30 dec. 2008

En ny start


Bevara ditt hjärta!

Det är inte alltför ofta, men ibland händer det att Rut och jag tar oss tid att gå på gudstjänst i andra sammanhang än där vi normalt brukar medverka.

Men i måndags hände det. Vi åkte till Uppsala i måndags kväll för att lyssna till Joakim Lundqvist i öppningsmötet på Nyårsfestivalen.
Det var uppskattningsvis ett par tusen människor samlade i den stora kyrkan.

En av de saker som imponerar på Livets Ords konferenser är kollekterna. I de flesta sammanhang tar man upp en kollekt för "att täcka omkostnaderna för konferensen." Men på Livets Ords konferenser presenteras ett missionsprojekt som alla får vara med att ge till.

Ett annat skäl till att vi någon gång varje år gärna åker upp till Livets Ord är att det där normalt serveres en radikal Kristus-centrerad undervisning.

Joakim Lundqvist talade inför det nya året från bibelordet i Jeremia 4:23:
"Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet" .

Här kommer en kort sammanfattning av predikan.
Framför allt betyder att det finns ingenting viktigare att bevara än ditt hjärta. Livet utgår därifrån (Joh 7:37). En viktig fråga blir då vad som finns i ditt hjärta. Ty det som går ut från dig kommer från ditt hjärta.
Det pågår en kamp om ditt hjärta och Gud säger till dig att det är du som ska bevara ditt hjärta. Hjärtat bevarar sig inte av sig självt.

Det är speciellt på tre områden som du måste bevara ditt hjärta:

1/ Bevara ditt hjärta brinnande.
Rom 12:11 uppmanar oss att vi ska vara brinnande i anden. Det är lätt att elden slocknar och att vi bli ljumma. Men Gud hatar det ljumma. Uppmaningen om brinnande hjärta är riktad till dig. Det är du som bestämmer om du ska vara brinnande i anden.
Gemenskapen med Jesus skapar brinnande hjärtan (Luk 24:32)

2/ Bevara ditt hjärta odelat.
Första budet i tio Guds bud handlar om att du inte ska ha några andra gudar än Herren. vi har så lätt att skaffa oss avgudar i det materiella eller i framgång. Gud vill inte ha tt delat hjärta. Han vill att du ska älska honom av hela ditt hjärta.

3/ Bevara ditt hjärta ödmjukt.
Jes. 57:15. Ödmjukhet är inte det samma som att säga att du inte är något eller kan något. Ödmjukhet är att böja sig för Gud och ge honom äran för allt.

Detta är tre viktiga sanningar att ta med sig in i det nya året.

Vill du höra hela predikan kan du både se och höra den här>>

Peter Baronowsky

"Israel har rätt att försvara sig mot Hamas"

"Israel har rätt till självförsvar. Varje stat måste agera mot dem vars mål är att utplåna, förnedra och förgöra. De många döda är inte bara israelernas fel. Hamas vill maximera de civila offren för att vinna opinionen. Och svenska medier spelar dem rätt i händerna. Det skriver Fredrick Federley, tongivande riksdagsledamot för centerpartiet. "

Läs Fredrick Federleys blogginlägg på Newsmill. Det finns hittills 139 kommentarer till inlägget. Välkommen att följa med i debatten och bidra. Här kommer ett kort utdrag an Federleys inlägg. Du kan läsa hela inlägget här>>

"Under det sista året har det sett ut som att det lugnat ner sig i konflikten mellan Israel och Palestina. Det ha kontinuerligt regnat missiler över Israel med civila mål och Israel har svarat med jämna mellanrum men å det hela taget har det varit ett lugnare år.

I samband med att den avtalade vapenvilan löpt ut och missilregnet över Israel inte upphört har Israel gått till motattack mot Gaza. Det är inte försvarbart med civila dödsfall och jag tar full avstånd från dem. Men vad ligger bakom detta? Är det understimulerade och blodtörstiga israeler som vill roa sig eller finns det orsaker bakom aggressionen?

För att förstå komplexiteten i det hela måste vi skilja på palestinskt ledarskap och palestinsk oreda. På Västbanken råder lugn, tillväxten är god och stämningen mellan Israeler och palestinier blir allt bättre. Där finns ett ledarskap som arbetar konstruktivt för fred och en självständig stat.I Gaza där Israel avslutade sin ockupation för flera år sedan har det allt jämt rått kaos. Interna stridigheter bland palestinier med inget ledarskap som klarar av att styra upp området har attacker på civila mål i Israel fortsatt konstant. Sällan rapporteras det om detta i svenska medier. Det är ju trots alt bara israeler som drabbas och i den svenska kontexten är inte israeler människor med känsla, smärta, kärlek och ömhet. De är ockupanter och en krigsmakt och därför behöver man inte görs skildringar som denna kring israeler:

"- Jag skrek åt min fru att vi måste lämna bilen och springa därifrån, centret kunde vara ett mål för missilerna. Vi hörde explosioner över hela stan, det var omöjligt att avgöra åt vilket håll man skulle fly. Men tre minuter senare var det över, så vi åkte hem till våra barn."
Citatet är hämtat från Dagens Nyheter. Det är en verklig beskrivning av en människa som är rädd och försöker förmedla känslan till omvärlden. Israel har inte sedan attackerna i norr från Hizbollah varit utsatt för en attack av samma omfattning. Men det har regnat tusentals missiler över Israel från Gaza som det aldrig rapporteras om. I stället är man i Sverige djupt förvånad över Israels försvar när det kommer.

Det är en liten grupp mycket militanta palestinier som spelar ett högt spel om makten och kontrollen över Gaza som är roten till det onda. Hade andra krafter haft kontrollen kunde situationen varit lika lugn som på Västbanken och en palestinsk stat hade varit mycket närmre. De eviga attackerna från Gaza får nog många Israeler att fundera på om det var så klokt att lämna Gazaremsan. Allt har ju bara blivit värre."

"Jag tänker inte bidra till aktiv dödshjälp"

Dagen skriver:
"- Jag tänker inte bidra till aktiv dödshjälp, skriver socialminister Göran Hägglund (kd) i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Socialministern erinrar om att regeringen har en mycket tydlig målsättning när det gäller självmord.
- Vi har i den folkhälsoproposition som presenterades i våras lagt stor vikt vid att förebygga självmord. Om hälso- och sjukvården även skulle erbjuda aktiv dödshjälp, till exempel genom att läkare skriver ut medicin åt en patient i syfte att han eller hon ska ta sitt liv, hamnar vi i ett läge där sjukvården på samma gång ska motverka och underlätta självmord.- Någonstans måste man bestämma sig om sjukvården ska underlätta eller motverka självmord. Mitt svar är tydligt. Vi ska jobba aktivt för att få ner antalet självmord. Arbetet sker bland annat genom god vård, genom bra vård i livets slutskede och genom förstärkta insatser på psykiatrins område."
Läs hela artikeln i Dagen>>

Svenska Dagbladet skriver under rubriken "Borde läkare ha avkortat våra liv?"
"STATEN SKA INTE REGLERA LIVET
Vi har båda legat som vårdpaket och känt dödsångest och dödslängtan. Men vi har också sett solen och hört musiken. Idag är vi glada för att inga klåfingriga doktorer förde samtal med våra anhöriga om ”läkarassisterat livsslut”, skriver Martin Engqvist och Claes Hultling, båda svårt ryggmärgsskadade och förlamade."
"...Också en mycket svårt lidande människa med stort vårdbehov kan finna livslust i att känna solen i ansiktet genom sjukhusfönstret eller höra musik i hörlurarna.
Den krypande känslan av att man kanske är en börda för sina närmaste och dessutom ligger samhället till last lindras knappast av att samma samhälle erbjuder hjälp med självmord. Lika lite som staten eller någon annan kan berätta vad som gör en enskild människas liv värt att leva kan någon annan avgöra vad som gör det värt att avsluta det.
Vi har båda legat som vårdpaket och stirrat upp i sjukhustak och känt dödsångest och dödslängtan. Men också en livsgnista.
Och vi har båda erfarenheter av personer i den trängre vänkretsen som till nära och kära i skymundan, efter olyckan, fällt kommentarer som ”det hade varit bättre om han fått dö”. Många år senare tycker vi att det är bättre att vi lever och att inga klåfingriga doktorer förde samtal med våra anhöriga om ett ­”läkarassisterat livsslut”.
Läs hela artikeln i SvD>>


Läs också ett tidigare inlägg på min blogg under rubriken "Frågan om död och liv är ingen privatsak":
"Bengts blogg skriver ett mycket läsvärt inlägg angående debatten om aktiv dödshjälp med många länkar för den som vill följa med i debatten:
"P C Jersild, mångårig förespråkare för eutanasi ser sig föranledd att i DN kritisera Göran Hägglund för att han inte är lika positiv till att utreda frågan om "läkarassisterat självmord" som Statens medicinetiska råd som i en skrivelse till regeringen föreslagit att detta ska legaliseras i Sverige och kunna tillämpas på liknandesätt som i Schweiz och i Oregon, USA.Skrivelsen bygger på en promemoria – Patientens möjligheter att bestämma över sin död – utarbetad av en intern arbetsgrupp inom SMER, Daniel Brattgård (sjukhuspräst), Niels Lynoe (professor i medicinsk etik vid KI) och Barbro Westerholm (läkare, riksdagsledamot för Fp). Det är ingen tvekan om att detta är första steget i en strategi som syftar till att införa aktiv dödshjälp i Sverige."

Läs också:Hjälp att leva - inte att dö av Elisabet Sandlund>>
Siewert Öholms blogg>>


28 dec. 2008

Svenska kyrkoledare försvarar påvens tal

Efter all mediakritik mot påvens jultal, träder några svenska kyrkoledare fram till försvar för det påven sa i talet:

Stefan Swärd skriver i sin blogg under rubriken "Bra tal av påven häromdagen":
"Påvens tal häromdagen skapade mediastorm i västvärlden. Och det han sade har tolkats godtyckligt, och som kritik mot homosexuella, trots att han inte nämnde om homosexuella i sitt tal. Hans koppling mellan miljöfrågorna (framförallt berörde han frågan om att bevara regnskogarna) och värnandet om äktenskapet och kyrkans traditionella pro-life inställning håller jag helt och hållet med om. Hans kritik är ju framförallt riktad mot kyrkor och kristna ledare som talar om värnandet om miljöfrågor men inte lyfter fram värnandet om äktenskapet och den klassiska kristna sexualsynen."

Ulf Ekman skriver i sin blogg under rubriken "Påven attackerad i juletid":
"Media larmar och bloggarna skränar emot påven för det jultal han höll häromdagen. Vilket tacksamt objekt att vräka sitt hat emot vid juletid i dessa avkristningens tider! Påvens jultal innehöll ett försvar för termer som manligt och kvinnligt utifrån en tro på Skaparen och att om mänskligheten skall överleva så behövs ett skydd inte bara för regnskogar utan också för kategorierna manligt och kvinnligt, alltså mamma och pappa, och en grundläggande respekt för skapelseordningen.
Olika gaygrupper har reagerat våldsamt, grova invektiv har haglat på bloggarna och media har på ett flertal ställen blandat ihop uttalandena och gett sin egen tolkning på detta som om detta vore fakta. Hans tal innehöll inte något som helst utfall eller fördömande av homosexuella däremot en vädjan att respektera skapelseordningen.
Av en del bloggare att döma bör påven brinna i helvetet för det han sagt. Vulgariteterna och hatet från gaygrupper har varit osedvanligt framträdande. Man knappt göra någon annan slutsats än om man på något sätt tror annorlunda än dessa grupper så skall man i princip skändas, dårförklaras och helst försvinna ifrån jordens yta. Inget verkar vara så lätt som att attackera en påve i sekulariserade media där han alltid verkar vara lovligt rov, man behöver över huvudtaget inte ens lyssna på vad han säger.
Att påven försvarar familjens grundelement, mamma, pappa och barn, borde väl inte förvåna någon. Tvärtom är han mer konsekvent och genuint biblisk i detta ämne än vad många protestantiska kyrkoledare någonsin vågat vara på senare tid.
Detta är väl bara ytterligare fall av hur man verkligen vill lägga munkavle på politiskt inkorrekta åsikter genom att helt enkelt skrämma de som har sådana åsikter till fullständig tystnad genom hätska utfall. Och detta i samhälle som skryter om sin åsiktsfrihet, pluralism och tolerans. Påven lär väl dock knappast tystna."

Läs även tidigare inlägg på rupeba.se om påvens tal>>

27 dec. 2008

Israel slår tillbaka

Foto: Tsafrir Abayov/AP
Så kom då den väntade motoffensiven från Israels sida. Dagens Nyheter skriver:
"Så gott som alla Hamas myndighetskontor och baser förstördes eller träffades av den första omgången israeliska attackmissiler, som avfyrades från 100 F 16-plan klockan elva på förmiddagen mot omkring 150 mål. En av de raserade byggnaderna är den palestinska regeringsbyggnaden i Gaza stad. Det tidigare militärhögkvarteret på stranden i Gaza förstördes också, liksom förläggningar i Khan Yunes och Deir al-Balah, samt polishögkvarteret i Gaza, där de flesta offren noterades. "

Det är naturligtvis djupt tragiskt att det har gått så här långt. Många går ut och fördömer starkt Israels attack. Ung vänster skriver:
"Medan de flesta firar julen med nära och kära, har Israel inlett en militär offensiv mot befolkningen i det utsvultna Gaza. Brödet är slut och detsamma gäller vatten, bränsle och andra förnödenheter. Istället för humanitär hjälp mottar civilbefolkning israeliska bomber sanktionerade av omvärldens dova tystnad. Antalet döda och skadade stiger hela tiden.Israel passade helt enkelt på när den sex månader långa vapenvilan tagit slut. Det är viktigt att nämna att Hamas ställs sig bakom en ny vapenvila för att få stopp på mördandet. Svaret från den israeliska sidan har varit fler bomber."

Men många bloggare uttrycker förståelse för att en stat som dagligen utsätts för attacker av granater och missiler mot civilbefolkning måste försvara sina medborgare. En bloggare skriver under rublirkan "Får judar försvara sig?":
"Sedan Intifada II, du minns då Arafat sa nej till att gå från ett Palestina med 0% till 95% av vad han pekade på, har det inte varit annat än otyg för palestinaaraberna. Efter två års massmord från araberna mot judarna, tvingades dessa att gå in i Judeen/Samarien igen, de tvingades börja bygga en Säkerhetsmur - ingetdera ville de, men de tvingades till av de mordlystna araberna och deras ledare, som i 80 år har ägnat sig åt hatpropaganda mot judarna och sedermera mot Israel. Den är minst lika massiv idag som tidigare, trots att Arafat alla gånger lovade att stoppa det, trots att Abbas skrev under på att det skulle stoppas, trots Annapolis där kravet förstärktes.
Sedan Intifada II började har mer än 10.000 raketer och granater skjutits från de muslimska terroristerna i Gaza mot den judiska civilbefolkningen. Världen har varit lika tyst om det som de var när Jordanien ockuperade judarnas huvudstad Jerusalem 1948. Hur många ton med medicin, godis, och det mesta annat, har Israel sänt till Gaza?
Läs här. Inte en kotte har tackat dem. Inte FN, inte EU, inte ens Bildt"


Målet för attacken ser ut att vara de militära anläggningarna och polisstationer i Gaza. Bloggen "Fred i Israel" skriver under rubliken: "Hamas erkänner: 15 civila omkom. Resten var terrorister":
"Nu erkänner även Hamas till Reuters och AP att nästan alla av de döda (då ca. 140) vara Hamas-terrorister. Terrorgruppen påstår också att 15 ska ha varit civila, och då är sannolikt det verkliga antalet ännu lägre.
Hamas police spokesman Ehad Ghussein said about 140 Hamas security forces were killed (AP).
…along with at least 15 women and some children (Reuters).
Efter att under hela dagen ha smusslat med fakta, kunde inte heller TT undanhålla fakta längre. I ett
telegram fyllt med ord som “bombstorm” och “blodbad” skriver “nyhetsbyrån” motvilligt om vilka “offren” för det extremt precisa pin-point-ingreppet mot Hamas-baserna i Gaza egentligen var:
Majoriteten av offren verkar ha varit säkerhetspersonal knuten till Hamas [...]
I israeliska Netivot dödade Hamas en civil israel och skadade fem genom att skjuta raketer mot en
synagoga."

Även om jag beklagar händelseutvecklingen i Gaza, måste jag fråga mig och alla som kritiserar Israels handlande. Vad hade Israel kunna göra i stället? Hade de verkligen något val efter att ha beskjutits med tusentals missiler?

peppebaron

SvD SvD SvD DN DN Dagen Dagen

26 dec. 2008

Till alla "hopp-lösa" människor

I söndagens text från Gamla Testamentet möter oss orden från Jeremia: "Det finns hopp för din framtid" (Jer 31:17 FB).
Det är det Jesus handlar om. Gång på gång möter Jesus människor som förlorat allt hopp, som är "hopp-lösa" och ger dem nytt hopp. Detta händer både i Bibeln och i vår tid.

Jag hörde under julhelgen en morgonandakt där någon jämförde jultomten och Jesus. Andaktshållaren sa ungefär så här: "Då tomten kommer frågar han om det finns några snälla barn, men då Jesus kommer frågar han om det finns några hopplösa barn."

På samma sätt som butikskedjan Myrorna återvinner kläder och prylar som har förlorat sitt värde för ägaren, återvinner Jesus människor som har förlorat sitt värde.

Jesus möter en kvinna som har blivit gripen på bar gärning för äktenskapsbrott (Johannes evangelium kapitel 8). Man var på väg att stena henne. Tydligen ansåg man att hon förlorat sitt människovärde. Att hon var värdelös. Att hon inte längre var värd att få leva vidare. Kvinnan hade inte längre något hopp om morgondagen. Allt hopp var ute. Hon var "hopp-lös".

Då kommer Jesus. Han säger inte att det hon gjort var rätt. Han kallar det till och med för synd. Men han ger tillbaka kvinnan hennes människovärde. Han återvinner hennes värde. Och hon som inte hade haft någor hopp för morgondagen, kunde nu börja planera för sitt fortsatta liv. Hon var inte längre "hopp-lös".

Senare hänger Jesus på korset tillsammans med två rövare (Lukasevangeliet 24). Rövarna ansågs inte längre värdiga att leva vidare. De ansågs värdelösa. De ansåg till och med själva att det var rätt att de blivit korsfästa. En av dem säger: "Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänat." De ansågs värdelösa. De var "hopp-lösa". Om några ögonblick skulle allt vara slut. Det fanns inget hopp. En av rövarna var ångerfull och började samtala med Jesus. Jesus slutar konversationen med orden: "I dag skall du vara med mig i paradiset."

Jesus sa inte att det rövaren gjort var rätt, men han gav honom trots det löftet om ett liv i paradiset. Hopplösheten förvandlades till hoppfullhet. Rövaren som trodde att slutet var nära började kanske förstå att detta inte var slutet utan början på något nytt.

Jesus återvinner förlorade hopp. Både i den nuvarande tillvaron och inför evigheten.

Du som har förlorat allt hopp. Du som är "hopp-lös". Ge inte upp. Det kommer en ny tid. Det kommer ett nytt år.

DET FINNS HOPP FÖR DIN FRAMTID!
___________________________
Bloggpredikan söndagen den 28 december 2008
Dagens text från Gamla Testamentet: Jer 31:15-17

peppebaron

Många kristna firar jul under fruktan

Den kristne nordkoreaneren Yoo Sang-joon greide å flykte fra hjemlandet. Kona og datteren døde imidlertid av sult, og sønnen døde under flukt. Yoo Sang-joon deltok tidligere i høst på et seminar i Oslo.
Foto: Torbjørn Greipsland, KPK
Norska Dagenmagazinet skriver:
"For kristne kan feiringen av høytiden være forbundet med den største fare, sier Stig Magne Heitmann i organisasjonen Åpne Dører.
Heitmann påpeker at islam ser på det som blasfemi å si at Gud har en Sønn – og at den Sønnen er Jesus som ble født i Betlehem. Kristne er ”fremmedelement” i mange nasjoner, og når det kristne nærvær blir ekstra synlig i forbindelse med julefeiringen, provoserer det.Irak i fjor - India i år For snart et år siden, i forbindelse med Østkirkens julefeiring, fryktet kristne i Bagdad og Mosul i Irak å feire jul. Terrorister truet med å bombe kirker og drepe kristne. Koordineringen av bombeangrepene sendte klar beskjed om at de kristne er uønsket i landet. - I år truer hindufundamentalistene kristne i India, særlig i Orissa, forteller Heitmann. - De prøver å få myndighetene til å holde alle offentlige bygninger stengt den 25. desember. Dagen er valgt med omhu. Får de det som de vil, har de en gyllen anledning til å angripe alle som samles. Avlyser julearrangementer”Hvordan kan det bli en fredelig julefeiring hvis dette skjer?” spør de kristne. I hele høst har kristne blitt angrepet, mange er drept, omtrent 50 000 er drevet på flukt, de har fått hjemmene sine brent og kirkene ødelagt. Pastorer og prester angripes og anklages for å tvangsomvende folk. "

25 dec. 2008

Vad är det för skillnad mellan tomten och Jesus?

Juldagen sändes i P1 "Tankar för dagen" av Tuulikki Koivunen Bylund, domprost i Uppsala. Temat var skillnaden mellan tomten och Jesus.

Andaktshållaren framhöll tre avgörande skillnader mellan tomten och Jesus:

Tomten frågar: "Finns det några snälla barn här?"
Jesus frågar: "Finns det några elaka barn här?"
Jesus har kommit för dem som misslyckas här i livet.

Tomten kommer med paket.
Jesus kommer inte med paket. Det finns inga färdiga paketlösning. Tron är en vandring steg för steg.

Tomten kommer bara vid julen, sedan går han.
Jesus kommer och stannar, varje dag till tidens ände.

Summan blir:
Tomten har gått, men Jesus stannar kvar

Lyssna till andakten. Den tar bara några minuter>>

24 dec. 2008

Vad var det egentligen påven sa?

Under tisdagen spreds det i media att påven i sitt jultal hade jämfört homosexualitet med miljöförstöringen.

Dagen skrev bland annat:
"Påven Benedikt menar att det är lika viktigt att rädda mänskligheten från homosexuellt eller transsexuellt beteende som att rädda regnskogarna från förstörelse. "

Detta uttalande väckte negativat kommentarer över hela världen och många bloggare öste galla över påven som person, den katolska kyrkan och hela kristenheten.

Nu verkar det som om påven inte alls sagt något sådant. Han har enligt Dagens Nyheter inte nämnt varken homosexuella eller transsexuela. DN skriver:
"Under tisdagen skrev flera nyhetsbyråer om påvens jultal där Benedictus uppgavs ha jämfört hotet mot världens regnskogar med homosexualitet. Uppgifterna spreds över hela världen och orsakade upprördhet och debatt. Men påven talade aldrig om de homosexuella, skriver Katolsk Observatör, som läst hela talet. Benedictus anspelningar på att mänskligheten ska vara som "man och kvinna och avkomma" och att detta är en Guds skapelseordning som ska respekteras är ett försvar av äktenskapet och inte ett fördömande av homosexualitet eller de homosexuella."

Även Bengts blogg kommenterar de felaktiga citaten:
"Det är helt felaktigt som det sades i nyhetsrapporteringen att påven skulle ha sagt att homosexuella handlingar är destruktiva och jämfört dem med miljöförstöringen."

Jag skrev häromdagen ett inlägg där jag kommenterar att det är vanligt att redovisa en del av sanningen i opinionsbildande syfte. Här är det inte längre en del av sanningen som kommenterats i starka ordalag. Först lägger man ord i påvens mun som han inte sagt, och sedan börjar man kommentera de felaktiga citaten. Är det ett olycksfall eller är det avsiktligt?

peppebaron

Dagen
På julaftonskvällen kommer även Dagen med ett tillrättaläggande av vad påven egentligen sa.

23 dec. 2008

I´m dreaming of a white Christmas

Drömmen om en vit jul har för många fått en ny betydelse:
- Den kristna nykterhetsorganisationen VITA har bildats under hösten.
- IOGT-NTO driver en stor kampanj inför julen under mottot Alla barn har rätt till en vit jul.

Men för hundratusentals barn i Sverige kommer drömmen om en vit jul bara att bli - en dröm.

Hemmets vän skriver under rubriken På önskelistan - en vit jul:

"Det skulle barnen gilla. Snön skapar stämning och ger härliga tillfällen till lek, både för barn och vuxna. Men en vit jul i förhållandet till alkohol skulle också göra julen roligare, inte minst för barnen.
...Samhällets hållning är en spegel av den hållning som finns i de flesta familjer. Få föräldrar vill att deras barn skall bli onyktra. Få föräldrar vill torka spyorna efter tonåringen som förlorat omdömet. Detta till trots är det just i hemmet som de flesta barn lär sig de första grunderna i bruket av alkohol. Barn gör, som bekant, inte som vuxna säger utan som vuxna gör, men det struntar vi blankt i.Dubbelmoralen finns alltså inte bara ”där ute” i samhället utan i våra hem och familjer. Vår relation till alkohol är komplicerad. Vi känner statistiken: Var fjärde akutvårdplats upptas för vård av dem som blivit sjuka eller skadade på grund av alkohol. Var tredje dödsolycka i trafiken orsakas av alkohol. 70 procent av allt våld polisen får ta hand om är alkoholrelaterat.Vi vet att 250 000-300 000 barn växer upp i familjer med minst en alkoholberoende förälder. De ”glömda barnen” är visserligen glömda, fast vi känner till dem. Vi vet att var tionde brukare av alkohol löper stor risk att bli alkoholist. Lägg därtill att nästan alla svenskar har någon vän eller släkting, som lider av stora alkoholproblem."

Dagen skriver under rubriken Nyktra föräldrar överst på barns önskelista inför julen:
"Vart tionde barn känner obehag inför julen eftersom föräldrarna dricker, visar en ny undersökning.
På uppdrag av IOGT-NTO-rörelsen frågade ungdomssajten Lunarstorm barnen om de känner obehag varje jul på grund av att vuxna i deras närhet dricker alkohol. Fler än vart tionde barn av de totalt 23 552 som svarade på frågan tycker att de känner ett sådant obehag. - Det är en hög siffra som visar att det här inte bara gäller barn till riskbrukare eller missbrukare utan även i högsta grad barn till så kallade normalkonsumenter, säger Anna Carlstedt, vice förbundsordförande för IOGT-NTO, till Sundsvalls tidnings nätupplaga."

Samtidigt skriver Aftonbladet om julklappstips Klappar som kluckar:
"Whiskyförsäljningen ökar– som vanligt inför julen
”Gäller att hitta sin personliga smak”
Whiskyflaskor säljs friskt på Systembolaget inför julen. Det är inte så konstigt, enligt whiskykännaren Mikael Christiansson.
– Whisky, och andra fatlagrade destillat, har ofta en robust och värmande karaktär som passar extra bra i vintermörkret runt juletid, säger han.
Mikael Christiansson berättar att Systembolagets whiskyförsäljning ökar inför julen. Julklappswhisky är med andra ord ett begrepp. Och en rökig sort ligger nära till hands.
– Om man tittar på gemene man i Sverige så har vi en förkärlek till allt som är smakrikt. Det gäller såväl mat som vin, whisky och så vidare. Förmodligen är det därför som rökig whisky är exceptionellt framgångsrik i Sverige."

Samtidigt som många barn med tindrande ögon ser fram mot julhelgen, så finns det massor av barn i Sverige som ser julen närma sig med fasa, med tunga minnen från tidigare julhelger där föräldrarna inte har varit "närvarande", utan passat på att dricka sig fulla under några sammanhängande lediga dagar.

"I´m dreaming of a white Christmas".
- Gud, låt den drömmen bli verklighet för många barn i Sverige denna julhelg.


peppebaron

"Nunnor och kvinnor med slöja blir utfrysta"DN skriver:
"I dag tål inte den politiska och kulturella eliten att någon tar avstånd från den sexuellt utlevande kultur som präglar vårt lands samhällsklimat sedan ett par decennier. Är det så enkelt som att en nunna eller en kvinna i slöja tvingar dem de möter att fundera över sitt eget liv? Det skriver Maria Hasselgren från katolska kyrkan, apropå debatten om Halal-tv, på debattsajten Newsmill. När debatten rasar om halal-tv är det slående hur djupt rotad i bonnmullen Sverige är. Det finns fortfarande bara plats för en åsikt, en infallsvinkel som kan accepteras som "ok". Enhetssamhällets tvångströja sitter där den sitter i det 21:a århundradet."Läs hela artikeln>>

22 dec. 2008

Oönskad graviditet inte skadlig

Norska Vårt Land refererar till en undersökning som är publicerad i British Journal of psychiatry och skriver (Foto: Scanpix):
"Å ta abort gir større fare for psykiske problemer enn å beholde barnet ved uønsket graviditet viBred undersøkelse. Over 1.000 kvinner ble intervjuet seks ganger fra de var 15 til 30 år om eventuelle uønskede graviditeter og reaksjoner knyttet til dette. Også sosioøkonomiske forhold, familieforhold i barndommen, misbruk, individuelle karakteristikker og utdanning var andre faktorer som ble undersøkt samt en omfattende psykologisk undersøkelse.
– 99 prosent av alle aborter i New Zealand utføres på bakgrunn av at et uønsket svangerskap vil gi psykiske problemer, men vårt studie viser at abort faktisk er verre enn å få et barn etter en uønsket graviditet, sier leder av undersøkelsen professor David Fergusson ved Otago University i New Zealand.
Bedre å gjennomføre. – Så hvis man skulle velge mellom to alternativer, av hensyn til kvinnens mentale helse, så viser vårt studie at det er bedre å gjennomføre det uønskede svangerskapet enn å terminere det. ser en undersøkelse fra New Zealand. Resultatet kan endre landets abortlovgivning. "

Läs hela artikeln>>

21 dec. 2008

...men dom som visste...

Dom flesta hade ingen aning om vad det var som hände den där natten. Dom låg bara och sov som vanligt i sina sängar i Betlehem. Dom trodde att det var vilken natt som helst. Dom visste inte att just där, i den lilla staden, mitt i natten, hände det något som skulle förändra hela världshistorien. En händelse som skulle förändra många miljoner människors liv. En händelse som verkligen öppnade nya möjligheter för människor att bli frälsta och få ett evigt liv.

Dom flesta visste ingenting. Det var bara några få som hade förstått någonting. Några herdar och några vise män. De flesta sov, som om ingenting hänt. Men de som visste föll ned och tillbad Jesus.

Kan det vara likadant i dag? Många ligger och sover och fattar inte vad som hänt. Men dom som fattar vad som hänt, dom faller ned och tillber kung Jesus...

När juldagsmorgon glimmar
jag vill till stallet gå
Guds son i nattens timmar
där vilar där vilar uppå strå
(FA:s sångbok 121)

peppebaron

Urvalet är opinionsbildande

Även att bara presentera fakta är opinionsbildande. De fakta jag väljer att redovisa är ett sätt att påverka. Så är det i TV:s nyheter. De internationella nyheter vi får i Sverige är normalt mycket vänsterpräglade. Det beror på att journalistkåren som helhet är mer vänster- än högerinriktad. Ser man bevakningen av samma nyheter i andra länders media kan bilden ofta vara helt annorlunda. Den del av sanningen jag väljer att presentera är opinionsbildande.

Detsamma sker på den här hemsidan, rupeba.se. Vi tror inte att vi är opartiska. Vårt mål är att påverka. Vårt mål är att vara opinionsbildare. Vårt mål är att påverka i en viss riktning. Många av de artiklar som publiceras har vi inte skrivit själva. Vi referar till nyheter i tidningar, andra bloggar och andra media. Urvalet av de artiklar vi publicerar gör vi för att vi inte är opartiska. rupeba.se bygger på en ideologi eller snarare en teologi. Den ideologi vi representerar är klassisk väckelsekristendom sådan den definieras i Lausannedeklarationen. rupeba.se är inte en värdeneutral hemsida.

Skillnaden mellan rupeba.se och SVT är att vi talar om att vi inte är opartiska, medan SVT ger sig ut för att vara opartiska.

Vad som vick mig att reflektera i den här riktningen var en artikel i Dagen. Artikeln innehåller fyra vittnesbörd om dopupplevelser. Dagen presenterar dem på följande sätt:
"Bertil som är enbart troendeöpt, Maria som endast är barndöpt, Enoch som är barndöpt men bestämde sig för låta sig troendöpas och Alma-Lena som gjorde detsamma - men ångrade sig efteråt."

Det intressanta är urvalet. Om artikeln hade skrivits för tjugo år sedan hade det förmodligen varit fyra vittnesbörd om hur mycket troendedopet hade betytt för var och en. I stället så är det hälften av de intervjuade som känner sig mer bekväma med barndopet, varav en som närmast ångrar att den lät sig döpas igen som vuxen. Det är inte så att det är något fel med något av vittnesbörden. Det är bara det att i urvalet vill Dagen förmedla en åsikt. Åsikten man försiktigt försöker säga är: "Det är acceptabelt att "bara" vara barndöpt. Det kan till och med vara negativt att med grupptryck förmå människor att troendedöpa sig."

Det är en intressant svängning i det budskap man vill framföra om man jämför hur det var för tjugo år sedan. Som sagt: urvalet är opinionsbildande.

peppebaron

18 dec. 2008

Frälsningsarméns ledare kommenterar den aktuella situationen inom rörelsen

Från Frälsningsarméns hemsida hämtar vi en videoinspelning där Frälsningsarméns ledare i Sverige, Victor Poke, kommenterar den aktuella situationen inom rörelsen. Victor Poke intervjuas av informationschefen Anders Östman.
Klicka på bilden för att starta intervjun.

17 dec. 2008

Du är bra och du duger. Eller?

Du är bra och du duger är ett uttryck som hörs allt oftare. Och visst är det ett viktigt budskap. Tänk vad många som lider av sin egen självbild. Tänk vad många som lider av prestationsångest, ångest för sitt utseende, ångest för att inte vara god nog, ångest för att inte vara intelligent nog.

Det är viktigt att vi har en sund självspekt för att kunna visa andra lärlek och omtanke. Om vi ständigt går och ser på oss själva som misslyckade blir lätt våra reaktioner mot andra människor fyllda av självförsvar och fruktan för att "tappa masken."

Man måste ha en viss respekt och kärlek till sig själv för att kunna leva efter det viktigaste budet i Bibeln att älska Herren över allt annat och sin nästa som sig själv. Om man inte har en sund kärlek till sig själv blir det svårt att älska Herren. Då ser vi lätt till och med på Jesus som någon som fördömer oss för att vi inte når upp till hans förväntade standard. Om man inte har en sund kärlek till sig själv kan man inte heller älska någon annan.

Men, ibland tar man uttrycket att man duger som man är som ett försvar för att inte behöva ta ansvar för sitt liv. Om man alltid kommer försent och aldrig visar andra respekt och bara tänker på sig själv kan det vara lätt att säga: "Sådan är jag!" (Underförstått, men jag duger och är OK i alla fall).

Föräldrar som älskar sina barn accepterar aldrig sina barn som de är utan försöker hela tiden förändra dem till något annat. De försöker få sina barn att gå, fast de hellre vill krypa. De försöker få sina barn att äta fast de inte vill äta. De försöker få sina barn att bajsa i pottan, fastän barnet tycker det är enklare att bajsa i blöjan.

Ibland hör vi "du är bra som du är"-budskapet smyga sig in i förkunnelsen i kyrkorna. Men Jesus dog faktiskt på korset för att du inte är bra som du är. Jesus vill att du ska bli förvandlad. Jesus vill förvandla den här världen genom förvandlade människor.

Det är ingen bra förkunnelse att säga till den som misshandlar sin fru: "Det är OK. Du är du och du duger." Det är ingen bra förkunnelse att säga till utövande pedofilen: "Det är helt OK. Du måste bara bejaka och acceptera sin läggning. " Det är ingen bra förkunnelse att säga till medelsvensson som betalar sin skatt och aldrig kör för fort att han är helt OK som han är. Ingen kommer till himlen bara genom att vara snäll och inte deklarera falskt. Det behövs mer än så och det var därför Jesus dog på korset.

Jag skrev nyligen i inlägget Bereden väg.. om Johannes döparens förkunnelse: "Det var inget budskap som strök medhårs. Han predikade inte att "Du är OK som du är", eller "Du är du och du duger". Han predikade det motsatta: "Det är inte OK som du lever. Du lever i synd. Du måste ångra dig och vända om." Han sa till och med: "Ni huggormsyngel!...Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen!"

Stanley Sjöberg skriver i en artikel i Dagen:
"I den större delen av den kristna gemenskapen innebär teologin om Kristi försoning att Jesus tog vår skuld och vårt straff, men att han också i dödsriket besegrade djävulens makt som "åklagaren" för att ge frälsning till oss alla. Det här är en övertygelse bland katolska teologer, ortodoxa och evangeliskt kristna genom hela historien och det som predikas globalt överallt där tron på Jesus förkunnas.
I Europa har dock en omskrivning av försoningsteologin allt mer börjat dominera. Det har blivit vanligt att försoningen framställs som ett accepterande av oss människor sådana vi är, utan behov av att bekänna skuld och behöva förlåtelse. Det är en nedmontering av trons värdegrund, då försoningen dessutom skulle innebära att Gud själv blir som vi och att Jesus kom för att göra synden acceptabel inför Gud. "

Om det är så att vi duger som vi är så måste Jesus ha missuppfattat situationen totalt. Han trodde att han måste dö på korset för att vi ska kunna ta emot förlåtelse och bli förvandlade till det han tänkt för oss.

Det är helt säkert att vi får komma till Jesus precis som vi är - man han älskar oss alltför mycket för att låta oss förbli det vi är.

peppebaron

Vilket slag är du?

De allra flesta människor som blivit kristna har blivit det på grund av att de träffat en kristen. Någonting hos den kristne har väckt nyfikenhet, intresse eller kanske till och med avundsjuka.

Väldigt många männiksor som väljer att inte bli kristna gör det valet för att de träffat en kristen, och kanske tänkt: "om han/hon är en kristen, då vill i alla fall inte jag vara en kristen."

Så ett vanligt skäl både att bli en kristen och att inte bli en kristen är att man mött en kristen. Det avgörande blir då vilken kristen man mött.

Vilket slags kristen är jag? Vilken slags kristen är du?

peppebaron funderar

16 dec. 2008

Fem i topp

Det är inte så lätt att välja ut fem bloggar av alla bra bloggare på nätet. Flera har varit under övervägande och kommer kanske med i nästa fem-i-topp-lista.

Då jag ser på listan i efterhand så ser jag vilken fantastisk bredd det är bland de utvalda. En katolik, en präst i Svenska kyrkan, en samfundsledare inom EFK, en journalist som för tillfället skriver i Världen i dag (som står nära trosrörelsen), en representant från den evangelikala rörelsen.

1/ Bengts blogg
Bengt Malmgren är läkare och katolik med rötter i den karismatiska förnyelsen.
Skriver alltid väl formulerade och underbyggda inlägg med många länkar för den som vill fördjupa sig.
(Att Bengts blogg har en länk till http://www.rupeba.se/ har inte på något sätt påverkat beslutet)

2/ Stefan Swärd - Allt mellan himmel och jord
Stefan Swärd är ordförande i EFK, Evangeliska frikyrkan.
Skönt med en samfundsledare som vågar tala rätt ut personligt. Ger sig villigt in i dagens debatter.

3/ Siewert Öholms blogg
Siewert är ett begrepp inom svensk journalistik. Siewert är inte rädd att tala ut även i ämnen där det blåser motvind. Vågar säga det som andra kanske ens vågar tänka.

4/ Markus Wallgrens blogg
Markus Wallgren är präst i Svenska Kyrkan och står rakryggat för en klassisk kristendom. Möter andra med respekt även om de förespåkar en linje som Markus Wallgren tar avstånd ifrån. (Det faktum att Markus Wallgrens blogg har en länk till http://www.rupeba.se/ har naturligtvis inte hjälpt in honom på min fem i topp lista)

5/ Credoakademiens blogg
Det är framför allt Stefan Gustavsson som skriver inläggen i denna blogg. Stefan tillhör absolut mina favoriter. Apologet och föresträdare för den evangelikala röreslen i Sverige.

peppebaron

Stellan Skarsgård:"Jag ser religionen som problem"

Stellan Skarsgård. Foto: ALL OVER PRESS
I Expressen får vi ett referat från Stellan Skarsgårds medverkan i intervjuboken "Personligt - samtal med fritänkare", av Christer Sturmark.

Skarsgård säger bl.a.:
"I dag ser jag i högsta grad religionen som ett problem. Jag har inget behov av någon ideologi och vill inte ställa mig bakom något idésystem"

Det låter ju inte precis genomtänkt. Hur kan man leva utan att ha någon form för idésystem för hur man ska leva som människa på jorden. Hur fungerar en hjärna som är helt tom på ideér och värdesystem.

Då Skarsgård sedan påstår att religion i högsta grad är ett problem så låter det onyanserat.
-Är moder Theresas verksamhet ett problem?
-Är Frälsningsarméns soppkök för hemlösa och utslagna ett problem?

Hade det inte varit bättre att säga att det finns religiösa yttringar som är ett problem i stället för att säga att religion som fenomen är ett problem?

Att påstå något sådant är lika intelligent som att påstå att politik borde förbjudas i Riksdagen. Tänk vad mycket elände politiska ideologier har ställt till med. Tänk på alla tiotusentals oskyldiga som släpades bort från de baltiska staterna till Sibirien av den sovjetiska kommunistiska ideologin. Tänk på alla miljoner judar som dödades på grund av nazisternas politiska ideologi.

Nej sådana uttalanden stärker inte trovärdigheten i Christer Sturmarks bok som syftar till att svärta ned all religion, utom religionen ateistisk humanism.

Dagen>>

Bereden väg...

Hur ska vi göra för att bereda vägen för Herren? Vad kan vi göra för att det ska bli lättare för människor att möta Gud?

Vi sjunger ofta i adventstid "Bereden väg för Herran, berg sjunken, djup stån opp". Det refererar till Johannes döparens verksamhet. Det står om Johannes att han är en röst som ropar i öknen för att bana väg för Herren, om att göra krokiga vägar raka, om att fylla dalarna och om att sänka alla berg. Allt för att bana väg för Herren. För att det inte ska finnas något hinder kvar för att människor ska få möta Herren och se Guds frälsning (Luk 3:4-6 FB).

Johannes banade verkligen väg för Herren. Det blev en väckelse. Folkskaror från hela Jerusalem kom ut till Jordanfloden för att låta döpa sig av Johannes. Men vad var det då som Johannes predikade som fick sådan effekt? Det var inget budskap som strök medhårs. Han predikade inte att "Du är OK som du är", eller "Du är du och du duger". Han predikade det motsatta: "Det är inte OK som du lever. Du lever i synd. Du måste ångra dig och vända om." Han sa till och med: "Ni huggormsyngel!...Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen!"

Jag undrar hur ett sådant budskap skulle tas emot av den sekulariserade postmoderna människan som inte tror att det finns någon absolut sanning eller att det finns rätt och fel? Jag är inte säker på att det är det budskapet som i dag banar vägen för Herren, även om det förmodligen inte är mindre sant i dag än på Johannes tid.

Hur ska vi göra för att bereda vägen för Herren? Vad kan vi göra för att det ska bli lättare för människor att möta Gud? Vad är det för något som hindrar människor i Sverige i dag att möta Herren? Vilka vägar ska göras raka, vilka dalar ska jämnas ut och vilka berg ska sänkas?

Jag tror att allt detta är ytterst viktiga frågor som vi verkligen behöver ta på allvar och be Gud om hjälp att hitta de rätta svaren på.

Men innan vi tar itu med alla andra och hur alla andra borde vara, måste vi kanske se till att bereda väg för Herren i vårt eget liv. Vad finns det för hinder för att Jesus får vara herre i mitt liv? Vad finns det för saker i mitt liv som kan bana väg för Herren? Vilka krokiga vägar måste rätas ut för att Herrens ska få ett genombrott i mitt liv?

Låt oss fortsätta att sjunga "Bereden väg för Herran...". Men låt oss inte bara sjunga det. Låt oss göra det också.

peppebaron
14 dec. 2008

Hur kan man tro på en god Gud då det finns så mycket ont i världen?

Lyssna på Vibeke Olsson som reflekterar över frågan: om Gud både kan och vill, varför ser det ut som det gör i världen?Sändes i Sveriges radio lördag och söndag morgon 13 och 14 december i programmet Vid dagens början (11 minuter).

Lyssna på programmet>>

Artikel om teodicéproblemet från Svenska Bibelsällskapet>>

12 dec. 2008

Leva livet


Den tredje advent har alltmer kommit att firas som Livets söndag.
Uppslagsverket Wikipedia beskriver livet söndag så här:


"Livets Söndag firas den tredje advent varje år och är en dag där olika kristna samfund lyfter upp frågor om abort, fosterdiagnostik, dödshjälp och liknande.Initiativet till firandet av Livets Söndag i Sverige togs ursprungligen av katolska kyrkans biskop Anders Arborelius. Idén har dock under senare år spridit sig till kyrkor inom de flesta kristna samfund i Sverige, och alltfler församlingar uppmärksammar dagen. Livets Söndag är en dag med fokus på livets värde och helgd; en dag för församlingen att betona glädjen och tacksamheten över livet."

De två punkterna i livet där man träder in i livet, födelsen, och där man träder ut ur livet, döden, har väldigt mycket stått i fokus som tema för livets söndag.

Ur en kristen synvinkel har det alltid varit viktigt att framhålla att livet är heligt. Därför har frågan om aborter och dödshjälp varit centrala etiska frågor. Många tar fram de aspekterna på livets söndag. Du kan läsa mer om det i vårt andra inlägg i dag som heter Fira livets söndag.
Där finns intressant information från Svenska Evangeliska Alliansen, Ja till livet och den katolske biskopen Arborelius.

Du kan även läsa Frälsningsarméns etiska dokument om ab0rt och dödshjälp här>>.

Den sista veckan har speciellt frågan om dödshjälp aktualiserats då medicinsk-etiska rådet tar upp frågan om man ska tillåta aktiv dödshjälp. Se tidigare inlägg på rupeba.se: Hjälp att leva - inte hjälp att dö, samt Siewert Öholms blogg.

Men livet handlar inte bara om att födas eller dö. Livet handlar i väldigt hög grad om det som händer mellan vaggan och graven. Arborelius talar om det i sitt herdebrev. Han talar om de papperslösa, om de gamla och de sjuka.

Men livets söndag handlar framför allt om tacksamhet för livet. Tacksamhet för varje ny dag, för mat, kläder, hem och vänner.

Men det finns ytterligare en dimension av liv. Då Jesus säger: "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd"(Joh 10:10), så handlar det om något mer än att bara leva och överleva. Det talar om en helt ny livsdimension. Det talar om att födas på nytt och och komma in i en levande relation med levande Gud. Det handlar om att verkligen börja LEVA LIVET. Det eviga livet tillsammans med Jesus. Och det allra bästa är att alla får vara med, men var och en måste bestämma för sig själv. "Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn" Joh 1:12).

Man blir inte Guds barn, eller en kristen, genom att gå i kyrkan varje söndag. Man blir inte kristen genom att hålla med om vissa kristna etiska dokument. Man blir inte kristen genom att hålla en massa färdigformulerade bud. Man blir en kristen genom att ta emot Jesus och det överflödande liv som han vill ge till oss.

Det stora problemet är att det finns någon som vill lura ifrån dig det nya livet. Någon som vill stjäla den gudsgemenskap som Jesus vill att du ska leva i. Samma vers som talar om liv och överflöd säger ocksåt:"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda."(Joh 10 10).

Låt inte lura dig. I dag är det livets söndag. Börja leva det nya livet.

LEV RIKT - FÖLJ JESUS!

_________________________
Bloggpredikan den tredje advent 2008
peppebaron

"Du kan alltid skicka mejl"

Dagen skriver (Foto: Anna B Sandberg)
Regeringen nonchalerade de gotländska kyrkornas och frivilligorganisationernas protest mot socialpolitiken.
För en månad sedan skrev kyrkor och frivilligorganisationer på Gotland ett upprop mot socialpolitiken i Sverige. De ville överlämna det till socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson. I går fick de överlämna uppropet - i en låda utanför regeringens godsmottagning.

I en månads tid har de gotländska organisationerna kämpat för att få en tid hos ministern. De har ringt och bett om att få överlämna ett brett upprop mot socialförsäkringssystemets behandling av sjuka, arbetslösa och funktionsnedsatta, men bara slussats vidare, från tjänsteman till tjänsteman.

Nonchalant attityd
De kom inte högre än till Jonas Nilsson, politisk sakkunnig hos ministern. Så fort han förstod vad saken gällde, visade han ett tydligt ointresse, enligt diakon Marie Larsson, som var den som försökte få tid för en uppvaktning av ministern. Hon möttes av en nonchalant attityd och ett besked som frivilligorganisationerna knappt trodde var sant:"Du kan ju alltid skicka ett mejl så får vi se om och när jag har tid att läsa det."

Läs hela artikeln i Dagen>>


11 dec. 2008

Fira livets söndag

Från Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) hemsida:
"Tredje advent firas livets söndag. Temat är högaktuellt och inte enbart utifrån de fortsatt rekordhöga aborttalen. De senaste veckorna har också frågan om läkarassisterat självmord debatterats i Sverige. Utgångspunkten för denna nya diskussion har varit Statens Medicinsketiska Råd (SMER), som i en promemoria till regeringen önskar en utredning av frågan; se Avgöranden i livets slutskede

Som kristna har vi ett unikt bidrag i samtalet om människan och människans värde. Vi är övertygade om att varje människa är skapad till Guds avbild och har ett okränkbart värde. Det är ett värde som är kopplat till vår identitet som människor och därför oberoende av ålder, funktion eller kapacitet . Vi är övertygade om att livet har en mening, som svårigheter och smärta inte kan radera ut. Därför ska vi lindra smärtan och hjälpa igenom svårigheter, istället för att utsläcka livet. Se t ex Tomas Österbergs krönika om dödshjälp i Dagen: Döden är inte en fråga för det egna självbestämmandet

Vi i SEA vill uppmana församlingar över hela landet att uppmärksamma Livets Söndag och lyfta fram den kristna trons bejakelse av varje människa liv."

På Ja till livets hemsida kan vi läsa om upprinnelsen till livets söndag:
"Livets Söndag är ett initiativ av den katolske biskopen Anders Arborelius och har spridit sig till de flesta samfunden i Sverige. Med fokus på livets värde och glädje är Livets söndag ett tilfälle för den lokala församlingen att betona glädjen och tacksamheten över livet men också att markera ställning i centrala frågor som abort, dödshjälp och fosterdiagnostik. Initiativet togs för ett par år sedan av den katolske biskopen Anders Aborelius. "

Arborelius berättar i Dagen om sina förhoppningar inför Livets söndag i Dagen:
"Inför Livets söndag uppmanar katolske biskopen kristna att aktivt ställa sig bakom de svagaste i samhället. Hans herdabrev är ett upprop för de papperslösa och de gamla och sjuka.

I Karlstad uppmärksammas Livets söndag med ett fackeltåg.

Jesus har en förkärlek för de svaga och utsatta och kyrkan måste återspegla detta. Därför måste vi engagera oss för dem som är mest utsatta: de papperslösa och de gamla och sjuka, vars status i samhället sjunker som en sten.

Det är andemeningen i Anders Arborelius herdabrev som ska läsas upp i alla katolska kyrkor i Sverige på tredje advent. Brevet andas oro över att livskvalitén för gamla och sjuka, som redan i dag i många fall är ensamma och bortglömda, kommer att försämras ytterligare till följd av den ekonomiska kristen. Mest orolig är han över den allt större öppenheten för att tillåta läkarassisterat självmord och uppmanar att "med skärpa reagera när de svårt sjuka riskerar att utsättas för en press att göra slut på sina liv för att inte ligga någon till last
."

Läs Arborelius herdabrev i sin helhet>>

Norska Frälsningsarmén mister bidrag för sin syn på homosexualitet

Dagen skriver:
"Frälsningsarméns ungdomsförbund i Norge förlorar sitt statsbidrag. Orsaken är samfundets inställning till homosexualitet och sammanboende.
Homosexuella och personer som bor tillsammans utan att vara gifta tillåts inte bli frälsningssoldater. Och om man inte får bli soldat, kan man inte heller få ledaruppdrag. För att få statsbidrag måste barn- och ungdomsorganisationer ge alla medlemmar samma möjligheter, resonerar de beslutande politikerna. I fjol fick ungdomsförbundet inom Frälsningsarmén 1,2 miljoner norska kronor i bidrag."

Elisabeth Sandlund skriver i sin ledarblogg i Dagen under rubriken En sorglig Norgehistoria: "Att känslorna är upprörda i kristna kretsar i Norge är lätt att förstå. Beslutet bör vara ett memento även i Sverige. Det går an att tala varmt om religionsfrihet. Men när religionen får praktiska konsekvenser som går på tvärs emot det som för tillfället är det normlösa samhällets norm blir det en helt annan sak. Så är det redan i vårt grannland. Och så kan det bli även hos oss. Fortare än vi anar."

Beslutet har kommenterats ingående i norska medier. I både norsk radio och norska dagstidningar:
"Kristelig Folkepartis May Helen Molvær Grimstad reagerer sterkt på avslaget.
– Jeg synes dette er veldig overraskende. Det kan ikke være slik at vi politikere skal sensurere ulike organisasjoner hvis vi er uenige i hva de står for, sier hun.
Frelsesarmeens Ungdom vil ikke uttale seg i saken før den har sett nærmere på brevet fra departementet. Men organisasjonen gjør det klart at den vil gjøre det den kan for å hindre at barne- og ungdomsarbeidet blir rammet. "
Vårt Land.

"Jeg støtter ikke Fordelingsutvalgets avgjørelse i denne saken, sier Ole Henrik Grønn om at Frelsesarmeens Ungdom mister statsstøtten på grunn av organisasjonens syn på homofile og samboende.
Den forhenværende KrF-eren som tidligere i år gikk til Arbeiderpartiet på grunn av homostrid i lokalpartiet støtter Frelsesarmeen.
- Jeg er uenig med Frelsesarmeen i deres syn på homofile, men å frata dem statsstøtten er jeg ikke enig i, sier Ole Henrik Grønn til DagenMagazinet.
Når DagenMagazinet ringte ham i morgentimene i dag hadde ha ikke hørt om avgjørelsen. - Jeg er overrasket over dette vedtaket som er i gjort i Fordelingsutvalget, sier Grønn. Grønn sitter nå som kontaktperson i Skeiv Ungdom i Østfold. Han sitter også i landsstyret.
- Selv går jeg ikke av veien for å støtte Frelsesarmeens arbeid. Førstkommende lørdag skal jeg ut sammen med ordføreren (Ap-ordfører i Sarpsborg Jan Engsmyr. red. anm.) for å stå ved Frelsesarmeens julegryte, sier Grønn som skryter av arbeidet Frelsesarmeen gjør for de svakeste i samfunnet. Grønn mener også at samfunnet må ha toleranse overfor troende som har et annet syn på homofili.
Dagenmagazinet>>

Även flera bloggare tar ställning för Frälsningsarméns ställningstagande:
"Jag säger bara: Gud välsigna Norska Frälsningsarmén som står upp för de kristna värderingarna! Herren ska bistå dem med pengar på ett annat sätt. Han blir nämligen inte någon skyldig! " apg29.se>>

Många höjer sin röst för att försvara Frälsningsarméns rätt att själv utforma sin ideologi. Elisabeth Sandlund skriver att det norska beslutet förebådar den framtida utvecklingen i Sverige. Men den utvecklingen är redan här. Socialstyrelsen i Sverige delar inte ut statsbidrag till Frälsningsarméns omfattande arbete bland missbrukare och ungdom i Sverige i dag, även om andra organiationer med samma slags verksamhet får bidrag. Orsaken är inte Frälsningsarméns etiska ställningstaganden, utan sättet som Frälsningarmén är organisarad på.

Det borde vara rimligare att betala ut bidrag i förhållande till de samhällsnyttiga insatsterna, i stället för att dela ut bidrag i förhållande till ideologin.

Och ändå hävdar staten att man inte vill använda statsbidragen för att styra organisationernas inre liv och lära. Annars är det väl bara i totalitära diktaturer som staten talar om för medborgarna och organisationerna vad de ska ha för värderingar.

Det hedrar Fräslningsarmén i Norge att man vågar stå för sina värderingar även om det skulle innebära minskade statliga anslag. En idéburen organisation får aldrig växa dit pengarna finns att få. Då upphör den att vara idéburen.

peppebaron

Nu har Siewert börjat blogga också

Nu har även Siewert Öholm, med viss tveksamhet, gett sig in i bloggvärlden. Det blir tydligare och tydligare att man måste finnas med där om man vill göra sin röst hört.
"Gammelmedia", tryckta tidningar med mera, har säkert fortfarande sin funktion, men bloggen är direkt och omedelbar. Det går fort. Tankarna är kanske inte alltid så väformulerade. Dessutom får man ofta omedelbar respons på sina tankar. Det har också visat sig vilken påverkan bloggvärlden har på de politiska besluten. "Folket" har en möjlighet att göra sin röst hörd.

Två av Siewerts inledande blogginlägg handlar om det fruktansvärda i att man ens börjat diskutera möjligheten till aktiv dödshjälp.

Självmordshjälp är fascism>>
Kom igen nu alla bloggare>>

(Läs också tidigare inlägg om dödshjälp: Hjälp att leva - inte att dö>>)

Jag ser med spänning fram till att få läsa Siewerts blogg. Han har gjort sig känd som en person som vågar säga det som många tänker.

peppebaron

10 dec. 2008

COOP och Frälsningsarmén

Dagen skriver under rubriken: Folkstorm får COOP att ändra beslut:
"Nu ändrar sig Coop i Jönköping när det gäller beslutet att inte låta Frälsningsarmén samla in pengar utanför stormarknaden. Efter folkprotester låter man insamlarna stå kvar med sina bössor utanför butiken.
- Hade jag vetat att det skulle bli så här hade jag inte tagit beslutet, säger Coop Forums chef i Jönköping, Carl-Johan Rösiö till Jnytt.se."


Stormarknadschefens motivering för att förbjuda Frälsningsarmén utanför COOP:s stormarknad är att "Vi vill inte förknippas med Frälsningsarmén"

Först beslöt alltså COOP att Frälsningsarmén inte skulle få stå utanför COOP och samla in pengar för att kunna hjälpa familjer och i Jönköping att fira jul. Orsaken till att COOP senare ändrade sitt beslut var inte att man ändrat uppfattning, utan snarare risken att förlora pengar då man såg vilken folkstorm det väckte.

Men jag frågar mig varför man inte vill förknippas med Frälsningsarmén. En orsak kan ju vara att man inte vill påminna folk som är ute och shoppar att det finns andra människor i Jönköping som är utan mat. En annan, och kanske mer trolig orsak, är att Frälsningsrmén är en kristen organisation. De sista åren har det i media och i samhällsdebatten varit helt OK att misskreditera och förlöjliga kristendomen och kristna värden. Och vem vill väl förknippas med det misskrediterade och förlöjligade....

Frälsningsarméns kårledare i Jönköping, Lars-Erik Anderberg,avslutar intervjun med orden:
"Jag är riktigt glad och tacksam att han ändrat sin åsikt, säger han till Jnytt. Alla pengar går oavkortat till behövande i Jönköping."

peppebaron
http://www.rupeba.se/

9 dec. 2008

Jag är bara en enkel president.

Dagens Nyheter skriver under rubriken "Bush om Gud och vetenskap"
"Bibeln ska väl kanske inte läsas helt bokstavligt, medger USA:s avgående president George W Bush och hävdar att det faktum att Gud skapade världen går bra att kombinera med evolutionsteorin. " (Foto:AP)

George Bush säger vidare:
"- Men ni lurar ut mig på djupt vatten nu. Jag är bara en enkel president.
- Utveckling är ett intressant ämne. Men jag råkar tro att evolutionen inte helt och hållet kan förklara livets mysterium.
Bush förklarade att han tror att Gud skapade jorden och världen. Att världens tillblivelse är något så gåtfullt att det krävs en allsmäktig. Och att han inte kan se att det är oförenligt med vetenskapliga bevis på utveckling."

Under de sista skälvande dagarna som president kostar Bush på sig att vara ödmjukt mänsklig. Offentliga personer får ofta frågor som ligger långt utanför ens kompetensområde.
Tänk att det finns frågor som inte ens USA:s president kan bestämma över, som till exempel hur jorden har uppkommit.

Jag har en känsla av att fler och fler vetenskapsmän "kommer ut" med att det finns många saker då det gäller jordens tillkomst som man står helt frågande inför.
Jag tycker att George Bush svarade bra på frågorna utanför hans kompetensområde. Det skulle vara välgörande att höra många evolutionister uttrycka samma öppna, frågande inställning till skapelsen.
Dagen har ett längre sammandrag av intervjun med George Bush:
"Att starta Irakkriget var inte ett religiöst beslut, säger den avgående presidenten i USA, George W. Bush, i en lång intervju med ABC-ankaret Cynthia McFadden.
En stor del av intervjun handlar om Bush egen tro och andliga utveckling.
George W. Bush talar i intervjun utförligt om sin tro och om hur den påverkat hans presidentperiod. Han berättar att relationen med Gud har förstärkts med tiden, och den relationen började med att han beslutade sig för att sluta dricka."

peppebaron

8 dec. 2008

Nytt parti bildat som ska försvara kristna värden i Europa

Dagen skriver:
"Ett nytt politiskt parti som ska försvara kristna värden har bildats. Partiet planerar att ställa upp i nästa års val till EU-parlamentet.
Grundare av partiet är Magdi Allam, en muslimsk journalist som konverterat till katolicismen.
I ett uttalande på söndagen sa Allam att hans parti "Protagonister för ett kristet Europa" kommer att arbeta för att försvara kristna värden i Europa, som han anser hotas av sekularisering och moraliskt förfall.
Partiet kommer att vara öppet för människor av olika religioner och trosinriktningar och Allam menar att partiet hör hemma i den konservativa partigruppen i EU-parlamentet. En grupp där bland annat de svenska moderaterna ingår."

Läs mer>>

Att återerövra den nyktra livsstilen

Världen i Dag har den 8 december en tidningbilaga med titeln Nykter-Att återerövra den nyktra livsstilen. Här följer några glimtar från innehållet i bilagan.

Motorförarnas helnykterhetsförbund MHF uppger att alkoholskadorna i trafiken kostar när 12 miljarder kronor - varje år.

Mikael Oskarsson, riksdagsledamot för kd, berättar i förbindelse med att den nya kristna nykterhetsorganisationen VITA startade
-att alkoholkomsumtionen i Sverige ökat med 30% de senaste tio åren
-att 12 procent av alla svenska löntagare har ett alkoholberoende
-att 80% av alla våldsbrott är alkoholrelaterade

En annan artikel i bilagan beskriver hur julen för många barn är en mardröm med tanke på föräldrarnas alkholkonsumsion.

Dessa fakta tycker jag är skäl nog att välja helnykterhet.

peppebaron

Det blev inte som vi hoppats

För dem av er som följer bibelläsningsplanen på http://www.rupeba.se/ så läser vi nu under tre dagar Joels bok i Gamla testamentet.

Det första kapitlet i Joel andas hopplöshet. Det blev inte som folket hade hoppats. Man hade verklígen ansträngt sig och förväntat sig resultat, men det blev inget resultat av allt arbete. "Säden är förstörd, vinet torkar bort och oljan sinar." (1:10)

-Säden är förstörd. Säden används i NT, t.ex. i Jesu liknelse om såkornet, som en symbol för Guds ord. Ibland kan det kanske kännas som om Guds ord har mist sin kraft. Det som vi en gång upplevde så starkt och genomträngande når liksom inte fram till folket längre.

-Vinet torkar bort. Vinet kan ses som en symbol för glädjen. Man kan kanske se tillbaka på en tid då livet i församlingen var fyllt av en övernaturlig glädje. Och även om verksamheten forstätter med oförminskad styrka så kan man uppleva att man någonstans tappat bort glädjen. Nehemja skriver: "Den glädje Herren ger är er styrka" (Neh 8:10). Men vad sker med oss då glädjen försvunnit?

-Oljan sinar. Oljan ses ofta som symbol för den Helige Ande. Det kan ibland kännas som om den helige Andes mäktiga kraft ersatts av mänsklig ansträngning och allt känns bara tungt.

Det andra kapitlet talar om nytt hopp. Det inleds med uppmaningen att blåsa i horn (2:1)(det har vi i och för sig gjort länge i Frälsningsarmén). Hornblåsandet följs av att en krigshär blir upprest och ordnad till strid (2:5). Det står också att trupperna fullgör hans order (2:11).
Därefter kommer en uppmaning om att vända om till Herren av ett helt hjärta (2:12). Det är ett återkommande tema att förutsättningen för väckelse är att Guds folk vänder om av ett helt hjärta. Guds folk förbereder sig inför Guds ingripande genom att rena sig och vända sig till Herren (Jos 3:5).
Efter det kommer Guds löfte om en förändring "Jag skall ge er säd, vin och olja så mycket ni behöver" (2:19).
Löftet var givet, men ingen förändring hade ännu skett.

Löftet uppfylls. Därefter uppfylls Guds löfte som ett svar på folkets längtan, bön och överlåtelse. Här återfinnes profetian som Petrus citerar för att föklara vad det är som händer på pingstdagen (2:28-31). På den första pingstdagen uppfylls löftet.
-Guds ord (säden) hade fått tillbaka sin kraft. Folket träffades av orden och frågade vad de skulle göra för att bli frälsta (Apg 2:37).
-Glädjen (vinet) fyllde lärjungarna så att de som såg dem trodde att de var fulla av halvjäst vin (Apg 2:13).
-Den helige Ande (vinet) fyllde lärjungarna så att de glömde bort hur rädda de var och förkunnade Guds ord med frimodighet.

Detta är budskapet i Joels bok i sammanfattning. Låt oss be: Gud, låt det ske igen!

peppebaron

Se Guds hus på web-TV

Nu kan även du som inte har tillgång till TV8 se serien om livet i Centrumkyrkan i Sundbyberg.
Avsnitten 9/11, 16/11 och 23/11 finns nu tillgängliga att se gratis på web-TV.

Avsnittet 9/11 har något fel på ljudfilen, men de övriga två programmn går bra att se.
Gör så här:
1. Gå in på länken för web-TV
2. Skriv in Guds hus i sökrutan och klicka på "sök"-knappen
3. Välj vilket av avsnitten du vill se på.6 dec. 2008

Enhet under påven?

Björn Horst uttrycker i sin blogg förvåning över Livets Ords omsvängning i förhållande till katolicismen:
"Vad är det som händer? Vad är det som är den egentliga orsaken till denna helomvändning från Ulf Ekmans och Trosrörelsens sida och varför det så tyst i de egna leden? Varför är det så tyst från det frikyrkliga Sverige då man tycker att denna oroande fråga borde ligga högt på agendan?
Jag personligen finner det otroligt märkligt att Livets Ord som tidigare talade om kyrkliga institutioner som stela, livlösa och fientliga till fungerade nådegåvor, nu vill vara en del av detta ”stela” etablissemang. Jag frågar mig vad de egentliga motiven är till denna, nästan ivriga, helomvändning. Jag om någon skulle bli otrolig glad om jag kunde få en gjuten och befriande förklaring. Det tror jag hela frikyrkosverige skulle bli också"

Kommnetar:
Ja, det är verkligen en svårtolkad utveckling vi står inför. Men omsvängningen till en mer positiv inställning till den katolska kyrkan är inte ett Livets Ord-fenomen. Samma sak händer i stora delar av den karismatiska rörelsen.

Även Sten-Gunnar Hedin har gått in i ett nära samarbete med katolska kyrkan. Han har skrivit böcker tillsammans med den katolske biskopen i Sverige. Under stora delar av 1900-talet såg man inom pingströrelsen i Sverige på katolska kyrka som "den stora skökan" i Uppenbarelsebokens profetior.

Stefan Swärd, ordförande i EFK, skriver om Ulf Ekmans och Sten-Gunnar Hedins nya färdriktning i sin blogg.
http://www.stefansward.se/2008/12/06/vad-tycker-jag-om-katolska-kyrkan/

Det finns i svensk frikyrklighet två olika hållningar mot den katolska kyrkan. Förutom den positiva inställningen som bl.a. Ulf och Sten-Gunnar företräder finns det en rörelse som starkt tar avstånd och varnar för den katolska kyrkan (alltså inte mot katoliker utan om den katolska kyrkan som institution).

Det har, den sensaste tiden, skrivits ett antal nya böcker som varnar för ett närmande till den katolska kyrkan.Till exempel Evangelium enligt Rom
och Enhet under påven?

Bloggen Aletheia förespråkar återkommande den mer kritiska hållningen mot katolska kyrkan.
http://aletheia.se/2008/12/03/ulf-ekmans-enhetsstravanden-splittrar-i-jonkoping/

Det finns alltså två olika strömningar just nu. Den som säger att vi ska återvända till "moderkyrkan" (en hållning som naturligtvis stark understöds av den katolska kyrkan) och en annan strömning som starkt varnar för den institutionaliserade katolska kyrkan.
Men Björns fråga är definitivt motiverad. Varför sker detta och varför sker detta just nu?

peppebaron
www.rupeba.se/