30 juni 2018

Inför söndagen - Apostladagen - SÄND MIG

- Från kyrkoaretstexter.se -
Hes 1:26-2:3, 8-10, 1 Tim 1:12-17, Luk 5:1-11, Ps 40:6-12

Söndagens tema påminner oss om vad det innebär att följa Jesus och att vara hans lärjunge. Ordet apostel kommer från grekiskans ”apostolos” och betyder egentligen bara budbärare.

I texten från Lukas 5 kallar Jesus Simon (som senare också får namnet Petrus) att lämna sitt fiskaryrke och bli en människofiskare.

Simon, Jakob och Johannes följde Jesus redan sen tidigare, se Joh 1:28. Nu tog de ett steg till och lämnade sina arbeten för att gå in i heltidstjänst för Jesus. Den extra stora fångsten visar på Jesu omsorg för lärjungarnas familjer, de lider inte nöd och får tid på sig att anställa nya fiskare.

Jesu lärjungar tog uppdraget i Matt 28:19 att ”Gå därför ut och gör lärjungar av alla folk” på allvar. Läser man kyrkohistorien kan man se att redan vid det första hundraårsskiftet i vår tidräkning (100 e.Kr.) var stora delar av världen evangeliserad. Även om det finns berättelser och sägner som inte är trovärdiga, så kan man med ganska stor säkerhet ändå säga att områden som ligger så långt från Jerusalem som England, Spanien, Mauritius, Etiopien, Kina och Finland ser alla ut att ha haft besök av en eller flera av Jesu tolv apostlar!


Läs mer HÄR.

29 juni 2018

Passion för Gud bör vara drivkraften

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Paulus vittnar i 2 Korinthierbrevet 5:11–14 att det är hans gudsfruktan och kärleken till Gud som får honom att vinna männi­skor till priset av sitt eget liv som insats: ”Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem"
.
Endast en ny passion för Gud kan förlösa en evangelisationsväckelse i Sverige som kännetecknas av glädje, frimodighet och kraft. Att vara engagerad för ”saken” räcker inte. Humanistisk medkänsla är gott och väl men kan göra anspråk på dig på fel sätt – endast Jesus själv är vägen till Fadern, sanningen som frigör och det eviga livet. Det är honom vi är kallade att vittna om. Men det är den Helige, Hjälparen som gör oss till vittnen.

Lev med de här tankarna inför Gud nu när du får tid för dig själv. Var uppmärksam på de tillfällen Gud ger i mötet med nya och gamla vänner att berätta om vad Jesus betyder för dig och hur stor Gud är i sin kärlek till alla människor. Du möter kanske någon som – fattas Gud.


Läs mer HÄR.

Ingen kan förneka att ett foster är en liten människa i utveckling

- Claphaminstitutets hemsida -
Den 25 maj röstade det irländska folket om landets abortlagstiftning. Ja-sidan vann med 66 procent. Den tidigare lagstiftningen innebar att abortingrepp enbart var tillåtet vid fara för kvinnans liv.

Bakgrunden till den tidigare lagstiftningens skydd för fostret från befruktningsögonblicket, är människovärdesprincipen, som innebär att varje människa har ett inneboende värde enbart på grund av att hon är människa, och fostret anses vara ett barn, tillhörande människosläktet, under utveckling.

I Sverige, med en av de mest liberala abortlagstiftningarna i världen, anses Irlands tidigare lagstiftning vara ”omodern” och ”kvinnofientlig” men argumenten blir ofta ologiska och osakliga.

Ett av argumenten för att upphäva Irlands nuvarande lagstiftning, och som framhölls i en ledartext i DN, är att ett outvecklat foster inte kan jämställas med en redan existerande, tänkande och kännande människa. Här behöver vi stanna upp och reda upp i resonemanget.

Givetvis är ett foster och en vuxen människa inte jämställda avseende utvecklingsgrad eller förmåga till att tänka och känna, på samma sätt som ett spädbarn och en vuxen människa inte heller är det. Men ingen kan förneka att ett foster är en liten människa, i utveckling.

Motståndare till fostrets rätt till liv hävdar att foster bara är en ”potentiell människa” eller ett ”potentiellt liv” eftersom fostret inte utvecklats fullt ut. Foster är en människa i utveckling och en människas värde får inte förväxlas med hennes egenskaper. Får en människa ett högre värde ju mer hon utvecklas och ju fler förmågor hon besitter?

Detta är en obehaglig tankegång som fler än en gång i historien har omsatts i en lika elitistisk som blodig praktik. 


Läs mer HÄR.

28 juni 2018

Rustad med kraft

Steg sex i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.
Steg 6 på norska kan du läsa HÄR.

Då Jesus skulle lämna sina lärjungar och återvända till Fadern i himmelen säger han till dem:  Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden." (Luk 24:49)

Jesus var medveten om att hans lärjungar behövde en speciell utrustning av kraft för att kunna övervinna som kristna.

På samma sätt behöver vi idag fyllas med och utrustas med Guds kraft, för att kunna stå emot frestelse, leva ett rikt kristenliv och för att kunna leva i tjänst för Gud och vara till hjälp för andra människor.

I Bibeln finner vi flera olika uttryckssätt för att beskriva denna kraftutrustning:
…men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande." (Apg 1:5)
Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen” (Apg 1:8)
Och de uppfylldes alla av den helige Ande” (Apg 2:4 om händelsen på pingstdagen)

Tömmas och fyllas
Att bli rustad med kraft, bli fylld med den helige Ande, innebär både att tömmas på något och att bli fylld av något. Både att bli av med något och att få något:
-   - Det innebär ett reningsbad. Att be om rening och förlåtelse för all synd och orenhet (se steg 5).
-   - Det innebär att befrias från sin självcentrering och låta Jesus vara centrum.
-   - Det innebär att tömmas på tillit till sig själv och fyllas av tillit till Gud.
-   - Det innebär att ge ifrån sig hat, bitterhet och avundsjuka mot andra människor och låta sig fyllas av Guds kärlek och omsorg till dem.
-   - Det innebär att sluta vara beroende av min egen bristande kraft och uthållighet och bli fylld av Guds kraft genom den helige Ande.

Född av Anden och fylld av Anden
En gång då Jesus var på vandring från Jerusalem till Galileen, stannade han vid en brunn i Samarien och samtalade med en kvinna. Eftersom hon just höll på att hämta upp vatten, använde Jesus vattnet som en bild på det nya livet, frälsningen. Han säger: ”Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." (Joh 4:14)

Detta är vad som sker i pånyttfödelsen. Jesus placerar själva källan, utflödet av liv, i oss. Vi har blivit födda av Anden. Att bli född av Anden är att bli frälst, att bli pånyttfödd, att bli ett Guds barn. Den helige Ande flyttar in i oss, föder oss på nytt och vi blir en boning, ett tempel, för den helige Ande. Anden bor sedan i oss med sin fullhet. (Steg 3)

Alla kristna har alltså tagit emot den helige Ande och är ständigt bärare av det gudomliga livet.

Vid ett senare tillfälle i Jesu liv står Jesus i Templet och undervisar om det som kommer att ske på pingstdagen. Han säger: ”Om någon törstar, så kom till mig och drick!  Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)
Här talas det inte längre om att livet skulle födas in i oss, utan att källan som vi redan tagit emot, ska frigöras och fritt få strömma fram från vårt inre.

Att bli uppfylld med den helige Ande, rustad med kraft, sker då denna källa av liv i vårt inre blir förlöst och frigjord och kan strömma fram med ny kraft, glädje och kärlek. Då jag på detta sätt överlåter mig helt i Guds händer är det Guds egen kraft som får ta över i mitt liv.

Detta är att bli fylld av Anden, döpt med den helige Ande.

Den gamle kyrkofadern Augustinus (300-talet e.Kr.) lär ha förklarat detta med att jag får den Helige Ande då jag blir frälst, men då jag blir andedöpt får den helige Ande mig.

”Låt er uppfyllas av Ande” (Ef 5:18)
På samma sätt som Jesus var angelägen om att hans lärjungar skulle bli döpta med den Helige Ande, så uppmanar oss Bibeln idag att låta oss uppfyllas av Ande.

-   Det är möjligt, och efter Guds vilja, att alla ska bli födda av den helige Ande och att alla ska bli fyllda av den helige Ande.
-   Gud vill att vi ska vara bärare av hans liv och att vi ska låta hans kraft förlösas i våra liv.
-   Gud vill att vi ska uppleva både påskens och pingstens under.

Vad har Gud lovat?
Att detta är en möjlighet för alla kristna
·         Jag utgjuter min Ande över alla människor” (Apg 2:17)

Gud vill ge detta till var och en som uppriktigt ber honom
·         Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader ge helig Ande från himmelen till dem som ber honom” (Luk 11:13)

Hur kan jag ta emot det?
Guds löfte om att bli fylld med den helige Ande tar man emot på samma sätt som löftet om frälsningen (se steg 3), genom att ta ett steg i tro.

Gud vill ge den helige Ande till den som ber. Om det är ditt hjärtas längtan att Gud ska fylla den med sin Ande och du vill överlåta dig år honom, får du be Gud om det. Då kommer Gud att göra det.
Om du tror att Guds löfte är sant får du sedan tacka Gud för att han har fyllt dig med den helige Ande. På samma sätt som med frälsningen är detta inte först och främst en känsloupplevelse. Det är en andlig verklighet.

-   Man blir inte frälst för att man känner sig frälst – man blir frälst för att Gud lovar det.
-   Man blir inte fylld med den helige Ande för att man känner det så – man blir det för att Gud lovar det.

Någon har formulerat hur man tar emot Guds gåva på följande sätt:
Du behöver bara falla ner på dina knän och be om det, och sedan resa dig och tro att du har fått det, och sedan gå ut och leva som om du tagit emot det, bara för att upptäcka att det verkligen tillhör dig.” (Chick Yuill ”Vi behöver helgon” FA-press förlag sid.97)

Är någon törstig, så kom till mig och drick”, säger Jesus i Joh 7:37. Är du törstig? Har du en längtan att överlåta dig till Gud? Har du en längtan att Guds kraft ska få fylla dig helt och fullt?
Då kan du be Gud om det och göra denna bekännelse till din egen:
Jag har tagit emot förlåtelse och rening (steg 5), och låter nu Jesus fylla mig med den helige Andes kraft. Jag låter också Jesus vara Herre i mitt liv, så att det är hans kraft som gör mig stark och inte min egen.”

TIPS FÖR SOMMARLÄSNINGEN!

Längtar du efter att läsa en bok som verkligen fängslar och berör? Läs Sebastian Staksets bok "Bara ljuset kan besegra mörkret".

Du kan beställa den på Nya Musik i Jönköping HÄR. Du får till och med mängdrabatt om du beställer fler än tre exemplar. Du känner säkert någon som skulle ha behov av att läsa en sådan bok.

Så här presenteras boken:
"Mörkret hade makten. Hat, självförakt, tomma vodkaflaskor, vapen, fängelse­straff, självmordsförsök, kokainpåsar och ett inre fyllt av ångest utgjorde några av bevisen.

Det otippade hände och Sebastian Stakset – gangsterrapparen som glorifierat en destruktiv och kriminell livsstil och varit en ikon för skaror av unga människor över hela landet – blev frälst. Men demonerna som styrt honom under många mörka år ville inte släppa herraväldet. Helvetet bröt loss.

Den här boken skildrar den intensiva kamp som rasade under flera år. Det var en våldsam sammandrabbning mellan liv och död, mörker och ljus som var nära att sluta i självmord, en överdos eller i en demolerad bil på E4:an. Dagen då alla band klipptes till mörkret i det gamla livet klev Sebastian Stakset in i ljuset – som en fri man.

Stakset skildrar sitt liv – från barndomen till idag – med vidöppna ögon och en skoningslös ärlighet. Han som tidigare var en våldsman, fylld av hat, talar idag om förlåtelse och får se skaror av människor förvandlas av Guds kärlek och ljus. Förutom ”vanligt folk” är det alltifrån droghandlare, narkotikamissbrukare till tonåringar på institutioner och interner på fängelser som tar emot ljuset och kärleken som finns hos Jesus. Flera av dessa delar med sig av sina dramatiska vittnesmål i denna bok.

Bara ljuset kan besegra mörkret. Det är Sebastian Staksets omvälvande resa ett otvivelaktigt bevis på."

27 juni 2018

Enomdan

Nu kanske du tror att detta är reklam för vitamintabletterna enomdan. Men det är det inte. Det handlar om något helt annat.
Men det finns likheter. Vitamintabletterna enomdan bygger på att man ska tugga på en tablett om dagen för att få sitt dagsbehov tillfredsställt. Men här talar jag om den dagliga bibelläsningen. Man bör absolut ta en om dagen av bibelläsningen. Välja ut en passande tuggtablett om dagen och sedan gå och tugga på den. Det är precis som Israels barn plockade manna under ökenvandringen. En speciell portion dimensionerad för varje dag.
 
Jag har gjort i ordning en förpackning tuggtabletter för den dagliga bibelläsningen. Du får den gratis. Det är en tuggtablett för varje dag.

Man kan läsa Bibeln på många olika sätt. Man kan sträckläsa, men man kan också tugga sakta på en enda vers om dagen. Det kan vara bra att tugga på en liten bit om dagen. Mat som tuggas väl har kroppen lättare att ta emot.

Nu kommer vi att tugga på en vers om dagen från Första Petrusbrevet kapitel 1 och 2. Vi börjar den första juli och blir färdiga någon gång vid skolstart i augusti.

Du får en ny tuggtablett serverad varje dag. Men tugga får du göra själv.


Jag lägger ut dagens tuggtablett både på rupebas hemsida och facebooksida.

/PB

Utan kryptonit är vi kristna oövervinneliga

- Sven Almkvist skriver i Världen idag om John beveres bok Krossa Kryptonit -
Profetrösterna är sällsynta och vi är många som längtar efter mer av genuina under och tecken, kraftgärningar som likt de första kristna i Apostlagärningarna bekräftar Guds rikes närvaro.
 

Varför denna svaghet? Ja, varför ser jag inte mer frukt i mitt eget liv? Kryptonit, skriver Bevere. Synd. Precis som Stålmannen egentligen är oövervinnelig i kampen mot de onda krafterna i den fiktiva staden Metropolis, är vi kristna utrustade med den helige Andes kraft att övervinna allt motstånd i en fallen värld. Guds löften i Bibeln om den troendes auktoritet – det vill säga löftena om att vi förmår allt ”i honom som ger oss kraft”, att vi med trons bön kan kasta berg i havet och att vi kan trampa på ormar och skorpioner – är ju minst sagt oerhörda. I teorin tror vi ju på alla dessa löften men i praktiken konstaterar vi alltför ofta att den där styrkan att förmå allt inte riktigt vill manifestera sig, att bergen står kvar och betten från ormarna och skorpionerna visst kan skada. Men varför denna svaghet? Kryptonit, skriver Bevere. Synd.

Synden ”… snärjer oss så hårt” skriver Hebreerbrevets författare (12:1). John Bevere menar att vi tar alldeles för lätt på synden både i våra egna liv och församlingens liv.

En förkunnelse som ständigt poängterar Guds nåd och Guds kärlek men som aldrig utmanar till omvändelse riskerar att gå miste om en viktig aspekt av det kristna livet. Människor räcker upp sina händer när frälsningserbjudandet går ut, vilket är underbart, men man får inte höra vikten av att också vända sig bort från den skadliga kryptoniten.


Läs mer HÄR.

26 juni 2018

Andlig klarsyn i en förvirrad tid – del 4: Att pröva profetior

- Olof Edsingers blogg -
Det är omöjligt att tala om andlig urskiljning utan att samtidigt säga några ord om det profetiska. Eller som det ofta brukar uttryckas: kallelsen att pröva profetior. I Skriften möter vi detta fenomen i både Gamla och Nya testamentet, och det finns både likheter och skillnader dem emellan.

I Femte Moseboken ges en ganska rak och enkel beskrivning av hur det profetiska ska prövas: En profet som uppmanar till avgudadyrkan och/eller vars profetior inte går i uppfyllelse är att betrakta som falsk, medan den som talar sant om såväl Gud som framtiden är äkta (se 5 Mos 13:1–5; 18:21–22). I Nya testamentet har det profetiska en delvis annan funktion, och fungerar även på en annan ”nivå” än Gamla testamentets profeter. Inte minst viktigt är förstås att Nya testamentet talar om hela gudsfolket som fyllda av den helige Ande, och därmed också som potentiella profeter (se Apg 2:17–18; 1 Kor 14:1, 5, 24–25). Helt följdriktigt inbjuder apostlarna församlingen som helhet att pröva det profetiska (se 1 Kor 14:29). Som Paulus skriver till de troende i Thessaloniki: ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont” (1 Thess 5:19–22).

Hur ska då detta prövande gå till? På denna fråga finns det flera olika svar. Men det överlägset viktigaste kriteriet är ändå att det stämmer med Guds ord. Gud Ande säger aldrig emot sig själv, och såväl profetian som förkunnelsen i allmänhet behöver därför vara i samklang med de heliga Skrifterna. Jag återkommer till detta om en stund.


Läs mer HÄR.

Frälsningsarméns läger räddar semestern för ensamma mammor

- Dagen -
Varje år ordnar Frälsningsarmén sommarläger för ensamstående mammor med barn.
– En gång skrev ett barn ett brev med ”Tack” i ett hjärta och kastade brevet upp i himlen så att Gud skulle få det, berättar Helena Andersson, som arrangerar lägren.
Fjorton ensamstående mammor och deras barn får vid två tillfällen under våren och sommaren åka på läger med sina barn tack vare Frälsningsarméns kår 393 i Stockholm. Lägren är kostnadsfria för familjerna.

Barnen får bada, åka båt och pyssla tillsammans, och mammorna får varje dag en stunds egentid då de kan umgås med de andra mammorna eller göra det som de helst vill.

– Jag sitter och tittar på bilder från förra året just nu, och jag blir fylld av glädje och kärlek när jag ser bilderna, berättar Helena Andersson, som är ansvarig för det sociala arbetet på kår 393.

– Många av dessa mammor lever i en mycket stressad situation och de kämpar hela tiden. På våra läger får de maten serverad, de får träffa andra mammor och de får kvalitetstid tillsammans med sina barn.

Lägren hålls i vacker, havsnära natur och man bor på en herrgård. Med under veckorna finns fyra ledare från Frälsningsarmén, och dessutom ungdomar från församlingen som är med som barnaktiverare.


Läs mer HÄR.

25 juni 2018

Kapad regnbåge

- Berit Simonsson i Världen idag -
Regnbågen är Herrens säger Guds ord. Ingen annan, varken enskild eller rörelse, kan därför räkna den som "sin".

Herren räddade mänskligheten genom åtta personer som alla andra skrattade åt. I denna räddningsaktion använde han fyra par, och varje par i Arken bestod av en man och en kvinna. Detsamma gällde också för djuren som räddades i Arken, hankön och honkön, ett par av varje.

Efter räddningen i Arken, då vattnet sjunkit undan och regnbågen syntes i skyn, fick de fyra paren höra Herrens löfte och ta emot uppdraget från honom; "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden" (1 Mos 9:1). Det var exakt samma ord som gavs till Adam och Eva i skapelsens början: "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden" (1 Mos 1:28). Regnbågen är alltså sammankopplad, dels med uppdraget till man och kvinna att få barn och föröka sig, men också med Herrens löfte att inte någon mer syndaflod ska komma.

Regnbågen är fortfarande uteslutande Herrens egen. Den berättar om hans nåd och trofasthet trots människors synd och trolöshet. Regnbågen finns i Bibelns första bok och den återkommer i Bibelns sista bok.Den symboliserar aldrig människors mångfald i något avseende, utan den är Guds egen regnbåge som berättar om Herrens nåd mot syndare. I Uppenbarelseboken återkommer regnbågen, då som ett tecken på Herrens helighet och makt och hans oavbrutet trofasta avsikt att vilja frälsa människor undan syndens makt att bedraga (Upp 4:3, 10:1). Och en gång ska vi få se regnbågen som omger vår Frälsare på hans härlighets tron.Läs mer HÄR.

Generalorder till kårledarna

"Led soldaterna framåt till erhållande af Den Helige Andes dop.... Därförutan äro soldaterna maktlösa i kriget"

Efter hemkomsten från Riga i måndags använde vi några timmar att packa upp några av flyttkartongerna som fortfarande står ouppackade i garaget. 

En av böckerna som jag återupptäckte var William Booths Order och reglementen för fältofficerare som publicerades på svenska 1904. Fältofficerare är de som tjänstgör på Frälsningsarméns kårer.

I förordet med rubriken Generalorder skriver William Booth att han förväntar att varje officer med Guds hjälp ska utföra de syften som boken förfäktar.

Del 3 avdelning 7 har rubriken Dopet med Den Helige Ande:
"F.O. (=Fältofficeraren) bör leda sina soldater framåt till erhållandet af Den Helige Andes dop, han måste få dem fyllda med blod och eld. Andens uppdrag är att fylla själen med brinnande nit för världen frälsning. Kristi verk måste fullbordas. Han har lämnat denna uppgift åt sitt folk; den kan fullföljas och föras framåt till seger endast genom hans egen andes verksamhet i hans folks hjärtan och genom deras lif. Den helige Ande utlofvades för detta ändamål. Detta är hvad Guds folk därför har rättighet att vänta, och därförutan äro soldaterna maktlösa i kriget." 


Till detta kan jag bara säga Amen (som betyder "låt det ske")

/PB

24 juni 2018

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 24 juni

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

I början av veckan kom vi tillbaka hem efter vår sista period i Lettland för den här terminen.

Vistelsen i Lettland väcker minnen från den tiden då Riga var vår hemstad. Då vi nu gick genom Vermanisparken i centrala Riga såg vi med tacksamhet tillbaka på våra friluftsmöten på den stora scenen i parken. Det var inte utan möda vi lyckades få tillstånd att ha våra friluftsmöten. Det krävdes en hel del besök hos olika myndigheter innan det till slut gick igenom.

Vi mobiliserade våra krafter från de två kårerna i Riga. Riga Staff Songsters sjöng, Andres och Irina sjöng och fick det att gunga i hela parken, kadetterna och Riga 2 hade evangeliska teaterstycken, Rut och Isabel spelade fyrhändigt piano och mycket mer. Här kommer några glimtar (Beklagar kameraföringen, men detta är mer än sex år sedan och jag var ung och oerfaren på den tiden. Men videosnuttarna ger ändå en känsla av stämningen i parken):

  
 Halleluja in the park with Konovalovs

                                             Rut och Isabel spelar fyrhändigt

Nu vankas det snart lite semester. Sverige förlorade visserligen mot Tyskland igår, men det fantastiska sommarvädret ser ut att återvända och Gud är god.

Bilden är från vår kvällspromenad i går kväll och Jesus sa: "Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35).

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky 

23 juni 2018

Från depression till glädje

- Inblick -
Hon kämpade med tvivel kring om Jesus älskade henne eller ens fanns. När Amanda Nordin var 17 år hade hon kommit till en punkt då hon ville veta om det hon hört hela sitt liv verkligen var sant. Då fick hon möta Guds kärlek vilket förvandlade hennes liv. – Gud sköljde bort all bitterhet, allt tvivel, all hopplöshet och oförlåtelse som jag hade på insidan. Hans kärlek förvandlade mig för alltid. Jag fick nytt hopp, ny glädje och mening, säger Amanda.

Hon har gått i kyrkan hela sitt liv och såg sig själv som kristen. Amanda Nordin berättar att hon alltid haft en längtan efter att leva ett liv nära Jesus och att få möta honom på riktigt. 

– Jag försökte vara en perfekt kristen. Trodde man behövde prestera och förtjäna Guds kärlek för att komma närmare honom. Både när det gällde mitt liv och min relation med Gud kände jag mycket hopplöshet, berättar Amanda för Inblick.


Till slut tröttnade Amanda på att känna sig otillräcklig och på att hennes längtan efter Gud inte ledde till mer. Hon bar på mycket tvivel kring om Jesus var på riktigt och om han verkligen såg och kände henne. 


Sommaren 2012 var hon på en konferens och sade då till Gud: ”Jag orkar inte mer. Om du är på riktigt vill jag veta det. Jag vill att du möter mig. Annars kommer jag bli ateist.”

Läs mer HÄR.

Inför söndagen - DEN HÖGSTES PROFET

Den helige Johannes Döparens dag - DEN HÖGSTES PROFET
Jes 49:1-2, Apg 19:4, Luk 1:5-17, Ps 96

Lukas beskriver i söndagens text hur Johannes Döparens far, Sakarias, får möta en ängel när han tjänstgör i templet. Ängeln berättar att han och hans hustru Elisabet ska få ett barn och att han ska heta Johannes. Namnet betyder ”Gud ger favör”. Ängeln citerar från Malaki och profeterar hur denne Johannes ska gå framför Herren i Elias ande och kraft.

Jesus förändrade världshistorien – han dog och uppstod för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Vilket uppdrag Johannes hade – att bana väg för Messias! Inte underligt att evangelierna beskriver honom som den störste född av en kvinna (Luk 7:28).


Läs mer HÄR.

22 juni 2018

AFFÄREN

Läs mer om böcker och skrifter från rupeba HÄR.

35 procent av skolavslutningarna i kyrkor

- Ruben Agnarsson & Robin Olsson i Inblick -


Det är sommarlov och det har precis varit skolavslutningar i Sverige. Av landets skolavslutningar så firar numera bara 35 procent av landets grundskolor dem i kyrkan, trots att 78 procent vill ha kvar skolavslutningarna i kyrkan. – Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion, menar forskaren och universitetslektorn Viktor Aldrin.

Viktor Aldrin vid Högskolan i Borås har skrivit en ny bok om skolavslutningarna i kyrkan efter att ha gått igenom protokoll, riktlinjer, debattartiklar, motioner, lagar och läroplaner samt flera olika enkäter för att ta sig an frågan.


Han menar att det i grund och botten handlar om att skolmyndigheterna (Skolverket och Skolinspektionen) och Svenska kyrkan bråkar om rätten att definiera religion.
Skolmyndigheterna vill minska religionens betydelse och Svenska kyrkan vill öka den.
– Jag har sett att antalet skolavslutningar i kyrkan har minskat drastiskt till 35 procent men att antalet församlingar i Svenska kyrkan där man firar har ökat, säger Viktor Aldrin.
– Skolmyndigheterna ser religion som påverkan medan Svenska kyrkan ser den som kompetenshöjande. Staten har antagit ett tydligt ateistiskt, sekulärt religionsbegrepp som nedvärderar religion. Samtidigt vill den inte överlåta till religionerna att själva definiera religion.


Läs mer HÄR.

Kongress i Oslo 22-24 juni


(Videosnutten kommer från en kongressmarsch i Oslo 2016)

I helgen håller Frälsningsarmén i Norge sin årskongress i Oslo. Om du inte har möjlighet att vara där kan du se många av mötena i direktsändning på TV.

Du kan se en översikt över TV-sändningarna HÄR.

21 juni 2018

Förlåtelse

Steg fem i serien Tio steg i det kristna livet
Läs mer om de tio stegen HÄR.
Bilden: Från den norska publiceringen av Tio steg till tro
Synden
Ordet ”synd” i bibeln är översatt från ett grekiskt ord som egentligen betyder ”att missa målet”. Synd är alltså helt enkelt att missa målet med livet. Vad är det då som är målet med livet?


-Målet i livet är framför allt att leva i harmoni med Gud (Steg 1 handlade just om detta: att finna vila för den längtan som bor i varje människa)
-Men målet är också att leva i harmoni med andra människor, med resten av skapelsen och i harmoni med sig själv (=frid).
Att inte tro på Jesus beskrivs också som synd i Bibeln (Joh 16:9). Det är naturligt, för om vi inte tror på honom kan vi ju inte heller leva i harmoni med honom.
Allt som vi gör i livet som stör den här harmonin med Gud är alltså synd. Det kan vara ”stora” saker som alla människor kan se, och det kan vara ”små” saker som ingen annan än vi själva märker.
Det är inte bara några få människor som syndar, alla människor syndar. I Romarbrevet 3:23-25 står det:  ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.”

Fördömelse och skuld
Synd får många konsekvenser. Det förstör mitt förhållande till Gud. Det inverkar också väldigt ofta på mitt förhållande till andra människor genom att jag skadar dem genom min synd. Det påverkar också mig själv genom att jag får dåligt samvete, känner skuld och fördömelse som ett resultat av min synd. Denna skuld och känsla av fördömelse kan ibland vara så stark att den totalt förtrycker mitt liv.

Det dåliga samvetet, skulden och fördömelsen är inte bara något negativt. Det är en signal till mig själv att något borde göras. Och det finns botemedel.

Syndborttagningsmedlet
I bibelcitat ovan från Romarbrevet presenterar Gud sitt syndborttagningsmedel:  ”Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.”
Lögnerna och undanflykterna kan inte mer än tillfälligt lindra skulden och fördömelsen. Men genom att ge sitt blod för vår skuld, tar Jesus på sig straffet för vår synd. Guds syndborttagningsmedel, Jesu blod, lindrar inte bara skulden, den tar bort den!

Förlåtelse
Tänk dig att någon som du älskar har gjort bort sig och dragit på sig en stor skuld. Om du älskar den personen riktigt mycket kan det hända att du går in och betalar skulden för honom eller henne.
Men även efter det att du betalat skulden kan det finnas kvar en känsla av besvikelse över att din gode vän kunde göra så illa mot sig själv och mot dig. Och fastän skulden är betald hänger irritationen och besvikelsen kvar. Så är det inte med Gud. Han tar inte bara bort skulden, han förlåter oss.

Det finns en enorm, frigörande kraft i förlåtelsen:
-Förlåtelse har makt att hela relationer mellan människor.
-Förlåtelse har makt att hela en människa invärtes som går och bär på skuld och nederlag.
De flesta människor har säkert upplevt förlåtelsens kraft någon gång. Då man lever med en ouppklarad relation med någon en längre tid kan man bli alldeles lamslagen och inte finna glädje i någonting. Och så – en dag – räcker en av parterna ut sin hand till försoning och förlåtelse. Ljuset bryter igenom, vi blir på nytt helade och kan börja leva igen.

Första Johannesbrevet 1:7-9
I 1 Joh 1:7-9 kan vi läsa: ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.”
Dessa verser sammanfattar innehållet i steg 5:
-Vandra i ljuset – obegränsad gemenskap; sanningen; i ljuset kan man inte dölja något.
-Syndborttagningsmedlet – Jesu offerdöd för vår skuld; Jesu blod
-Effekten av lögner och undanflykter – Självbedrägeri; vi bedrar oss själva
-Resultat av att bekänna vår synd – Gud renar oss=tar bort vår skuld; Gud              förlåter=återupprättad gemenskap; komma in i ljuset.

Avlösningen
Då vi på detta sätt uppenbarar och bekänner vår synd, renar och förlåter Gud oss från all orättfärdighet. Det är inte säkert att du får en känsla av att vara förlåten, men Gud har lovat oss något mycket mer än bara en känsla av att vara förlåten: Han har lovat verklig förlåtelse!
Ta emot den! Låt reningen och förlåtelsen sjunka ned djupt inne i dig själv!
Kanske vill du nu gå igenom din självrannsakan från steg 4 och be om helande och förlåtelse för det du skrivit ned.
Du kan börja med att ta steget genom att göra denna bekännelse till din egen:
Jag bekänner min synd inför Gud, och för varje synd jag bekänner tar jag emot rening och förlåtelse

20 juni 2018

Om Gudsriket kommer!

- SVT Nyheter skrev för en tid sedan:
Om kriget kommer
– dags att förbereda sig

   Inom några veckor kommer 4,8 miljoner svenskar att få hem en broschyr i brevlådan med information om hur hushållet ska förbereda sig för krig och kris.
   Vecka 22 är det Krisberedskapsvecka. Veckan är till för att uppmärksamma och informera landets medborgare om vad de bör kunna och göra vid tillfälle av kris. Kampanjen är en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.
   Veckan sammanfaller med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utskick av den reviderade ”Om kriget kommer-broschyren” (Slut citat från SVT Nyheter).


Med anspelning på den broschyren publicerar Kyrkans Tidning en artikel med titeln "Om Gudsriket kommer". Jag kunde inte läsa artikeln eftersom det var en länk man måste betala för att läsa, men jag tänkte vidare.....

Kanske är det tid att ge ut en motsvarande broschyr till Sveriges invånare. Bibelns berättelser om vad som kommer att ske i förbindelse med Jesu återkomst är ännu mer dramatiska än det som myndigheterna varnar för.

Bibeln talar om att Jesus vid tidens slut ska hämta de sina och att många kommer att lämnas kvar. I Jesu tal om den sista tiden säger han: "Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar." (Matt 24:40-41).

Det är viktigt att skriva till Sveriges invånare om hur man ska förbereda sig inför Jesu ankomst, men det kanske är lika viktigt att skriva till dem som inte förberett sig, och som lämnats kvar.

1949 skrev Hart R. Armstrong i USA på sin hustrus inrådan en liten skrift som förklarar för dem som lämnats kvar, vad det är som har hänt och hur man kan agera i den situationen. Armstrong skrev den med förhoppningen att kristna skulle lägga ut exemplar av skriften på många offentliga platser till hjälp för de kvarlämnade. Skriften har sedan blivit översatt till svenska av frälsningsofficeren Anders Wigholm.

Jag har själv ett exemplar av skriften och idag såg jag den publicerad på svenska i sin helhet på www.apg29.nu. Du kan läsa den HÄR.


Se upp för sektbildning

- Stefan Swärd i Världen idag - 


Sveriges Television har återigen uppmärksammat en av Sveriges mest kända församlingar, i Knutby. Nu föranlett av dess nedläggning och med uppföljande intervjuer med de före detta medlemmarna. Begreppet sekt används flitigt i media för att beskriva kristna kyrkor som anses vara extrema.
I Knutbyfallet är frågan ganska solklar, både sekulära media, kristenheten i allmänhet och de före detta medlemmarna tycks vara överens om att det har varit en sekt. I vissa fall har begreppet sekt används vårdslöst och utan tydliga distinktioner både från sekulära medias sida och etablerade kristenheten, i sättet att beskriva inte minst nya församlingar som försöker hitta nya vägar och lever i en andlig förnyelse. Församlingen Hillsong har hittills skonats från sektstämplar i Sverige och vi får be till Herren om att de fortsatt ska få vara förskonade från detta.

Att kristna kyrkor utvecklas till sekter är inte bara ett glåpord från media, utan det är ett faktum att kyrkor och församlingar kan bli slutna och extrema grupper som kan klassas som en sekt. Det inträffar inte bara i nya kyrkor och rörelser utan det kan även drabba gamla kyrkor. En församling riskerar att utvecklas till sekt när man överger vissa grundläggande bibliska principer för församlingsliv....

Läs mer HÄR.

19 juni 2018

(G) som i Gud i Almedalen 2018

Läs mer om (G) som i Gud - Almedalen 2018
Läs mer HÄR.

Andlig klarsyn i en förvirrad tid – del 2: Att urskilja falsk lära

- Olof Edsinger -

Ett av de tydligaste behoven av en god andlig urskiljning uppstår i mötet med det som Bibeln talar om som falsk lära. Det finns flera gemensamma drag i Nya testamentets tal om detta. Falsk lära kännetecknas av:
1) Att den ifrågasätter Guds ord.
2) Att den i många fall är lik vad som i övrigt kan beskrivas som en klassisk kristen teologi.
3) Att den gör Jesus, hans död och hans uppståndelse till något överflödigt.
4) Att den spelar ut saker mot varandra som Nya testamentets författare håller samman.

Låt oss ta dessa i tur och ordning, och låt oss för enkelhets skull använda följande avsnitt ur Första Johannesbrevet som utgångspunkt: ”Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. De är från världen, därför talar de utifrån världen och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande” (1 Joh 4:1–6).

Det första och mest uppenbara kriteriet på falsk lära är att den ifrågasätter den nytestamentliga undervisningen. ”Den som känner Gud lyssnar till oss”, skriver Johannes, och därmed är samtidigt en dom uttalad: att medvetet gå emot sådant som förkunnas i den heliga Skrift är synonymt med att ta avstånd från Kristus. Mest uppenbart är förstås detta när vi sätter vår lit till helt andra ideologier eller religioner än den kristna. Men också inom kyrkan är synen på bibelordet något helt och hållet avgörande. Att vi kan göra olika tolkningar är en sak – men att aktivt vända sig emot sådant som Jesus och apostlarna håller för sant och riktigt kan aldrig vara neutralt för vår andliga hälsa.


Läs mer HÄR.

18 juni 2018

1968 formade kyrkans Israelsyn

- Världen idag - 

Få ämnen delar i dag den världsvida kyrkan lika mycket som inställningen till staten Israel. På ena sidan finns väckelsekristna av olika schatteringar som ser staten Israel som ett tecken på Herrens trofasthet till sitt egendomsfolk judarna och staten Israels pånyttfödelse som ett profetiskt tidstecken. På den andra sidan finns kristna, företrädelsevis i trossamfund med kopplingar till Kyrkornas världsråd, som närmast uppfattar Israel som en skurkstat, som systematiskt förtrycker det palestinska folket och konsekvent bryter mot folkrätten. Indelningen är naturligtvis en grov förenkling men saknar inte verklightetsförankring. Hur kan kristna uppfatta staten Israel så olika?...

En vattendelare i synen på Israel handlar om bibelsyn. Så länge som vanliga kristna inte själva tilläts läsa Bibeln, var fördomarna mot det judiska folket utbredda och omfattande. I och med att Bibeln genom reformationen blev tillgänglig för var och en, väcktes även ett genuint intresse för det judiska folket och Bibelns profetior om deras upprättelse som folk och nation. Också i dag är det i bibeltroende kretsar som stödet för Israel är som störst. Men där liberalteologin och sekulariseringen vunnit insteg har även synen på Israel förändrats.
Läs mer HÄR.

Frisk efter förbön - men varför blir inte alla helade?

- Kyrkans Tidning -

År 2000 hade Maria och hennes man Peter hunnit fylla 34 år och få fem barn. Maria jobbade 75 procent som frisör, löptränade tre gånger i veckan och hade börjat nybörjarridning för vuxna. När hon en natt vaknade med fruktansvärda ryggsmärtor, tänkte hon ”ryggskott”. Men det var inget ryggskott och de akuta smärtorna skulle komma att hålla i sig med oförminskad styrka i sju år.
Smärtorna berodde på förslitning, komprimerade ryggkotor samt en disk i ryggen som flyttade sig fram och tillbaka och tryckte på en nerv. Överläkaren bedömde att en steloperation var för riskabel.

– Det var en väldigt besvärlig period med akut smärta dag och natt. Jag gick på starka tabletter och fick två stora ryggblockader på smärtkliniken, berättar Maria och fortsätter:

– Jag fick kortisonsprutor – vid ett tillfälle 14 stycken – och så fick jag sträckbehandling och vattengymnastik. Förbön fick jag också. Men det blev inte bättre.....

Läs mer HÄR.

17 juni 2018

Tidig söndagsmorgon i Riga den 17 juni

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Adjö Riga
Ordet "adjö" kommer från franskans "à Dieu" som betyder åt Gud. "à Dieu" är en förkortning av "je te recommande à Dieu" som betyder "jag anbefaller dig åt gud". Det är en avskedsfras och nu tar vi avsked av Riga för den här gången. Det närmaste året har vi tillbringat mer än 60 dagar i Lettland med utgångspunkt i Riga.

Det är inte otroligt att vi kommer tillbaka någon gång i höst, men nu åker vi hem till Sverige.

I tisdags hade vi vår tionde och sista samling i soldatkursen på Riga första kår.

På onsdagen körde vi västerut för att besöka kårerna och officerarna i Saldus och i Liepaja. Liepaja ligger ute vi Östersjökusten. Det blev en heldag med över fyrtio mils körning och några timmar på varje plats.


På vägen såg vi något som är typiskt för Lettland och som knappast förekommer i Sverige. Storkar, storkar och åter storkar.

Då jag berättar i Lettland att vi inte har storkar i Sverige frågar dom förvånat, med glimten i ögat, hur barn kommer till i Sverige.

På torsdagen packade vi soppa-tvål-frälsning-påsar för att senare på kvällen gå ner till centralstationen i Riga och dela ut påsarna och inbjuda till kåren. Påsarna innehöll en påse snabbsoppa, en tvål och ett bibelord om frälsning.

Det blev många kontakter och till och med förbön ute på torget. 
Soppa-, tvål- och frälsnings-påsar
En del av patrullen som delade ut påsar och inbjöd till kåren.
På fredagskvällen hade vi bönemöte på kåren och på lördagen hade kvinnorna en heldags utflykt med bland annat stavgång.

Och nu är det söndag och snart är det dags att åka upp till Bruninieku-gatan och vår söndagsgudstjänst på Riga 1. Vi ska bland annat få välkomna en ny medlem till kåren. Vi började vårens predikoserie den 7 januari med Galaterbrevet 1 och sedan har vi (inte bara Rut och jag) predikat över ett kapitel varje söndag från Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet och Kolosserbrevet. Idag blir det Rut som avslutar vårterminens predikoserie med Kolosserbrevets sista kapitel.

Sedan säger vi Adjö Riga och anbefaller även dig som läser detta i Guds händer för den kommande veckan.

Peter Baronowsky.