars 2011

rupebas morgonkoll den 25 mars

Stort intresse för dag om religionens roll
Kyrkans Tidning - "Vilken roll spelar religion och religiös tro för människor? Svaret på frågan är nödvändig för att kunna förstå politiska, ekonomiska och sociala skeenden. Det anser många beslutsfattare och i dag är det ämnet för ett seminarium som hålls i Stockholm."

Exodus International beklagar indragen app

Världen idag - "Ett intrång på yttrandefriheten"
Efter Apples helomvändning när det gäller den kristna organisationen Exodus Internationals nya Iphone-app, medger ordföranden Randy Thomas att man är besviken över it-företagets beslut.
"Vår app var helt enkelt för att hjälpa människor som har frågor om homosexualitet , men tyvärr har gayaktivister tolkat syftet med appen och pressade Apple att avlägsna den", säger han enligt nyhetsbyrån One news."
Världen idag 2  -  Dagen

Sofia församling backar – men kritiken kvarstår

Dagen - "Sofia församling i Stockholm kommer inte att anställa någon imam, enligt vad Dagen kunde avslöja i går. "Det är bra att man har tagit till sig av kritiken, men det ändrar ingenting i sak", säger kritiska prästen Annika Borg."   SvT

Väckelserörelser i Finland: Homosexuella kan botas

Dagen - "En kampanj om homosexualitet startad av väckelserörelser i Finska kyrkan har åter lett till häftig debatt. Ärkebiskop Kari Mäkinen kritiserar "Stå på dig"-kampanjen, och säger att alla människor har rätt att vara sig själva."

24 mars 2011

Debatten om "Fyrkantsevangelikaler"


Fyrkedebatten i fokus from Tidningen Dagen on Vimeo.

Frälsningsarmén publicerar TV4:s frågor

 
Världen idag - Samfundet väljer öppenhet under Kalla fakta-granskning
Sedan drygt två månader har TV4:s undersökande program Kalla fakta samlat material till ett inslag om Frälsningsarmén i Sverige. Från samfundet har man valt att lägga ut all kommunikation kring granskningen på sin hemsida.
– Men vi vet fortfarande inte vad programmet egentligen kommer att handla om, säger informationsansvarige Bert Åberg.

Medietränare ger armén rätt

Världen idag - "Paul Ronge är en Sveriges mest anlitade medie-tränare och krishanterare och han menar att Frälsningsarmén gjort helt rätt som varit öppna kring Kalla faktas granskning.Paul Ronge jobbar bland annat med att hjälpa företag och organisationer som befinner sig i medial storm eller är utsatta för drev. Han menar att Frälsningsarmén agerat på ett bra sätt genom att lägga ut alla uppgifter kring granskningen på sin hemsida.


– I deras fall tror jag att det var väldigt bra att de gjorde det. De visar vilka frågor de fått och får på detta sätt vara med i problemformuleringen. Man visar att man inte har något att dölja och får samtidigt ge sin version till medborgarna. Det sänder en demokratisk signal."

23 mars 2011

Stefan Swärd håller på att läsa Rob Bells bok "Love wins"

Stefan Swärd håller på att läsa Rob Bells bok "Love wins"
Här är de senaste inläggen på Twitter:

"En vän till mig som kan mkt mer teologi än vad jag kan och som läst R Bell menar att Bell inte alls är evangelikal, vi får se vad jag tycker 8 hours ago · reply 


Det är berg och dalbana. Kommit till sid 113 i Rob Bells bok och just nu ser jag ingen skillnad på Jonas Gardells och Rob Bells teologi 7 hours ago · reply 

Nu har jag kommit till sid 184 i Rob Bells bok, 13 sidor kvar ???!??!????!??? 4 hours ago · reply "

Cynisk otrohetssajt separerar sex från kärlek

Newsmill - "Med en cynisk logik erbjuder den nystartade dejtingsajten, Victoria Milan, en mötesplats för otrogna. Företagets argument är att då många gifta redan är otrogna vill man bara tillhandahålla en tjänst som möjliggör detta. Användarna sätter gränserna. Vad grundaren tycks blunda för är att gränser ofta förskjuts när frestelsen finns närmare till hands, bara ett musklick bort. Tillfället gör tjuven, om man så vill. Det skriver Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen."
Läs mer på Newsmill>

rupebas morgonkoll den 23 mars

Kritik mot homo till straight-app
Världen idag - "Den kristna organisationen Exodus International vill bota homosexuella med hjälp av Apples smarttelefoner. Därför har de nyligen publicerat i Apples iTunes-nätaffär en gratis applikation, vars syfte är att hjälpa homosexuella att bli fri från sin homosexuella läggning."
 Aftonbladet>

Oklar framtid för kristna i Egypten
Dagen - "Svenska kyrkor och samfund borde göra gemensam sak och ge sitt stöd till Egyptens kristna. De behöver allt stöd de kan få i den osäkra situation som råder."

69 kyrkor brändes i Etiopien
Världen idag - "Trettio hem, en skola och ett barnhem har bränts, enligt International Christian Concern, en människorättsorganisation som hjälper offer för förföljelse.
- Jag vet inte vad som kommer härnäst: Först brinner de våra kyrkor och hus. Kommer de att döda oss nu? säger lågstadielärare Wolde Giorgis, uppger tidningen."


"Svenska kyrkan ska inte syssla med hypnos"
ST.nu - "Njurunda församling har hamnat i blåsväder. Orsaken är de hypnosträffar som arrangeras i Svartviks kyrkstuga. - Det är ingenting vi ska syssla med inom Svenska kyrkan, säger stiftsjurist Marie-Louis Olsson Rautalinko."
Dagen>

21 mars 2011

Rob Bell och bibeltolkning

Jag har tidigare skrivit om bibelsynen inom Emerging Church. EC representerar en ny form för liberalteologi. Detta får naturligtvis konsekvenser för budskapet från Rob Bell och Emerging Church. Rob Bell kan använda en bibeltext för att säga något helt annat än bibeltexten egentligen säger.

Jag såg ett vieoklipp där Rob Bell undervisar om berättelsen där Petrus går på vattnet (Matt 14:28-33). Rob Bell säger: "Jag har alltid trott att Petrus tvivlade på Jesus. Men Jesus sjunker inte. Petrus tvivlade på sig själv."

Rob Bell utvecklar här ett budskap om att vi måste tro mer på oss själva och vår egen förmåga. Det kan i och för sig vara ett uppmuntrande budskap, men det är inte alls det som texten säger. Är det Petrus tro på sig själv som gör att han kan gå på vattnet? Nej, tvärtom handlar det om tron på Jesus "Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet", eller ytterst är det tron på Jesu ord "Kom!", som gör att Petrus vågar gå ut på vattnet. Det är tilliten till Guds ord som får Petrus att våga ta steget.

Man kan kanske tycka att detta är något som många predikanter gör. Att man råkar använda ett bibelord slarvigt. Men i Rob Bells utläggning är det ett inte ett plötsligt infall som får honom att behandla bibelordet felaktigt. Det är noga planerat och genomfört. Förberett med inspelning och allt. Detta är inte ett misstag. Detta är vad Rob Bell vill säga. Och budskapet här är inte att lita på Gud utan att lita på sig själv. Det är väl knappast det som är det genomgående budskapet i Bibeln?

Här är länken till videosnutten>

rupebas morgonkoll den 21 mars

Jesu återkomst, vårt hopp
Världen idag - "Jag ser fram emot att komma till Sverige igen. Det har varit som mitt andra hemland, säger den kände norske förkunnare Emmanuel Minos, som predikar på Livets ord i Uppsala nu i helgen. Sin första predikan höll han när han var 5 år – just i Sverige."

Dejtingsajt lockar med otrohet
Svenska Dagbladet - "En nystartad dejtingsajt har otrohet som sin specialitet, med budskapet att hemliga drömmar kan förverkligas. Hela affärsidén är en människosyn där egoism står i centrum, men detta synsätt är dömt att misslyckas, skriver Helena Soto, kristen civilekonom och förläggare."(Världen idag; Dagen)


Rob Bell, helvetet och lite sundare reflektioner
Mikael Karlendals blogg - "Jag menar, att Rob Bell här skapar falska förhoppningar med sin bok. Han verkar delvis medveten om det själv och verkar också ha svårt att svara rakt på frågor i intervjun ovan. Så egentligen verkar det alltså inte finnas någon anledning att rekommendera någon att läsa den. Det är inte på önsketänkande och ren spekulation som vi ska bygga vår tro och vår förkunnelse."

19 mars 2011

Emerging Church och Bibeln

"Emerging Church"-rörelsen kommer ofta fram till slutsater som skiljer sig avsevärt från traditionellt kristet tänkande. Hur kommer det sig att EC (=Emerging Church) har så avvikande uppfattningar om synd, förlåtelse, frälsning och många andra grundläggande kristna begrepp?

Jag tror att EC har de allra bästa avsikter då det gäller att göra evangeliet lätt att omfatta för vår generation. Men problement då man omformulerar evengeliet är att man kan komma att förkunna ett helt annat evangelium. Risken är att man förkunnar vad man tror att människor vill höra i stället för att förkunna det Gud säger. Risken är att man förkunnar ett annat evangelium:
"Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium,  fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.  Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse." (Gal 1:6-8 FB)

Jag tror att den grundläggande orsaken till att EC kommer fram till helt andra slutsatser är att de inte betraktar Bibeln som det gudomliga rättesnöret för kristet liv. Om man inte har ett ankare kan man driva vart som helst. EC talar ofta om en ny frihet. Och om man inte längre är begränsad av vad Bibeln säger, då är man ju fri att tro vad man vill och gå vart man vill.

Ph.D Don Boys har skrivit en rad artiklar om EC. I en av artiklarna, "The Emergent Church Runs Away from the Bible!", citerar han en av de ledande profeterna inom EC, Brian McLaren:
"Bibeln ska inte betraktas som en exakt, absolut, auktoritativ källa, utan som en bok som ska upplevas och en upplevelse kan vara lika riktig som vilken som helst annan. Upplevelse, dialog, känslor och samtal jämställs med Skriften medan att vara säker, auktoriteter och doktriner måste undvikas! Inga lärosatser är absoluta och sanning eller lärosatser måste bedömas bara med personlig erfarenhet, traditioner, historiska perspektiv m.m. Bibeln är inte en bok där man söker svar.
 (Brian, McLaren, A New Kind of Christianity, p. 52.)" (Min översättning)

 Detta är ett helt annat synsätt på Bibeln än den syn som presenteras i den världsvida evangelika kyrkan och som uttrycks i Lausannedeklarationen:
"Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv."


Sist och slutligen handlar det om vår syn på Bibeln. Är det Guds ord eller är en opålitlig mänsklig produkt?

Eller som Dr Boys skriver i sin artikel:
"Ledare inom Emergent Church ställer samma frågor som Satan gjorde i lustgården, ´Har Gud verkligen sagt?´ De har inget förtroende för Ordet så de har ingen kompass, karta eller ankare." (Min översättning)

Maktspråk i stället för en diskussion

Svenska kyrkan anställer en muslimsk Iman. Jag har tidigare kommenterat detta bland annat i "Kyrka som förnekar sin tro".

Prästerna Annika Borg och Johanna Andersson skrev i SvD Brännpunkt om "En kyrka i fritt fall" och fick svar från Bo Larssn (se länk nedan). Nu kommer slutreplik från prästerna i Svenska Dagbladet:

"Vi ifrågasätter inte vikten av religionsdialog, som Bo Larsson tycks tro (Brännpunkt 17/3). Det vi diskuterat och ifrågasatt är att Svenska kyrkan har anställt en imam. På Sofia församlings hemsida presenteras han som ”Svenska kyrkans förste imam”, och han ser som sin uppgift att ge en sannare bild av islam. Han ska således, avlönad av Svenska kyrkan, förkunna islam. Vi trodde att det var en självklarhet att man som anställd religiös ledare i Svenska kyrkan omfattar en kristen tro, och inte i sitt uppdrag förkunnar en annan religions trosuppfattningar.
Men istället för att få en rejäl motivering och teologiska klargöranden när det gäller detta, beskylls vi av Bo Larsson för intolerans och naivitet" 

Läs mer> 

18 mars 2011

50 ton vapen hittade på fartyg

Israel har bordat ännu ett fartyg på väg till Gaza. Den här gången  har inte bordningen uppmärksammts på samma sätt som tidigare gånger av media. Det visade sig att det fanns all anledningen till bordningen. Dagens Nyheter skriver:
"Det skepp med vapen som bordades av israelisk militär på tisdagen bar på en omfattande vapenlast. Bland annat sex missiler för att beskjuta fartyg.
Förutom missilerna fanns även 260 granater, med en räckvidd av tio kilometer, 2.260 mindre granater med kortare räckvidd och nästan 75.000 kulor avsedda för kalashnikovgevär."

Läs mer>

rupebas morgonkoll den 18 mars

Kritiken mot imambeslutet växer
Världen idag - "Nu växer Svenska kyrkans beslut att anställda en imam, stationerad på Fryshuset.
– Det finns tydligen så gott om pengar i Stockholms stift att man nu anser sig ha råd att anställa även andra religioners företrädare, konstaterar Hemmets väns chefredaktör Åke Hällzon."

Equmeniakyrkan föreslås bli nya kyrkans namn
Sändaren - "Styrelsen för Gemensam framtid föreslår att den nya kyrkan ska heta Equmeniakyrkan. Nästa helg tar samfundsstyrelserna ställning till om det är detta namn som ska föreslås vid bildarmötet den 4 juni."

"Sex på kartan" får konkurrens
Världen idag - "Utbildningsradions omdiskuterade satsning på sexualundervisning, "Sex på kartan", får konkurrens. Psykolog Alf B Svensson håller på att ta fram ett material om sex och samlevnad utifrån en kristen värdegrund och med fokus på ansvarsfulla relationer."

Har själviskheten nått en gräns?
Dagen- "Vi talar ofta om våra rättigheter. Inte lika ofta om våra skyldigheter - som att vara trofast och trogen. Det är tydligen väldigt omodernt och otidsenligt. Dagen har i ett antal artiklar skrivit om nätsajter som vänder sig till gifta par och uppmuntrar dem att "ha en affär" för att krydda relationen."

Support från hela världen till Frälsningsarméns katastrofinsatser i Japan
Frälsningsarmen.se - "Det första av Frälsningsarmén i Japans utsända tre team begav sig till Sendai, där omkring 1000 måltider serverades till de evakuerade. Varm lagad mat och dryck tillreddes i Frälsningsarméns mobila katastrofbuss som innehåller kök, och serverades i kårens/kyrkans lokaler i Sendai."

17 mars 2011

Lördagsgodis med Ernie Haase

Japan lider - Du kan hjälpa!

FOTO: ASAHI SHIMBUN/REUTERS (SvD)
Frälsningsarmén finns på plats vid stora katastrofer eftersom vi arbetar i 123 länder. I Japan finns cirka 80 lokala verksamheter med totalt cirka 1.200 anställda.
I Tokyo bedriver Frälsningsarmén bland annat två sjukhus och ett omfattande socialt arbete.

Om du vill bidra till Frälsningsarméns katastrofarbete:

SMS:a HJÄLP till 72950 så skänker du 50:- till Frälsningsarméns katastrofarbete
Direkt Online. I raden "Jag vill att pengarna går till" välj: "Katastrofhjälp"
Gåva via inbetalningskort eller egen internetbank till 90 04 80-5 Märk inbetalningen med "Katastrofhjälp".

Rob Bell om helvetet

Rob Bells bok som kom i veckan bekräftar den vanliga uppfattningen bland evangelika kristna att det vad Rob Bell predikar är "ett annat evangelium" (Gal 1:6-9)

Mikael Karlendal skriver på sin blogg:
"Det skrivs väldigt mycket nu om den amerikanske pastorn Rob Bell och hans nya bok Love Wins. Det är en bok som redan innan den kom ut väckte stora debattvågor i USA, delvis beroende på att Rob Bell själv gav ut ett Youtube-klipp som gjorde reklam för boken genom vaga antydningar om delvis heretiska tankar om den yttersta domen och vad som händer i livet efter detta. Rob Bell gav intryck av att boken skulle förkasta den klassiska kristna läran om en dubbel utgång, att det finns himmel och helvete (grovt uttryckt), dvs att det liv vi lever här och nu är avgörande för om vi kommer att tillbringa en evighet tillsammans med Gud i evig frid och lycka, eller en evighet i avsaknad av gemenskapen med Gud i ett ytterst plågsamt tillstånd, och förespråka någon sorts universalism som säger att alla blir frälsta i slutändan."
Läs mer>

16 mars 2011

Allvarliga frågor om Rob Bell

I veckan släpptes Rob Bells bok "Love Wins". Den har föregåtts av en intensiv debatt i den internationella bloggvärlden. Många tolkar Rob Bells bok som en villolära med universalistisk lära (universalist=alla människor blir till slut frälsta, oavsett sina val i livet).

Erevna Blogg- och Tankesmedja skriver:
"Det är ett tråkigt faktum att huvudfåran i evangelikalismen i USA omfamnat den ekumeniska, nyliberala sekten Emergent/emerging church, och förgiftat sina egna unga med undervisning från EC ledare som ”rockstjärnepastorn” Rob Bell. En blogg som varit flitig i att bevaka detta är Apprising Ministries. Så för mig är det redan ett känt faktum att Rob Bells undervisning går långt utanför vad kristendom är (har tidigare skrivit om Rob Bell, se här). Att han nu skulle gått ut som universalist – det trodde jag redan att han var.
Men man vet inte ännu vad Rob Bell egentligen lär i sin nya bok. En av hans bundsförvanter, Greg Boyd, en s k open theist (villolära om att Gud inte har kunskap eller kontroll över framtiden), har läst boken och skriver bl a (översatt): Rob har en fantastisk gåva att kommunicera…han sätter sina utmärkta kommunikationsskickligheter i fullt bruk…många läsare vill säkert veta om jag anser att Rob egentligen är universalist…men jag är inte säker.
Så hans egen vän och anhängare Boyd, är inte säker på vad Bell egentligen lär ut. Trots att han har en sådan fantastisk gåva att kommunicera."

Läs mer>

Århundradets Södertäljebo ska hedras

Århundradets Södertäljebo Christina Sandberg ska hedras med att någon gata, plats eller park i Södertälje uppkallas efter henne. Det har kommunledningen bestämt.
Frälsningssoldaten Christina Sandberg utsågs inför millennieskiftet av Länstidningens läsare till århundradets Södertäljebo i konkurrens med såna storheter som Björn Borg och Hasse Tellemar.

Läs mer i LT.se>

rupebas morgonkoll den 16 mars

Tre team är på plats i Japans katastrofområde
Frälsningsarmen.se - "Tre katastrofteam från Frälsningsarmén i Japan arbetar nu i katastrofområdet. Ett av teamen hjälper människor som blivit evakuerade från områden som kan ha blivit  förgiftade på grund av skador i kärnkraftverk."

Bibeln efterfrågas i Libyen trots straff
Världen idag - "Det finns runt 150 evangeliskt troende i Libyen. De är förbjudna att träffas för gudstjänst och missionsverksamhet bestraffas hårt. Ändå växter efterfrågan på arabiska biblar.
– Vi har hört att libyer har hört talas om kristen tro och vill veta mera, säger Peter Paulsson, från Open doors."


Gud använder medier som en modern predikstol
Göran Skytte i Dagen - "Härförleden inbjöds jag till ett samtals med en grupp unga kristna journalister.
Temat för dagen var "Att tjäna Gud eller nyhetschefen? Eller båda två?". Deltagarna: en grupp unga, med en näst intill gripande ambition att söka och finna en väg för den som vill vara både en seriös kristen och en seriös journalist."Kyrkoherde kritisk till kyrkokampanj
Världen idag - Svenska Kyrkans reklamskylt sågas av präster runt om i landet. Den sitter i bussar och spårvagnar i storstäderna Göteborg och Stockholm. Kyrkoherden Dan Bernspång ifrågasätter hans kyrkas nya reklamaffisch ”Vi tror på en Gud som inte gör skillnad på människor”. Han tycker bland annat att budskapet öppnar för en syn där det finns fler gudar.

United Malmö startar nya kyrkor i flera storstäder
Dagen - "United Malmö expanderar. En av Sveriges kraftigast växande församlingar satsar vidare genom att starta nya kyrkor i svenska storstäder - och internationella."

15 mars 2011

De predikar djävulens gamla favoritlära! (J.C. Ryle, 1816-1900)

En artikel av J.C. Ryle från: Ervena - Blogg & Tankesmedja:
De predikar djävulens gamla favoritlära!
Det finns en sådan plats som Helvetet. Låt ingen bedra er med tomma ord. Vad människor inte gillar – arbetar de hårt på att inte tro på. När Herren Jesus Kristus kommer för att döma världen, kommer Han straffa alla som inte är Hans lärjungar med ett fasansfullt straff!
Alla som blir funna obotfärdiga och otroende;
alla som klamrat sig fast vid synden;
alla som satt sin tillgivenhet till världsliga ting;
alla som är utan Kristus -
alla sådana ska möta ett gruvligt slut! ”Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön!” Uppenbarelseboken 20:15
1) Jag vet att vissa tror att det inte finns något Helvete alls. De tycker det är omöjligt, att en sådan plats kan finnas. De kallar det oförenligt med Guds barmhärtighet. De säger att det är för en hemsk tanke för att vara sann. Djävulen fröjdas, givetvis, i sådana människors åsikter. De ger stor hjälp till hans rike. De predikar djävulens gamla favoritlära: ”Ni skall visst inte dö!” 1 Mos 3:4

Läs mer på Erevna>

14 mars 2011

Intolerant ateistiskt drev mot Stavros Louca

Per Ewert kommenterar uppståndelsen över att Stavros Loucas från klass 9A i en intervju i SvD betecknar Eveolutionsteorin som vår tids största bluff:
"Stavros Loucas kritiker går i taket av det enkla faktum att det över huvud taget ställs frågetecken kring Darwins teori. Det måste vara möjligt att framföra kritiska aspekter på evolutionsteorin både ur vetenskaplig och filosofisk synvinkel, skriver Per Ewert från den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet."

Läs mer på Newsmill>

Snabba katastrofinsatser av Frälsningsarmén i Japan

Frälsningsarmén i Japan är i full gång med katastrofinsatser i landet. Det kraftiga jordskalvet och den efterföljande tsunamivågen har orsakat stor förödelse i norra delen av landet.
Frälsningsarméns internationella organisation kommer på olika sätt att stödja de lokala insatser som redan påbörjats.

Läs mer i Dagen>

rupebas morgonkoll den 14 mars

En kyrka i fritt fall
Svenska Dagbladet - "Vi menar att beslutet att anställa en imam är olyckligt. Det har skett för hastigt och utan eftertanke. Det här är en fråga för hela kyrkan, och inte enbart för en enskild församling och några nyckelpersoner där. Det skriver prästerna Johanna Andersson och Annika Borg."

Kritik inom Svenska kyrkans efter imamanställningen på Fryshuset
Världen idag - "Svenska kyrkans beslut att anställa en imam, placerad på Fryshuset i Stockholm, ifrågasätts nu av präster runt om i landet."


Skolinspektionen ogillar Guds rike
Dagen - "Citykyrkan i Västerås får inte utvidga sin 17-åriga skolverksamhet. Skolinspektionen ogillar nämligen att kyrkan i sina stadgar talar om upprättandet av Guds rike."

Vi drivs av vår tro
Kyrkans Tidning - "Mission är grundläggande för kyrkans väsen och handlar om kyrkans tillvändhet till världen.  Kyrkan är sänd till världen – sänd för att bära vittnesbörd om Jesus Kristus, sänd för att tjäna den mänsklighet som han tjänar."

12 mars 2011

Siewert Öholm: Melodifestivalen är ingen public service

Siewert Öholm kommenterar i Expressen innehållet i texterna på Melodifestivalen:

"När samtliga 32 bidrag spelats upp fick glamrockarna i The Ark i den fjärde deltävlingen knyta samman säcken, och de gjorde det med sin "Breaking up with God". Låten är dessutom avsedd att bli bandets allra sista teveframträdande, vilket gjorde budskapet från den ideologiskt mycket medvetne Ola Salo än mer centralt med sin skarpa udd mot Gud.
När The Ark i texten vill göra slut med såväl Gud som djävul tvingas de snart inse att det inte alls är lika lätt att göra sig av med Guds motpart. Budskap där Gud avsätts och ersätts med att "dance the night away" får sin spegelbild i framför allt de två förhandsfavoriterna till slutsegern, Dannys "In the club" och Erik Saades "Popular". Den förra är väl mest larvig i sitt extremt torftiga tuggande av texten "In the club, the club, oh-oh". Men bakom ligger samma filosofi. Det är på klubben, i discodansen, som livets hela mening ligger. Men vad är kvar när klubben och puben stänger?"
Läs mer i Expressen>

Den intoleranta toleransen

Christian Braw har recensserat ett bok som jag just håller på att läsa. Boken heter "Tyckandets tyranni" och kan köpas direkt av författaren
Kjell.o.lejon@liu.se
Här kommer recensionen som jag fått per e-post. Den har även varit införd i Dagen:

"Det finns ingen svensk mediapersonlighet, som inte vill kallas tolerant. Samtidigt är spektrat av de åsikter som kan framföras påfallande smalt. Detta är detta, som professor Kjell O. Lejon i Linköping vill väcka debatt kring med sin nya bok, Tyckandets tyranni (BV förlag). Kjell O. Lejon har ett intressant perspektiv, genom att han har disputerat i USA och varit professor där.
   Själv formulerar han problemet så: ”Allt skall tolereras, utom de som inte tolererar allt – även om de har verkligheten på sin sida.” Han anför en utomstående iakttagare, den danske kulturjournalisten Andreas Harbsmeier: ”Jag upptäcker inga ideologiska skillnader, från Aftonbladet till Svenska Dagbladet. Alla tidningar verkar drivas av samma liberala upplysningstradition” Det, som gäller tidningar, gäller i hög grad också andra mötesplatser, alltifrån TV:s pratprogram till lärarrummet och personalmatsalen.
    Samtidigt som man gärna vill se sig som tolerant, visar man ofta en tydlig intolerans. Måltavlan är, säger Kjell O.Lejon ”de traditionellt kristna med socialkonservativ hållning.” Är det tänkbart att på Aftonbladets kultursida hävda att fosterfördrivning innebär utsläckande av mänskligt liv? Medicinskt sett är det ingen tvekan om saken. Men det får inte sägas, därför att det faller utanför toleransens trånga cirkel. Inom den finns endast det som innefattas i ”de progressiva spetsfundigheterna” – för att tala med Dostojevskij.
    I ett intressant avsnitt spårar Kjell O.Lejon uppkomsten av begreppet tolerans. Han pekar på den bibliska bakgrunden: Varje människa är skapad av Gud. Det innebär att varje människa har en okränkbar värdighet. Varje människa har också ett medvetande om gott och ont samt ett yttersta ansvar. Han för en intressant diskussion kring vad Aristoteles betytt i sammanhanget. Denne tänkte sig att det finns en mänsklig substans, något som gör människan till människa, oavsett hur hon sedan är. Det är, menar Kjell O. Lejon, respekten för människan, som är toleransens grund. Eroderas denna grund, finns snart bara ordet tolerans kvar, medan intoleransen breder ut sig. Han pekar också på att de samhällen, som inte har arvet från Hellas och Jerusalem är just intoleranta.
    Kjell O. Lejon har talat ur hjärtat, som man kan göra i det stora landet i väster, som har plats för så mycket mer, därför att det är så stort. Det finns bara en sak, som kan överbevisa om att han har fel. Det är att han efter denna bok kallas att skriva på de stora kultursidorna och att tala från TV:s soffor och från de akademiska katedrarna om just – tolerans."

Lördagsgodis: Ett gott skratt förlänger livet

11 mars 2011

Bibelstudium: Bibelns historia och självanspråk som Guds Ord

Stanley Sjöberg:
"Det finns många olika uppfattningar om hur man ska läsa Bibeln. Även ibland kristna människor diskuteras frågor om Bibelns böcker verkligen är Guds Ord eller människors tankar om Gud. Akademisk teologi i västvärlden handlar ett snävt begränsat, ”intellektuellt” sätt att bedöma Bibeln. När Bibeln berättar om att något är förutsagt som sedan uppfylldes, anser man att det måste vara ett senare tillägg. När Bibeln berättar om övernaturliga under kommenteras sådant som legender.

Men så här ska man läsa Bibeln: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet”. Så står det i Andra Timoteusbrevet (3:16). Det är alltså inte vi som ska bedöma Bibeln, istället ska Bibeln bestämma över vårt tänkande. Bibeln kan jämföras med skapelsen och ordet ”utandad” anknyter till hur människan som hade formats av lera, fick fysiskt och andligt liv genom Guds Ande."

Läs mer>

William Booth: Vi är ett frälsningsfolk!

”VI ÄR ETT FRÄLSNINGSFOLK - detta är vår specialitet - bli frälst och förbli frälst, och sedan få någon annan frälst, och sedan bli mer och mer genomfrälsta själva, till dess att full frälsning här på jorden skapar ett himmelrike redan här

VI TROR PÅ FRÄLSNINGEN - Vi tror på gammaldags frälsning... vår frälsning är samma slags frälsning som Bibeln undervisar om, som proklameras av profeterna och apostlarna...beseglat genom martyrernas blod - samma slags frälsning som köptes genom Guds sons lidande och blod

VI TROR ATT VÄRLDEN BEHÖVER DET; detta och bara detta kan få världen på rätt köl....

VÄRLDEN BEHÖVER DET. Den värsta människa som någonsin har existerat kan komma till himmelen om han tar emot frälsningen, och den bästa människa som någonsin funnits kommer att gå till helvetet om han inte tar emot frälsningen. Skriv upp detta!"
(General William Booth 1879)

rupebas morgonkoll den 11 mars

”Svenska kyrkan har anpassat sin teologi”
Dagen - "Avhandlingen "Detta är min kropp" har sina förtjänster, men också brister. Det säger prästen Yngve Kalin, författare till prästdeklarationen undertecknad av 864 präster mot beslutet att välsigna och sedermera viga par av samma kön.
- Han vill inte bara vara domare han vill organisera hela spelplanen, säger Kalin om forskaren Daniel Enstedt."The Guardian: Storbritannien en kallare plats utan kristendom
Världen idag - "Redaktören Catherine Pepinster för Catholic weekly the tablet konstaterar i The Guardian på onsdagen att Storbritannien skulle vara en kallare plats, utan kristendomen.
- Att förlora vår tradition skulle Storbritannien sakna mening, skriver hon."


Konsten att göra sig överflödig
Hemmets Vän - "Sofia församling på Söder i Stockholm har beslutat anställa en imam. Anställningen är ett led i församlingens mångfaldsarbete för att motverka fördomar om religioner. Ansvarig kyrkoherde Hans Ulfvebrand menar att det är ”Svenska kyrkans plikt” (!) att anställa en muslimsk präst inom ramen för kyrkans verksamhet."

Villkora inte Guds existens
Kyrkans Tidning - "Svenska kyrkan kampanjar i Stockholm och Göteborg. På tjusiga affischer förkunnas att svenska kyrkan ”tror på en Gud som inte gör skillnad på människor” och dessutom säger ”ja till respekt”.

10 mars 2011

Dagens Andakt från rupeba

Dagens andakt som skärmsläckare på din PC 
1/Följ länken nedan och ladda ned och installera skärmsläckaren
2/Gå till "skrivbordet" och högerklicka
3/Gå till "Egenskaper" eller "Anpassa"
4/Välj "Skärmsläckare"
5/Välj från rullisten "Dagens Andakt från rupeba"
6/Avsluta med "Verkställ" - "OK"
Ladda ner Dagens Andakt som skärmsläckare

Dagens andakt på din hemsida
Öka antalet besök på din hemsida och publicera Dagens andakt automatiskt på din hemsida. Nedanför kan du se hur det kan se ut på din hemsida. Hämta filen härifrån>>
Dagens andakt som RSS
 
Dagens andakt som Facebook-applikation

Dagens andakt som din startsida
Håll dig uppdaterad - gör rupeba.se till din startsida!
Då får du varje gång du går ut på nätet:
-Dagens andakt
-De senaste aktuella inläggen från rupeba.se och mycket mer.
Läs vidare>>

Stefan Swärds ”blåsväder” och frikyrklig oreda

Med anledning av den pågående debatten om "fyrke" (=fyrkantsevangelikalism) skriver Mikael Karlendal ett utmärkt blogginlägg. Här är ett utdrag:

"EFK-pastorn Stefan Swärd befinner sig i blåsväder. Det har han säkert varit många gånger, men nu börjar det bli intressant. Därför att jag tror att det han befinner sig i nu, blottlägger en intressant problematik som verkar olöst i dagens svenska frikyrklighet. Vad är det som har hänt?
På kort tid har Stefan Swärd på sin blogg varit inne i två stora debatter, varav den andra nu tycks ha glidit över i en tredje, men egentligen är nog allt detta bara ett symtom på ett underliggande kristillstånd inom EFK, och förmodligen även på en del annat håll.


Den första debatten handlade om helvetet. Den orsakades av att EFK-pastorn Joachim Elsander på sin blogg skrev ettinlägg i vilket han förkastade den klassiska kristna tron på ett evigt helvete. Han har senare bett om ursäkt för vissa delar av inläggets formuleringar och liknelser, men inte för sakinnehållet. Att han bad om ursäkt beror mestadels på att han fick oerhört skarp kritik för inlägget bland annat från just Stefan Swärd på hans blogg, och då insåg att han kunde ha formulerat sig bättre. Men debatten på bloggarna om helvetets vara eller icke-vara blev livlig.

Den andra debatten handlade om något som kom att kallas ”fyrke” och blev om möjligt ännu livligare! Den orsakades av att en bloggare från Örebro vid namn Jonas Lundström på sin blogg skrev ett inlägg i vilket han dels klagade på det ”låga taket” eller det dåliga debattklimatet inom EFK, men framförallt kritiserade ledande personer inom samfundet (bl.a. Stefan Swärd) för att använda härskartekniker för att trycka ner dem som ifrågasatte det som Lundström kallar ett ”åsiktspaket” av vissa läror. Dessa läror omfattar bl.a. treenighetsläran, inkarnationen, jungfrufödelsen, Jesu fysiska uppståndelse från de döda, Jesu ställeföreträdande försoningsdöd, synen på Bibeln som Guds ord, den kristna sexualetiken som bl.a. innefattar att homosexuella relationer inte är tillåtna. Lundström kallar detta ”åsiktspaket” för ”fyrkantsevangelikalism”, förkortat ”fyrke”, och det har nu av någon anledning blivit vedertaget begrepp i vissa kretsar. Lundström skrev själv i ett annat inlägg att han inte tror på treenighetsläran och inkarnationsläran och andra nämnda saker och definierar därmed ut sig själv som kristen. Stefan Swärd skrev några inlägg på sin blogg som svar på detta och kallar numer Lundström för sektledare, då denne också skrivit att 99 % av alla kristna inte fattar vem Jesus är eller vad han säger. Det ger Swärd sektvibbar.

Läs mer>

Våldsam attack mot kristna demonstranter i Egypten

Minst 13 personer har dött i nya sammandrabbningar i Egyptens huvudstad Kairo.
Ett demonstrationståg med kristna kopter attackerades av en grupp muslimer.
– Det var väldigt många sammandrabbningar med skarp eld från den andra sidan, inte från de kristna. De flesta är nu på sjukhus med kulor i kroppen, säger en politisk aktivist till TT.
Kopterna demonstrerade efter att en kyrka bränts ner. De vill att den ska byggas upp igen på samma plats.

Läs mer i Aftonbladet>

Frälsningsarmén i Italien ska hjälpa flyktingar från Nordafrika

Italienska myndigheter har bett Frälsningsarmén om hjälp med att ordna tillfälliga hem åt flyktingar från Tunisien och Libyen i norra Afrika.
Överstelöjtnant Daniel Naud från Frälsningsarmén i Italien berättar att han har gått med på att ställa iordning Frälsningsarméns center i Aten Lucana för detta och inom de närmsta dagarna kommer minst 50 personer att kunna tas emot där.

Från FA:s hemsida. Läs mer>

9 mars 2011

Slutreplik på inlägget ”Kyrka som förnekar sin tro”

Mitt inlägg ”Kyrka som förnekar sin tro” har haft över femhundra besök och väldigt många kommentarer. De flesta håller med om det jag försöker säga. Men kommentarerna till detta blogginlägg, som så många andra diskussioner på Blod och Eld, övergår i ändlösa diskussioner om vad kristen tro är utifrån personligt tyckande, vad som är politiskt korrekt eller utifrån vad man tycker att kristen tro borde vara.

Men kristen tro kan bara definieras utifrån Bibeln. Det är förmodligen därför Frälsningsarméns första lärosats säger att Bibeln är det ENDA gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv.

Om man då börjar definiera kristen tro utifrån vad man tycker att den borde vara blir som sagt diskussionerna både ändlösa, meningslösa och förvirrande.

Kommentarerna på mitt blogginlägg gick sedan över till att mer och mer handla om frågan om  Kristendomen och Islam har samma gud, och den diskussionen flyttade sedan över i ett eget blogginlägg från Regnbågsprästen.

Där hittar man många kommentarer som försvarar att det är samma gud vi talar om. Spiggen använder ett citat från Koranen som handlar om att Jesus är en i raden av profeter som man bör lyssna till. För mig bevisar det citatet att det verkligen inte är samma gud det talas om. Om det citatet är sant, så måste kristendomen vara en falsk religion och Jesus en lögnare. Jesus tror nämligen själv att han är något mycket mer en av profeterna. Han tror att han är Guds son och den ENDA vägen till Fadern.

Man kan inte reducera Jesus till att bara var en ovanligt god människa eller en stor profet. Gör man det så gör man samtidigt Jesus till lögnare, eller i bästa fall till en förvirrad och dåligt informerad människa.

Nu kanske någon tycker att jag är väldigt svartvit som hävdar att Jesus är den enda vägen och att alla andra är felaktiga vägar. Ja, jag är svartvit och jag uppfattar Bibeln som svartvit. Det handlar om antingen eller. Antingen följer du Jesus eller också är du emot Jesus. Om du vill vara en kristen är det första, största och viktigaste budet att älska Herren av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd och av all din kraft. Bibeln är svartvit. Den talar tydligt om den dubbla utgången. Antingen får du ett evigt liv i gemenskap med Jesus eller också får du tillbringa evigheten utan Jesus. Det är förmodligen därför som Frälsningsarméns sista trosartikel talar om ”de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas eviga straff”.

Så till slut Regnbågsprästens tre frågor:
”Tror du att Rabbi Arik W Ascherman är förlorad?”
Det har jag har ingen aning om. Det är Jesus som kommer att döma. Inte jag. Jag kan gissa att han kommer att döma varje människa efter den människans förutsättningar. Men jag tar inga risker, så jag fortsätter att vittna om Jesus för alla som vill lyssna för att rädda så många som möjligt.

”Och vad innebär det i så fall?”
Det får vi väl se. Men jag tror att det innebär att leva åtskild från Gud. Det kan upplevas som ett helvete redan här på jorden.

”Kommer han att brinna i helvetet eller ... ?”
Jag vet inte om det finns någon plats där folk brinner. Men jag tar inga risker. Jag tänker fortsätta att vittna om Jesus så att ingen behöver hamna där om det nu finns någon sådan plats.

Så till slut. Vad säger Bibeln om Islam? Naturligtvis ingenting eftersom Islam ”uppfanns” 600 år efter Kristus.  Men Bibeln säger väldigt mycket om motsvarande gudar på den tiden, och varnar starkt för att ta in främmande religioner i sitt liv.
”Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." (1 Kung 18:21).
Långt tidigare sa Josua till folket att nu var det dags att bestämma sig för vilken gud de ville tjäna. Gudarna som man trodde på i Egypten, gudarna som amoreerna dyrkade eller Herren. Men Josua hade bestämt sig: ”Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren”.

Alla människor får bestämma själva vem man vill tjäna. Både på den tiden och idag.

Heidis vittnesbörd

rupebas morgonkoll den 9 mars

Värnamopräst avsäger sig sin vigselrätt
Världen idag - "Ännu en präst i Svenska kyrkan, den här gången är det Håkan Sunnliden, vill avsäga sig sin vigselrätt i protest mot kravet på att även viga samkönade par. Det uppger Sveriges Radio Jönköping.
– Då har man ju lämnat det som är kristet, säger prästen i Värnamo, till SR."Teateruppsättning i Göteborg om frälsningssoldaten Johanna
FA:s hemsida - "Frälsningssoldaten Johanna är huvudperson i uppsättningen av Berolt Brechts Heliga Johanna från slakthusen som har premiär på lördag på Folkteatern i Göteborg."

Rätt att bli aborterad
Mats Tunehag skriver i Världen idag - "I Sverige berömmer man sig gärna över att allt kan diskuteras och ifrågasättas. Men det finns en fråga som i stort sett är tabubelagd: rätten till liv. Mats Selander och organisationen Människorätt för ofödda kan ge många bevis på detta. Förr
fanns det åtminstone ett parti som försökte få upp frågan på dagordningen, men nu verkar man hellre vilja diskutera rätten till snus."

8 mars 2011

Kan jag få köpa en biljett?

Från Frälsningsarmén i Finland:

Kan jag få köpa en biljett?

Den här frågan ställs regelbundet till mig då jag åker tåg. Det beror inte på att jag är där för att sälja biljetter, utan på att alla inte känner igen Frälsningsarméns uniform.


En vacker dag förklarade en man på stan för mig att hans bil bara hade varit några minuter parkerad och att han just var på väg... Han menade att jag inte behövde skriva ut böter för felparkering. Jag konstaterade att han kunde känna sig helt lugn på den punkten.


På flygfält blir vi salvationister ofta förväxlade med andra, liksom en gång då en säkerhetsgranskare sa till min hustru att hon som personal inte behöver genomgå säkerhetskontroll. Visst tillhör hon personalen, men inte hos Finnair.