30 apr. 2023

Tidig söndagsmorgon på Valborgsmässoafton

 


Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

- Från Sajten Leva&Bo - (Bildtext: På valborgsmässoafton välkomnar vi våren. För många svenskar är valborg en symbol för våren och ljuset. Eldar från början tändes för att bränna upp det gamla och ge plats för det nya. Foto: Istock).

Fin bild och bra bildtext. Men det är inte alls så att jag vill att vi ska bränna upp allt det gamla och kasta oss över allt som är nytt. Det handlar mer om jag längtar efter att få uppleva hjärtan som brinner för Jesus.

Vi har haft en hel del inlägg här om väckelsen i USA som började i Asbury universitet. Den här veckan hade vi ett inlägg om väckelsen i Vigeland på "Sørlandet" i Norge. Det reportaget började med orden "Lågan är tänd, det känns i hjärtat, det brinner".

Det Gud kan göra i USA, Norge och på många andra ställen, det kan han också göra i Sverige, i dig och mig. Ett öppet längtande hjärta kan få vara en landningsplats för Guds eld. Elden har blossat upp många gånger och längtan efter Guds eld har uttryckt sig i många sånger:

"O att den elden redan brunne som du o Jesus tända vill!
O att  all världen redan funne den frid som hör Guds rike till"

(FA:s sångbok 741. Text: Lina Sandell-Berg 1861)

"O Gud, du klara rena låga, sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!
Den ger oss mod att allting våga, Sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!
Se ned till oss och giv oss här den Ande som utlovad är,
Och än en pingst åt oss beskär. Sänd din eld! Sänd din eld! Sänd din eld!"

(FA:s sångbok nr. 436. Text: William Booth 1894).

I väckelsen på 1970-talet sjöng vi bönen:
"Rena mig med elden från din Ande. Rena mig och gör mig mer lik dig.
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv.
Använd mig Gud som du vill"


Detta är sånger väl värda att sjunga och be. Nu är det Valborgsmässoafton och här kommer ett förslag:
Varje gång du ser en majbrasa på riktigt eller på bild, låt dina tankar och dina böner be om att Guds eld ska få falla över dig.

Ja, detta blev ett ovanligt inslag i "Söndagsmorgon", men "Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen" (Matt 12:34).

Med önskan om en välsignad ny vecka!
Peter Baronowsky


DAGENS ANDAKT, den 30 april

 

”Var inte förskräckt för dem. Se jag gör dig idag till en befäst stad, en pelare av järn, en mur av koppar som håller stånd mot hela landet ... De skall angripa dig, men de skall inte besegra dig, ty jag är med dig, säger Herren och jag skall rädda dig.” (Jer. 1.17-19)

Jeremia var utvald av Gud. Han hade fått ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. (Jer 1:5) Men Jeremia var rädd. Han kunde inte tala och han tyckte att han var för ung. Men Gud fortsatte att tala till honom trots hans invändningar. Gud uppmanade honom att ”gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig” (v. 7). Sedan är det som om Gud tar honom i sin famn och säger: ”Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig” (v. 8).

I oss själva har vi inte mycket att sätta emot de väldiga krafter som står emot evangeliet. Men Gud själv vill ”röra vid vår mun” och utrusta oss för det uppdrag han vill använda oss till.

BÖN

Jag ber dig Herre om mod att tala det du vill idag och att handla så som du önskar. Det spelar ingen roll om dagens uppdrag är stort eller litet, eller om det får små eller stora och långsiktiga konsekvenser. Du lovar att vara med och då behöver jag inte vara rädd.

GÖR JESUS SYNLIG – 4 Mos 8


Bibelläsning: Fjärde Moseboken 8

Läs bibeltexten här

"Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp de sju lamporna, skall du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken."  (4 Mos 8:1)

Ljusstaken var vacker. Den var gjord av hamrat guld (vers 4). Men ljusstakens uppgift var inte att kasta ljus över sig själv. Den skulle lysa upp det som fanns framför ljusstaken. Där fanns skådebröden.

I Nya Testamentet används ljusstaken som symbol för församlingen (Upp 1:20). De sju lamporna var sju skålar som var fyllda med olja. Bilden träder fram av församlingens uppgift och de enskilda medlemmarnas (skålarnas uppgift).

Den kristne, fylld av den Helige Ande (oljan), har till uppgift att göra Jesus (livets bröd) synlig i världen. Inte att framhäva sig själv eller sin församling, utan att göra Jesus synlig i en annars mörk värld.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Gör Jesus synlig.
___________________
Innehåll:
- Vers 1-3
De sju lamporna sätts upp
- Vers 5-26
Instruktioner om hur man renar, helgar och inviger leviterna för deras tjänst.

Kommentar:
Allt förstfött tillhör Gud. Men i stället för allt förstfött tar nu Herren leviterna som sin egendom. De skulle avskiljas att stå i Herrens tjänst i Tabernaklet.
   Då leviterna skulle invigas till denna tjänst skulle man stänka reningsvatten på dem (vatten från kopparkaret), och leviterna skulle raka hela sin kropp och tvätta sina kläder. De tvättade kläderna återkommer i Johannes uppenbarelse. Där ser Johannes en oräknelig skara från alla folkslag som utför en tjänst som liknar leviternas. På frågan "vilka är de?" kommer svaret: "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel" (Upp 7:14-15).
   Vid leviternas invigning skulle man också lägga händerna på dem (vers 10). Handpåläggning förekommer genom hela Bibeln. Det används för att inviga någon till ett ämbete, förmedla läkedom och kraft: Här kommer några exempel:
- Då Isak förde vidare Guds löfte till Jakob (1 Mos 48:13-20)
- Då Moses insätter Josua till sin efterträdare (4 Mos 27:18-20), den handpåläggningen överförde också vishetens ande till Josua (5 Mos 34:9)
- Jesus botade sjuka genom handpåläggning (Lukas 4:40) och sa om sina lärjungar att de skulle göra likadant  (Mark 16:18)
- Då man invigde nya medarbetare i församlingen (Apg 6:5-6)
- Vid förmedlandet av den Helige Andes kraft (Apg 19:5-6)

Till eftertanke:
"Den kristne, fylld av den Helige Ande (oljan), har till uppgift att göra Jesus (livets bröd) synlig i världen. Inte att framhäva sig själv eller sin församling, utan att göra Jesus synlig i en annars mörk värld".
- På vilka sätt kan jag bidra till att göra Jesus synlig?
- Vad kan jag göra för att ljuset ska falla på Jesus och inte på mig själv? 

Det var viktigt att leviterna renades för den tjänst de skulle utföra.
- Hur kan jag bli renad och helgad för den uppgift Gud har kallat mig till?

29 apr. 2023

Inför söndagen. Tema: VÄGEN TILL LIVET


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
2 Mos 13:20-22
20 De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam vid utkanten av öknen. 21 Herren gick framför dem, om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. 22 Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldpelaren på natten.

FRÅN BREVLITTERATUREN
1 Tess 5:9-11
9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

FRÅN EVANGELIERNA
Joh 13:31-35

31 När Judas hade gått sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. 32 Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart.
33 Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. 34 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. 35 Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."

FRÅN PSALTAREN
Ps 147:1-7

 • 1 Halleluja!
 • Det är gott att lovsjunga vår Gud,
 • lovsång är ljuvligt och skönt.
 • 2 Herren bygger upp Jerusalem,
 • han samlar Israels förskingrade.
 • 3 Han helar dem som har
 • förkrossade hjärtan
 • och förbinder deras sår.
 • 4 Han bestämmer stjärnornas antal,
 • han nämner dem alla vid namn.
 • 5 Stor är vår Herre och väldig i kraft,
 • hans förstånd är utan gräns.
 • 6 Herren stöder de ödmjuka,
 • men de gudlösa
 • slår han till jorden.
 • 7 Sjung till Herren
 • med tacksamhet,
 • lovsjung vår Gud till harpa!

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln)
 • DAGENS ANDAKT, den 29 april

   

  ”Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.” (Jos 1:9)

  Under mina studier hade jag en period en lärare och handledare som var väldigt uppmuntrande. När jag stod inför stora utmaningar och krävande uppgifter brukade jag brevväxla med honom via e-mail. Han var inte kristen, men han slutade alltid sina meddelanden med orden: ”Be strong!”.  De där orden hjälpte mig mycket och fick mig att fortsätta där jag annars kanske hade gett upp.

  Senare, när jag vid ett tillfälle läste den engelska Bibeln upptäckte jag att orden står också där. Men i Bibeln finns också förklaringen till varför jag kan vara tapper och stark. Det är för att Herren själv är med mig i allt vad jag gör. Jag behöver inte bara lita på min egen förmåga utan får räkna också med Guds kraft. 

  BÖN

  Jesus, idag säger du till mig att vara tapper och stark i allt som möter mig. Om jag frestas att ge upp, ber jag att du ska påminna mig om att Du lovat vara med i allt som händer.

  NÅDASTOLEN – 4 Mos 7


  Bibelläsning: Fjärde Moseboken 7

  Läs bibeltexten här

  "När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom."  (4 Mos 7:89 FB)

  Mose gick in till Herren vid nådastolen i uppenbarelsetältet. Där talade Gud till Moses, och Moses talade med Gud.

  I alla Frälsningsarméns lokaler finns en nådastol. På svenska kallas den ofta för botbänk, men på engelska använder man ordet för nådastol, Mercy Seat.

  Miljoner människor har gått fram till denna nådastol och talat med Herren och tagit emot förlåtelse, upprättelse och frälsning. Miljoner människor har också hört Herren tala personligt till dem vid nådastolen. Kanske en kallelse att bli soldat, eller en kallelse att bli frälsningsofficer, eller vägledning i någon fråga som vållat bekymmer.

  Gud är inte beroende av en speciell plats idag där han kan möta människor. Gud möter människor överallt. Hemma, på bussen, på arbetet, ja överallt. Men för oss människor kan det ofta vara till hjälp att gå till en speciell avskild böneplats för att tala med Herren. Våra steg fram till botbänken kan förbereda vårt hjärta för att möta Gud.

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Bered ditt hjärta att höra Gud tala till dig. Hemma, på promenad, på jobbet, i vardagen, på söndagen, vid nådastolen....
  _________________

  Innehåll:
  De tolv stamhövdingarna bär under tolv dagar fram sina respektive offergåvor inför Herren.

  Kommentar:
  Då Moses hade låtit sätta upp tabernaklet med alla tillbehör, kom stamhövdingarna med sina offergåvor till Gud.

  Var och en av stamhövdingarna fick en dag tilldelad att bära fram sina offer. Förutom gåvor av silver och rökelse frambars en mängd djur som skulle offras till Gud.

  Sammanlagt bestod offergåvorna till altarets invigning av: 36 tjurar, 72 baggar, 72 årsgamla lamm, och 72 bockar.

  Floder av blod måste ha flutit dessa tolv dagar. Hebreerbrevet refererar till blodets betydelse i Gamla Testamentet "Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan blod ges ingen förlåtelse" (Heb 9:22) 

  Till eftertanke:
  Vi kan naturligtvis höra Gud tala när vi vill. Bibeln brukar benämnas "Guds Ord" och vi kan ta till oss Guds tal varje dag. Men ibland kan vi få ett alldeles speciellt tilltal till oss i vår speciella situation.
  - I vilka situationer har du upplevt att Gud "talat" med dig genom Bibeln eller på andra sätt?

  28 apr. 2023

  Den lilla församlingen i Vigeland (Norge) kämpade för att att överleva. Då kom det 500 personer på väckelsemötet!


  En kollega i Norge skickade en artikel från Norska Dagen (Pingströrelsen). Kollegan och jag har tidigare haft en del brevväxling om väckelsen i Asbury i USA.

  Här kommer några urklipp ur artikeln i dagen.no:
  För att få plats på mötet kommer folk ofta en timme innan mötet börjar.
  Normalt hade det varit 15 personer på mötena, sedan blev det 70-80 personer och sedan fick man inte plats i "Bedehuset" och fick flytta mötena till Betania. Den lokalen rymmer 500 personer och där börjar det bli trångt på mötena nu.

  En av dem som varit kärnan i den lilla församlingen säger:
  - Det var tungt att vara så få i församlingen. Det kunde vara svårt att få ihop folk till styrelsen.
  - Jag upplever det som sker som heligt. Vi är bara ödmjuka och tacksamma till Jesus för det som sker.
  Hon får också frågan vad det gör med dem att se runt 500 människor komma till mötena?
  - Det som sker är ett under och för stort för att vara sant. Jag blir både förundrad och tacksam, för Gud är god. Ingenting är omöjligt för honom.
  __________________

  Och jag frågar mig förväntansfullt: "När ska väckelsen få bryta ut i Sverige" (PB).

  DAGENS ANDAKT, den 28 april

   

  ”Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä gräs eller halm och det skall visa sig hur var och en har byggt.” (1 Kor 3:11-3)

  Jag gick genom den lilla skogsgläntan och njöt av färgprakten. Det var så många vårblommor som lyste upp marken långt framför mig invid stigen. När jag kom närmare upptäckte jag att många av de mest sprakande färgklickarna där framme var godispapper och skräp som någon kastat och inte alls några underbara väldoftande blommor.

  Ibland möter vi människor som tycks spraka av liv, men när vi lär känna dem bättre förstår vi att entusiasmen inte är äkta vara. De är som färgstarka godispapper, utan doft och utan verkligt liv, och de ramlar lätt igenom när de möter motgång.  I Petrus första brev står det att de prövningar av olika slag som vi får utstå är till för att pröva vad som är äkta i vår tro (1 Petr 1:7). Det sätt som vi möter motgångarna på är ett test på vår andliga status.    

  BÖN

  Herre, jag sträcker mig emot dig idag och ber att du ska vara grunden för allt jag företar mig. Jag ber att människor som möter mig ska känna den levande doften från dig själv. Och om jag idag får möta det som är svårt, hjälp mig att komma ihåg att det är i motgången som äktheten i min tro prövas.


  VAR VÄLSIGNAD – 4 Mos 6


  Bibelläsning: Fjärde Moseboken 6

  Läs bibeltexten här

  "HERREN välsigne dig och bevare dig. 
  HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
  HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."  (4 Mos 6:24-26 FB)

  Här får Mose instruktion från Herren om vad han ska säga när han välsignar folket (vers 23).

  Den prästerliga tjänsten innebar att välsigna människor. I Nya Testamentets ögon är vi alla präster och vårt uppdrag blir därmed att välsigna människor vi möter. Det kan vi göra både med ord och med handlingar.

  Men just nu får du ta emot välsignelsen från Herren personligen till dig själv. Läs sakta och ta emot:

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  "HERREN välsigne dig och bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."
  __________________
  Översikt:
  - Vers 1-21
  Lag om nasirlöften, då någon avskiljer sig att vara helgad åt Herren.
  - Vers 22-27
  Herrens välsignelse

  Kommentar:
  Ett nasirlöfte innebar att man avskiljer en bestämd tid bara i tjänst för Gud.

  Man kunde ge ett nasirlöfte för en så kort period som 30 dagar, men man kunde också ge ett nasirlöfte för hela livet. Simson, Samuel och Johannes döparen är exempel på människor som levde under livslånga nasirlöften.

  Nasirlöftet kunde ges av både män och kvinnor och förde med sig tre förbud:
  1/ man fick inte klippa håret eller raka skägget
  2/ man fick inte dricka vin eller starka drycker
  3/ man fick inte vidröra en död kropp

  Den aronitiska välsignelsen innehåller fem önskningar/böner för den som tar emot välsignelsen:
  a/ Bön om att Herren ska välsigna och bevara oss
  b/ Herren strålar av glädje och kärlek då han ser oss
  c/ Herren är nådig och kärleksfull mot oss
  d/ Herren har sitt ansikte vänt mot oss och alltid är hos oss
  e/ Herren låter oss bli fyllda av hans frid

  Till eftertanke:
  Det kan vara en fantastisk upplevelse att ta emot denna Herrens välsignelse. Men vi är inte bara kallade att ta emot välsignelse, vi är också kallade att ge välsignelse till andra. Att välsigna andra gör vi inte bara genom att uttala välsignelsen. Vi kan också välsigna andra genom handlingar och uppmuntrande ord.
  - Är det någon Herren leder mig att välsigna idag?

  Då vi välsignar andra faller också välsignelsen tillbaka på oss själva: "Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt" (Ords 11:25), eller som det står i Levande Bibeln "Genom att välsigna andra blir man själv välsignad"

  Ja, det är verkligen värt att tänka vidare på.

  27 apr. 2023

  Steg 4 – Självkännedom  Från bibelsamtalsmaterialet Tio steg framåt


  Grunden

  Då man bygger ett hus är det viktigt att man lägger en riktig grund. Om grunden inte är tillräckligt stabil, hjälper det inte hur fint resten av huset är. Grunden behöver inte bara vara stadig nog för huset, den måste också vara lagd på rätt sätt, så att den kan stå emot fukt. Annars kommer huset snart att förstöras inifrån genom mögel- och fuktskador.

  Om det är så viktigt med grunden då man ska bygga ett hus, är det minst lika viktigt hurdan grunden ser ut då jag ska bygga mitt liv.

  Den här serien handlar om hur man bygger upp sitt liv. För att det ska gå att bygga vidare måste vi först se till att grunden vi har lagt tål att bygga vidare på.

  Om du personligen har tagit de tre första stegen i den här serien så är du nu en kristen. Du har fått ta emot en person i ditt liv som är större och starkare än du själv och som aldrig kommer att svika dig: Jesus.

  Men till en god grund hör också att ha en realistisk bild av sig själv. Det finns många människor som byggt upp sitt liv på en lögn, på undanflykter eller på osunda relationer.

   

  Lögn

  Då man bygger sitt liv på en lögn, måste man snart följa upp lögnen med nya lögner för att skydda den första lögnen. Till slut blir hela livet ett nätverk av lögner och vi blir mer och mer fyllda av oro för att någon ska avslöja alla våra lögner. Det kan bara sluta på ett sätt. Förr eller senare faller huset ihop.

   

  Undanflykter

  Att bygga sitt liv på undanflykter kan kanske kännas lite behagligare än att bygga huset på lögner. För om vi upprepar våra undanflykter tillräckligt ofta kan vi lätt börja tro att det är sanningen.

  Även om det känns behagligt att komma med undanflykter som t.ex. ”Det var inte mitt fel” – ”Det beror på den och den…” – ”Det kan inte jag rå för…”, så är alla dessa undanflykter ett hinder för mig att börja bygga mitt liv på sanningen.

  Osunda relationer

  Det finns kanske människor i mitt liv som jag tycker har skadat mig och som är orsak till min situation idag. Det kanske känns svårt att förlåta en sådan människa.

  Det kanske också finns människor som jag borde gå och be om förlåtelse. Brist på förlåtelse kan vara som ett gift i en människas liv. Det kan förtära en människa inifrån.

  Att inte förlåta en annan människa kan göra mig så bitter att hela min personlighet förändras. Jag kan till och med få psykiska och fysiska sjukdomar av brist på förlåtelse.

  Det är viktigt att rensa ut all gammal oförlåtelse då man ska börja bygga ett nytt liv, så man inte fastnar i det gamla livsmönstret.

   

  ”Sanningen ska göra er fria” – Joh 8:32

  Den enda grunden som håller att bygga livet på är sanningen.

  Ibland kan man kanske uppleva sanningen om sig själv som ett hot. Men då beror det på att det finns saker i mitt liv som inte tål ljuset och som inte borde vara där.

  Men sanningen fungerar normalt som en befrielse. Även om sanningen är negativ kan det ändå vara en befrielse att den kommer fram. Då behöver jag inte längre vara rädd att bli avslöjad. Då har jag börjat bygga mitt liv på det som är äkta, det som är sant.

   

  Våga se dig i spegeln!

  För att kunna bygga vidare på sin personlighet är det viktigt att man startar med en sann bild av sig själv. Man måste vara ärlig mot sig själv och se sig själv i spegeln såsom man verkligen är.

  En del människor har en mycket negativ bild av sig själva. De finner bara fel i sitt handlande och i sin personlighet. Då man upplever sin situation på detta sätt är det lätt att man går och bär på en skuld som är långt större än ”sanningen”.

  Andra människor har en alltför positiv självuppfattning. De har svårt att finna något som är fel alls i sitt liv och i sin personlighet. Allt man gör är rätt och om det överhuvudtaget finns något som är fel så beror det alltid på andra.

  Sedan finns det också människor som pendlar mellan dessa ståndpunkter. Ena stunden är man störst och bäst i världen och näst stund är man inte värd någonting.

   

  Sanningen om mig själv

  Det finns något fint i varje människa. Också i mig. Det finns något som är sant och äkta i min personlighet och som Gud har skapat till ”sin avbild”.

  Jag måste våga se och göra något åt det som inte borde få finnas i mitt liv, för att det som är fint ska kunna komma fram. Det är först då jag vågat se sanningen och släppt fram det som är äkta och sant, som jag kan få balans och vila i mitt inre. Då behöver jag inte längre vara rädd att bli avslöjad, för då finns det inte längre något att avslöja.

   

  Personlig självrannsakan

  Det fjärde steget, liksom de andra stegen, markerar börja på en ny livsstil. Det kan börja med att du gör en personlig självrannsakan som kan hjälpa dig att lära dig själv bättre, och att kunna se saker som kan vara till hinder för din fortsatta utveckling.

  Självrannsakan kan hjälpa dig att:

  -uppenbara det som sårat och skadat dig, så att du kan ta emot helande i ditt liv

  -kunna sända ut förlåtelse till de personer som gjort dig illa, så att du själv kan bli fri

  -känna igen och avslöja tankar och reaktioner som är till skada för dig och andra, så att du kan vara på din vakt

  Du kan börja med att göra denna bekännelse till din egen:

  ”Jag vill låta den Helige Ande upplysa mitt inre, så jag kan lära känna mig själv och det som skadat mig i mitt liv. Genom det kan jag ta emot helande och befrielse samt få kraft till att bättre möta framtiden”

  Ta fram papper och penna, be den Helige Ande leda dig och skriv ned svaren på följande frågor:

  1/Vilka är mina goda sidor? Skriv en lista och börja med de mest framträdande.

  2/Vilka är mina dåliga sidor? Skriv en list och börja med de mest framträdande.

  3/Skriv ned saker i det förflutna som du vill bekänna och be om förlåtelse för.

  4/Vad är det för saker som har gjort ont och skadat mig i mitt liv? Är jag villig att förlåta de människor som skadat mig?

  Om du har tillgång till en själavårdare eller någon annan som du har förtroende för kan det vara till hjälp att gå igenom dina svar med den personen och be tillsammans.

  DAGENS ANDAKT, den 27 april

   

  ”I Honom har också ni, sedan ni hört det sanna Ordet, evangeliet om er frälsning - I Honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade Helige Anden som ett sigill”
  (Ef. 1: 13 )

  Kristen tro börjar med att vi hör det sanna Ordet. Nästa steg är att vi kommer till tro på det. Resultatet blir att vi får den utlovade Helige Anden som ett sigill.

  Många människor vill idag skilja sin kristna upplevelse från det som står i Bibeln, men utan att vi grundar vår tro i Bibelns budskap – evangeliet, det glada budskapet om att människan kan bli frälst, kommer vi helt fel och det vi bekänner oss till är inte kristendom. Samtidigt finns det människor som läser Bibeln, som om den vore vilken bok som helst. Man studerar och analyserar den med sitt mänskliga förstånd. Inte heller då kommer man rätt.  Men när vi hör Ordet och tror på det i våra hjärtan, flyttar Gud in i våra liv med sin Helige Ande och vi blir delaktiga i hans liv och Gud själv vägleder oss fram till Sanningen.

  BÖN

  Herre, idag vill jag läsa ditt Ord – Bibeln, och lyssna till din röst när du talar till mig. Tack för att du idag har ett budskap till mig där. Hjälp mig söka mig fram till det du vill säga, antingen det är uppmuntran, förmaning eller tröst.

  FRÅN FÖRBANNELSE TILL VÄLSIGNELSE – 4 Mos 5


  Bibelläsning: Fjärde Moseboken 5
  Läs bibeltexten här

  "Sedan skall prästen skriva upp dessa förbannelser i en bokrulle och tvätta av dem i det bittra vattnet."  (4 Mos 5:23 FB)

  Lägret måste renas, tabernaklet måste renas, människorna måste renas. Synd förde med sig en förbannelse och allt som finns i Guds närhet måste vara rent. Det måste renas. Själva lagen som vilade tungt över folket var en förbannelse. Förbannelsen måste sonas och folket måste renas från synd.

  Men sedan kom Jesus! Och fastän han var oskyldig tog han det straffet som lagen krävde för att befria oss från förbannelsen och rena oss från synden. "Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden."  (Gal 3:13-14)

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Befriad från förbannelse för att leva i välsignelse!
  __________________

  Översikt:
  - Vers 1-4
  Lägret renas
  - Vers 5-10
  Då man inser sin synd ska man bekänna synden och lämna skuldersättning
  - Vers 11-31
  Vad man skulle göra vid misstanke om otrohet

  Kommentar:
  Den som blivit oren genom spetälska eller genom beröring av en död människa, skulle föras utanför lägret. Orenheten var inte synd i dessa tillfällen. Att de skulle föras utanför lägret berodde mer på medicinska skäl (smittorisken med spetälskan) och hygieniska skäl (vid beröring av ett lik).

  Regler om ersättningsplikt då någon syndat och handlat trolöst.
  Först skulle han bekänna sin synd och sedan skulle han ersätta värdet av den skada han orsakat sin motpart och lägga till en femtedel till värdet. Om den som drabbats inte längre är i livet eller har några släktingar som kunde ta emot gottgörelsen, skulle gottgörelsen tillfalla Herren och tillhöra prästen.


  Om otrohet och svartsjuka

  Om en man drabbas av "svartsjukans ande" och misstänker att hans hustru har varit otrogen med en annan man utan att det finns bevis på detta, fick han inte själv bestraffa sin hustru, vilket var vanligt bland många folk på den tiden och så även idag.

  Mannen skulle istället föra hustrun till prästen och bära fram kornmjöl som ett misstankeoffer.

  Prästen skulle då be kvinnan dricka heligt vatten (antagligen vatten från kopparkaret som fanns mellan altaret och tabernaklet). Om vattnet gav smärta och gjorde kvinnan ofruktsam var hon skyldig och om vattnet inte gav några negativa följder var hon skyldig. Man litade då på att Herren kunde göra vanligt vatten skadligt om hennes skuld skulle bevisas.

  Till eftertanke:
  Allt som hade med Gud att göra måste vara rent. Lägret, Tabernaklet och människorna.
  - Är detta lika viktigt för oss idag då vi tänker på gemenskapen, församlingen och oss själva?

  "Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst" (1 Tess 5:23 som också citeras i Frälsningsarméns tionde lärosats).
  - Vilken betydelse har detta bibelord för mig idag?
  - Vilka konsekvenser får detta bibelord för:
  - min ande
  - min själ
  - min kropp

  26 apr. 2023

  Philip Christiansson: ”Guds kärlek kom som en bomb”


  - Eva Marklund i tidningen Inblick -
  (Gud mötte Philip kraftfullt under en bön- och fasteperiod. Han blev övertygad och idag är han en av medlemmarna i det kristna bandet Jerusalem. Foto: BAS VAN DER EIJKHOF)

   – Jag har hela mitt liv fått höra att Gud älskar mig. Men nu har Gud uppenbarat detta för mig som en sanning i mitt eget hjärta.

  – Det spelar ingen roll hur många gånger man får höra det. Uppenbarelsen för mig blev faktiskt att han inte bara älskar mig utan även tycker om mig.

  Han menar att många av de felaktiga bilder av Gud han tidigare haft, har försvunnit. För Philip är friheten i Jesus och med Jesus viktig.

  – Jag vill leva och se människor i frihet, den friheten som Gud har gett oss.

  En viktig uppenbarelse för Philip har varit att förstå förlåtelsens konsekvenser.

  – Många har svårt att släppa det Gud redan har förlåtit. Det är som att vi skäms för och håller fast vid det som Gud redan har förlåtit och glömt bort. Detta blir ett hinder mellan oss och Gud, menar han.

  Läs mer här: https://www.inblick.se/livsberattelser/fralsning/philip-christiansson:--%E2%80%9Dguds-karlek-kom-som-en-bomb%E2%80%9D

  DAGENS ANDAKT, den 26 april

   

  Ni är ju kallade till frihet… Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek…Låt er ande leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär" (Gal 5:13,16)

  Frihet är något som de flesta eftersträvar. Ordet har en positiv klang. Ändå blir friheten endast meningsfull om man kan lägga till ordet ”ifrån”. Om det inte finns något som man är fri ifrån, blir friheten utan mening. Friheten på det öppna havet blir bara meningsfull om det finns en strand att komma fram till eller återvända till. Annars blir friheten bara tomhet och ett ändlöst irrande.

  Som kristna är vi kallade till frihet från syndens slaveri. Egentligen kan vi göra allt vi vill. Det finns inga begränsningar, men eftersom vi lever i en fallen värld och vår ande har sin boning i den mänskliga naturen måste vi använda vår frihet med varsamhet, så att vi inte bildligt talat ”går på grund” och ger köttet en möjlighet att ta över. För då förlorar vi vår frihet. Men Paulus talar om hur vi kan navigera rätt. Vi ska låta anden leda oss; den helige anden, Jesu ande, som bor i oss genom frälsningen i Jesus Kristus.

    BÖN

  Herre, låt mig vara ledd av din helige Ande idag så att jag kan njuta av friheten fullt ut. Låt mig glädjas över livet och vara tacksam för de gåvor du gett mig och det uppdrag som är mitt idag.

  GE GUD DITT BÄSTA – 4 Mos 4


  Bibelläsning: Fjärde Moseboken 4

  Läs bibeltexten här

  "De av Gersons barn som inmönstrades efter sina släkter och familjer, de som var trettio år eller äldre, upp till femtio år, alla arbetsföra som skall tjänstgöra vid uppenbarelsetältet" (4 Mos 4: 38-39 FB)

  Flera gånger står det skrivet att de som skulle tjänstgöra vid uppenbarelsetältet skulle vara mellan trettio och femtio år gamla (vers 35, 39, 43, 47).

  Det handlar om att ge de bästa åren till Herren. Mognaden som kommer efter ungdomstiden och kraften som finns före åldrandet sätter in. Ge det bästa åt Herren.

  Den som också får tjäna Herren i sin ungdom kan vara tacksam för det och att tjäna Herren på sin ålderdom är en extra bonus i livet.

  Ge ditt bästa till Gud av tid, tjänst, energi och engagemang.

  - Mannakorn att tugga på under dagen: Ge gud ditt bästa. Var du än befinner dig i livet.

  __________________
  Innehåll:
  Leviternas familjer mönstras. Varje familj tilldelas sina speciella uppgifter.

  Kommentar:
  Här står det att leviterna skulle börja sin tjänstgöring vid 30 års ålder, men i 4 Mos 8:24 står det att de skall börja sin tjänstgöring vid 25 års ålder. En förklaring till detta kan vara att de kunde arbeta som "lärlingar" de första fem åren och att de först vid 30 års ålder fick egna ansvarsområden. 

  Det kan också vara så att åldern då de skulle börja sin tjänst varierade med tillgången på leviter. Vid hemkomsten från den sjuttioåriga fångenskapen i Babylon fanns det bara 74 leviter (Esra 2:40). Då blev leviterna "inkallade" till tjänst redan vid 20 års ålder (Esra 3:8).

  Idag är alla kristna kallade att vara "präster" i Guds rike. Vi tror på "Det allmänna prästadömet".

  Här kommer en personlig kommentar:
  Vilken förmån det är att få tjäna Gud i unga år. Personligen var jag 29 år då jag blev "drabbad" av Gud och började tjäna honom. Men allteftersom åren går ser jag med tacksamhet att Herren ger rika tillfällen att tjäna honom också då vi lagt de första sjuttio åren bakom oss.

  Då jag blev invigd till officer i Frälsningsarmén lovade jag högtidligen "att älska och tjäna Gud så länge jag lever". Och det är ingen tvekan att jag fortfarande lever. Moses började ju sin tjänst då han var 80, så vi får väl se hur det blir i framtiden.

  Till eftertanke:
  Orsaken till att leviternas tjänst skulle koncentreras till åren mellan 30 och 50 har förmodligen att göra att de skulle ge Gud av sina bästa år. Det var samma princip vid offrandet. Det påpekas upprepade gånger att de skulle bära fram ett felfritt offer till Gud. Det var förbjudet att offra defekta djur som inte kunde användas till något annat.
  - Vad ger du till Herren? Ger du ditt bästa av din tid, dina förmågor, dina tillgångar till Herren, eller får han bara "det som blir över".

  25 apr. 2023

  Förskollärare undviker att prata om kristna högtider


  - Ola Karlman i Världen idag -
  (Bildtext: Landets förskollärare är mer bekväma med det sekulära Halloweenfirandet än att prata med barnen om varför vi firar jul och påsk, menar en grupp forskare. Foto: Bertil Ericson/TT)

  – Många förskollärare med svensk bakgrund vet inget om de kristna lutherska högtiderna och varför de firas. Hur ska de då veta något om muslimska, buddhistiska och hinduistiska högtider, säger Eva Reimers.

  En annan anledning kan vara personalens rädsla för att stöta sig med föräldrar.

  – En del föräldrar kan uppfatta lucia som en kristen högtid, trots att den har en svag religiös bakgrund och att sångerna inte är religiösa. I vissa förskolor löser man det genom att kalla luciafirandet för en ljusfest.

  Däremot verkar förskolor ha betydligt mindre bekymmer med att uppmärksamma icke-religiösa traditioner som till exempel Alla hjärtans dag och Halloween.

  Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/forskollarare-undviker-att-prata-om-kristna-hogtider/repwco!4BnrRE14e5EtNg5470NX@Q/


  Dagens andakt, den 25 april  ”Sök i stället hans rike, så skall ni få det andra också”
  (Luk 12:31)

  Dessa ord uttalade Jesus när han hade undervisat lärjungarna om
  att de inte skulle bekymra sig. Han talade om för dem både vad de
  skulle tänka på, och vad de inte skulle tänka på, för att de skulle
  må bra.
     Han sa tänk på att ingen människa kan ”lägga en enda aln
  till sin livslängd” (vers 25). Det tjänar ingenting till att oroa sig.
     Han sa också tänk på liljorna, och påminde om att de växer utan
  att varken arbeta eller spinna, men ändå är de så ofantligt vackert
  klädda (vers 27).
    Så fortsatte han och sa tänk inte på hur ni ska få
  något att äta och dricka – oroa er inte, för Gud vet precis vad ni
  behöver (vers 29 -30).

  Vi kan aldrig hindra att en tanke kommer, men vi kan hindra
  att tanken får fäste i oss. Vi väljer själva vad vi fäster våra tankar
  vid och det är våra tankar som sedan avgör hur vi mår, vilka
  känslor som regerar i vårt inre, och ytterst hur vi kommer att
  handla.

  BÖN
  Jag ber om ensamhetens stillhet i mitt inre. Jag ber dig Jesus att
  du ska uppenbara ditt rike i mitt inre när jag söker dig, och jag
  tackar dig för att du lovar att sörja för alla mina behov om jag
  bara söker dig först av allt.

  TJÄNA I GUDS HUS – 4 Mos 3


  Bibelläsning: Fjärde Moseboken 3

  Läs bibeltexten här

  "Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då HERREN talade med Mose på Sinai berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster."  (4 Mos 3:1-3 FB)

  Aron och hans söner var invigda att vara präster. Till sin hjälp hade de Levi stam och kapitlet redogör i detalj för de olika uppgifterna som de olika familjerna i Levi stam fick ansvar för.

  Det är ordning i Guds rike och var och en har sin speciella uppgift. Vi behöver inte konkurrera eller tränga in på varandras område, det finns uppgifter för var och en.

  I Nya Testamentet finns också en uppräkning av olika uppgifter i Guds rike. Några är kallade att vara apostlar, andra till att vara profeter, andra till att vara herdar, andra till att vara lärare och andra till att vara evangelister.


  Vem är du? Vilken uppgift har Gud lagt ned i dig? Hur kan du på bästa sätt utföra den?

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Vad är min uppgift i Guds hus?
  (Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse: 2 Tim 1:9)
  ___________________

  Innehåll:
  Leviterna mönstras och de olika familjerna får sin placering runt Uppenbarelsetältet och blir tilldelade sina speciella uppgifter.

  Kommentar:
  I de tidigare mönstringarna hade inte leviterna räknats. De var avskilda från de övriga. Men nu var det dags att mönstra leviterna. Alla av manligt som var en månad eller äldre skulle räknas. De skulle tillhöra Aron och hans söner.

  De olika släkterna bland leviterna fick sina uppdrag:
  - några skulle ansvara för tabernaklet och tältet samt förgårdens omhängen (staket)
  - några skulle ansvara för de heliga föremålen, arken, bordet, ljusstaken och alla tillbehör som hörde till de heliga föremålen.
  - några skulle ansvara för brädorna till tabernaklet, tvärstänger och stolpar.

  Allt som hade med tabernaklet att göra skulle vårdas, packas och sättas upp på de olika platserna under ökenvandringen.

  Leviternas uppgifter, vid sidan av att nedmontera, bära och uppmontera Tabernaklet, var att tjänstgöra vid altaret, bära fram offer och undervisa i Guds lag. Leviterna representerade folket i dess relation till Gud. Denna uppgift fick bara utföras av leviterna.

  I det nya förbundet är vi alla kallade att vara präster (1 Pet 2:5, 9). Vi har alla fått tillträde till Gud och behöver inte någon mänsklig mellanhand som representerar oss inför Gud.

  Till eftertanke:
  Alla leviterna fick klara uppgifter tilldelade för sig.
  - Vem är du? Vilken uppgift har Gud lagt ned i dig? Hur kan du på bästa sätt utföra den?