31 jan. 2024

En glimt av himlen gav Amanda ett nytt perspektiv

 


(Bildtext: Sedan hon sett en syn av himlen har Amanda Nordin upplevt en andlig kamp mot mörka tankar, men också ny glädje, mening och trygghet. Foto: Privat)

...Allt kom till en punkt då hon blev trött på presterandet och bad en drastisk bön. Det var när hon var 17 år och besökte New Wines konferens i Vänersborg.

– Jag sade till Gud: ”Om du inte möter mig på den här konferensen så kommer jag bli 

ateist för resten av mitt liv.” För jag orkade inte mer. Och jag menade det till hundra 

procent, säger Amanda. 

När sedan konferensen fortlöpte utan att något hände så växte hennes frustration. 

– Jag gav upp och var verkligen bitter på Gud. 


Men under konferensens sista kväll gick en kvinna som är missionär i Afrika upp 

på scenen och började lovsjunga i tungotal. Kvinnan utstrålade en genuin gudsrelation, 

vilket berörde Amanda djupt.


– Så fort hon började sjunga i tungotal kom den helige Ande över mig, och min hand
började skaka.

Samtidigt fick Amanda se en syn i sitt inre. 

– Det här var det starkaste jag hade upplevt av Gud och jag kände mig övertygad;
nu hade jag fått mitt svar. 

Men nästa morgon hade Gud mer att visa henne. Även denna morgon predikade
missionären. 

– När hon började predika började jag höra en massa sång, ett oräkneligt antal
människor som sjöng i stämmor. Inte på något språk, utan i tungotal. 

Samtidigt fick hon återigen se en syn. 

– Det blev som en tv-skärm framför mina ögon, som en annan dimension som
uppenbarade sig, förklarar hon, och beskriver något som såg ut som en scen,
vilket hon menar var Guds tron.

Gud Fadern stod i mitten och Jesus på höger sida om Fadern. Runt om var det änglar,
regnbågar och människor. 

– Jag visste att det här är Fadern, att det här är Jesus som Bibeln pratar om. Det
klickade i mitt hjärta och Gud uppenbarade för mitt hjärta att Bibeln är sann. 

I en timmes tid pågick synen framför hennes ögon, och orden räcker knappt till
när hon ska försöka förklara sina upplevelser. 

– Tänk dig att du lever i en suddig och svartvit värld och så får du se den riktiga
världen, som har bättre upplösning och fler färger och dimensioner än den värld
vi lever i just nu....


Läs mer här: 
https://www.varldenidag.se/reportage/en-glimt-av-himlen-gav-amanda-ett-nytt-
perspektiv/777466

Idag läser vi två kapitel Nehemja 8 och 9.

 


VÅR STYRKA: GLÄDJE I HERREN – Neh 8

Bibelläsning: Nehemja 8
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+8&version=SFB15

"Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10)

Muren runt Jerusalem var färdigbyggd. Allt folket samlades och man bad Esra hämta Guds ord (vers 1). Folket visar en enorm respekt för Guds ord. Man hade byggt en speciell plattform där Esra skulle stå och läsa från Guds ord (vers 4).

Då han öppnade boken reste sig hela församlingen förväntansfullt (5), och då folket hörde Guds ord grät de allesammans (vers 9).

Esra läste inte bara från Guds ord, han utlade också texten så att folket förstod vad som lästes (vers 8).

Vi vet inte exakt vad han läste. Vi vet inte mycket om budskapet, men vi vet att han sa detta: "Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet" (Neh 8:10).

Gud vill fortfarande att vi ska vara glada och visa vår glädje. Man kan ha motargument mot vad vi säger eller vad vi predikar, men det är svårt att ha motargument mot vår glädje. Och vi har orsak att vara glada. Herren har frälst oss och fört oss ut ur mörkrets välde och fört oss in i ljuset och glädjen hos Jesus.
"Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje ska vara fullkomlig" (Joh 15:11 FB) 
_______________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Glädje i Herren är min starkhet.
_______________________________

Innehåll:
Esra föreläser och utlägger Guds ord (vers 1-12)
Lövhyddohögtiden (vers 13-18)

Kommentar:
En bibelväckelse bryter ut! Esra öppnade boken (vers 5) och läste från tidig morgon till middagen (vers 3). Han läste tydligt och förklarade ordet så att folket förstod det som lästes (vers 8). Läste "tydligt" kan också översättas med "stycke för stycke".

Men det var inte en bibelundervisning som gick spårlöst förbi. Ordet träffade folket och ingen var oberörd och allt folket grät då de hörde Guds Ord läsas upp (vers 9). Esra försökte trösta folket "sörj inte, gråt inte" (vers 9) och "var inte bedrövade för glädje i Herren är er starkhet" (vers 10).

Dagen efter samlades huvudmännen för att studera lagens ord närmare (vers 13). Sedan läste Esra ur Guds ord varje dag under lövhyddohögtiden.

Till eftertanke:
Kapitel 8 demonstrerar en hunger och törst efter att höra Guds Ord.
- Hur är det med den törsten bland Guds folk idag? På många platser kan man uppleva att förkunnelsen av Guds ord har trängts undan. Vi fyller gudstjänsten med alla möjliga uppträdanden. Var finns hungern efter Guds Ord?

- Hur kan vi på nytt väcka törsten efter Guds ord, så att bibelläsningen och förkunnelsen inte är en plikt utan att vi i stället har en "glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt" (Psalm 1:2).
 

 

SYNDABEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE – Neh 9

Bibelläsning: Nehemja 9
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+9&version=SFB15

"De reste sig upp från sin plats och man läste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen. Under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbad HERREN, sin Gud." (Neh 9: 3 FB)

Jerusalems mur var färdigbyggd. Folket var samlat till gudstjänst. Gudstjänsten innehöll bland annat bibelläsning och syndabekännelse.

Då folket nu hade fått komma tillbaka till Jerusalem efter den babyloniska fångenskapen, var man ivrig att inte på nytt hamna i den situationen att man övergav Herrens väg och på nytt blev ett underkuvat folk.

En stor del av kapitlet beskriver Guds trofasthet genom Israels historia. Och då man tänker tillbaka konstaterar man att fastän Gud i allt varit trofast, så har folket ändå vänt sig bort från Herren och hamnat i svårigheter.

Många människor tycker inte om att man talar om synd och skuld i dag därför att det gör människor ledsna och nedstämda. Den goda nyheten är att du kan bli av med sin skuld och få din synd förlåten: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB) 

________________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag får ta emot förlåtelse och rening
varje dag.

________________________________

Innehåll:
Folket bekänner sina synder och ser tillbaka på Guds trofasthet genom historien. (vers 1-37)
Folket förnyar förbundet med Herren (vers 38)

Kommentar:
I detta kapitel får vi vara med om en hel bön- och bibeldag. Det börjar med att folket kommer inför Gud med sorg och bekännelse av sina och fädernas missgärning.

Därefter använde de en fjärdedel av dagen för att läsa från Guds Ord.

Därefter bekände de igen sina synder och tillbad Herren. Under tillbedjan gick man igenom Israels historia om hur folket gång på gång hade avfallit från Herren och hur Gud hade räddat dem varje gång då de vände åter till Herren och bad om förlåtelse (vers 6-37).

Till slut förnyade folket sitt förbund med Gud (vers 38).

Till eftertanke:
- Hur ser ditt förbund med Gud ut? Du har kanske gett Gud löften genom livet. I Frälsningsarmén ger vi långtgående löften då vi blir soldater (medlemmar). De som blir officerare (pastorer) ingår ett förbund med Herren som bland annat innehåller löftet: "Jag lovar att älska och tjäna Gud så länge jag lever". Då vi gifter oss ger vi långtgående löften om vår relation till den vi gifter oss med.
- Ta fram dina löften, gå igenom dem och stäm av hur väl du lever efter dem idag.

Om du inte har gett några sådana löften kanske det är dags att formulera vilka löften du vill ge till Gud. I Psaltaren kan vi läsa "Ge löften till Herren er Gud och uppfyll dem!" (Ps 76:12).
- Vad vill du lova Herren?

Dagens andakt, den 31 januari

 


”Lovsång tillkommer dig, o Gud… vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig när och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel” (Ps 65:2-5)

Äkta lovsång gör någonting med de människor som hör den. Många gånger har vi fått vara med om att människor blivit djupt berörda av just lovsången. En kvinna ropade rakt ut mitt under lovsången: Vad håller ni på med? Jag orkar inte sitta här och höra på er. Och så rusade hon ut från rummet. En stund senare hade den här kvinnan blivit frälst.

Vid ett annat tillfälle hade vi gudstjänst på Island. En svensk utbytesstudent kom in på mötet. Hon hade aldrig tidigare varit på ett kristet möte, men följde med en vän. Efter 25 minuters lovsång måste hon lämna mötet. Hon stod inte ut. Hennes vän berättade efteråt att hon bara grät och grät och grät. Hon sa till sin vän: ”Jag har aldrig sett så många glada människor och det gjorde så ont”. Jag ber om att hon nu har funnit vägen till Jesus så att hon kan vara med i lovsången. Själv vill jag fortsätta att sjunga!

BÖN

Tack Herre för att vi får sjunga lovsånger och upphöja ditt namn bland människor. Tack för att du verkar med din helige ande och rör vid de djupaste strängarna i människor när vi som känner dig hyllar dig.

En psalm om dagen. Psalm 81 – HÖR MIN RÖST!

 

Bibelläsning: Psalm 81
"...om du ändå ville höra mig" (Ps 81: 9 FB)

I denna psalm möter vi dels Gud, som försöker tala till och vägleda sitt folk, och dels ett folk som är så upptaget med sitt, att de går sina egna vägar utan att lyssna.

Om och om igen vädjar Herren till sitt folk att de ska lyssna till honom:
-Hör mitt folk (vers 9)
-Om du ändå ville höra på mig (vers 9)
-Mitt folk hörde inte min röst (vers 12)
-Om mitt folk ändå ville höra på mig (v 14)

Resultatet av att folket inte lyssnade blev att de fick gå sin egen väg. "Då lät jag dem gå" (vers 13). Vi kan se en parallell här till berättelsen om den förlorade sonen (Luk 15). Det var inte Faderns vilja att sonen skulle lämna hemmet, men han fick gå.

Vi har så lätt att göra upp våra planer och sedan be Gud välsigna dem, i stället för att först söka Guds plan för oss. Men Guds planer är alltid de bästa.

En tidigare general i Frälsningsarmén, John Gowans, sa: "Ta reda på vad den Helige Ande håller på med, och följ med."

______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig Herre att höra
då du talar till mig idag.
______________________________

30 jan. 2024

Vittnesbördet: GUD ÖVERGER OS ALDRIG


 Text och foto: Teresia Jansson

Redan som sjuåring började Jonas, nu 24 år, att arbeta som snickare i Iran. Hans familj tillhör minoritetsgruppen hazarer och de hade flytt från hemlandet Afghanistan där flera släktingar förföljts och dödats av talibaner. Men livet som papperslös i Iran var svårt och varken Jonas eller hans tre syskon fick gå i skolan. Dessutom upplevde de mycket rasism och Jonas blev utsatt för både fysisk och psykisk misshandel.

– Jag mådde jättedåligt och har varit med om hemska saker som jag inte vill prata om, säger han.

Som shiamuslim lärde han sig att be fem gånger om dagen, fasta, läsa Koranen och besöka moskén.

– Jag förstod att jag skulle bli straffad av Allah om jag inte gjorde hans vilja. Det fastnade i min hjärna och jag vågade inte ifrågasätta religionen, säger Jonas.

När han var i elvaårsåldern dog flera nära släktingar, inklusive hans egen far. Det kom att leda till tre självmordsförsök, bland annat genom en överdos av starka tabletter....

Läs mer här:
https://www.fralsningsarmen.se/var-tro-och-kyrka/om-var-tro/min-vag-till-gud/gud-overger-oss-aldrig/

Dagens andakt, den 30 januari

 

”Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under människor.” (1 Kor 7:23)

Inom fastighetsjuridiken finns det något som kallas för ”dolda fel”. Vid en försäljning av en fastighet är det alltid så att säljaren har upplysningsplikt och köparen har en långt gående undersökningsplikt. Om köparen efter köpet kommer på att det fanns fel, som han borde ha upptäckt innan han köpte huset, får han själv stå för kostanden att rätta till felet. Om det däremot var ett fel på huset som var omöjligt att upptäcka både för säljaren och för köparen, så är det ett ”dolt fel” och säljaren får stå för kostnaden att reparera skadan.

Bibeln säger att vi kristna är köpta och priset är betalt. Förut ägde vi oss själva, men Jesus har köpt oss och nu tillhör vi honom. Skillnaden mellan en fastighetsaffär och frälsningen i Jesus Kristus är att det inte förekommer några dolda fel. Han vill att vi ska bekänna för honom alla våra fel och brister, men sedan köper Herren oss sådana som vi är. Och an tar fullt ansvar för att reparera alla kända och alla dolda fel.

BÖN

Tack Jesus för att jag får tillhöra dig idag. Tack för att du läker och upprättar det som är trasigt i mig och du står för alla kostnaderna. Hjälp mig att ge din helige Ande fritt tillträde till det som är ditt.

Psalm 80 - GUDS ANSIKTE

 


En-om-dan. Läs en Psalm om dagen. Läs långsamt, tänk efter, "lyssna"...

Bibelläsning: Psalm 80
"Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så vi blir frälsta" (Ps 80:4 FB)

Denna bön återkommer tre gånger i psalmen (vers 4, 8 och 20) och den bads under en tid av stora motgångar och prövningar. Man upplevde det som att Gud hade övergett dem och att Herren inte längre hade sitt ansikte vänt mot dem.

Guds ansikte representerar Guds närvaro. Det gav, och ger, en oerhörd styrka och trygghet att veta att Gud finns med i situationen och att han ser och upplever det som jag ser och upplever. Vi har ett behov av att bli sedda.

Då vi medvetet ber att Gud ska vända sitt ansikte till oss och att han ska låta sitt ansikte lysa över oss, ställer vi oss i Guds synfält och vi får uppleva det som alltid är sant: Hans ansikte är vänt mot oss och lyser av kärlek.

______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt ditt ansikte lysa över mig idag.
_______________________________

FRUKTA GUD – Neh 7

 

Bibelläsning: Nehemja 7
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+7&version=SFB15

"Till befälhavare över Jerusalem satte jag min bror Hanani och även Hananja, befälhavaren i borgen, ty denne var en pålitlig man och fruktade Gud mer än de flesta" (Neh 7:2)

Jerusalems murar var nu färdigbyggda. Nu gällde det att behålla det man åstadkommit. Nehemja behövde män som han kunde lita på som kunde ansvara för försvaret av muren. Hananja, var en av dem som fick det ansvaret.

Hans kvalifikationer för uppdraget var:
1/ ...att han var pålitlig
2/ ...att han fruktade Gud mer än de flesta
Sådana människor behövs även idag.

Vi behöver människor som vi kan lita på. Och de människor som verkligen kan uträtta något i Guds rike är de människor som fruktar Gud, de som har en levande relation till Herren. 

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill att mitt liv ska vara präglat
av trofasthet och gudsfruktan.

________________________________

Innehåll:
Muren är färdig.
Organisation av försvaret av muren.
Lista på alla dem som hade kommit tillbaka till Jerusalem från fångenskapen i Babel.

Kommentar:
Släktregistret som vi finner i Nehemja 7 var troligen det som Esra hade upprättat (Esra 2). Släktregistren var viktiga för alla judar. Genom dem kunde släktskapet med Guds folk fastställas. De präster, vars namn man inte kunde finna i släktregistren, ansågs som orena och avstängdes från prästämbetet (vers 64). Men namn kunde ha fallit bort i ett släktregister och därför kunde en präst pröva den avstängde med Urim och Tummin innan han kunde återinträda i tjänst (vers 65).

Urim och Tummin var två stenar som bars i översteprästens bröstsköld och som användes för att söka Guds vilja genom att kasta lott (2 Mos 28:30).

Vid tillsättandet av ledare valde Nehemja en person som var pålitlig och som fruktade Gud mer än de flesta (vers 2). Det är viktiga egenskaper för en ledare även idag.

Till eftertanke:
- Om du skulle bedöma dig själv (inte andra) i egenskaperna pålitlighet och gudsfruktan, vad skulle du få som resultat?
- Vad lägger du i ordet Gudsfruktan?

29 jan. 2024

Vill du också ha UTMANINGEN som ett mejl varje morgon?

 


Du behöver bara skriva ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN så får du mejl i din e-postlåda från och med nästa morgon. Det kostar inget och du kan avsluta "prenumerationen" när du vill.

Psalm 79 - FÖRLÅTELSE

En-om-dan. Idag läser vi Psalm 79. Läs långsamt, "lyssna"


Bibelläsning: Psalm 79

"Rädda oss och förlåt våra synder för ditt namns skull" (Ps 79:9 FB)

Människans behov av förlåtelse har alltid varit stort. Tänk att psalmförfattaren för cirka tretusen år sedan skrev om det som också är människors behov idag.

Även om ordet synd inte används så ofta i vår tid finns behovet av förlåtelse kvar. Människor behöver befrielse från skuld och misslyckanden. Människor behöver få lägga av det som varit och bli fria. Människor behöver få starta på nytt. Människor behöver ha en plats där de kan lägga av sina bördor av skuld och skam.

Jesus uppmanar oss att be: "Förlåt oss våra skulder" (Matt 6:12).

Det fantastiska är att han själv är svaret på denna bön. Han förlåter våra synder: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)

Han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet! Det finns en ny start. Vi får lägga av allt det som tynger. Nu!
______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus förlåter mig och gör mig ren!
_______________________________

Dagens andakt, den 29 januari

 

”Summan av ditt ord är Sanning…”

För en tid sedan besökte vi Moskva, och vi var med om en kort sightseeingtur i staden. I ett stånd köpte jag en av de berömda ryska dockorna. Dessa trädockor är vackert målade och går att ta isär. Inuti dockan finns en lite mindre docka, som ser likadan ut. Inuti den dockan finns det en ännu mindre docka osv. Jag tror att det är sju dockor allt som allt  i min, och den innersta dockan är en ljuvlig liten skapelse av rent trä.

När jag ser på min ryska docka tänker jag på Bibeln, Guds ord. Jag har lärt mig att den är som en rysk docka. När jag läser en vers kan den tala till mig på ett speciellt sätt. Nästa gång jag läser versen upptäcker jag ett helt nytt djup i versen som jag inte såg tidigare. Sådan är Bibeln. Det finns alltid nya djup att upptäcka, nya dockor innanför de dockor som vi redan sett. Och längst där inne – dit ingen människa ännu nått finns Sanningen, den djupa rena.

BÖN

Herre, tack för att det alltid finns nya djup att upptäcka i ditt ord. Hjälp mig att handla på den förståelse jag har för ordet idag, men ständigt förvänta att du ska avslöja något nytt för mig framöver.

STYRK MINA HÄNDER – Neh 6

 

Bibelläsning: Nehemja 6
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+6&version=SFB15

"När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk" (Neh 6:16 FB)

På nytt läggs det planer på att stoppa byggandet av Jerusalems murar. Dels genom att försöka få folket att tappa modet och dels genom att helt enkelt döda Nehemja.

Men Nehemja söker styrka hos Herren och ber att Herren ska styrka hans händer (vers 9).

Till slut står muren färdig! Men muren tas inte som ett tecken på Nehemjas skicklighet utan som en demonstration av Guds kraft. Då fienderna såg det kände de sig helt vanmäktiga (vers 16).

Vi har ibland så lätt att tro att allt beror på oss. Och då det går bra tar vi gärna åt oss äran. Men då Herren griper in och utför sitt verk får vi bara stå där med förundran, tillsammans med motståndarna! "De förstod att detta arbete var vår Guds verk".
_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre styrk mina händer och hjälp
mig att utföra ditt verk och inte mitt eget.

_______________________________

Innehåll:
Nehemja möter motstånd. Motståndarna försöker skrämma Nehemja med sina ord och falska profeter.  (vers 1-14)
Arbetet att uppbygga Jerusalems murar fullbordas. (Vers 7-19)

Kommentar:
Arbetet på att bygga Jerusalems murar började bli färdigt. Motståndarna som hade försökt stoppa byggande började bli desperata:

1/ De skickade fem gånger en inbjudan till Nehemja att komma till Onos dal för ett sammanträde (vers 2-5). Onos dal ligger ca 4 mil nordväst om Jerusalem och resan dit skulle ge rika tillfällen för ett bakhåll där man kunde döda Nehemja.

2/ De spred falska rykten om att Nehemja tänkte göra uppror och utropa sig själv till kung (vers 6-8).

3/ De lejde Shemaja, som Nehemja räknade som en vän, att säga att man planerade att döda Nehemja och att det därför var bäst att Nehemja gömde sig i Templet och stängde dörrarna för att skydda sig. Enligt lagen var det bara präster och leviter som hade tillträde till templet och om någon obehörig gick in i Templet skulle han dödas (4 Mos 18:7).

Mitt i berättelsen om alla hot mot Nehemja skickar Nehemja som vanligt upp en "Blixtbön" till Gud: "Tänk, min Gud, på Tobia och Sanballat efter deras gärningar, och på profetissan Noadja och de andra profeterna som vill skrämma mig" (vers 14). Sedan fortsätter berättelsen och då muren blev färdig då förstod alla att detta var Guds verk (vers 16).

Till eftertanke:
"Alla förstod att det var Guds verk". Vi har ibland så lätt att tro att allt beror på oss själva. Och då det går bra tar vi gärna åt oss äran. Men då Herren griper in och utför sitt verk får vi bara stå där med förundran, tillsammans med motståndarna! "De förstod att detta arbete var vår Guds verk".
-
Då kan det vara på sin plats att vi ber bönen "Herre hjälp mig att utföra ditt verk och inte mitt eget".

28 jan. 2024

Tidig söndagsmorgon i Gävle

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Ja, nu känns det att vårterminen har kommit igång ordentligt. I tisdags hade vi Hemgruppen samlad hos oss för årets första samling. Vår bibelläsning denna gång var det sista kapitlet i Andra Tessalonikerbrevet. Under hela höstterminen har vi studerat de båda Tessalonikerbreven. De har sammanlagt åtta kapitel och eftersom vi samlas varannan vecka så har det tagit oss 16 veckor. På våra samlingar får var och en berätta vad som har "talat" mest till honom eller henne i det aktuella kapitlet.

I torsdags var det årets första övning med hornmusikkåren för vår del. Övningarna startade egentligen en vecka tidigare men då var vi bortresta. Under vårterminen har de olika grupperna ansvar för var sitt möte och nästa söndag är det musikkårens tur att ansvara för mötesledning, predikan och allt annat som händer under gudstjänsten.

Vår Hemgrupp har ansvar för mötet den 10 mars. I vår Hemgrupp är sju av deltagarna hornmusikanter, så Hemgruppen kan ha sin egen musikkår det mötet.
Rut och jag ansvarar för mötesledning och predikan, hela gruppen får vara med och leda lovsången under gudstjänsten och svara för bibelläsning, bön, vittnesbörd solosång och allt annat.

Men nu är det söndagsmorgon och idag vaknar vi upp i Gävle där vi har en bibelhelg på Frälsningsarmén. Igår hade vi bibelstudier 15:00, 17:00 och 19:00 med paus med förfriskningar mellan samlingarna. Idag har vi avslutningsmötet på bibelhelgen klockan 11:00 och sedan åker vi tillbaka hem till Västerås.

Med önskan om en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 28 januari

 

”Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.” (Heb 4:7)

Det finns många berättelser om heliga människor i historien, kvinnor och män, som i Guds namn uträttat storverk för fattiga och sjuka. Det var människor som såg nöden runt dem och gjorde något åt den. Vi tror ibland att människor, som varit stora och berömda för sina insatser på det här området har haft speciella företräden eller en speciell gåva eller läggning.  Men sanningen är att de var vanliga människor. Många av dem hade en svår bakgrund själva med sig i bagaget. De identifierade sig med Jesu och utgav sig helt i tjänsten för andra. De var med och bar bördan av världens synd på sina axlar. När Samuel Brengle mötte William Booth under hans krafts dagar sa han ”Där är den man som (nu) bär den tyngsta bördan av världens synd”.

Det finns en risk att vi idag sitter och väntar så länge, på att rätt tillfälle ska dyka upp, eller att omständigheterna ska lägga sig tillrätta, att vi aldrig kommer iväg och uträttar något alls för Guds rike. Det finns alltid något att skylla på: att jag har fel bakgrund, att jag är för blyg, att jag inte har de rätta kunskaperna eller den rätta läggningen, att jag måste göra något annat eller bara att jag inte orkar just nu. Allt det där gör att vårt hjärta förhärdas, att det blir hårt, så att vi inte längre berörs av andra människors smärta.

BÖN

Jesus hjälp mig idag att vara uppmärksam när du talar till mig, och att omedelbart handla på din ledning. Öppna mina ögon så att jag ser nöden runt mig och ge mig modet att handla.

Psalm 78 - SLUTA INTE BERÄTTA OM HERREN

 


En-om-dan. Idag läser vi Psalm 78. Läs sakta, begrunda, lyssna


Bibelläsning: Psalm 78
"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i dessa verser.

Vi får inte sluta berätta om vem Herren är och vad han gör. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få höra om det viktigaste i tillvaron: gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtit dem se" (vers 11). När de slutade tala om Herrens under glömde de fort och tappade respekten för Gud. Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om hans under. Om vi slutar med det kan en hel generation gå förlorad.
______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Vem jag kan berätta de goda
nyheterna för idag. 

______________________________________

OSÄMJA – Neh 5

 

Bibelläsning - Nehemja 5
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemiah+5&version=SFB15

"Men männen och deras hustrur började klaga högt över sina judiska bröder" (Neh 5:1 FB)

Det förra kapitlet handlade om hot utifrån då det omgivande samhället försökte stoppa byggandet av muren. Detta kapitel handlar om hotet inifrån. Då de egna inte kan hålla sams.

En grupp känner sig förfördelad och en grupp förtrycker den andra gruppen.

Guds folk kan stå emot mycket motstånd från det omgivande samhället. Men om Guds folk lider av inbördes osämja blir de ett lätt byte för de yttre motståndarna.

Jesus säger att det som slutligen kommer att övertyga världen om att Jesus var sänd av Gud är att de kristna kan stå samman som ett. (Joh 17:23) 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill medverka till att göra Jesus
trovärdig genom att vara ett med mina syskon. 

_______________________________

Innehåll:
De rika judarna efterskänker skulderna till de fattiga judarna.
Nehemjas egna uppoffringar för byggnadsarbetet.

Kommentar:
Många i folket hade problem att få ekonomin att gå ihop. Några hade fått pantsätta sina åkrar, några hade lånat pengar med sina åkrar som säkerhet och några hade till och med sålt sina barn som slavar för att kunna överleva. I Mose lag var slavarbete mellan judar tidsbegränsade. Efter sex års tjänst som slav blev de frigivna (5 Mos 15:12f).

Nehemja samlade folket och sa att det inte var rätt att utnyttja dem som hade det svårt på det sättet och föreslog att alla skulle lämna tillbaka åkrar och stryka skuldebreven. Folket gick med på det och prisade Gud.

Sedan berättar Nehemja om sina egna uppoffringar för att bygga Jerusalems murar och som vanligt inflikar Nehemja en "blixtbön" till Gud mitt i uppräkningen: "Tänk, min Gud, på allt jag gjort..." (vers 19).

Till eftertanke:
Ett genomgående tema genom hela Bibeln är Guds omsorg om de fattiga och de svaga. Nehemja säger till folket att rättvisa mot de svaga och fattiga är självklart för den som vill följa Herren (vers 9).
-På vilket sätt lever vi enligt den principen i den församling/kår som jag hör till?
-På vilket sätt lever jag själv enligt den principen?

27 jan. 2024

Inför söndagen den 28 januari. Tema: NÅD OCH TJÄNST


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jer 9:23-24

 • 23 Så säger Herren:
 • Den vise ska inte berömma sig
 • av sin vishet,
 • den starke inte av sin styrka
 • och den rike inte av sin rikedom.
 • 24 Den som vill berömma sig,
 • han ska berömma sig av
 • att han har insikt och känner mig:
 • Att jag är Herren,
 • som verkar med nåd,
 • rätt och rättfärdighet på jorden,
 • för i det har jag min glädje,
 • säger Herren.
 • FRÅN BREVLITTERATUREN
  1 Kor 1:1-3
  1 Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes2 Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor3 Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.

  FRÅN EVANGELIERNA
  Matt 20:1-6

  1 Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. 2 Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård.
  3 Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. 4 Han sade till dem: Gå till vingården, ni också! Jag ska ge er en rättvis lön. 5 Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. 6 Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där, och han sade till dem: Varför står ni här sysslolösa hela dagen? 7 De svarade honom: Därför att ingen har lejt oss. Han sade då till dem: Gå till vingården, ni också!
  8 På kvällen sade vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med de sista och sluta med de första. 9 De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. 10 När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. 11 När de fick den, klagade de på husbonden och sade: 12 De där som kom sist har arbetat en enda timme, och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. 13 Han svarade en av dem: Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? 14 Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som jag gav dig. 15 Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? 16 Så ska de sista bli de första och de första bli de sista."

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 25:4-11

 • 4 Herre, visa mig dina vägar,
 • lär mig dina stigar.
 • 5 Led mig i din sanning och lär mig,
 • för du är min frälsnings Gud,
 • på dig hoppas jag alltid.
 • 6 Tänk på din barmhärtighet
 • och din nåd, Herre,
 • för de är av evighet.
 • 7 Tänk inte på min ungdoms synder
 • och brott,
 • utan tänk på mig efter din nåd,
 • för din godhets skull, Herre.
 • 8 Herren är god och rättfärdig,
 • därför undervisar han syndare
 • om vägen.
 • 9 Han leder de ödmjuka rätt,
 • han lär de ödmjuka sin väg.
 • 10 Alla Herrens vägar
 • är nåd och sanning
 • för dem som håller hans förbund
 • och vittnesbörd.
 • 11 För ditt namns skull, Herre,
 • förlåt min synd,
 • för den är stor.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)