28 feb. 2009

Årets evangelist 2009

Evangelistfonden, som initierats av Roger Larsson, hade i lördags en festhögtid i Uppsala där man presenterade årets stipendiater. Bland stipendiaterna, som vardera får 15.000 kronor, fanns kårledarna på Frälsningsarmén i Halmstad.
Styrelsens motivering för att utse Ewa-Marie och Markus Kihlagård lyder:
"Kihlagårds är sedan år 2000 ledare för Frälsningsarméns kår i Halmstad. Under tiden har församlingen växt med ett trettiotal medlemmar till över 100. Under deras ledarskap har ett stort socialt nätverk och ett betydande barnarbete byggts upp."

Hela lista på de utsedda stipendiaterna ser ut så här::
Årets Evangelist:
Joel Sjöberg, Örebro
Ewa-Marie och Markus Kihlagård, Halmstad

Hedersstipendium:
Algot Niklasson, Göteborg

Evangelisationsorganisation:
Missionsbåten Shalom, Oskarshamn

Besök Evanglistfondens hemsida>>

Kyrkan saknar stolthet och självförtroende

Markus Wallgren referar i ett inlägg från Kyrkans Tidning om tillståndet i kyrkan:
"Det finns oroande tecken på att en försagdhetens ande håller på att få grepp om Svenska kyrkan. Budskapet tonas ner och suddas ut och ersätts av ett oförargligt hygglighetsbudskap som alla håller med om. Jesus som människornas hopp och befriare talas det alltmer tyst om. Låt mig ta två kanske lite udda exempel som signalerar det här.

1. Det första är Svenska kyrkans webbplats och dess startsida. Där dominerar två teman: klimat och jämställdhet. Vecka efter vecka, månad efter månad. Det är två viktiga frågor som kyrkan ska slåss för. Men var finns den kristna motiveringen? Kopplingen bakåt. Vad är det specifikt kristna och unika i sammanhanget? Törs vi inte tala klartext om vår tro, utan väljer att bara upprepa vad andra har sagt och tyckt? Har vi inte något unikt och livsviktigt att säga, som inte blir sagt om inte vi säg­er det? Det jag framför allt efterlyser på webbplatsen är det personliga vittnesbördet av vad den kristna tron betyder i vardagen.

2. Det andra exemplet är Kyrkans hus i Uppsala. Gå ett varv runt detta vackra hus mitt i Uppsala! Titta i fönstren i gatuplanet. Beiga kafégardiner och i några fönster skrymmande bladväxter. Det hela påminner mest om en begravningsbyrå eller ett systembolag på 50-talet! På den mest centrala annonsplatsen mitt i det pulserande gatulivet har Svenska kyrkan inget att säga av typ: Det här jobbar vi för här inne. Detta står kyrkan för. Detta är vad vi tror kan ge dig hopp, tröst och livsmod, som skyndar eller strosar förbi. Bästa annonsplats helt gratis som inte utnyttjas! De trista, tomma fönstren förmedlar i stället budskapet: Här inne arbetar en byråkratisk organisation som har nog med sina egna problem.

Exemplen kanske tycks perifera. Men de är oroväckande symtomatiska för en kyrka som saknar stolthet och självförtroende. Jag har arbetat som präst i 38 år och upplever att den kyrka jag tillhör, älskar och tjänar är på väg att retirera in i dimman. En budbärare som mumlar och sluddrar slutar folk att lyssna på. En dialogpartner som bara upprepar vad andra har sagt och inte har något eget att komma med är ointressant
."

Läs hela inlägget här>>

Ett annat evangelium?

(Bilden föreställer Rob Bell, företrädare för "emerging church")
Stefan Swärd skriver i en debattartikel i Dagen under rubriken "
Måste kyrkan också bli postmodern?":
"Jag kan inte se att "emerging church" är uttryck för någon genuin väckelserörelse, med Andens suveräna vidrörande av miljoner människors liv, utan mer uttryck för frustration över tillståndet hos etablerade evangelikala kyrkor i västvärlden."

Stefan Swärd har en en tid läst in sig på en del litteratur om "emerging church", med företrädare som Brian McLaren och Rob Bell. Den som har följt Stefans blogg har kunnat följa läsningen och fortlöpande kommentarer.

Många som kommenterar Stefan Swärds artikel håller inte med om Stefans delvis kritiska kommentarer om fenomenet "emerging church", som till exempel Dagens reporter Carl-Henric Jaktlund och kommentaren Varför blundar Stefan Swärd för vår historia?.

Då jag läser företrädare för "emerging church" ser jag framför allt två saker som framträder:
1/ En raljerande kritik av den etablerade kyrkan
2/ En omformulering av evangeliet för att bättre kunna tas emot av den postmoderna människan.

Önskan att göra evangeliet förståeligt för nutidsmänniskan är naturligtvis av allra största betydelse. Men den stora risken är att man, för att i bästa välmening vinna så många som möjligt, omformar evangeliet så mycket att det blir ett annat evangelium.

Det var ju så liberalteologin växte fram. Som ett försvar för tron. Det var i en tid då upplysningstidens tankar, tron på förnuftet, dominerade. Plöstligt blev det helt omöjligt att hålla fast vid vissa "oförnuftiga" delar av Bibeln. Evangeliet omformades, för att i bästa välmening göra det lättare för människan att tro. Det var bara det att resultatet blev ett helt annat evangelium än det Bibeln presenterar.

Rob och Kristen Bell säger i en intervju i Christianity today:
"...de kände sig mer och mer obekväma med kyrkan. "Livet i kyrkan hade blivit så förkrympt," säger Kristen Bell. "Det hade fungerat för mig en längre tid. Sen slutade det att fungera." Paret Bell började ifrågasätta sina förutfattade meningar om själva Bibeln - "började upptäcka Bibeln som en mänsklig produkt," som Rob uttrycker det, snarare än som en produkt av gudomligt ljus. "Bibeln är står fortfarande i centrum för oss," säger Rob, "men det är ett annat slags centrum. Vi vill omfatta mysteriet snarare än att erövra det." "Jag växte upp och trodde att vi hade förstått Bibelns budskap," säger Kristen, "att vi visste vad den ville säga. Nu har jag ingen aning om vad det mesta i Bibeln betyder. Och det känns som om livet är stort igen - livet brukade vara svartvitt, nu är det i färg." (Citatet hämtat från John MacArthurs bok "The Truth War" sidan ix i förordet.Den boken är förövigt värd att läsas.)

Då man överger tron på att Bibeln har ett gudomligt ursprung och i stället ser Bibeln som en mänsklig produkt finns det naturligtvis en stor risk att man hamnar varsomhelst i sin bibeltolkning. Det finns en stor risk att det man presenterar är "ett annat evangelium" (Gal 1:6-11)

Peter Baronowsky

27 feb. 2009

Världsböndagen 2009

På fredag den 6 mars 2009 firas världsböndagen över hela världen. Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars. Böner beds på mer än 1000 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit med i 74 år och samlas på ca 400 platser.
Program, bibelstudium och information om dagen hittar du här>>

Läs också information om dagen på Frälsningsarméns hemsida>>

Pengar och Guds rike

Vi upplever nu att människorna, församlingarna och samfunden brottas med att få pengarna att räcka till. Bergspredikan uppmanar oss visserligen att inte samla oss skatter på jorden. Men, det kostar ju att leva. Vi har ju alla fasta kostnader. Det gäller båder individer, församlingar och samfund. Vad gör man då de fasta kostnaderna överstiger inkomsterna?

Dagen har i en artikelserie kommenterat finanserna i den kristna sfären:

De vill lära ut ekonomiska principer på biblisk grund>>
"Finns det bibliska principer för hur vi tar hand om våra pengar? Ja, säger Crown Ministries, som är på väg att etableras i Sverige. - Kristna har länge talat för lite om hur vi ska handskas med ekonomifrågor, säger Peter Briscoe, Europaledare för Crown Ministries."

Ekonomer: Räkna inte med ökat givande>>
"Öka inte kostnaderna 2009! Det är flera ekonomers råd till de svenska församlingarna. - Den ekonomiska kris vi är i slår emot alla marknader, även församlingskassor, säger Haig Damirjian, ekonomiansvarig på Teologiska högskolan i Stockholm."

Fyra församlingar om sin ekonomiska planering>>
"Enkät:
1) Ekonomiska experter uppmanar församlingar att inte öka sina kostnader för 2009. Hur har ni gjort?
2) Pratar ni i församlingen om den ekonomiska situation som samhället befinner sig i?"


peppebaron

26 feb. 2009

Aborter av flickor

En stor nyhet de senaste dagarna har varit avslöjandet att våra nordiska grannar reser till Sverige för att utföra flickarborter. (se t.ex. Aftonbladet, Dagen , DN ).
Här följer några tänkvärda citat från ett par bloggare.

Stefan Svärd skriver i sin blogg:
"Frågan ställer hela abortproblematiken på sin spets. Abort på grund av kön är fel, i ett civiliserat samhälle kan vi inte värdera könen olika. Men abort på grund av sjukdom är okey i Sverige, friska är mer värda än sjuka, är det så man ska tolka det hela?

Men fri abort handlar ju ytterst om att de oönskade ska aborteras och de önskade ska få leva. Människorna sorteras in i önskade och oönskade, och de värderingarna fortsätter finnas med i samhället under livsresan, är du önskad eller oönskad. Men vi tycks ha en ofantlig rädsla att diskutera etiken kring dessa frågor. Och om man som kristen säger något, då är man direkt kristen höger. Moder Teresa var alltså kristen höger. Hon är väl världens största abortbekämpare."

Mats Selander skriver i Credoakademiens blogg:
"Nu reagerar Hägglund mot könsaborterna. (se t.ex. Aftonbladet, Dagen , DN )
Jag önskar verkligen att kd skulle ta avstånd från vår tids moraliska haltande och konsekvent stå upp för de goda värderingarna, det vill säga:
Varje människas rätt till sin kropp vilket självklart innebär rätten att inte bli dödad inte ens i livmodern.Varje människas rätt att bli behandlad värdigt utifrån den utvecklingsgrad eller behovsgrad man råkar ha och inte dödas därför att ens behov är för stora.Varje människas rätt att inte bli dödad på grund av sitt kön även om man bara är ett foster.
)Sent ska syndaren vakna. Hägglund har drivit igenom en lagändring som öppnar upp för utländska kvinnor att komma till Sverige och utan prövning göra abort upp till 18:e veckan. Han hade kunnat stoppa detta genom att helt enkelt skrota det socialdemokratiska förslaget om abortturism. Men icke. Han brydde sig inte ens om att i samma veva försöka få ner den helt fria aborten till ca 11 veckor som i de flesta andra europeiska länder.

Och nu får vi reda på att viss abortturism faktiskt förekommer, och då handlar det dessutom om könsselektiva aborter efter ca 11 veckor. Göran Hägglund trodde uppenbarligen att man kan öppna slussdörrarna utan att något vatten skulle komma.
.....................
Jag önskar verkligen att kd skulle ta avstånd från vår tids moraliska haltande och konsekvent stå upp för de goda värderingarna, det vill säga:
-Varje människas rätt till sin kropp vilket självklart innebär rätten att inte bli dödad inte ens i livmodern.
-Varje människas rätt att bli behandlad värdigt utifrån den utvecklingsgrad eller behovsgrad man råkar ha och inte dödas därför att ens behov är för stora.
-Varje människas rätt att inte bli dödad på grund av sitt kön även om man bara är ett foster."

Dansk abortnämnd beviljar flickaborter

Jag fick ett mail från Ja till Livet i går. Där kan man läsa:
"Danska TV2-Nyhederna avslöjade igår, inte bara att bortselektion av flickfoster görs i Danmark, utan också att den abortnämnd som tar ställning till ansökningar om abort efter graviditetsvecka 12, beviljar abortansökningar där "om det varit en pojke så hade de inte valt abort".
Specialläkare i psykiatri, Birgit Petersson, vid nämnden, Abortankenævnet, säger så här till danska TV2-nyheterna:"Ofte er det kvinder, der har to-tre piger i forvejen. Man kan se i deres ansøgning, at hvis det havde været en dreng, så havde de ikke valgt en abort. Det er næsten altid piger, der bliver valgt fra. Men aborten får de altså bevilget efter andre paragraffer, der kan give abort efter 12. uge. Det kan være familiens sociale eller økonomiske forhold"'Hon berättar också att hon tror att "et par danske kvinder hvert år drager til Sverige, så snart de efter en scanning ved, at de venter en pige."Också föreningen "Sex- og Samfund" är kritiska till flickaborterna och det uppges i artikeln att de "finder frasorteringen af pigefostre frastødende."
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-20627043.html

Antalet danska kvinnor som gör abort efter vecka 12 har ökat från 599 år 1997 till 818 2007. I Sverige utfördes år 2007 2443 aborter efter vecka 12 varav 360 aborter efter graviditetsvecka 18. 172 av dessa beviljades utifrån "sociala problem".
Källa: Aborter 2007, Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1ACAC77A-D968-4AFC-B65C-8AAFD379BC28/10418/2008424_rev2.pdf

I Sverige har antalet beviljade aborter efter graviditetsvecka 18 ökat de senaste tio åren. Det finns ingen information från Socialstyrelsens rättsliga råd om också aborter i Sverige beviljas, där "om det varit en pojke så hade de inte valt abort".

Pressmeddelanden
Danska barnmorskeföreningen vill förbjuda könsbestämning av foster 2009-02-20 18:57 - Erfarenheter från Kina och Indien visar att antalet flickor minskar drastiskt, när familjer som helst vill se pojkar, får lov att välja. Pojkar och flickor har samma värde och därför borde vi inte tillåta könsselektion, när det inte finns någon medicinsk grund för det. Sverige centrum för flickaborter 2009-02-20 09:31 Norska tidningen VG har avslöjat att den svenska abortlagstiftningen, med fri abort till graviditetsvecka 18 som enda land i Europa, utnyttjas så att också norska ofödda flickor aborteras i Sverige, bara för att de är flickor. De flesta tar avstånd från dessa "Jenteaborter". "

Skydda flickorna - Stoppa flickaborterna Genom Europas mest liberala abortlagstiftning möjliggör Sverige, mer än något annat land i Norden, abort av flickor, bara för att de är flickor. Ja till Livet har startat kampanjen "Skydda flickorna". Bland annat syns den på Facebook: http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=52063893886

25 feb. 2009

Vad säger norska media om Frälsningsarmén?

För den som vill följa med vad norska massmedia skriver om Frälsningsarmén så hittade jag en bra länk. Klicka här>>Alla kyrkor och samfund bör avsäga sig vigselbehörigheten

Sju distriktsföreståndre i Svenska Missionskyrkan skriver i en debattartikel i Dagen:
"Det pågår en debatt om äktenskapslagstiftningen. Det som aktualiserar den här frågan just nu är förslaget om samkönade äktenskap. Förutom själva sakfrågan rör det här också mer principiella frågor. Vi lever idag i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Det har bland annat fått till följd att cirka 40 religiösa samfund och organisationer i dag har vigselbehörighet. På sikt finns det ingen annan rimlig hållning för samhället än att alla människor erbjuds ett lika förfaringssätt när man vill stadfästa sin relation.

Vi menar att samhället bör ta ansvar för den juridiska delen av samlevnaden för både sär- och samkönade relationer. Om riksdagen inte fattar ett sådant beslut bör kyrkor och samfund avsäga sig vigselbehörigheten, vilket skulle leda till att samhället måste ta detta ansvar. Här bör kyrkorna agera tillsammans. Det blir en orimlig situation om någon/några kyrkor behåller vigselbehörigheten medan de övriga avstår. Det är naturligtvis viktigt hur Svenska kyrkan agerar. Vi välkomnar den ståndpunkt som nyligen framförts av majoriteten av biskoparna i Svenska kyrkan."

Läs hela artikeln i Dagen>>
Artikelförfattarna är:
Ola Bojestig, Alingsås
Roland Brage, Karlstad
Helen Friberg, Stockholm
Gunnel Jacobsson-Kritz, Hässleholm
Klas Johansson, Skellefteå
Lennart Johansson, Jönköping
Lennart Renöfält, Gävle

Söndagen den 1 mars 2009

Veckan som gick
Den stora nyheten i Sverige under veckan var offentliggörandet av förlovningen mellan kronprinsessan Victoria och Daniel. Media svämmade över med reportage och kommentarer om nyheten. Några kopplade också nyheten till den aktuella frågan om ny äktenskapslagstiftning. Republikanen Helle Klein tappar fattningen och blir rojalist och påstår dessutom att det förestående bröllopet avgör frågan om kyrkornas vigselrätt???

Veckan som gick innebar även ett månadsskifte. Det är nu bara en månad kvar till dess att vår hemsida, http://www.rupeba.se/, fyller ett år. Hittills har sidan haft över 66.000 besök på elva månader. Med största sannolikhet kommer besöksantalet att uppgå till över 70.000 besök till vår ett-årsdag. Tydligen fyller en hemsida av detta slag sin funktion.

I dag
Idag kan du se TV-gudstjänsten från Frälsnignsarmén i Umeå. Om du av någon anledning inte har möjlighet att se gudstjänsten i direktsändning kan du se sändningen i efterhand. Under söndagseftermiddagen lägger vi ut den här på hemsidan.

Veckan som kommer
Den kommande veckan kommer Rut och jag att ha en del undervisning på Fräslningsarméns officersskola.
På fredagen blir det begravninggudstjänst på Frälsningsarmén i Nacka. Det är en av våra trofasta bönekämpar, Karl-Johan Olovsson som har blivit befodrad till härligheten.
Samma kväll, en flygresa och två tågresor senare, har vi inledningsgudstjänst på en Bibelhelg i Moss, Norge. Bibelhelgen fortsätter sedan på lördagen med fem! bibelstudier och en kvällsgudstjänst (orkar dom verkligen med det?). Helgen avslutas sedan med söndagsgudstjänst kl.11.00.

Ha en välsignad söndag!
Peter BaronowskyFullsatt på ekumeniska mötesserien i Vennesla

Norska DagenMagazinet rapporter om fullsatta möten under den ekumeniska mötesserien i Vennesla, Norge:
!Ikke siden Vennesla ble berørt av vekkelsen i 1989 har det vært så mange folk på fellesmøtene i bygda som denne uken. Møtene har samlet tusener av mennesker.

12-13 ulike forsamlinger i Vennesla står bak fellesmøtene som denne uken har pågått i pinsemenigheten Filadelfia sine lokaler. Det rapporteres om en stuvende full møtesal på kveldsmøtene, noe som innebærer at 800-900 menesker har vært innom dørene på flere av disse samlingene om kveldene. Den kjente TV-pastoren Egil Svartdahl har vært invitert som forkynner til fellesmøtene, og er nok en av grunnene til den store oppslutningen. I det som kanskje er Norges mest gjennomevangeliserte kommune i landet, har folk gått mann av huse for å være med på samlingene."

Läs hela artikeln här>>

24 feb. 2009

Kristen vänster lanserar ny blogg

Ordförande i Broderskapsrörelsen Peter Weiderud skriver:
"Vi är kristen vänster, vi vill vara med och leda den mobilisering som syftar till att låta samhället genomsyras av Guds kärleksbud. En aktiv politisk kamp för våra värden om frihet, jämlikhet och solidaritet är bästa sättet att omsätta kärleksbudskapet från ord till handling.

Bloggen är indelad i sex politikområden: Tro & politik, Alla folks frihet - hela världens fred, Asyl, migration & integration, Jorden vi ärvde, Rätten till värdigt liv, Arbete & lärande"

Första blogginlägget som är skrivet av Peter Weideryd heter Klimatsmart fasta

Gudstjänst från Frälsningsarmén, Umeå

(Foto: Janne Pettersson, SVT ) Söndagens gudstjänst sänds under några veckor från Frälsningsarméns kår i Umeå. I veckans gudstjänst, den första söndagen i fastan, är temat "Prövningens stund". Miriam Kjellgren predikar.

Dagens Gudstjänst är en Gospelchurch med mycket musik. Gospelkören Rejoice och soulsångaren Samuel Ljungbladh medverkar, liksom solisterna David Höglander och Ulrika Käller.

Förtvivla inte om du inte hinner se gudstjänsten (du kanske ska gå på gudstjänst i din egen församling). Vi kommer att lägga ut den på http://www.rupeba.se/ på söndagseftermiddagen.

peppebaron

Roger Larsson i Mombasa

I pappersversionen av Världen i dag rapporteras det från Roger Larssons kampanj i Mombasa:
"-Lyssna vad Gud vill göra i Mombasa, var Roger Larssons inledande ord i en fem dagar lång väckelsekampanj i Mombasa, Kenya.

Att lyssna och handla präglade också kampanjen, där många blev helade och enheten mellan kyrkor blev tydlig. Bland annat blev en fyraårig pojke helad och fick hörseln tillbaka."

(Från Världen i dag 18/2)

Har biskopar rätt att ha en uppfattning i teologiska frågor?

Olle Burell, socialdemokraternas gruppledare i kyrkomötet och Karin Perers, Centerpartiets gruppledare i kyrkomötet, skriver i SvD:s brännpunkt, med anledning av att nio biskopar i en tidigare artikel förespråkat att kyrkan ska skiljas från den juridiska hanteringen av vigseln.

Artikelförfattarna ifrågasätter att biskoparna uttalar sig i en fråga e en annan riktning än riksdagsmajoriteten och den förmodade folkmajoriteten. De skriver: "För det första är den fråga som de nio biskoparna utnyttjar sin auktoritet som höga ämbetsbärare för att påverka en sak för staten, inte för kyrkan. I Sveriges riksdag är dessutom Kristdemokraterna det enda parti som motsätter sig den historiska jämlikhetsreform som övriga, drygt 90 procent, av de folkvalda ställer sig bakom.
När riksdagens valmanskår till över 70 procent är synonym med Svenska kyrkans medlemskår, kan biskoparna rimligtvis inte påstå att de gör sig till tolk för en majoritet av vårt lands kyrkotillhöriga."
Det ser ut som om artikelförfattarna menar att biskopar endast får uttala sig i den riktning riksdagsmajoriteten bestämt eller i den riktning majoriteten av "vårt lands kyrkotillhöriga" bestämt.

Vidare tolkar artikelförfattarna den rätta innebörden av den evangelisk lutherska folkyrkans teologi.
Med utgångspunkt från det förmodade beslutet i Riksdagen och ett beslut i kyrkomötet skriver de: "Båda besluten ryms väl inom ramen för den evangelisk-lutherska folkkyrkans teologi. De är också väl förankrade i den gudssyn, människosyn och samhällssyn som bär oss som kyrkopolitiker och som vi delar med de många människorna i vårt land."
Var det inte så att det skulle vara biskoparna som uttolkade den evangelisk lutherska teologin? Samtidigt som artikelförfattarna ondgör sig över att biskopar har en uppfattning om en politisk fråga (fast den i grunden är teologisk), drar de sig inte för att vara de som talar om för biskoparna hur teologin bör tolkas. Gud bevare oss för sådana kyrkopolitiker.

Två andra kyrkopoliter från Frimodig kyrka skriver i en insändare i
Världen i dag:
"Efter att nio biskopar föreslagit civiläktenskap uttryckte Olle Burell (S) och Karin Perers (C) sin hållning på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Och för drygt en vecka sedan uttalade Burell följande i tidningen Dagen: ”Jag är förvånad över att nio biskopar utan förvarning går ut så hårt i den allmänpolitiska debatten och presenterar en åsikt i strid med vad det finns majoritet för i riksdagen.” Så talar den politiska makten i Sverige 2009. Vart tog den fria Svenska kyrkan vägen? Biskoparna har inte ens rätt att uttala sig om vigselrätten, en fråga som i allra högsta grad berör Svenska kyrkan.

Burell och Perers klagar över att biskoparna inte speglar uppfattningen hos en majoritet av de kyrkotillhöriga. So what? Biskoparnas uppgift i en folkkyrka är inte att jämt göra sig till tolk för majoritetens åsikter. En majoritet av Svenska kyrkans medlemmar tror exempelvis inte på uppståndelsen. En av biskoparnas huvuduppgifter är att reflektera över och stå upp för kyrkans lära. Det innebär naturligtvis att man kan komma på kollisionskurs med folkopinionen ibland. En biskop som aldrig är på kollisionskurs med folkopinionen fullgör inte sitt uppdrag."

peppebaron

Läs också i Svenska Dagbladet:
2009-02-22 Håll juridiken utanför kyrkan

Läs också tidigare artiklar i Dagen:
2009-02-22 Fyra biskopar: Håll juridiken utanför kyrkan
2009-02-15 Kyrkopolitiker kritiserar biskopsutspel om vigselrätt
2009-02-11 Kyrkomötet: Behåll vigselrätten
2009-02-09 Kyrkforskare: Jag kan inte minnas att biskopar varit så öppet oense
2009-02-07 Biskopar kritiseras av kolleger
2009-02-06 Nio biskopar kräver att kyrkan fråntas vigselrätten

Läs också Borås Tidning:
Nio biskopar: Släpp brölopen fria

23 feb. 2009

Gudstjänst från Frälsningsarmén i Umeå

Anne Li Marthinussen predikar i gudstjänsten från Umeå. Foto: Janne Pettersson, SVT

TV-gudstjänsten i söndags sändes från Frälsningsarmén i Umeå.
Missade du gudstjänsten kan du se den här>>

Könsaborter i Sverige

Könsaborter har hittills varit något som vi huvudsakligen läst om i rapporter från Kina. Förutsättningen där har varit att man inte har lov att föda valfritt antal barn och att man därför är mån att få "rätt" kön på det barn man vill föda fram.

Om det har förekommit könsaborter tidigare i Sverige vet vi egentligen inte så mycket om eftersom man inte behöver ange något skäl för sitt val att göra abort.

Orsaken till att norska kvinnor, enligt nyhetsrapporteringen i media, åker till Sverige för att utföra könsaborter, är att Norge endast tillåter aborter fram till 12:e graviditetsveckan, medan gränsen i Sverige för fri abort är vecka 18.

Frågan debatteras intesivt i bloggvärlden:
-Ska inte kvinnan få bestämma över sin egen kropp? (Uppenbarligen inte i Norge efter 12:e veckan eller i Sverige efter den 18:e)
-När slutar fostret vara en del av kvinnans kropp och när börjar det bli en egen mäniska?
-Är könsaborter diskriminering eller är det hatbrott mot flickor, frågar en bloggare.

Tänk om det kunde komma en tid då varje barn var efterlängtad och välkommet precis som det är!


peppebaron

Läs mer i pressinläggen nedanför:
Norska kvinnor får könsabort i Sverige (dagen.se)
Varning om abort på grund av kön (svd.se)
Könsaborter kan leda till att ingen får veta fosters kön (aftonbladet.se)
Hägglund oroad över abortturism (dagen.se)

22 feb. 2009

Veckans länk på rupeba.se vecka 9-10

Veckans länk för vecka 9-10 är
Goda Nyheter - konsten att växa genom livets svåra frågor

Sidan tar upp frågor som: sorg, kränkt, ansträngd ekonomi, dålig självkänsla, stressad, ensam, sjuk, skuld, varför just jag och många andra frågor.

21 feb. 2009

Logos Hope besöker Göteborg

Helgen 20-22 februari ligger missionsbåten Logos Hope till i Göteborgs hamn, öppen för allmänheten.
Logos Hope är en del av Operation Mission. OM-skeppen besöker varje år ett 20-tal olika hamnar och länder och ca 1 miljon människor kommer ombord. Praktisk och andligt bistånd förmedlas till församlingar och barnhem.(Från EFK:s hemsida)

Länk till Logos Hope hemsida>>


Stefan Swärd gästbloggar om kristen enhet

Stefan Swärd gästbloggar på den katolska bloggen Charlotte Therese:
"Kristen enhet är ett ständigt aktuellt ämne. Det har ju hunnit gå 2000 år sedan Jesus grundade sin kyrka. Och under dessa år har vi kristna lyckats dela upp oss på många tänkbara sätt, och vi tolkar Bibeln på många olika sätt. Det är mycket som skiljer. Men det också mycket som förenar. Ett sätt att minska skillnaderna är att fokusera på det som förenar. De samfunds- och kyrkostrukturer vi har idag, är delvis uttryck för gårdagens skiljelinjer och konflikter. Att vi kristna inte är överens om många saker tycks inte ha avtagit med åren, men vilka saker vi inte är överens om är annorlunda i dag än för 100 år sedan, och mycket annorlunda idag än för 500 år sedan.Det är flera saker som jag tycker starkt förenar oss kristna från kristna kyrkotraditioner, vi har en gemensam nämnare."

Stefan Swärd utvecklar sedan tre saker som förenar de kristna:
1/ Kärleken till Kristus
2/ Den kristna etiken
3/ Tron på grunderna i det kristna evangeliet

Läs hela inlägget här>>

Vilken bild!

Vilken bild! Ett stort trafkflygplan nödlandar på Hudsonfloden i januari utan att brytas sönder. Passagerarna evakueras och får stå på vingarna i det iskalla vattnet. Det ser lika lugnt ut som på busshållplatsen en tidig morgon på väg till jobbet. Eller går de på vattnet? Undrens tid är inte förbi.

20 feb. 2009

Hälsa är att älska Gud.

Frälsningsarméns hemsida kan man läsa en artikel om Linda Bergling och Arken:
"Tidigare radikal humanist och marxist. Idag vill hon hjälpa människor att hitta hälsa genom en relation till Gud. - Ande, kropp och själ måste få komma i harmoni. All själavård och helande handlar om att människor måste få hitta hem till Gud, säger pastor Linda Bergling.
I Kungsängen norr och Stockholm ligger det 10.000 kvadratmeterstora själavårdscentret Arken. Vid första anblicken inte särskilt inbjudande med sitt mörka tegel och taggtråd runt en av gräsplättarna, men hit söker sig varje år tusentals människor i behov av hälsa, både till ande kropp och själ.

Det är Linda Bergling, mamma till systrarna Graaf, som driver centret. På sin lugna norrländska förklarar hon att det inte handlar om vanlig terapi. - Grunden är Jesus som den levande personen. I alla samtal ska alla konfidenter veta att det är en mötesplats med Jesus. Han är vår förebild i allt vi gör här, säger Linda.

Linda Bergling har jobbat med kristen själavård i 30 år. Något hon aldrig i sin vildaste fantasi hade kunnat ana som ung radikal marxist. I 20-årsåldern studerade hon psykologi och kriminologi på Uppsala universitet då hon mitt under förberedande kurs för doktorandstudier helt oväntat blev frälst. "

Läs hela artikeln>>

19 feb. 2009

Kampen mot förnekelsens ytlighet

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets vän:
"När Stockholms Stift den 9 februari hade provval för att välja ny biskop fick kyrkoherden och kontraktsprosten Hans Ulfvebrand flest röster. Han är sedan flera år förknippad med Sofia Kyrka och är känd för sitt nära teologiska samarbete med en man som heter John Sheldon Spong. Nu i april månad har biskopskandidaten Ulfvebrand på nytt inbjudit denne pensionerade anglikanske biskop från USA. Det är ingen överdrift att påstå att de idéer som framförs handlar om en total förnekelse av allt som kristen tro representerar. ”Spong-symposiet” i april sker i samarbete med K G Hammar, Caroline Krook och Olle Carlsson.

Man kan inte få uppdraget som överbefälhavare för Sveriges militära försvar om man samtidigt driver åsikter om att Gotland kan överges till Ryssland och Skåne bli en del av Danmark. Det är omöjligt att få ett jobb som dirigent i en symfoniorkester om man vägrar att acceptera musikens grundläggande etik och tonernas samspel. För att vara läkare med legitimation måste man underordna sig den medicinska vetenskap och läkaretik som gäller för svensk sjukvård. Även om enskilda poliser begår misstag och några uppträder så skamligt att de ödelägger förtroendet för polisen som institution, så finns det ingen som kan bli polisbefäl som offentligt ifrågasätter svensk lagstiftning och vårt rättssystem.

Kapitulerat
Hur är det möjligt att man kan bli föreslagen till biskop och överhuvudtaget få kallas herde för en kyrka när man samtidigt förnekar den kristna kyrkans historiska teologi och etik? Biskoparna har kapitulerat och kyrkomöten fattar sina beslut tillsammans med politiskt valda som varken behöver ha kunskap eller erfarenhet av att vara kristen på allvar. Väckelserörelsernas anpassning till en slätstruken ekumenik leder också till ett fortsatt svek inför vår Uppdragsgivare. Det är vår uppgift att åtminstone påminna ärkebiskop Anders Weiryd att Sveriges Kristna Råd som grundläggande dokument bekänner sig till den noga genomtänkta nicenska trosbekännelsen som inte ger utrymme för den nyliberala förnekelseteologi som för närvarande sprider sig som en cancersvulst med metastaser över hela den del som människor sammanfogat och som felaktigt beskrivs som ”Kristi kropp”.
"

Läs hela artikeln i Hemmets vän>>

18 feb. 2009

Marcus Birro: Gud behöver inte Sverige längre

Birro kommentarer i Expressen Gallupundersökningen som säger att Sverige är det mest sekulariserade landet i världen (Läs artikel om Gallupundersökningen här>>):
"Schlager är bara en sorts psykos de lurat i oss. Vi nöjer oss därmed. Det är stor skam. Vi är värda så mycket mer, så mycket bättre.Sverige. Detta outsägligt vackra land med sina sjöar som ögon mot underjorden. Med sina små städer och gågator, pizzerior och övergivna busshållplatser. Nu hukar vi i gränderna. Nu är Sverige ett trasigt paraply i papperskorgen.Vi hör Gud som en röst i trapphuset. Vi hör honom ta hissen. Vi hör honom kliva av på alla andra våningar, aldrig på vår våning. Han ska aldrig till oss. Vi behöver honom inte.

I kväll ska jag sitta med Santino i famnen och låta blicken dröja i hans ögon. Gud behöver inte komma in hit, behöver inte höra av sig efter vägbeskrivning till min lägenhet.Han är redan här.Sedan kan de matematiska stackarna sitta där med sin takeaway kaffe och försöka foga in livets mysterium i ett tal, förvandla änglarna till siffror. Jag gör mig av med dem i stället. Jag avsäger mig allt förbannat världsligt som inte vill mig något."

Läs hela artikeln i Expressen>>

"Dödshjälp avhumaniserar vården"

Sydsvenska Dagbladet publicerar en artikel med rubriken "Dödshjälp avhumaniserar vården":
"Statens medicinsk-etiska råd (SMER) föreslog nyligen en legalisering av läkarassisterat självmord. Men de flesta läkare som dagligen arbetar med lindrande vård för döende patienter motsätter sig en lag som tillåter läkarassisterat självmord och dödshjälp. Det skriver sju läkare, som också är verksamma vid den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet i Stockholm."

I dessa dagar firas 200-årsminnet av Darwins födelse och utvecklingslärans tillkommelse. I utvecklingsläran är det inte bara vården som avhumaniseras. Utvecklingsläran avhumaniserar hela människan och förvandlar människan till ett djur som är resulat av slumpartade händelser eller helt enkelt de starkastes överlevnad. Med en sådan filosofisk underbygnad är det inte långt till ropet om dödshjälp. Om hela livet handlar om den starkastes överlevnad blir dödshjälp helt naturlig. Att mörda sina motståndare är en naturlig konsekvens av filosofin om de starkastes överlevnad. Så även barmhärtighetsmord av äldre, handikappade och mindre önskvärda barn. Vem vill ha ett sådant samhälle?

Vilken himmelsvid skillnad mot en filosofi/religion som hävdar att livet har en mening. Att det finns en Gud som bryr sig om människan och bryr sig om hur vi lever. En Gud som har ställt oss ansvariga för hur vi lever mot varandra och hur vi förvaltar jorden.

Läs även andra blogginlägg som berör ämnet människosyn och utvecklingsläran:
Bengts Blogg>>
Per-Ewerts blogg>>

Artikelförfattarna i Sydsvenska skriver vidare:
"Den aktuella diskussionen i Sverige har föranletts av en promemoria från Statens medicinsk-etiska råd (SMER) som föreslår att läkarassisterat självmord skall legaliseras. SMER fokuserar bland annat på mycket allvarliga neurologiska sjukdomar och på outhärdligt lidande. Men SMER ger inga tydliga argument varför det skulle vara moraliskt felaktigt med ”nästa steg”, det vill säga med dödshjälp. I Holland kan giftinjektion ges vid dödshjälp. Inte heller ger man klara skäl varför endast personer med vissa sjukdomar skulle få hjälp med assisterat självmord. Gränser som inte betraktas som absoluta kan inte försvaras intellektuellt och har en benägenhet att ändras med tiden."

Läs hela artikeln här>>

peppebaron

17 feb. 2009

Söndagen den 22 februari 2009

Tranås
I dag har vi avslutningsgudstjänsten på bibelhelgen på Frälsningsarmén i Tranås. Även om jag aldrig har bott i Tranås så är det här jag har mina rötter.

Båda mina föräldrar kommer från Tranås. Mina far- och morföräldrar kommer från Tranås.
Mina morbröder och mostrar har varit viktiga personer i kårens historia. Morbror Gunnar var musikmästare en mansålder. Morbror Sven var fanjunkare en mansålder. Moster Elsa var strängmusikledare en kvinnoålder. Och ganska seglivade var de också. Moster Elsa sa inför sin 95-årsdag att hon skulle sluta i strängmusikkåren då hon fyllde 95. Men inte gjorde hon det...

Nu är alla i den generationen "befodrade till härligheten".

I musikkåren spelade också ett antal av mina kusiner och kusinbarn. Varje sommar brukade vi besöka Tranås och en höjdpunkt var alltid söndagskvällarna då musikkåren marscherade till torgmötet som alltid drog en stor publik. Två nyckelord i kårens liv skulle kunna vara uthållighet och trofasthet.

Veckan som gick
Under de senaste två veckorna har många artiklar i pressen, på bloggarna och här på hemsidan, med anledning av Darwins tvånhundraårsdag, handlat om evolutionsteorin. En annan fråga som på något sätt hör ihop med utvecklingsläran är den debatt som nu blossat upp i Sverige om dödshjälp. I en kommentar till en artikel i Sydsvenska Dagbladet med rubriken: "Dödshjälp avhumaniserar vården" skrev jag som kommentar:

"I dessa dagar firas 200-årsminnet av Darwins födelse och utvecklingslärans tillkommelse. I utvecklingsläran är det inte bara vården som avhumaniseras. Utvecklingsläran avhumaniserar hela människan och förvandlar människan till ett djur som är resulat av slumpartade händelser eller helt enkelt de starkastes överlevnad. Med en sådan filosofisk underbygnad är det inte långt till ropet om dödshjälp. Om hela livet handlar om den starkastes överlevnad blir dödshjälp helt naturlig. Att mörda sina motståndare är en naturlig konsekvens av filosofin om de starkastes överlevnad. Så även barmhärtighetsmord av äldre, handikappade och mindre önskvärda barn. Vem vill ha ett sådant samhälle?

Vilken himmelsvid skillnad mot en filosofi/religion som hävdar att livet har en mening. Att det finns en Gud som bryr sig om människan och bryr sig om hur vi lever. En Gud som har ställt oss ansvariga för hur vi lever mot varandra och hur vi förvaltar jorden."

Under veckan som gått har Rut och jag även haft förmånen att delta i NLDI (Nordic Leadership Development Institute). Samlingen var i Norge i närheten av Gjövik. Närmare bestämt i Sillongen i Toten. Ett fantastiskt fint ställe långt inne i de norska skogarna långt borta från all civilisation (Bortsett från trådlöst närverk förståss).

Förutom att vi själva undervisade om lärjungaträningsprogrammet som är en del av NLDI-kursen fick vi lyssna till veckans huvudföreläsare General Paul Rader och Kommendör Kay Rader. Paul Rader, som numera är pensionerad, var tidigare världsledare för Frälsningsarmén.
De talade utifrån sin breda erfarenhet om andligt ledarskap i Frälsningsarmén. Det var mycket lärorika och upplyftande dagar.Peter Baronowsky

Gallup: Svenskarna bryr sig näst minst om religion

Dagen skriver om en Gallup-undersökning som visar att intresset för religion i Sverige är mycket lågt. Ur en kristen synvinkel är det ganske inte det viktigaste att religion som fenomen växer. Det är däremot ytterst intressant att studera hur kristendomen utbreder sig och vilka riktningar inom kristendomen som expanderar. Många andra undersökningar har visat, vilket även denna undersökning bekräftar, att konservativt troende församlingar ökar medan liberalt inriktade församlingar minskar.

Dagen skriver:
"Bara 17 procent av svenskarna tycker att religion spelar stor roll i deras liv. Därmed hamnar Sverige näst längst ner på listan över mest religiösa länder, enligt Gallups nya undersökning. - Människor i länder som inte har den trygghet som ni tar för givet i Sverige hittar alternativ, säger Grace Davie, professor i sociologi vid University och Exeter.
Religion är viktigast för människor i fattiga länder, visar Gallupundersökningen från 143 länder. I topp på listan återfinns Egypten, där 100 procent av de tillfrågade anser att religion är en viktig del av deras vardag. Därefter följer fattiga länder i Asien och Afrika söder om Sahara.

- När du har ryggen mot väggen behöver du något resolut. Det är därför religionen växer så mycket i exempelvis Afrika söder om Sahara, där det inte finns någon välfärd, där ekonomin är en katastrof och politiken är korrumperad, förklarar Grace Davie.

Estland hamnar allra längst ner på listan, med bara 14 procent religiösa. Förutom Sverige återfinns länder med hög levnadsstandard på listan över de platser där religionen spelar liten roll för människor. Grannländerna Danmark och Norge är bland de 10 minst religiösa länderna, liksom Hong Kong, Japan och Frankrike. USA är undantaget till regeln om fattiga och rika länders religiositet. Där anser två tredjedelar av de tillfrågade att religionen spelar stor roll i deras liv."

Läs hela artikeln i Dagen>>

peppebaron

16 feb. 2009

Läs Bibeln där du är!

Norska Vårt Land presenterar varje vecka veckans bild. Den här bilden handlar om att man har gett ut en speciell surfingbibel i Australien. Den tål naturligtvis vatten.

Det kan ju vara skönt med en sommarbild under den nordiska vintern för att påminna sig att det så småningom kommer en sommar.

Kan du hitta på en fyndig bildrubrik till den här bilden?
Välkommen att skriva in ditt bidrag som en kommentar.

peppebaron

Darwin ribbet for all ære

Rubkriken på svenska: Darwin avklädd på all ära. Foto: John Solsvik
Norska DagenMagazinet skriver om att "Mytene om den enestående Charles Darwin ble plukket fra hverandre én etter én på «bursdagsselskapet» for evolusjonens far i Oslo torsdag."

Utdrag ur artikeln:
"Professor Peder A. Tyvand ved Universitetet i Ås hadde fått med seg Darwin-kjenner Jostein Andreassen og professor emeritus Trygve Gjedrem i en to timers humørfylt gjennomgang av Darwins liv og lære, der også en kort dramatisering av sider ved den store mannen var med.

Peder A. Tyvand nyttet først anledningen til å plukke fra hverandre Darwins idé om naturlig utvalg og mutasjoner.

Stemmer ikke
– At tilfeldige naturlige prosesser skal føre til mutasjoner med organismer på et høyere utviklingsnivå, stemmer ikke med virkeligheten. Mutasjoner fører alltid til et dårligere resultat og skader på viktige livsfunksjoner, sa Tyvand.

Under festen presenterte han sin nye bok «Charles Darwin 200 år – en festbrems», der han hevder at Darwin var en god historieforteller, men at det var etterfølgene som rotet det til."

Befria biskoparna från politikerna

Göran Skytte skriver i Svenska Dagbladet om "Salighetsverket", ett politiskt instrument för att styra kristenheten i Sverige.

Här kommer ett utdrag av Skyttes artikel:
"Nio av Sveriges tretton biskopar vill slopa kyrkans rätt att viga. Ett skäl de angivit ( DN 6/2) är att den kommande könsneutrala äktenskapslagen utformas utan kyrkans medverkan. Kanske vill de också undvika att få en ny långvarig plågsam intern strid, som frågan om kvinnliga präster.
I normala fall tycker man att saken därmed borde vara klar. En stor majoritet av kyrkans ledare ser detta som den bästa lösningen. Men i kyrkliga frågor är Sverige inte ett ”normalt” land. I kyrkliga frågor är Sverige unikt.
För i Sverige är det inte kyrkans folk och ledning som bestämmer om kyrkans tro och praxis. Det är politiker från de politiska partierna som bestämmer över kyrkan. Politiker som i många fall med sannolikhet sällan eller aldrig sätter sin fot i kyrkan.
Detta system har inte tillkommit av en slump. Det är en målmedveten satsning sedan början av 1900-talet, i huvudsak driven av det socialdemokratiska partiet.
Mycket få svenskar känner till denna historia. Jag för min del skriver lite om det i min bok Omvänd (Libris 2008) och samlar material till en hel bok i ämnet. I korthet:
I början ville det socialdemokratiska partiet avskaffa statskyrkan. På 1920-talet ändrade man linje. Man skulle behålla kyrkan. Och göra den till en del av den socialdemokratiska staten. Statskyrkan skulle användas för att ”befria Sverige från kristendom”.
På 1930-talet formulerar kyrkoministern Arthur Engberg (s) sig så här: ”Låt oss till att börja med avskaffa biskoparna och införa en kyrklig överstyrelse med en generaldirektör för Kungliga Salighetsverket.”
Här planteras det som vi får skörda idag. En kyrka där C-lagspolitiker i kyrkomötet – ”kyrkans riksdag” – bestämmer över präster och biskopar. Biskopar får närvara vid deras möten, men inte deltaga i omröstning."

Bengts blogg skriver också ett inlägg på samma tema med rubriken: Dags att avskaffa Kungliga salighetsverket. Bengt skriver:
"Men nu är det väl dags att befria Svenska kyrkan ur dess tvångströja och fullborda skiljandet från staten så att allt det liv, all tro och allt engagemang får komma till uttryck på sina egna villkor, inte styras av personer som inte på allvar är engagerade i Kyrkans liv. Att de 9 biskoparna vågade häva upp sin röst på DN´s ledarsida kändes som ett befriande ljus i mörkret. Må det inte bara vara ett tomtebloss som snabbt brinner ut. Alla åsiktstalibaner som upphävde sin röst och kritiserade biskoparna för att de vågade uttala sig bekräftar bara hur otidsenligt systemet med partipolitiskt styrning är."

peppebaron

14 feb. 2009

Söndag den 15 febrauri 2009

Söndagsmorgon. Igen!


Söndagspredikan i dag är något så ovanligt som en predikant från Svenska Kyrkan som predikar på Livets Ord. Det är Berit Simonsen från OAS-rörelsen som talar över ämnet "Herren älskar dig." Det är i alla fall ingen tvekan om att Ulf Ekman uppskattade besöket. Han skriver i sin blogg: "Det var första gången hon talade på Livets Ord och det tog inte många sekunder förrän hon vann allas hjärtan. Hon är så lugn och utstrålar en mild kärlek till Jesus och en smittande glädje. Hon är en duktig bibellärare som kan sin bibel och har en sådan enkel och verklighetsförankrad pedagogik utan åthäver, som verkligen går hem. Det blir klart, evangeliskt, också fyllt av trosförkunnelse och med profetisk skärpa. Jag stornjöt av att sitta och lyssna." Du kan lyssna på predikan i inlägget ovandför detta.


I övrigt har den gångna veckan här på hemsidan handlat mycket om Apostlagärningarna. Dagliga kommentarer till den dagliga biblläsningsen från Apostlagärningarna och det första avsnittet av den nya serien i Bibelskola på nätet om Apostlagärningarna. Nästa avsnitt kommer på torsdag och vidare varje torsdag de närmaste fjorton veckorna.

Dagens andakt passar mycket väl in på de människor vi möter i Apostlagärningarna: ”Tama fåglar har en längtan, vilda fåglar flyger”. De ”tama” människorna är de som aldrig själva vågar sig ut i kampen. Men det finns också många ”vilda” fåglar som kastar sig ut i det okända och ger sig själva helt i kampen för Guds rike. Visst är livet mycket farligare för de vilda än för de tama. Men tama fåglar får aldrig uppleva den fria flyktens fantastiska erfarenheter: känslan av att ha varit någonstans, känslan av att ha åstadkommit något, känslan av att trotsigt ha fått möta motståndsvinden tillsammans med Herren själv. "

Då jag skriver detta tänker jag även på Ulf Ekman som en "vild" fågel som för många år sedan vågade ta steget från att tryggt hyra en lokal för söndagsgudstjänsterna till att göra investeringen att bygga Livets ord gigantiska kyrka med plats för bortemot sex tusen personer. Eller då Lewi Pethrus byggde Filadelfia, eller då Hanna Ochterlony byggde Fräslnignsarmén tempel på Östermalm på 1890-talet. Men "vilda fåglar" handlar om mer än att bygga hus...

I fredags kväll satt vi några stycken och åt middag tillsammans. Vi kom att tala om Platons grottberättelse. Den handlar om några människor som levde som slavar långt inne i en grotta. De arbetade hårt och visste inte av någon annan "värld" än mörkret i grottan. En dag lyckades en av slavarna förrirra sig ut ur det stora grottsystemet och kom ut och fick för första gång se ljuset. Överlycklig spinger han tillbaka ned i grottan för att berätta den stora nyheten. De andra slår då ihjäl honom.

Det är ju det som apostlagärningarna handlar om. Lärjungarna som hade sett "ljuset" berättar överlyckliga för de andra. Den ene efter den andre fick sätta livet till för att de berättade om det som de andra inte sett. Stefanos var det första offret.

I går kväll var vi på en samling för OBF. OBF betyder OfficersBarnens Förening och föreningen träffas en gång varje år (Officersbarn är alltså barn till officerare, pastorer, inom Frälsningsarmén). Det som är gemensamt är att alla är uppvuxna i Frälsningsarméhem, även om många inte längre är aktiva inom FA. Serveringslokalen var fullsatt av officersbarn, även om det var länge sedan de närvarande var barn. Det var nog till och med så att Rut och jag bidrog till att sänka medelåldern på samlingen. Då kan ni tänka er själva...

Vi bjöds på ett mycket fint och genomarbetat musikprogram, med både skämt och allvar. Kvällen innehöll även ett föredrag om Israel av Krister Lundkvist där han berättade om den historiska utvecklingen till den situation vi i dag ser i området. Krister gav en helt annan bild av situationen jämfört med den vi normalt matas med från svenska medier. Det var upplysande och upplyftande.

Just nu är vi på väg till Norge för att delta i NLDI (Nordic Leadership Development Institute). NLDI är ett samnordiskt institut inom Frälsningsarmén för ledarutveckling. På NLDI kommer Rut och jag att vara ansvariga för Lärjungaträningsprogrammet. Efter NLDI i Norge fortsätter vi direkt till Tranås där vi ska leda en Bibelhelg nästa helg.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

13 feb. 2009

Med facit i handen

Kristers blogg-Gluefox skriver om nyhetsrapporteringen av Gaza-konflikten. Vad som rapporterades under kriget och efter. Här kommer ett utdrag av inlägget.

"IDF (Israel Defence Forces), UNWRA och FN undersöker just nu påståendena att Israel begått krigsförbrytelser i Gaza. Ett av de påståenden som cirkulerade under det att kriget pågick var att Israel hade bombat FN-skolan i Jabalya i Gaza och att 43 personer, som hade sökt skydd i skolan, dog (uppgiften kom bl a från WHO). Nu har FN och UNWRA själva kommit fram till att skolan aldrig träffades överhuvudtaget och ingen som befann sig inne i skolan dog (enligt en intervju med John Ging, direktor för UNWRA i Gaza, i tidningen Globe and Mail). Däremot hade Israel riktat sina vapen mot Hamas, som ställt upp sina raketramper strax utanför skolan. 43 personer dog, men utanför skolan. Och förmodligen var de flesta av de som dog terrorister och inte oskyldiga civila.

Kommer tidningarna nu att använda lika stora bokstäver på sina löpsedlar när de berättar att Israel inte besköt FN-skolan i Jabalya? Självklart inte! De flesta tidningar kommer överhuvudtaget inte att berätta något alls. Och de som eventuellt gör det, kommer att ha en liten notis bland annonserna för begagnat omslagspapper (givetvis finns undantag som Världen idag och några till). Resultatet blir att vanliga människor går omkring med det bestående intrycket att Israel under Gazakriget (eller vad vi skall kalla det) urskiljningslöst bombat skolor, barnsjukhus etc och att detta varit med avsikt. Tidningarna bidrar således till Hamas’ lögnpropaganda. Och jag har svårt att tro att detta är omedvetet
."

Läs hela inlägget här>>

peppebaron

12 feb. 2009

Nu är tid att stå upp mot förnekelsen av Jesus

Foton: Mats-Jan Söderberg, Samuel Björk från Världen i dag 2008-12-08
"Aldrig tidigare under min livstid har angreppen mot tron på Jesus varit så aggressiva," skiver Stanley Sjöberg i Hemmets Vän och uppmanar Sveriges kristenhet att samlas för Jesus manifestationen i Stockholm, lördagen den 2 maj.

Stanley Sjöberg skriver vidare:
"Göran Skytte har lovat att tala på Stortorget tillsammans med Hakon Långström. Linda Bergling planerar en stor förbönsgudstjänst i Humlegården där människor ska ges möjlighet att få möta Jesus på ett personligt sätt. En garanti för tydlighet och profetisk skärpa är att Oasrörelsens inspiratörer, Berit Simonsson och Hans Weichbrodt, finns med och kommer laddade efter att ha fyllt Katarina Kyrka på Söder i en karismatisk konferens. Jag tror att Ulf Ekman blir en av talarna i Kungsträdgården. Det här är några initiativ som hör ihop med minst tio liknande samlingar på olika platser under förmiddagen.Planeringsarbetet sker under ledning av professor Lennart Möller som tillhör EFS. Det blir en allkristen samverkan inom den del av svensk kristenhet som ärligt och konsekvent bekänner Jesus som Herre och Frälsare.

Det fanns i ett skede en risk för falsk varudeklaration. Några räknade med att både vara med i Pridefestivalens propaganda för den svenska synden och samtidigt stå i täten för Jesusmanifestationen. Några önskade att både stödja hädelserna i Elisabeth Olssons manifestationer som förnedrar Jesus med ”Ecce Homo” och vid ett annat tillfälle vara med i Jesusmanifestationen. Aggressiva angreppDet är troende kristna som vill manifestera sin övertygelse om att Jesus är den Bibeln säger att Han är. Lördagen den 2 maj ges en sådan möjlighet. Gudstjänsten i Kungsträdgården planeras av Lennart Möller och domprost em Hakon Långström som också är en av biskopskandidaterna för Stockholms Stift.

Själv tog jag initiativet till förra årets Jesusmanifestation men har av olika skäl inte kunnat vara engagerad i planeringsarbetet inför det som nu ska hända. Aldrig tidigare under min livstid har angreppen mot tron på Jesus varit så aggressiva. Om några veckor, i början av april månad, kommer skådespelaren Jonas Gardell ut med en bok som har titeln ”Om Jesus”. Hans ambition är att med hånfulla formuleringar vinna skrattet på sin sida och framställa Jesus som en ”byfåne” från Nasaret, tandlös, analfabet, en abstrakt personlighet som han utifrån sin egen personliga tragedi format som en spegelbild av sin egen trasighet. "

Läs hela inlägget här>>

Läs tidigare artikel i Världen i dag>>

peppebaron

Sätt in pengar så slutar vi spela!

Emmannuel Karlsten skriver i sin blogg om "Kristna reklamfavoriter som gör mig glad i själen".
En favorit, även för mig, är Sätt in pengar så slutar vi spela med underrubriken PS. Om du ser oss på stan så vet du att vi behöver ännu mer.

Emmanuel slutar blogginlägget med orden:
"Kampanjen är så retande genial, så provocerande, så utstickande att jag blir lite glad i själen varje gång jag ser den.
Tänk om kyrkan vågade vara mer sådär. Provocerande, utstickande och kaxig. Ja, utöver i moralfrågor då..."

Du kan se hela blogginläget med fler bilder>>


/peppebaron

Herren älskar dig - Söndagspredikan av Berit Simonsson

I söndags gästades livets ord av Berit Simonsson från Svenska Kyrkan. Berit Simonsson är inspiratör i OAS-rörelsen, en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan. (Foto: BENGT LAGERSTEDT från Borås Tidning)

Du kan lyssna på predikan här>>

11 feb. 2009

Förkunna evangeliet in i vår tid - del 2

Stefan Swärd skriver i ett blogginlägg en del delvis kritiska kommentarer till emerging churches.
Vad menas då med Emerging church? Wikipedia förklarar fenomenet på följande sätt:

"Emerging Church eller Emergent Church (ungefär Den spirande kyrkan eller Den framväxande kyrkan), även kallat The Emerging Conversation, är ett samlande namn på vissa strömningar inom nutidens kristendom.
Det är inte fråga om ett samfund eller en kyrka i traditionell mening utan snarare om ett
ekumeninskt samtal och en reformrörelse som diskuterar vad kristen tro är och hur det kristna livet kan levas ut i en postmodern miljö. Samtalet började i USA och Storbritannien och har under en tioårsperiod spridits över västvärden.

Flera av företrädarna för Emerging Church, bl.a.
Brian McLaren, är kristna ledare som varit på väg att förlora sin tro men kommit fram till att det snarare är tilltron på modernismens (med "modernism" menas det dominerande paradigmet i västvärlden mellan i vid mening 1500- till 1970-talet) kristendomstolkning och inte den kristna tron i sig som de har förlorat. I stället för att förkasta kristendomen har dessa börja omtolka den utifrån det postmoderna paradigmet.

På samma sätt som andra postmodernister och
poststrukturalister vill dekonstruera och rekonstruera inom sina områden vill företrädarna för Emerning Church-samtalet plocka isär den kyrka som formats under modernismen och bygga upp en kyrka som fungerar i det postmoderna sammanhanget.

Emerging Church-samtalet påpekar att dagens västerlänningar lever i en
post-kristen och post-metafysisk tid, i en kultur som mer eller mindre helt saknar kontakt med den kulturen inom kyrkan."

Kännetecknande för fenomenet emergin church är att man ständigt söker relevanta vägar att presentera evangeliet på. Flera kritiker säger om emerging church-rörelsen att deras iver att presentera evangeliet på nytt sätt ofta resulterar i att det blir ett annat evangelium än det Nya Testamentet presenterar.

En känd kritiker till emerging church-rörelsen är John MacArthur som bland mycket annat har skrivit "The Truth War" (´Kampen om sanningen).

Tillbaka till Stefan Swärds inlägg om emerging church. Här kommer ett utdrag. Hela inlägget kan du läsa här>>
"3. Jag sympatiserar starkt med en konstruktiv kritik av dagens kyrka. Hur vi kommunicerar evangeliet, visar en trovärdig livsstil och tillämpar en radikal församlingsgemenskap är frågor som varje generation av kristna behöver brottas med och delvis hitta nya vägar för. Tycker även här att McLaren alldeles för mycket kategoriserar, för mycket då och nu, han svartmålar evangelikalerna för mycket, utan att inse att de frågor han ställer har väl varje ny generation brottas med, och han gör karikatyrer av vad kristna tidigare har gjort och trott. Lausannedeklaration från 1974 - var inte den ett svar på en ensidig betoning av individens frälsning? Vem har inte ifrågasatt hycklande evangelikaler?

4. Jag tror snarare att vi behöver brottas med frågorna idag, och samtidigt visa respekt för tidigare generationer av kristna. Jag saknar också inslag av genuin väckelserörelse över emerging church-rörelsen, det tycks mer handla om teologiska reflektioner och kritisera etablerade kyrkan, än att stora skaror av människor omvänder sig och blir radikala efterföljare av Jesus."

rupeba/peppebaron

Förkunna evangeliet in i vår tid - del 1

Kristna som vill nå den yngre generationen behöver förstå varför tron på Gud idag ofta jämställs med tron på jultomten, skriver tre representanter för Young Evangelicals of Sweden i Dagen:

"Flera av de intervjuade ger stöd för vår uppfattning att kyrkan inte besvarar det sekulära samhällets kristendomskritik. Vi som är kvar innanför kyrkans väggar känner igen beskrivningen; ovilja eller oförmåga att svara på kritiska frågor, upplevelsecentrering och subkulturella drag. Problemet verkar alltså inte ligga i Bibelns budskap, snarare i att kyrkan inte tar budskapet på allvar eller tillåter människor att syna det i sömmarna. Tror vi egentligen att kristendomen är sann? Jesus vill att vi ska älska Gud av hela vårt förstånd.

Västerlandet har under tre sekel dominerats av icke-kristna tankesystem och kyrkan har vanligtvis bemött kritik på två sätt. Antingen har man accepterat den och räddat det som räddas kan, eller blundat för den och isolerat sig från omvärlden. Vi menar att det finns ett tredje sätt: kyrkan behöver återerövra den intellektuella arenan. Kristendomen har fler och bättre svar på de stora frågorna än någon annan livsåskådning eller religion. Vi måste ta vara på detta och försvara vår ståndpunkt mot de som menar att Gud inte hör hemma i 2000-talets Sverige.

Kristna som vill nå den yngre generationen behöver förstå varför tron på Gud idag ofta jämställs med tron på jultomten. Alla i kyrkan behöver veta vilka fakta som talar för evangeliernas trovärdighet och varför gemene man inte tror att objektiv sanning existerar. Barn och ungdomars tillit till Gud och Bibeln undermineras redan från lågstadiet och vi bör kunna ge svar på tal istället för att tysta ned kritiken. Innanför kyrkan finns många gånger en tveksam inställning till naturvetenskap, konst och filosofi, då dessa ofta används som slagträn mot kristen tro. Församlingar behöver uppmuntra frågvisa unga till att forska eller bli konstnärer och filosofer, så att de kan upptäcka att tron håller för prövning. Med deras hjälp kan vi också påverka hela vår kultur i rätt riktning och se fler människor komma till tro.

Kanske är det ett förståndets väckelse som behövs idag? Medlemsflykten har sin orsak i kyrkans flykt från förnuftet och vi kan inte be sökande människor att ta evangeliet på allvar om vi inte kan svara på deras frågor. Del tre i artikelserien avslutas med en diskussion om upplevelse-kristendom. Vi ser det som resultatet av att evangeliet inte längre får tala till förnuftet utan enbart till känslorna. Känslor och upplevelser ska bejakas, men Gud skapade också människan till en tänkande varelse. För att överleva behöver kyrkan förstå sin samtid, så att den kan bli en motkulturell rörelse som ger relevanta svar på människors sökande efter sanning. "

Sebastian Andersson, 20 år, ordförande, Young Evangelicals of Sweden, Stockholm;
Johanna Larsson, 19 år, vice ordförande;
Martin Svensson, 19 år, styrelseledamot

Läs hela artikeln här>>

Äktenskapets dag på söndag

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) skriver på sin hemsida:
"Nu på söndag den 15 februari, dagen efter alla hjärtans dag, firar vi äktenskapets dag! Vi hoppas att den församling Du är med i också vill vara med och uppmärksamma denna dag. Prata gärna med Din församlingsledning och be dem att lyfta fram äktenskapet i gudstjänsten den 15 februari. Gör vad ni kan - litet eller stort - för att påminna om Guds tanke med äktenskapet och alla dess rikedomar.

Svenska Evangeliska Alliansen har samlat ideer och resurser som kan vara till hjälp och ge inspiration inför Äktenskapets dag.

Lycka till och ha en underbar äktenskapets dag!"

Du kan ladda ned resursbladet här>>
Apostlagärningarna och vår tid

Jag håller just nu på att läsa Apostlagärningarna. I dag läste jag kapitel fyra och slogs av likheterna med vår tid.

Det börjar med att myndigheterna inte kunde tåla att man undervisade i Jeus namn (vers 2). I dag hör man allt oftare att politiker och debattörer vill förpassa kristendomen bort från den politiska arenan eller den offentliga debatten. Det är helt OK att vara kristen bara man är det privat och i tysthet. Det verkar som man inte tål att Jesus förkunnas i det offentliga rummet.

Orsaken till att lärjungarna hade fängslats och tagits i förhör var att de hade botat den lame mannen som brukade sitta i Sköna porten och tigga. Det var inte den sociala insatsen i sig man kritiserade. Det är svårt att fälla någon för att man upprättar en människa i svår nöd. Problemet var inte den sociala insatsen. Problemet var att man hand i hand med den sociala insatsen förkunnade Jesus.

En annan sak som gjorde myndigheterna och många andra rasande var att man hade mage att påstå att det bara fanns en enda väg att bli frälst, och det var genom Jesus (vers 12). De kristna på den tiden var en liten obetydlig grupp med bara några få anhängare. Och de vågade påstå att alla andra hade fel och de själva hade rätt.

I dag, i vårt postmoderna samhälle, är det många som blir rasande då någon vågar påstå att det bara finns en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Det postmoderna tänkandet säger ju att sanningen är relativ och min sanningn minsann är lika sann som din sanning.

Förhöret slutar med att lärjungarna förbjuds att någonsin mer tala eller undervisa i Jesu namn. Men det går inte lärjungarna med på. Där övergår de till civil olydnand. Det fanns en gräns för hur långt de kunde följa myndigheternas beslut. De första frälsningssoldaterna i Sverige fick i många fall sitta i fängelse för att de bröt mötesförbudet mot myndigheterna. Finns det tillfällen i dag där Guds ord går emot myndigheternas beslut och där vi måste välja väg?

Lärjungarna svarade att de måste lyda Gud mer än människor (vers 19), och att de inte kunde tiga med vad hade sett och hört (vers 20).

Förhöret avslutades med en ny sträng varning om att inte tala mer i Jesu namn (vers 21). Vad gjorde lärjungarna efter förhöret? Sammankallade de ett möte för att sammanträda om en ny kommunikationsstrategi? Bestämde de sig för att "ligga lågt" en period för att inte stöta sig med myndigheterna?

Nej, de gjorde inget av detta. De samlades till ett bönemöte occh la fram situationen för Gud och bad om frimodighet att förkunna Guds ord (vers 29).
"När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord." (vers 31)

Min bön är: Låt det ske igen!
peppebaron
_______________________
P.S. Om någon skulle ha missat att jag läser Apostlagärningarna just nu kan du bara se på http://www.rupeba.se/
I dag börjar nästa serie i "Bibelskola på nätet" och ämnet är Apostlagärningarna. Det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag.
Det finns också dagliga kommentarer över dagens kapitel från Apostlagärningarna. Det kommer ett nytt inlägg vaje dag tills alla 28 kapitlen är kommenterade.

10 feb. 2009

Evolutionsteorien får allt svagare stöd ju mer vi vet om universum

I förbindelse med att det 200 år sedan Darwin föddes har hans arbete aktualiserats på många sätt. I går hade vi en artikel med rubriken Darwin:"Tanken att slumpen skulle ha gett livet och utvecklingen är orimlig"

På nyhets- och debattsajten Newsmill publiceras nu en artikel med tyngd som handlar om att evolutionsteorin får allt svaragre stöd ju mer vi vet om universum.

Här följer ett utdrag av artikeln. Hela artikeln hittar du här>>. Där kan du läsa en mängd kommentarer till artikeln och även gå in med din egen kommentar.
/peppebaron

"Ju mer fakta vi får om universum, desto svårare tycks det bli att tro att livet på jorden kom till av en slump. Det skriver Sture Blomberg, överläkare och docent i anestesi och intensivvård, Per Hoverstam, civilingenjör i teknisk fysik och Ivar Gustafsson, docent i numerisk analys.

Att livet inte har någon högre mening är idag en idé med stort inflytande i västvärlden. Man tror att livet har skapats och utvecklats via slumpmässiga genetiska mutationer och naturligt urval. Denna idé var också ledstjärna för Dr. John C. Sanford, då han under 25 år verkade som professor i genetik på Cornell University i USA. Sent i sin akademiska karriär, och under mycken vånda, skulle han dock komma att ifrågasätta denna idé, vilket tvingade honom att ompröva allt han tidigare trott på.

Resultatet av denna omprövning är en fascinerande bok: "Genetic Entropy & the Mystery of the Genome" (ISBN 1-59919-002-8) (1). Boken skulle komma att öppna upp ett helt nytt fönster för kritik av den slumpstyrda evolutionsteorin och är viktig läsning för dem som är genuint intresserade av utvecklingen på jorden.

Den genetiska koden

Den genetiska koden anses av biologer vara organismens instruktionsmanual för sin egen utveckling. Instruktionen har formen av en lång unik kombination av endast fyra olika nukleotider: adenin, guanin, cytosin och thymin. Den mänskliga genetiska koden innehåller sex miljarder sådana kombinerade nukleotider, vilket kan jämföras med bokstäverna i en text eller 'ettor och nollor' inom datatekniken.

På samma sätt, som vanlig skriven text omvandlas till 'ettor och nollor' i datorn, får man föreställa sig att den unika kombinationen av de fyra olika 'tecknen' (informationen) i DNAt är som en meningsfull text omvandlad till digitalt format. Till sin omfattning kan det jämföras med tre miljoner boksidor à 2.000 tecken vardera eller ett bibliotek med 10.000 böcker à 300 sidor.

Möjligtvis är informationsinnehållet dock ännu större eftersom man funnit att avläsningen av DNAts tecken inte bara sker lineärt på ett enda sätt, utan besynnerligt nog på många, kanske ända upp till tolv olika, samtidiga sätt.

Den grundläggande frågan är naturligtvis hur denna information ursprungligen skapats. Den standardförklaring, som ges för all evolution, är att den genetiska koden har utvecklas genom gynnsamma slumpvisa mutationer, som bevaras genom naturligt urval. För att åter använda bokanalogin så påstås instruktionsmanualen således ha utvecklats genom successiva, ackumulerade tryckfel. Det finns anledning att ställa sig tveksam till en sådan förklaring."