25 juli 2024

Sommarbibelskolan. Del 7 TILLVÄXT

 


Steg 7 – Tillväxt
________________________

Guds vapenrustning
Steg 6 handlade om att ta emot och bli fylld med Guds kraft. Det kan kanske vara en fantastisk upplevelse där vi riktigt känner att Gud kommer oss nära och fyller oss med sin kraft. Vi kan kanske till och med känna oss så starka att vi tror att vi aldrig mer kommer att kunna falla, ja till och med att vi aldrig mer ens kan bli frestade.

Då vi känner oss så självsäkra att vi tror att vi aldrig kommer att kunna falla, då gäller det att se upp, för då lever vi i ett självbedrägeri. Alla människor blir frestade, alla människor misslyckas på det ena eller det andra området, mer eller mindre ofta.

Till och med Jesus, fastän han var Guds egen son, blev allvarligt frestad av djävulen. Detta skedde strax efter det att Jesus hade blivit uppfylld av den Helige Ande (Luk 4:1-14).Men Jesus övervann frestelsen och kunde gå vidare ännu starkare. Det står att han återvände från frestelse med ”Andens kraft inom sig” (Luk 4:14).

Den som möter en frestelse och övervinner den blir alltså starkare än om han aldrig hade mött frestelsen. Frågan, då det gäller vår tillväxt, är alltså inte om vi möter frestelse, utan hur vi möter frestelserna.

Det finns en positiv och en negativ sida i varje prövning och frestelse. Den negativa sidan är att det finns en risk att falla i den och skada oss själva och våra medmänniskor. Det positiva är att i varje prövning och frestelse finns det en möjlighet för tillväxt.

Det är den positiva sidan Jakob tänker på då han skriver:  Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.” (Jak 1:2-3)

Då vi möter svårigheter, prövningar och frestelser, så står inte Jesus passivt vid sidan och iakttar oss för att se om vi ska klara det eller inte. Nej, Jesus engagerar sig personligen i din situation och vill hjälpa dig och styrka dig i det du står i. Förutsättningen är att du vänder dig till Jesus och tar emot den hjälp han vill ge dig.

I Efesierbrevet 6:10-17 berättas det om den rustning Gud vill vi ska vara utrustade med för att hålla stånd och övervinna. Det står att vi får ”hämta kraft hos Herren, av hans väldiga styrka.” Vidare står det om de olika delarna i rustningen som ska beskydda oss. Bland annat sår det om:

SANNINGENS BÄLTE
Då vi rör oss bort från sanningen ökar vår sårbarhet. Då vi inte längre erkänner sanningen för os själva och för andra, utan gömmer oss bakom förnekande och undanflykter har vi påbörjat vårt fall.

RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR
Vi får ta emot förlåtelse från Gud av bara nåd, inte på grund av vår egen rättfärdighet. Vi blir då iklädda rättfärdighetens pansar som är Jesu egen rättfärdighet. Den bygger inte på att vi är perfekta eller syndfria, utan det är en rättfärdighet vi får från Gud. Så länge vi vill leva nära Gud, lyda honom och leva i hans förlåtelse är vi iklädda rättfärdighetens pansar. Då vi medvetet handlar fel, skapar vi en öppning i rättfärdighetens pansar där vi blir sårbara.

FRÄLSNINGENS HJÄLM
Hjälmen skyddar vårt tankeliv. All synd börjar i vår tanke. Först tänker vi på möjligheten att handla fel och om vi inte genast avvisar den tanken, växer den alltmer till dess den övergår i handling. ”När begäret har blivit havande föder det synd” (Jakob 1:15).

ANDENS SVÄRD SOM ÄR GUDS ORD
Guds ord hjälper oss i livet. Det avslöjar det onda, säger sanningen om oss själva, vägleder oss och hjälper oss ta emot Guds tilltal till oss.

Att vara formbar
Allt levande förnyas. Att leva innebär att förnyas och förändras. Äpplet på äppelträdet blir inte färdigt på en dag, och det kan inte sluta utvecklas om det ska bli ett moget äpple, även om det tycker att det har hållit på att utvecklas en lång stund.

-Det gäller att ha tålamod och att inte ge upp efter första bakslaget. Gud har inte gett upp med dig. Läs om hur han formar om lekrukan gång på gång till dess den blir så som han vill ha den: Jeremia 18:4.

-Det gäller att inte tro att man är ”färdig” och inte kan utvecklas mer.

-Det gäller att fortsätta att vara ärlig och att våga se sanningen om sig själv i stället för att förneka den.

-Det gäller att fortsätta att låta Gud forma mig, så att sanningen om mig själv kan bli mer lik den sanningen som Gud har tänkt.

 

Andens frukt
I Jakobs brev liknas processen som leder fram till synd vid ett havandeskap. Det börjar i huvudet, i tanken. Tanken blir havande och om tanken på synden får utvecklas och få näring föder den till slut fram en öppen synd.

På samma sätt kan det som är gott få forma våra tankar och våra handlingar. Om vi låter Gud få forma våra tankar, så blir våra tankar havande med det som är gott och riktigt. Till slut blir det mer och mer naturligt för oss att göra det som är rättfärdigt.

Äpplet blir ett äpple bara för att det växer på, och tar emot näring genom ett äppleträd. Om det vuxit på en vinbärsbuske hade det aldrig kunnat bli ett äpple.

På samma sätt formas våra liv av det vi låter våra tankar fyllas med. Man formas och växer åt det håll man tänker. Släpp in Gud i dina tankar och låt honom forma dina tankar. Då kommer Andens frukt att mer och mer bli det som är naturligt för dig. Andens frukt beskrivs i Galaterbrevet 5:22-23: Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trofasthet, Ödmjukhet och Självbehärskning.

Men som sagt, ha lite tålamod. Frukten blir inte färdig på en dag. Det tar ett helt liv.

Om du vill låta dig formas av Gud till det han har tänkt med dig, kan du låta följande ord bli din bön och din bekännelse:
__________________________________________
 Jag önskar låta den helige Ande forma och utrusta mig, så att jag kan leva i andlig tillväxt och bära Andens frukt.”
__________________________________________

Frågor för samtal och självstudium
– Steg 7

àFör att kunna växa andligt måste vi vara rustade så vi kan undvika att falla tillbaka. Läs Ef 6:10-18

1/ Var kan vi hämta styrka? v.10

2/ Vem är fienden som vill hindra oss att ta våra steg framåt? V.11-12

3/ Vilka delar ingår i rustningen? v.13-17

4/ På vilka sätt är sanning och rättfärdighet (v.14) viktiga för att kunna växa? (Jämför med självinventeringen i steg 4, ”sanningen ska göra er fria” Joh 8:32)

àAllt som lever förnyas, växer och omformas. Det behövs ödmjukhet för att våga vara formbar.

5/ Vilken betydelse lägger du i ordet ödmjukhet?

Tänk igenom dessa två bilder från Bibeln:
-krukmakaren och leran Jer 18:4
-vinet och vinsäckarna Luk 5:37-39

6/ Vilket budskap har dessa bilder till oss idag?

7/ I vilken situation går det inte att forma om leran/vinsäckarna?
- Vad har de att säga till oss idag?

àI Gal5:22-23 kan vi läsa om Andens frukt (=Jesu sinnelag). Läs igenom listan över de nio delarna i Andens frukt.

8/ Jesus ger en lektion i att bära frukt i Joh 15:1-10
- Vilka är förutsättningarna för att bära Andens frukt?
- Vilka är hindren?

àLäs 2 Kor 3:18
9/ Vem är det som förvandlas?

10/ Vad betyder det att ”skåda Herrens härlighet?”

11/ Till vad förvandlas vi?

12/ Vem är det som åstadkommer förvandlingen?

13/ Läs bekännelse i steg 7 och tänk igenom vad som kommit fram under frågorna
- Vad är Guds del i detta steg?
- Vad är vår del?

DAGENS ANDAKT, den 25 juli

 

”Sex dagar skall du arbeta, men på sjunde dagen skall du vila. Också under plöjningstiden och skördetiden skall du ha vilodag.” (2 Mos 34:21, FB)

När Gud ger sina instruktioner till Israels folk och förnyar sitt förbund med dem är han mycket noga med att påminna dem om att de måste hålla sabbatsdagen. I vår stressade tid tror många att de ska få mer gjort om de använder alla sju dagarna till arbete. Men lyssna till dagens bibelord: ”Också under plöjningstiden och skördetiden ska du ha vilodag”. När det är som mest stressigt, när du inte längre är herre över arbetsuppgifterna, utan arbetsuppgifterna har tagit greppet på dig – då – ska du ha vilodag. Men så finns det de, som tror att de ska bli utvilade, om de bara får använda alla sju dagarna till vila. Men ordet säger: ”sex dagar skall du arbeta…”  

Människan är skapad för den fantastiska rytmen som uppkommer i de regelbundna växlingarna mellan arbete och vila. Sex dagars arbete och en dags vila.

BÖN

Herre, hjälp mig att planera min tid tillsammans med dig, så att jag inrättar mitt liv efter dina instruktioner. Hjälp mig att låta arbetet ha sin tid och vilan sin. 

BLÅS I HORNET – Jer 4

 

Bibelläsning: Jeremia 4
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+4&version=SFB15

"Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem, ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: "Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna!" Res upp ett baner i riktning mot Sion."  (Jer 4:5-6)

Det är en uppmaning till Guds folk att avancera. Alltför länge har vi varit tysta, dragit oss tillbaka och varit nöjda med saker och ting som de är.


Det är dags att bryta ny mark (vers 3). Vi ska inte slösa vår tid på områden som inte ger resultat. Profetian säger "Så inte bland törnen" (vers 3).


"Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna" (vers 5). Det finns nya områden att gå in i. Det är dags att bryta ny mark. Ett stridsrop ljuder för Guds folk:
-Bryt er ny mark (vers 3)
-Blås i hornet (vers 5)
-Res upp ett banér (vers 6)
-Stanna inte (vers 6) 
_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Det är dags att bryta ny mark.
_______________________________

Innehåll:
Bryt er ny mark
Kommande dom

Kommentar:
Profetia om den kommande invasionen av Juda och Jerusalem. Då kommer kungen och furstarna att tappa modet, prästerna bli förfärade och profeterna bestörta (vers 9). Men det finns fortfarande möjlighet att bli räddade: "Tvätta bort ondskan från ditt hjärta, Jerusalem, så att du blir räddad! Hur länge ska onda tankar bo i ditt bröst?" (vers 14).

Den kommande invasionen kommer norrifrån. Dan var Israels nordligaste stad (vers 15). Belägringshären kommer att omringa Jerusalem och orsaken till invasionen var folkets uppror mot Gud (vers 16-17). Guds folk känner inte Gud (vers 22)

Vers 27-31 beskriver babyloniernas ockupation av Jerusalem 586 f.Kr. Folket skall då föras bort i fångenskap men en kvarleva skall skonas (vers 27).

Till eftertanke:
Omdömet om Guds folk på den tiden var att de inte kände Gud (vers 22). Hur är det med Guds folk idag? Känner vi Gud? Vi kanske känner till mycket om Gud, men känner vi Gud?

24 juli 2024

Det var då det..

 

Det är inte allt som är "lett" i Lettland

Lettland är ett fantastiskt land och vi har mött många fantastiska människor här i Lettland. Vi har nu levt "vardagslivet" i Lettland några veckor och vi börjar känna oss som letter. Speciellt då vi får besök från människor från Sverige som aldrig varit i Lettland tidigare känns det som om vi visste allt om Lettland, även om vi egentligen vet att vi inte vet speciellt mycket.

Det är mycket som är annorlunda i Lettland. Jag talar inte om bättre eller sämre, jag talar bara om annorlunda.

Till exempel den lettiska administrationen.

Jag behövde ett lettiskt bankkort för att komma åt min lettiska lön. Det tog bara en vecka, tre besök på banken och ett telefonsamtal från vår ekonomipersonal till banken för att få ett lettiskt bankkort.

Så var det dags för oss att registrera oss som bosatta i Lettland. Vår assistent ringde och bokade tid hos myndigheterna. Rut och jag och assistenten åkte dit i god tid. Vi fick en nummerlapp och fick sitta och vänta i en väntsal tillsammans med många andra. Bakom disken satt en lång rad med tjänstemän som skulle ta emot gästerna. Det såg ut som om de inte hade något att göra. De satt och småpratade med varandra ända fram till dess klockan hade tickat fram till vår avtalade tid. Då rörde sig en av tjänstemännen och tryckte på en knapp och vårt nummer kom upp.

Vi gick tillsammans med tjänstemannen igenom de dokument som vi noggrant hade fyllt i. Jag tror att det var åtta sidor med frågor. Vi fick bland annat fylla i uppgifter om våra föräldrar och var de bodde. Att våra föräldrar var döda spelade ingen roll. Det måste finnas adresser även på döda föräldrar. Vi fick inte heller skriva att de fanns i himlen, utan deras senaste bostadsort här på jorden skulle anges.

Då vi gick igenom våra blanketter påpekade tjänstemannen alla frågor vi borde svarat annorlunda på, rättade dem och ville ha vår signatur vid varje ändring. Efter mycket ändrande konstaterade tjänstemannen att det hade blivit för många rättningar på blanketten. Hon kunde inte ta emot den. Vi fick nya blanketter som vi skulle fylla i och beställa en ny tid för registrering. Och, påpekade tjänstemannen, blanketten skall fyllas i med stora bokstäver (versaler) och inte med små bokstäver.

Var det inte meningen att EU skulle innebära "fri rörlighet av varor och tjänster"?

Vi har fått en ny tid nästa vecka.

Men vi ger inte upp hoppet. En vacker dag kommer våra handlingar att godkännas av tjänstemannen. Varje papper kommer att stämplas med tre olika stämplar (vi såg hur dom gjorde vid bordet vid sidan om oss), och vi kommer att få våra nya lettiska personnummer. Då kommer vi att kunna skaffa telefonabonnemang, TV-abonnemang och internet-abonnemang och känna oss som riktiga letter.

Men vi är glada och tacksamma att vi får vara i Lettland. Vi tackar Gud för alla tillfällen han ger oss att träna vårt tålamod. Och vi vet att vi inte är här för att förändra den lettiska statsapparaten utan för att förändra människors liv.

En vecka senare var vi tillbaka på myndigheten som skulle registrera oss som boende i Lettland. Vi hade, tillsammans med vår sekreterare, noga fyllt i varje bokstav. Och inget ord med "små" bokstäver.

Den här gången kom vi till en annan av damerna som satt och kontrollerade papper. Det fanns fortfarande ett antal fel i dokumenten, men inte tillräckligt många för att vi skulle bli "underkända". Då vi var färdiga och skulle gå fick vi ett nytt dokument med oss med rubriken med stora bokstäver: "WARNING".

Det dokumentet var på engelska vilket ökade våra möjligheter att förstå innehållet. Dokumentet talade om hur illa det kunde gå för oss om vi inte också registrerade oss på den lägenhet vi bodde i inom fjorton dagar...

Peter Baronowsky

DAGENS ANDAKT, den 24 juli

 

”Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kristuskunskapens doft” (2 Kor 2:14)

Under sommarhalvåret kan man gå genom ett bostadsområde och njuta av allsköns dofter. Numera är det vanligt att man bland alla sommardofter plötsligt också känner doften av grillning. Ingenting kan väcka hungern till liv som doften av en sommargrill. Den lockar och den skapar förväntan. Ofta går man raka vägen hem och äter något gott efter en sådan upplevelse.

Jag önskar att vi kristna skulle vara människor som sprider en kristusdoft som lockar och skapar förväntan och hunger. Tänk om min närvaro i ett sammanhang skulle kunna tända en sådan längtan efter att få lära känna Jesus, att de andra inte kan bärga sig förrän de fått en personlig upplevelse av vem han är.

BÖN

Jesus, låt mig idag få leva så nära dig att jag sprider kristusdoften runt mig. Låt mitt liv skapa den där speciella hungern efter dig, som bara kan stillas av ett personligt möte med dig själv.

VI HAR INTE LYSSNAT TILL HERRENS RÖST – Jer 3

 

Bibelläsning: Jeremia 3
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+3&version=SFB15

"För vi har syndat mot HERREN, vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till HERRENS, vår Guds, röst."  (Jer 3:35 FB)

Jeremia går till rätta med Guds folks otrohet. De har inte lyssnat till Guds röst. De har vänt sig till andra gudar.

Jeremia får uppmaningen att gå ut och predika omvändelse. Han predikar att folket ska bekänna sin missgärning (vers 13), och att Gud då ska vara dem nådiga (vers 12).

Situationen är inte så annorlunda idag. Kyrkorna välkomnar många gånger andra religioner och ockulta inslag i kyrkans verksamhet. Man kan också säga att Guds folk inte lyssnar till hans röst idag. Man vänder sig bort från Herren.

Uppmaningen till omvändelse är lika aktuell idag. Det gäller oss som kyrka, men det gäller även oss som individer. Att vi på allvar börjar lyssna till Gud och till hans ord.
_______________________________ 

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
"Om du ändå ville höra på mig" (Ps 81:5)
_______________________________

Innehåll:
Juda och Israels otrohet.
Kallelse till omvändelse.

Kommentar:
Vers 1-5

Enligt Mose lag var det förbjudet för en man att ta till sig en kvinna som han tidigare varit gift med och som efter skilsmässan gift sig med en annan man (5 Mos 24:4f). Juda och Israel hade "skilt sig" från Gud och "gift sig" med andra gudar. Men trots att Guds folk vänt ryggen till Gud var Han ändå villig att i sin stora nåd ta tillbaka dem till sig.

Vers 6-13
Under Josias tid, någon gång mellan 627-609 f.Kr., frågar Herren Jeremia om han har sett vad som hänt med det avfälliga Israel (Nordriket). Nordriket föll 722 f.Kr. då huvudstaden Samaria intogs av assyrierna (vers 6-7).

   Sydriket (Juda) gick samma väg och vände Gud ryggen och började tillbe  avgudarna av "sten och trä" (vers 7-9). Avgudarna var tillverkade av människor och framställdes normalt av sten eller trä.
   I Sydriket Juda genomförde Josia en reform (ca 621 f.Kr.) där man avskaffade avgudarna och vände sig till Gud. Men det ledde bara till en ytlig yttre reform bland folket. Juda vände "inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan bara i hyckleri" (vers 10) 

Vers 14-25
Profetia om Israels framtida återsamling och återföreningen av de tolv stammarna.

   Herren uppmanar sitt folk att vända om och lovar att bota dem från sin otrohet (vers 22).

   Folkets syndabekännelse att de har syndat mot Gud och inte lyssnat på Guds röst (vers 25).

Till eftertanke:
Att halvhjärtat vända om till Herren kallas för hyckleri i vers 10. I brevet till Laodikea möter vi ett liknande tillstånd hos församlingen. De tycker att allt är bra, men församlingen är varken kall eller varm, utan ljum (Upp 3:15-17).
- Hur skulle du beteckna det andliga tillståndet i den kristna församlingen idag?
- Hur skulle du beteckna det andliga tillståndet i ditt eget liv?

23 juli 2024

Veckans bok: PÅ EN AVLÄGSEN STRAND

 


Tips på en bra bok för sommarläsningen av Karen Kingsbury. 
Kristen roman, översatt till svenska av Rut Baronowsky. Boken kostar 220:- (+porto). Du kan köpa den genom ett mejl till info@rupeba.se eller i vår webbshop på rupebas webbshop: www.rupeba.se.

"Ibland kan mirakler ske på en avlägsen strand, inte bara en utan två gånger.

Hon var en liten flicka som blev fångad av en undervattensström i det karibiska havet. Han var en tonåring från USA:s östkust på semester med sin familj. Han kastade sig i havet för att rädda henne, och under ett fruktansvärt ögonblick förändrades livet för dem båda för alltid.

Tio år senare är Jack Ryder en orädd hemlig agent inom FBI och Eliza Lawrence bor kvar på paradisön. Hon är en orörd prinsessa i ett kungarike byggt på mörker och ondska, på väg att tvingas in i ett äktenskap med en farlig och fruktad knarkkung, ett äktenskap som hennes far har arrangerat.

Karen Kingsbury är en av Amerikas och Sveriges mest älskade och lästa kristna romanförfattare med fler än 25 miljoner sålda böcker. Hon och hennes man, Donald, bor i Tennessee. Här bor även flera av deras vuxna barn och barnbarn."

DAGENS ANDAKT, den 23 juli

 

”När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar.” (Matt 9:10) 

Att investera är att riskerar en summa pengar i ett projekt och tro att pengarna ska ge god avkastning i framtiden. Att tillbringa tid med andra kan också vara en investering.

I dagens bibelord ser vi Jesus tillsammans med en stor skara människor. Bara Jesus och lärjungarna var tretton personer – och så står det att där var många tullindrivare och syndare också. Jesus levde mitt ibland människorna. Han visste att den tid han tillbringade tillsammans med andra var en investering. Människorna blev påverkade av hans närvaro.

På samma sätt får vi investera tid i andra, äta tillsammans, samtala och umgås med andra. Och om vi i denna gemenskap också släpper in Jesus kommer vår investering att resultera i att människor blir påverkade av hans närvaro.

BÖN

Jesus, hjälp mig att förvalta min tid väl. Hjälp mig att investera tid i andra människor men påminn mig om att också ta med dig in i gemenskapen.

VART TOG HÄNGIVENHETEN VÄGEN? – Jer 2

 

Bibelläsning: Jeremia 2
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+2&version=SFB15

"Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår."  (Jer 2:2 FB)

Även detta kapitel börjar med orden "Herrens ord kom till mig." Den här gången fick Jeremia bära fram ett budskap till Guds folk i Jerusalem.

Budskapet handlar om att Guds folk en gång levde i hängivenhet för Herren. De älskade Honom (vers 2) och kunde göra allt för honom. Men nu, frågar Herren, vart har hängivenheten tagit vägen? Det är samma budskap som till församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken: "Men det har jag emot dig, att du övergett din första kärlek" (Upp 2:4 FB)

Hur är det i ditt liv? Kan du minnas en hängivenhet som försvunnit? Kan du minnas en kärlek som svalnat? Det finns en väg tillbaka. Omvänd dig var budskapet till Guds folk i Efesos då. Och idag till dig och mig. 
________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
Det har jag emot dig att du
övergett din första kärlek.
________________________________

Innehåll:
Israels trolöshet mot Gud.
Folket och prästerna har vänt sig till andra gudar.

Kommentar:
Relationen mellan Gud och Guds folk liknas vid ett äktenskap. Det började med ett kärleksfullt förhållande (vers 2-3) där bruden (Guds församling) hängivet älskar brudgummen (Gud).

Men Gud frågar sedan vad han gjorde för fel i sin relation med folket eftersom de gick bort från Gud och följde värdelösa avgudar (vers 5). Folket slutade till och med att fråga efter den Gud som förde dem ut ur slaveriets Egypten (vers 6). Folkets ledare hade vänt Gud ryggen (vers 8):
- Prästerna frågade inte efter Gud
- De som hade hand om lagen kände inte Gud
- Herdarna var trolösa mot Gud
- Profeterna profeterade i Baals namn

Folket hade övergett Gud, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten (vers 13). Vi ser också andra bibelställen där Gud liknas vid en källa med levande vatten (Ps 36:9-10; Joh 4:10-14; Joh 7:37-39).

Men allt det onda som drabbar folket är inte Guds straff utan det är folket som drabbar sig själva genom sina val (vers 17). Det är folkets egen ondska som tuktar dem och folkets avfall som straffar dem (vers 19).

I stället för att tillbe Gud vänder sig folket till trästycken och stenar som blivit deras gudar och får ingen hjälp av dem (vers 27).

Till eftertanke:
I både andakten och kommentaren möter vi ett folk som har vänt ryggen till Gud och inte ansiktet (vers 27).
- i vilka av exemplen kan du känna igen situationen i dagens kristna församling?
- i vilka av exemplen kan du känna igen dig själv?

22 juli 2024

Vittnesbördet: – Jesus kom i en ljus gestalt


Från Inblick. Text Eva Marklund. Foto: privat

Jonathan Nordheim var en lovande fotbollsspelare, men omständigheter i senare tonåren orsakade att han tappade allt. Han hamnade i fel kretsar och alkoholen tog över. Han blev allvarligt sjuk i sitt hjärta och lämnade sin fysiska kropp, men då kom Jesus. Idag är han kristen och säger att han vet att himlen väntar.

Läs mer här:
h
ttps://inblick.se/livsberattelser/fralsning/%E2%80%93%C2%A0jesus-kom-i-en-ljus-gestalt

DAGENS ANDAKT, den 22 juli

 

”Ty så säger Herren om de folk som plundrat er: Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten.” (Sak 2:8) 

Ibland kan man som kristen känna sig väldigt ensam och utlämnad. De allra flesta människor som lever runt oss i samhället är inte bekännande kristna. De delar inte våra värderingar och de har ingen eller endast liten förståelse för att vår kristna tro är viktigare än allt annat. Inte heller har de någon förståelse för att vi blir sårade precis som alla andra av nedsättande och försmädliga uttalanden. Dagens bibelord ger tröst till den som får utstå andras förakt på grund av sin kristna tro.

Dagens bibelord försäkrar oss om att Gud ser vad som händer och att han kommer att försvara oss. Ordet ögonsten definieras i Nationalencyklopedin som ”någon eller något som är föremål för viss persons varmaste uppskattning”. Och vi kan vara säkra på att om vi är hans ögonsten kommer han inte att lämna oss ensamma, utan han vill vara med och dela smärtan. Han vill ge oss glädje över att vi får dela hans lidanden och han kommer att försvara oss.   

                                                 BÖN

Herre, tack att jag får räkna mig som din ögonsten idag – att jag får vara föremål för din varmaste uppskattning. Hjälp mig att lita på att du inte överger dem som bekänner sig till dig.

 

Jeremia kapitel 1: JAG LÄGGER MINA ORD I DIN MUN

INLEDNING 

Jesaja är den längsta av profetböckerna och Jesaja verkade runt 700 år f.Kr.

Ungefär hundra år senare verkade Jeremia.

Jeremia levde och fick uppleva många av de saker som Jesaja hade profeterat om: Jerusalem och Templet förstördes, och folket fördes bort till fångenskapen i Babylon.

Efter Jeremias bok kommer Klagovisorna, som också är skriven av Jeremia. Klagovisorna är en fortsättning av Jeremia bok. Klagovisorna är en sorgesång över det fallna Jerusalem och det förstörda Templet.
______________________

JAG LÄGGER MINA ORD I DIN MUN – Jer 1

Bibelläsning: Jeremia 1
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+1&version=SFB15

"Se, jag lägger mina ord i din mun" (Jer 1:9 FB)
Jeremia hade en kallelse från Gud. Redan innan Jeremia formades i moderlivet var han kallad av Gud (vers 5). Så är det med varje människa. Ingen människa är en slump. Varje människa har en kallelse från Gud och livets mening är att finna sin kallelse och leva i den.

Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia (vers 2). Gud talar till oss genom sitt ord och vi kan också säga att Herrens ord kommer till mig, då Gud "talar" till oss på ett speciellt sätt genom sitt ord.

Men Gud ville inte att Jeremia bara skulle ta emot Guds ord. Gud ville att Jeremia också skulle handla på Guds ord.

Gud ville inte att Jeremia bara skulle höra Guds ord i öronen. Gud ville lägga sina ord i Jeremias mun så att Jeremia kunde tala ut Guds ord till folket.

"Stå upp och tala till dem alt vad jag befaller dig" säger Gud till Jeremia i vers 17. Jeremia kanske fruktade för att bära fram Herrens ord, så Herren gav honom löftet: "Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig" (vers 19).

Det är viktigt att vi tar emot Guds ord. Att låta Guds ord "komma till oss." (vers 2). Men det är lika viktigt att handla på ordet. Att göra något med ordet vi har fått ta emot. 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Ta tid med Guds ord och låt det
tala till dig.
_______________________________

Innehåll:
Jeremias kallelse och syner

Kommentar:
vers 1-2
Jeremia uppger den tidsperiod som han verkade med utgångspunkt i Juda kungars regeringsländer fram till Jerusalems fall då Sidkia var kung. Men längre fram får vi veta att Jeremia fortsatte att verka även efter Jerusalems fall.

vers 4-10
Jeremias kallelse
Då Gud talar om för Jeremia att han är kallad till profet, svarar Jeremia varför det inte är möjligt "Jag är för ung" (vers 6). Jeremia använde samma teknik som Moses då han blev kallad. I stället för att omedelbart lyda Herren talar han om varför det är omöjligt. Men Moses kunde inte skylla på att han var för ung. Moses var åttio år då han blev kallad. Du kan läsa om Mose olika argument för att inte gå in i den uppgift Gud kallade honom (2 Mos 4:1-13). Moses avslutar sina motargument med att be Gud skicka någon annan i stället.

Men Gud försäkrade Jeremia om att han inte behövde vara rädd för skulle var med honom  och rädda honom (vers 8). Därefter rörde Herren vid Jeremias mun och la sina ord i hans mun (vers 9).

Vers 11-17
Två syner
1/ Den första synen var ett blommande mandelträd. Det var en symbol för att Herren ska vaka över sitt ord för att uppfylla det.
2/ Den andra synen var en kokande gryta i norr som lutar hitåt (vers 13). Den bilden talar om den kommande invasionen norrifrån mot Jerusalem. Herren uppmanar Jeremia att sätta igång och talar om för Jeremia att han kommer att möta motstånd, men att Herren kommer att vara med honom och rädda honom (vers 17-19).

Till eftertanke:
Mose hade sin argument för att inte lyda Gud och Jeremia hade sina.
- vilka är dina argument att inte lyda Herren?

21 juli 2024

Tidig söndagsmorgon i Västerås

 
Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Förra söndagskvällen fick vi besök av äldste sonen Mikael med hans hustru Johanna. De hade också med sig sina två små hundar Sally och Juni. På måndagen gick vi en långpromenad i Frösåker. Det spåret var sju kilometer långt i delvis ganska oländig terräng. Jag hade som vanligt min stegräknare på mig och försöker komma upp i tiotusen steg om dagen. Ibland lyckas jag.

Då vi gick i skogen tänkte jag att man skulle sätta en stegräknare på Sally eller Juni. Dom har väldigt korta ben. Så då jag tar ett steg skulle det bli 8-9 steg för Sally. Dessutom har dom ju två par ben...

Höjdpunkten på promenaden var naturligtvis rasten. Där fick vi kaffe och bredda smörgåsar (Bild 1).

På tisdagen kom deras näst äldste som August med sin flickvän Thea. Johanna passade på att ta en bild på tre generation Baronowsky (Bild 2). Längst till höger står jag och ser ganska liten ut i sällskapet. I mitten står Mikael, som jag alltid har betraktat som lång till växten. Längst till vänster står August och får till och med Mikael att se liten ut.

Men det var inte så många år sedan vi spelade kornettrio tillsammans både i Riga och i Borås (Bild 3). Den lille killen mellan Mikael och mig är samma person som jätten i Bild 2.

Jo, Mikael fick lära sig spela kornett då han var liten. Den första kornetten var av plast (Bild 4) och han hade sett hur hans pappa såg ut då han spelade kornett. Detta måste vara en av de första lektionerna för Mikael. Där får man lära sig att man inte ska suga på munstycket utan blåsa i det. Bild 5 är ungefär femtio år senare, det vill säga nu. Mikael har lämnat plasttrumpeten och spelar på sin senast inköpta kornett tillverkad någon gång i slutet på 1800-talet, ackompanjerad av Rut på flygeln.

Och nu, alla ni som följer med på bibelläsningsplanen UTMANINGEN, idag är det sista dagen som vi läser Jesaja för den här gången. Vi började den 17 maj med första kapitlet i Jesaja och har sedan knaprat i oss ett kapitel om dagen. I morgon börjar vi läsa Jeremia. Om du också vill få dagens inlägg i ett mejl varje morgon, behöver du bara skriva ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN, så sätter jag upp dig på utsändningslistan.

Under veckan har jag också uppdaterat vår hemsida och där finns länkar till vår webbshop, antikvariatet, bloggen och facebook. Där finns också en länk "om rupeba" och "om oss". Du hittar vår hemsida på rupeba.se.

Nyligen startade vi en serie på onsdagar under rubriken "Det var då det..". Där lägger vi ut inlägg som vi publicerat för ungefär femton år. Där kommer det säkert att finnas en del läsvärda inlägg. Just nu handlar det om vår första tid i Lettland.

Men nu är det söndag och Frälsningsarmén i Västerås har friluftsgudstjänst på Djäknebergets dansbana klockan 15:00 (bild 6). Musikkåren spelar från 14:45.

Med önskan om en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

DAGENS ANDAKT, den 21 juli

 

”En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda.” (Heb. 6:7)

Under sommarmånaderna måste vi ibland vattna extra i trädgården, särskilt om det varit torrt länge. Nu hade regnet äntligen kommit och vi hade sluppit att vattna. Flera dagar hade det regnat. Ändå fick jag se att några buskar var alldeles förtorkade. När jag undersökte buskarna närmare upptäckte jag att jorden runt busken var knaskande torr. Trots att det hade regnat rikligt hade inte jorden kunnat suga upp vattnet. Den hade fått för lite vatten för länge och torkat och blivit alltför hård. När regnet kom hade den inte förmågan att ta emot.

Jesus använder liknelsen av olika jordmåner som bild på hur olika människor tar emot Ordet. En av de jordmåner han beskriver är där ”myllan var tunn”. I den jordmånen vissnade växten snabbt. Ibland kan vi stänga av Guds välsignelser under lång tid i våra liv. Vi läser kanske inte så mycket i Bibeln, och vi slutar gradvis att be och att umgås med andra kristna. Då finns det risk att vår jordmån blir så torr att vi inte kan ta emot ens när det ymniga regnet av välsignelser kommer över oss. Det är viktigt att vi tar vara på de små välsignelserna som Herren ständigt förser oss med, så att våra hjärtan är beredda att både ta emot välsignelserna och ge ifrån oss frukt.     

BÖN

Herre, hjälp mig att suga upp – ta vara på – de välsignelser som du ger idag och inte bara låta det goda som du gör rinna bort till ingen nytta. Bevara mitt hjärta från att bli så hårt att det inte längre förmår att ta emot dina gåvor.  

FRUKTA GUDS ORD – Jes 66

 

Bibelläsning: Jesaja 66
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+66&version=SFB15

"Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord" (Jes 66:2 FB)

Här nämns tre speciella grupper som Gud på ett speciellt sätt ser till:
-den som är betryckt
-den som har en förkrossad ande
-den som fruktar Guds ord

Gud ser alltid till den som har det svårt. Den som är betryckt och har en förkrossad ande har ständigt Guds omtanke.

Men Herren ser också till den som fruktar Guds ord. Frukta här betyder inte att vara rädd för, utan snarare att hedra, ära, se upp till och ta på allvar. Många har idag förlorat respekten för Guds ord och sätter sig sig själv till domare över ordet.
Men Herren ser på ett speciellt sätt till den som fruktar Hans ord... 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Himmel och jord skall förgå, men
mina ord skall aldrig förgå"

(Jesus i Matt 24:35)
_______________________________

Innehåll:
Profetia om Israels pånyttfödelse: "Kan ett land komma till liv på en dag?" (vers 8)

Kommentar:
Vers 1-4
Gud går tillrätta med ett folk som fastnat i sin dyrkan av det yttre: Templet och tempeltjänsten. Gud ser till det som finns inne i människan och inte bara vad som sker i det synliga (vers 1). Gud ser till den som är betryckt, som har en förkrossad ande och som fruktar Guds Ord (vers 2). Vi kan se samma förhållande i Nya Testamentet. Herren söker gemenskap ett folk. Men istället för att söka gemenskap med Gud har folket sitt fokus på själva Templet. Jesus lämnar då Templet och säger att han inte kommer att komma tillbaka förrän de frågar efter Honom (Matt 23:37-39).
   I stället för att söka Gud går folket sina egna vägar (vers 3) och de lyssnar inte efter Guds tilltal till dem (vers 4).

Vers 5-14
Trösteord till dem som hör och fruktar Guds ord (vers 5). I Jerusalem ska ni få tröst (vers 13). Gud kommer att göra under genom att återupprätta Jerusalem på en enda dag (vers 8). Detta löfte uppfylldes:
1/ Då Israels barn fick återvända till Jerusalem efter fångenskapen i Babylon för att åter bygga upp staden och Templet.
2/ Då nationen Israel kunde födas på nytt på en enda dag år 1948.
3/ I det slutliga himmelska Jerusalem (Upp 21:2-5).

Vers 15-24
En tid ska komma då alla folk ska kunna uppleva Guds härlighet (vers 18). Missionärer ska sändas ut till hednafolken och förkunna Guds härlighet (vers 19). Den världsvida väckelsen började på den första pingstdagen i Jerusalem och spred sig sedan ut över hela jorden. Den väckelsen fortsätter ännu och du är en del av den.
   De avslutande verserna i Jesaja talar om de nya himlarna och den nya jorden som ska bestå i evighet (vers 22 och Upp 21:1)

Till eftertanke:
Kapitlet tar upp spänningen mellan den yttre formen och det inre innehållet i vår kristendom.
- Kan du se något av detta i kristenheten idag?
- Kan du se något av detta i ditt eget liv?