31 mars 2024

Tidig söndagsmorgon den 31 mars


Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Hela veckan har naturligtvis präglats av påsken (Se Bild 1).

tisdagen inbjöd musikkåren till musikgudstjänst. Det var den första samlingen i den nyrenoverade lokalen. Programmet bestod av musikinslag blandat med bibelläsning genom påskveckan.

onsdagen var det lovsångsgudstjänst. Det var mycket lovsång, bön och vittnesbörd.

torsdagen var det Messy Church. Vi började med en måltid som representerade Jesu sista måltid med sin lärjungar. Därefter gick vi ned i lokalen och alla fick följa med i en vandring med stationer på Jesu väg till korset: bönekampen i Getsemane, Jesu fängslande och Petrus förnekelse. Det blev ett dramatiskt skådespel där Jesus och hans lärjungar var klädda i tidsenliga dräkter och där alla fick vara deltagare. Barnen deltog med förtjusning och bidrog med snarkningar då lärjungarna somnade gång på gång. Extra dramatiskt blev i Getsemane då en av lärjungarna drog upp sitt svärd och högg av örat på en av soldaterna. Örat ramlade ned på marken och Jesus tog upp örat och satte fast det igen på soldaten (Det såg nästan ut att vara på riktigt).

fredagen var det förmiddagsgudstjänst. Musikkåren spelade och sångerna blandades även här med bibelläsning. På fredagseftermiddagen var det korsvandring. Den startade vid domkyrkan där musikkåren ackompanjerade en sång. Därefter drog ca 110 personer från Västerås olika församlingar runt i Västerås centrum med stopp på många strategiska platser i staden. Vid de olika stoppen var det  bibelläsning och bön och under vandringen sjöng alla lovsångskörer. Då korsvandringen kom tillbaka till Domkyrkan fick musikkåren spela till ännu en gemensam sång och korsvandringen avslutades med bön (Bild 2). 

Idag söndag blir det stor uppståndelsegudstjänst på Frälsningsarmén. Där får vi uttrycka vår glädje och tacksamhet för Jesu uppståndelse.

Men det har också hänt en del då det gäller privatlivet. På fredagen, på självaste långfredagen, inföll Ruts och min bröllopsdag (Bild 3). Det var då 55 år sedan vi gifte oss i Borgs kyrka utanför Norrköping. Den lilla brudnäbben på bilden har hunnit bli 55 år äldre och det har förmodligen även Rut och jag. (Om du undrar varför jag har solglasögon så var det inte för att dölja min identitet. Det är vanliga glasögon som blir mörka ute i solskenet, men det verkar som om de tog lång tid för att bli vanliga igen).

Hela lördagen hade vi besök av yngste sonen Stefan med familj (Bild 4). Det blev mycket mat, långpromenad, frågesport och fotboll.

Med önskan om en välsignad vecka
Peter BaronowskyDagens andakt, den 31 mars

 

”Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” (2 Krön 16:9)

Att hänge sig åt något, innebär enligt Nationalencyklopedin ”att med stor inlevelse ägna sig åt”. Vem är det då Gud lovar att hjälpa med sin kraft i dagens bibelvers? Jo, det är dem som med stor inlevelse i sina hjärtan ägnar sig åt Herren och hans sak. Gud gillar inte det som är halvhjärtat och ljummet. Han vill ha din och min fulla uppmärksamhet. Annars får det vara.

Jag har ibland förmånen att få stå inför ganska stora grupper av människor och tala. När jag ser ut över församlingen, kan jag ofta se vilka av deltagarna, som är med på noterna och vilka som helt har ramlat av lasset. Jag riktar naturligtvis mitt budskap i första hand till dem som följer med. Och ofta märker jag då att fler och fler börjar lyssna.

Dagens bibelord säger oss att Guds ögon överfar hela jorden och letar efter engagerade människor. Och när han finner engagemang för Guds sak hos en människa, sätter han in all sin kraft på att hjälpa henne.

BÖN

Hjälp mig Herre att idag vara en människa, som ger mig hän åt dig och ditt rikes angelägenheter. Tack för att du då vill bistå mig med din kraft.

Psalm 141 - HJÄRTAT OCH MUNNEN

 

Bibelläsning: Psalm 141

"Sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt inte mitt hjärta vika av till något ont" (Ps 141:3,4)

Hjärtat och munnen. Två platser som behöver särskilt beskydd och bevakning. Såväl hjärtat som munnen kan antingen bidra till något gott eller dra oss och andra ned i det onda.

Både hjärtat och munnen nämns som förutsättningar för att vi ska bli frälsta. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst" (Rom 10:9).

Men hjärtat och munnen kan också användas till det onda. Många människor har fått lida mycket av ett förfluget ord från en mun som inte var kontrollerad av det goda hjärtat. Vårt hjärta behöver bevaras rent och vår mun behöver tämjas till att användas till det goda.
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig idag att ha ett öppet hjärta och använda
munnen i det godas tjänst, till att uppbygga och
inte till att trycka ned
.
____________________________________________

Kommentar
David ber till Gud i en situation av stor nöd. David befinner sig i akut nöd och ber att Gud ska skynda sig för att hjälpa honom och att Gud ska ta emot hans bön (vers 1-2).

David ber också att Gud ska hjälpa honom att inte dras med i det onda som riktas mot honom, utan att han ska fortsätta att agera rättfärdigt (vers 3-4).

Därefter ber David att han ska kunna ta emot tillrättavisning från rättfärdiga människor (vers 5) och att Gud ska straffa de orättfärdiga (vers 6-7).

I allt detta vänder sig David till Gud som är hans enda tillflykt och att Gud ska bevara honom från alla snaror fienden vill lägga i hans väg (vers 8-9).

Detta är en bön som vi också får be då vi hamnar i svårigheter.

HERREN SER – Ords 5

 

Bibelläsning: Ordspråksboken 5
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+5&version=SFB15

"Inför HERRENS ögon är en människas vägar uppenbara, han ger akt på alla hennes steg."  (Ords 5:21)

Herren ger akt på våra steg. Han ser inte bara vad vi gör utan också varför vi gör det, vad det är som driver oss.

Ibland kanske vi är tacksamma att andra människor inte vet allt om oss. Att de inte vet allt vi gör. Och tänk hur det skulle vara om de visste om våra tankar. Vi vill gärna dölja vårt innersta för andra. Speciellt då det gäller saker som vi inte är så stolta av.

Men Herren ser. Vi borde kanske vara mer angelägna att vara Honom till lags, än att försöka visa upp en bra fasad inför andra människor.

Herren ger akt på våra steg. Lever jag mitt liv så att jag inte behöver skämmas inför Herren för mina handlingar, ord och tankar? 

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Lever jag mitt liv så att jag inte behöver
skämmas inför Herren för mina handlingar,
ord och tankar? 

________________________________

Innehåll:
Varning för lösaktighet

Kommentar:
Kapitlet har ett enda tema: Varning för att lockas till sexuell omoral. Det varnas för att berusas av främmande kvinnor och famna en kvinna som inte är din (vers 20). Varningen upprepas genom hela kapitlet och konsekvenserna av att låta sig bedra av frestelsen (vers 1-14; 20-23).

Vi möter också uppmaningen att vara trofast och låta oss berusas av och glädjas över vår ungdoms hustru (vers 15-19). 

Till eftertanke:
- Lever jag mitt liv så att jag inte behöver skämmas inför Herren för mina handlingar, ord och tankar?

30 mars 2024

Inför söndagen. Tema: KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jes 25:6-9

 • 6 Herren Sebaot ska på detta berg
 • göra en festmåltid för alla folk,
 • en festmåltid med feta rätter
 • och lagrade viner,
 • feta, mustiga rätter
 • och lagrat, klarat vin.
 • 7 Han ska på detta berg utplåna
 • den slöja som beslöjar alla folk,
 • det täckelse som täcker
 • alla folkslag.
 • 8 Han ska utplåna döden för evigt.
 • Herren Gud ska torka tårarna
 • från alla ansikten
 • och ta bort sitt folks vanära
 • från hela jorden,
 • för Herren har talat.
 • 9 På den dagen ska man säga:
 • Se, här är vår Gud!
 • Honom hoppades vi på,
 • att han skulle frälsa oss.
 • Ja, här är Herren
 • som vi hoppades på.
 • Låt oss vara glada och jubla
 • över hans frälsning.

  FRÅN BREVLITTERATUREN
  1 Kor 15:53-57
   53 Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. 55 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? 56 Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. 57 Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

 • FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 28:1-20
  1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven.
  2 Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. 3 Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. 4 Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.
  5 Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. 6 Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. 7 Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det."
  8 De skyndade då genast i väg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar.
  9 Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. 10 Då sade Jesus till dem: "Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig."
  11 Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. 12 Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar 13 och sade: "Säg så här: Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. 14 Och om ståthållaren får höra det, så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er." 15 De tog emot pengarna och gjorde som de blivit tillsagda, och detta rykte är spritt bland judarna än i dag.
  16 De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade.
  18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

 • FRÅN PSALTAREN
  Ps 118:15-24
 • 15 Fröjderop om frälsning
 • hörs i de rättfärdigas hyddor:
 • "Herrens högra hand
 • gör mäktiga ting!
 • 16 Herrens högra hand upphöjer,
 • Herrens högra hand
 • gör mäktiga ting!"
 • 17 Jag ska inte dö,
 • utan leva och förkunna
 • Herrens gärningar.
 • 18 Hårt har Herren tuktat mig,
 • men han utlämnade mig inte
 • åt döden.
 • 19 Öppna för mig
 • rättfärdighetens portar,
 • jag vill gå in genom dem
 • och tacka Herren.
 • 20 Detta är Herrens port,
 • de rättfärdiga går in genom den.
 • 21 Jag tackar dig
 • för att du svarade mig
 • och blev min frälsning.
 • 22 Stenen som husbyggarna
 • förkastade
 • har blivit en hörnsten.
 • 23 Herren har gjort den till detta,
 • underbart är det i våra ögon.
 • 24 Detta är dagen
 • som Herren har gjort,
 • låt oss jubla och glädjas i dag!

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Dagens andakt, den 30 mars

   

  ”Gud har upphöjt (Jesus) med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.” (Apg 2:33)

  Jesus verkställer det som utgår från Fadern och på pingstdagen utöste han den helige ande över alla människor. Då först hade Jesus liksom fullbordat hela sitt återlösningsverk för människorna på jorden. Nu skulle Sanningens ande, samma ande som bor i Fadern och i sonen, ta över. Och sedan pingstdagens andeutgjutelse finns Guds ande nära varje människa, men varje människa måste själv bjuda in den helige Ande i sitt liv.

  När en människa bjuder in den helige Ande blir han ”Gud verksam i den troende”. Det handlar om en märkbar, en påtaglig närvaro av Faderns och av Jesu helighet i den människan. Den helige Anden är kraftens ande. ”Gud har inte gett oss modlöshetens Ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens” (2 Tim 1:7). Och den helige ande är renhetens Ande. Det är han som ska visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. (Joh 16:8)

  BÖN

  Jesus, fyll mig på nytt med din helige Ande idag. Fyll mig med din kraft och kärlek. Fyll mig med självbesinning och renhet.

  Psalm 140 - BESKYDD

   


  Bibelläsning: Psalm 140 
  "Herre, Herre, min frälsnings starkhet, du skyddar mitt huvud på stridens dag." (Ps 140:8)

  Psalmen är en bön om beskydd. Beskydd mot onda tungor (vers 4), beskydd mot ogudaktiga händer (vers 5), beskydd mot människor som gillrar fällor för mig (vers 6). 

  Psalmförfattaren känner sig ansatt på alla sidor och på alla sätt. Det finns bara en plats där han finner lindring och beskydd - hos Herren: "Jag vet att du skall utföra den förtrycktes sak..." (vers 13).
  ______________________________


  Mannakorn att tugga på under dagen:
  Herren är mitt beskydd! 
  ______________________________

  Kommentar
  Psalmen är en bön om beskydd mot onda människor. Den skrevs troligen under tiden då Saul förföljde David.

  David attackeras både muntligen (vers 4) och fysiskt (vers 5-6). De muntliga attackerna kan ofta vara svårare att försvara sig mot. Jakob skriver att ”tungan är som en eld, en värld av ondska” (Jak 3:6). I detta ligger en uppmaning att vara försiktiga hur vi använder vår mun. Ett förfluget ord kan fortsätta att göra skada under lång tid.

  Men mitt i förföljelsen finner David sitt skydd i Herren (vers 8), och han litar på att Gud ska skapa rättvisa i sin tid (vers 13).

  SE RAKT FRAM – Ords 4

  Bibelläsning: Ordspråksboken 4
  Läs bibeltexten här: 
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+4&version=SFB15

  "Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda."  (Ords 4:25-27 FB)

  Uppmaningen att se rakt fram, att rikta blicken framför oss, möter oss i Ordspråksboken 4. Vi har så lätt att se oss till sidan och jämföra oss med andra. En god vän brukade säga "fräls oss från jämförelse".

  Det är lätt att bli missmodig och avundsjuk då vi jämför oss med andra. Men vi kan också bli högmodiga då vi jämför oss med andra och tycker att vi är bättre än någon annan.

  Vi har också lätt att se oss tillbaka och gräma oss för saker som hänt i det förflutna. Men lyd uppmaningen i ordet. Ta till dig Guds ord och se rakt fram då kan du uppleva sanningen i ordet: "När du går skall inget hindra dina steg, när du springer skall du inte falla" (vers 12)  
  ___________________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Fräls mig från att jämföra mig med andra.
  ___________________________________

  Innehåll kapitel 4:
  Vishetens storhet (vers 1-9)
  Ljusets och mörkrets väg (vers 10-27)

  Kommentar:
  Här kommer några guldkorn från kapitlet:

  De rättfärdigas stig är som gryningens ljus, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd (vers 18).

  Vänd ditt öra till ditt ord...för de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp (vers 20-22).

  Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet (vers 23).

  Till eftertanke:
  - Vad innebär det att livet utgår från hjärtat? Fysiskt? Andligt? I våra relationer?

  29 mars 2024

  LÅNGFREDAG

   


  Jesus blir korsfäst

  32 På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors. 33 Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder Dödskalleplatsen, 34 gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. 35 När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. 36 Sedan satt de där och vaktade honom. 37 Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas kung."
  38 Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra. 39 De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet 40 och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds Son och kom ner från korset!" 41 På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sade: 42 "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. 43 Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son." 44 På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

  Jesus dör

  45 Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. 46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli! Eli! Lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"
  47 Några av dem som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia!" 48 En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. 49 De andra sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom." 50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan.
  51 Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. 53 Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Den mannen var verkligen Guds Son!"
  55 Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. 56 Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Sebedeus söner.
  (Bibeltexten är hämtad från Folkbibeln 2015)

  Dagens andakt, den 29 mars

   

  Kom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David skall bestå.” (Jes 55:3)

  Ett förbund är ett avtal om samverkan, särskilt av mer varaktigt slag. I Bibeln talas det ofta om eviga förbund mellan Gud och människa. Ett förbund har två komponenter. Å ena sidan handlar det om att båda parterna visar varandra ”trohet”. Å andra sidan är båda parternas ”tillit” lika viktig. Om en av parterna brister i trohet vacklar självfallet hela förbundet. Men detta gäller faktiskt också om det får smyga sig in misstänksamhet och avundsjuka i relationen, om det brister i tillit mellan parterna.

  Denna dag är en speciell dag för mig. För 40 år sedan slöt jag ett förbund, som sedan präglat hela mitt liv. Peter och jag lever fortfarande inom det förbund som vi slöt framför altaret i Borgs kyrka. Med tacksamhet får vi se tillbaka på hur kärleken stärkts genom åren, eftersom båda medvetet strävat efter att bygga upp relationen genom trofasthet och tillit.

  Ändå är vi medvetna om att det bara är Guds nåd, som hållit oss kvar i en hel relation genom livets olika stormar. Vårt förbund hade inte betytt någonting om inte det hade varit grundat på ett starkare och stadigare förbund, Guds eviga förbund med var och en av oss.

  BÖN

  Herre tack för att ditt förbund till mig står fast. Tack för att din nåd är tillgänglig för mig i alla livets skiften. Hjälp mig att vara trogen dig så länge jag lever!

   


  Psalm 139 - DU HÅLLER MIG I DIN HAND


  Bibelläsning Psalm 139 
  "Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand" (Ps 139:5) 

  Psalmen säger att Herren vet allt om oss. Han vet vad vi tänker (vers 2), han vet vad jag ska säga till och med innan jag säger det (vers 4). Psalmen talar vidare om att det inte finns en enda plats där Herren inte är med oss (vers 7). 

  För någon kan det vara en skrämmande tanke att Gud vet allt om mig och att det inte finns någon plats där jag kan gömma mig för honom. Men psalmförfattaren finner bara trygghet i den kunskapen (vers 6), och välkomnar Gud att utrannsaka och pröva honom för att se om han är på rätt väg (vers 23-24). 

  Hur långt borta från Gud jag än är, så är han där för att fatta mig i handen och leda mig rätt (vers 10). 
  ______________________________


  Mannakorn att tugga på under dagen:
  Du omsluter mig på alla sidor,
  och du håller mig i din hand

  ______________________________

   

  Kommentar
  Vers 1-4
  Gud rannsakar mig och han vet allt om mig. Han vet till och med vad jag tänker säga.

  Vers 5-12
  Gud omsluter mig på alla sidor. Alltid. Eftersom Gud finns på alla platser samtidigt finns det ingen plats där han inte ser mig.

  Vers 13-16
  Gud kände mig redan då jag var ett litet foster.

  Vers 17-18
  Guds tankar för mig är oändliga.

  Vers 19-22
  Bön om att Guds dom ska drabba de ogudaktiga.

  Vers 23-24
  Bön om att Gud ska rannsaka mig och leda mig på den rätta vägen.

  Till eftertanke:
  Gud finns överallt och vet allt om mig. Till och med det som finns i min tankevärld. Upplever jag det som ett hot eller en trygghet?


  ÄRA HERREN MED DINA ÄGODELAR – Ords 3

   


  Bibelläsning: Ordspråksboken 3
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+3&version=SFB15

  "Ära HERREN med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador skall då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin."  (Ords 3:9-10 FB)

  Här möts vi av uppmaningen att ära Gud med våra ägodelar och ett löfte om välsignelse till den som gör det.


  Vi kanske tänker
  att om vi bara ger vårt tionde till Gud, får vi göra vad vi vill med resten. Men ett sant lärjungaskap innebär att vi ser på oss själva som förvaltare av allt gott Herren gett oss. Jag tror att Gud inte bara är intresserad av de tio procenten, utan lika intresserad av hur vi använder de nittio procenten.


  Vi är förvaltare av Guds välsignelser. Vi får fråga Herren hur han vill att vi ska använda våra resurser.


  I kapitlet får vi också hjälp att se vägar hur vi kan ära Gud med våra resurser: "Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den." (vers 27)
  _______________________________ 

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  På vilket sätt kan jag ära Herren
  med mina ägodelar idag?

  _______________________________

  Innehåll:

  Vishet och gudsfruktan hör ihop (vers 1-12)
  Vishetens välsignelser (vers 13-26)
  Gör gott mot din nästa (vers 27-35)

  Kommentar:
  I den första delen av kapitlet, "Vishet och gudsfruktan hör ihop" (vers 1-12), får vi många visdomsord om att ta emot undervisning. Men vi ska inte bara ta emot undervisning, vi ska komma ihåg den och bevara den i vårt hjärta (vers 1, 3) och binda dem om vår hals (vers 3)

  Den andra delen, "Vishetens välsignelser" (vers 13-26), betonar vikten av vishet. Visheten är viktigare än silver och guld och dyrbarare än pärlor (vers 13-15). Bilden av livets träd (vers 18) från skapelseberättelsen används i Ordspråksboken som en symbol för andlig välsignelse (11:30; 13:12; 15:4).

  I den tredje delen av kapitlet, "Gör gott mot din nästa" (vers 27-35), handlar det om vårt förhållande till andra människor.
  Det handlar om att inte:
  - neka den behövande något (vers 27-28)
  - tänka ut något ont mot min nästa (vers 29)
  - gräla med någon utan orsak (vers30)
  - avundas andra (vers 31)

  Till eftertanke:
  Att skriva orden på vårt hjärta och binda dem om vår hals är bilder för att vi inte ska glömma dem.
  Att lära bibelord utantill kan vara ett sätt att skriva orden på hjärtat. På engelska använder man uttrycket "learn by heart" för att lära något utantill.
  Att binda dem om halsen var ett sätt som används i Bibeln för att alltid ha orden med sig och komma ihåg dem (Läs 5 Mos 6:8).
  - Hur gör du för att komma ihåg Guds ord?

  28 mars 2024

  Del 11 – Översikt och sammanfattning

   

  I Hesekiel 37 finns en beskrivning av de döda benen som blir levande.

  Det börjar med en stor mängd döda ben utspridda i en dal (vers 2). Nästa steg är att det börjar bli liv i benen och de lägger sig intill varandra (vers 7).

  Efter det kommer det senor, kött och hud (vers 8). Till slut blir kroppen fylld av ande och blir levande. Kroppen reser sig upp och blir stående.

  Resultatet blir en väldig här. Det som började med en begravningsplats fylld av torra ben slutar som en stor stridsberedd armé.

   

  Hela Guds vapenrustning

  I Efesierbrevet kan vi se något av samma utveckling som i Hesekiel 37.

  Det börjar med att Gud börjar verkar i oss som individer. Vi blir fokuserade på de välsignelser som Herren låter oss få ta del av (lektion 2). Därefter leder han oss fram till det som är Guds tanke för sina barn på jorden: En kropp växer fram, Kristi kropp, församlingen.

  Kroppen fogas samman och hålls ihop ”genom det stöd som varje del ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del”, och på det sättet fogas kroppen samman och byggs upp i kärlek. (Ef 4:16).

  Slutprodukten i Efesierbrevet är en stridsberedd soldat klädd i hela Guds vapenrustning, som har lärt sig att hålla stånd mot djävulens lömska angrepp (Ef 6:10-13), iklädd sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredskapens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord (Ef 6:14-17).

   

  Det sammanhållande bandet

  I Efesierbrevet 4:16 står det att varje del har en kraft utmätt åt var särskild del. Dessa delar, lemmar i kroppen, är alla vi som är födda på nytt in i Kristi kropp. Då vi hittar vår uppgift och fungerar i den, kan kroppen växa. Men det som avgör kårens, församlingens, styrka är inte hur starka vi är som kristna individer. Det som avgör styrkan i kroppen är det som finns mellan lemmarna, det som fogar samman lemmarna. Det som binder ihop dig med de andra delarna i Kristi kropp.

  Om jag har världens starkaste överarm och världens starkaste underarm, och det som finns mellan dessa två, leden, inte fungerar ordentligt, är armen oanvändbar.

  Den kår som har tio starka individer som drar år varsitt håll är inte stark.

  Den kår är stark där gemenskapen byggs upp i kärlek och förlåtelse, även om det inte finns några individuellt starka kristna där. ”Så byggs kroppen upp i kärlek” (Ef 4:16).

  Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet” (Kol 3:14)

  Frågor för självstudium och samtal

  1.       Samtala om utvecklingen genom Efesierbrevet

  a.       Hur Gud välsignar oss på det individuella planet

  b.       Hur vi kommer tillsammans och växer ihop till en kropp

  c.       Hur vi utvecklas till en här som är användbar i Guds hand i den andliga striden

  2.       På vilket stadie (a, b, eller c i fråga 1) tycker du att vi har de största svårigheterna att vara det Gud har tänkt att vi ska vara.

  3.       Studera de olika delarna i Guds vapenrustning. Förklara och fördjupa förståelsen av de olika delarna (Ef 6:13-17)

  a.       Bältet

  b.       Pansaret

  c.       Skorna

  d.       Skölden

  e.       Hjälmen

  f.        Svärdet

  4.       Samtala om det ”sammanhållande bandet”. Vad är det som gör en kår/församling stark? Vad är det som försvagar kraften i kåren/församlingen?