30 sep. 2023

Inför söndagen. Tema: Änglarna


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Mos 28:10-17

10 Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Harran. 11 Han kom till en plats där han måste stanna över natten, eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova.
12 Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner på den. 13 Och se, Herren stod ovanför den och sade: ”Jag är Herren, din far Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. 14 Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. 15 Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat dig.”
16 När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ”Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17 Han greps av fruktan och sade: ”Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, här är himlens port.”

FRÅN BREVLITTERATUREN
Upp 12:7-12

7 Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. 9 Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga:
 • "Nu tillhör frälsningen
 • och makten och riket vår Gud
 • och väldet hans Smorde,
 • för våra bröders åklagare
 • är nerkastad,
 • han som dag och natt
 • anklagade dem inför vår Gud.
 • 11 De övervann honom
 • genom Lammets blod
 • och genom sitt vittnesbörds ord,
 • de älskade inte sitt liv så högt
 • att de drog sig undan döden.
 • 12 Jubla därför, ni himlar
 • och ni som bor i dem!
 • Men ve dig, du jord och du hav,
 • för djävulen har kommit ner
 • till er i stor vrede,
 • eftersom han vet
 • att hans tid är kort."
 • FRÅN EVANGELIERNA
  Joh1:47-51
  47 Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Här är en sann israelit som är utan svek." 48 Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet." 49 Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds Son, du är Israels kung!" 50 Jesus svarade honom: "Du tror för att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se." 51 Sedan sade han till honom: "Jag säger er sanningen: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 103:19-22

 • 19 Herren har grundat sin tron
 • i himlen,
 • hans rike råder över allt.
 • 20 Lova Herren, ni hans änglar,
 • ni starka hjältar
 • som utför hans befallning
 • så snart ni hör ljudet av den.
 • 21 Lova Herren, alla hans härar,
 • ni hans tjänare
 • som gör hans vilja.
 • 22 Lova Herren, alla hans verk,
 • överallt i hans välde.
 • Lova Herren, min själ!
 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015=

  Dagens andakt, den 30 september

   

  ”Genom havet gick din väg, din stig gick genom stora vatten – du lämnade inga spår. Du ledde ditt folk som en hjord…” (Ps 77:20-21)

  I engelska Levande Bibeln har dagens bibelord ordagrant översatts med: ”din väg gick som en stig genom vattnet – en stig som ingen visste fanns där”. Och visst är det väl så att Guds väg många gånger leder oss ut i det okända. Ofta leder han oss på vägar, som vi aldrig i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss. Ingen visste att det ens fanns en möjlighet att livet skulle kunna ta en sådan vändning. Men Gud var där och han ledde oss och vakade över oss.

  En del människor vågar aldrig ”kasta loss”. De vill alltid ha en tamp kvar på land – för säkerhets skull. De simmar bildligt talat med ett ben i botten. På det viset får vi aldrig uppleva Guds övernaturliga ledning i våra liv. Lärjungarna däremot drabbades av Jesusorden Följ mig. De vågade ta hans ord på allvar och de lämnade allt i hans händer. Då fick de se och uppleva att Gud hade förberett stigar för dem, som ingen visste att de ens fanns där.

  BÖN

  Herre, hjälp mig att våga kasta loss från det liv där jag själv har allt under kontroll. Hjälp mig att våga följa dig också in i det okända. Tack för att du leder ditt folk som en hjord.

  TILL MIN SON – 1 Kung 2


  Bibelläsning: Första Kungaboken 2

  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Kings+2&version=SFB15

  "Håll fast vid vad HERREN, din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig"  (1 Kung 2:3 FB)

  David är på väg att dö. Han träffar sin son Salomo, kanske för sista gången, och han vill naturligtvis förmedla sina bästa råd och välgångsönskningar till sin son.
  Davids råd till Salomo är: Vandra på den väg Gud leder dig och håll fast vid Guds ord!

  Liknande ord hade Herren tidigare talat till Josua, då han skulle ta över efter Mose: Vik inte av från Gud ord, tänk på dem dag och natt! (Jos 1:7-8).

  - Mannakorn att tugga på under dagen: Guds råd till sina älskade barn idag är de samma: Vandra i lydnad på Guds väg och håll fast vid Guds ord

  __________________
  Innehåll:
  - Vers 1-12
  Davids sista anvisningar till sin son Salomo. David dör

  - Vers 13-46
  Salomo gör sig av med personer som försyndat sig mot David: Adonia, Joab, Shimei.

   

  Kommentar:

  David ger sina sista råd till den nye kungen, hans son Salomo. Råden handlade först och främst om Salomos förhållande till Gud som var förutsättningen för hans framgång (vers 1-4). David ger också råd om människor som hade förbrutit sig på olika sätt (vers 5-9). Efter det gick David "till vila hos sina fäder och blev begravd" efter att ha varit kung i fyrtio år (vers 10-12).

  Adonia som tidigare hade utropat sig själv som kung ber genom Bat-Seba att Salomo ska ge honom Abishag till hustru. Salomo ser det som ytterligare ett försök från Adonias sida att själv bli kung efter Salomo (vers 22). Giftermål med en kvinna som stod nära kungen gav legitimitet att efterträda honom (2 Sam 3:13). Adonia blir istället dödad (vers 25). 

  Joab, härföraren, hade ställt sig på Adonias sida då Adonia ville ta kungatiteln. Också Joab blir dödad (vers 34).

  Shimei hade tidigare uttalat starka förbannelser mot David då han flydde ut ur Jerusalem. Salomo ingick en överenskommelse med Shimei att han fick bosätta sig i Jerusalem. Men den dagen han lämnade Jerusalem skulle han dö (vers 37-38). Efter många år drog Shimei ut från Jerusalem för att hämta hem förrymda tjänare och blev då dödad enligt det överenskommelse han själv gått med på.

  Till eftertanke:
  - Då David ger goda råd till Salomo säger han att vägen till framgång är att hålla fast vid Guds ord. 
  - Samma råd hade Josua fått av Herren då han skulle leda folket in i löfteslandet. "Tänk på den (Guds lagbok) både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den" (Jos 1:8).
  - På samma sätt beskrivs den vise mannen som lyckas med allt: han "har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt" (Psalm 1:2).
  - Jesus definierar också vem som verkligen är hans lärjunge: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31).
  - Hur är mitt eget förhållande till Guds ord?
  - Hur skulle jag vilja att mitt förhållande till Guds ord skulle vara?
  - Vad kan jag göra för att förbättra mitt förhållande till Guds ord?

  29 sep. 2023

  Frälsningsbeslut efter visningar av Jesus revolution på bio

   

  - Världen idag. Bildtext: Maria Viklund Foto: Ingrid Byström -

  Flera personer uppges ha tagit emot Jesus efter att ha sett Jesus revolution på bio och många bjuder med vänner som blir berörda och öppnar sig för Gud.

  Biografägare förvånas över det stora intresset för filmen, och kyrkor ordnar egna visningar för ungdomar.

  Läs mer här:
  https://www.varldenidag.se/nyheter/fralsningsbeslut-efter-visningar-av-jesus-revolution-pa-bio/repwir!PyLhLal8z3Zt8GCWZNW3A/

  Dagens andakt, den 29 september

   

  ”Se till att ni förnyas i ande och förstånd…” (Ef 4:23)

  För några år sedan brukade vi anordna särskilda bibelhelger för församlingens olika ledare under rubriken ”Ladda ledaren”. Det är viktigt för ledare, som ständigt ger ut av Guds ord, att man får gå avsides och bara ta emot för egen del.

  Jag har, som de allra flesta nuförtiden, en mobiltelefon. I min mobiltelefon, som också är en liten handdator, kan jag lagra och bära med mig all information som är viktig för mig. Där har jag Bibeln på olika språk, ordlistor, adresslistor, kalender mm. Den är väldigt praktisk att ha, men det uppstår ett problem när - jag säger inte om - jag glömmer att ladda den. Då ger den först ifrån sig en stilla påminnelse om att den behöver laddas. Den upprepar signalen igen efter en liten stund. Men om jag ignorerar dessa påminnelser för länge, så slutar det med att mobiltelefonen dör. All information raderas, och jag står där med en tom pryl i handen, som varken kan ringa eller hjälpa till med något annat nyttigt. 

  I det andliga livet får vi också små påminnelser om att Gud vill att vi behöver laddning. Låt oss inte försumma dessa påminnelser utan verkligen se till att vi som ledare – dvs. förmedlare av Guds kraft, kan fungera optimalt.

  BÖN

  Jesus, hjälp mig att lyssna till varningssignalerna, när jag har fortsatt för länge, utan laddning för egen del. Tack för att du alltid finns nära mig för att fylla på med din kraft i mitt liv.

  BEFRIAREN – 1 Kung 1


  Idag börjar vi läsa en ny bok i Gamla Testamentet!
  Vi börjar med en översikt över boken:


  ÖVERSIKT ÖVER INNEHÅLLET I FÖRSTA KUNGABOKEN

  1. Davids sista år kap 1-2
  Salomo blir smord som kung
  David dör

  2.  Salomo som kung kap 3-11
  Salomos storhet och storverk
  Salomos ryktbarhet och rikedom

  3.  Riket delas kap. 12-16
  Efter Salomo delas riket i Israel (Nordriket) och Juda (Sydriket)

  4.  Profeten Elia kap 17-19 
  Kampen mot hedendomen
  Guds dom på Karmel
  På flykt

  5.  Israel under Ahab kap 20-22

    

  Bibelläsning: Första Kungaboken 1
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Kings+1&version=SFB15

  "När hon kom inför kungen och stod framför honom, svor kungen en ed och sade: "Så sant HERREN lever, han som har befriat mig ur all nöd: Så som jag lovade dig med ed vid HERREN, Israels Gud, då jag sade: Din son Salomo skall bli kung efter mig, det är han som skall sitta på min tron i mitt ställe, så vill jag göra i dag."  (1 Kung 1:28-30 FB)

   
  Då David skulle svära en ed, ville han koppla det till det mest pålitliga uttalandet han kunde finna och det var "Så sant Herren lever.." Det var förmodligen ingen som tvivlade på att Herren lever och därför var det den mest trovärdiga referenspunkten att hänvisa till.

  Men David lägger också till ett kännetecken på vem denne Gud är. Han beskriver Gud som "den som befriar från all nöd!" Om du fick beskriva Gud med ett enda ord, vilket ord skulle du då välja?

  Många skulle kanske beskriva Gud som kärlek och det är naturligtvis sant. Men även om någon älskar dig väldigt mycket kan den personen inte befria dig från all nöd. Gud är så mycket mer än snäll, kärleksfull och en god kamrat. Han har makt att befria! Han inte bara älskar, han kan också förvandla liv. Han har makt att befria oss och föda oss på nytt till ett evigt liv som börjar redan här och nu. 


  Mannakorn att tugga på under dagen: 
  Vem är Jesus för mig? Formulera ett ord som bäst beskriver vem Jesus är för dig och tänk vidare under dagen på vad det ordet innebär.

  _______________
  Innehåll:
  Då David var gammal och låg på sjukbädden utropade Adonia sig till kung utan att David visste om det.

  Batseba gick då till David och påminde honom om löftet att hennes son Salomo skulle bli kung efter David. 

  David ser då till att Salomo blir smord till kung och får ta över Davids tron.

  Adonia blir rädd och ber Salomo för sitt liv och Salomo skonar Adonia.

   

  Kommentar:
  Adonia ville utropa sig till kung efter David. Han var Davids fjärde son (2 Sam 3:2-4), men de tre första var redan döda. Adonia såg sig därför som den naturlige tronföljaren.

  Adonia inbjöd tll en stor fest för alla betydelsefulla personer för att stärka sin ställning som kung. Då Bat-Seba fick höra det gick hon in till David och påminde honom om sitt löfte att Salomo skulle bli kung efter David. Då sände David prästen Sadok och profeten Natan att smörja Salomo till kung (vers 34). Därefter blåste de i horn och ropade: "Leve kung Salomo!".

  Då gästerna på Adonias gästabud hörde folkets jubel från Jerusalem, upplöstes snabbt gästabudet och var och en gick hem till sitt (vers 49).

  Adonia blev då rädd och grep tag i hornen på altaret. Då man grep tag i hornen på altaret ställde man sig under Guds beskydd och Guds nåd. Salomo benådade Adonia.

   

  Till eftertanke:
  David hade flera namn som beskrev hur han såg på Gud.

  - Vem är Jesus för mig? Formulera ett ord som bäst beskriver vem Jesus är för dig och tänk vidare under dagen på vad det ordet innebär.


  /PB

  28 sep. 2023

  FÖRSTA THESSALONIKERBREVET – Kapitel 2


  MOD ATT PREDIKA
  (vers 2)

  Paulus skriver att Gud gav dem mod att predika, och det behövdes verkligen mod att predika på den tiden. Det var starkt motstånd förenat med livsfara att predika evangeliet.

  Hur är det idag? Behöver vi mod att predika? Ja, i vissa delar av världen är det ännu idag förenat med livsfara att förkunna Jesus. Men även om vi inte riskerar vårt liv i Sverige då vi vittnar och förkunnar om Jesus, tror jag ändå att det krävs mod att predika sanningen idag. Det är varken vanligt eller populärt idag med förkunnelse om synd och om den dubbla utgången av livet. Det är vanligare att förkunnelsen handlar om att du är bra nog som du är.

  Problemet med den förkunnelsen är att den är falsk. Du är inte bra nog som du är. Om du hade varit bra nog som du är hade inte Jesus behövd dö på korset. Han dog på korset för att jag helt enkelt inte är bra nog som jag är. Det är sant att du får komma till Gud precis som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli den du var. Han vill ge dig ett nytt liv.

  Profeterna i Gamla Testamentet blev inte populära av sin förkunnelse. Jesus blev inte populär då han förkunnade att de som inte tror på honom är på väg mot fördärvet (Matt 7:13), och att de som inte tror på honom är på väg mot undergången (Joh 3:16), och det gäller att bestämma sig för att en dag kommer det att vara för sent (Matt 25:12-13) och de som inte är beredda kommer att mötas av en stängd dörr. Nej Jesus blev inte populär av sin förkunnelse. Han dödades på ett kors.

  TILL EFTERTANKE

  -Hur upplever du att det är att vittna om Jesus?

  -Gud älskade människorna så mycket att han gav din enfödde son för att alla som tror på honom skulle slippa att hamna på fel plats i evigheten. Älskar du människorna så mycket att du har mod att berätta sanningen för dem?

  -Hur kan vi vittna om den dubbla utgången av livet och att våra val här i livet avgör vårt eviga väl?

  -Hur kan vi vittna så att det är möjligt att ta emot det vi säger.

   ______________________________

  ÄRA AV MÄNNISKOR ELLER ÄRA AV GUD (vers 4-6)

  Paulus skriver att han inte förkunnar för att vara människor till lags – utan Gud (vers 4), och att han inte strävar efter att bli ärade av människor (vers 6).

  TILL EFTERTANKE

  Visst är det gott då andra människor talar väl om oss. Det talas mycket i våra dagar om vårt behov av bekräftelse. Det kan till och med gå så långt att vårt välbefinnande är beroende av hur mycket bekräftelse jag får den dagen.

  Vi måste fråga oss vad det är som driver oss i livet. Lever jag mitt kristna liv för att få bekräftelse av de andra? Vittnar jag för att bli bekräftad av de andra? Eller gör jag det för att ära Gud? Vad är drivkraften i mitt liv?

   _______________________________

  TA EMOT GUDS ORD (vers 13)

  I det förra kapitlet talades det om att predika Guds ord i den Helige Andes kraft. Men det hjälper inte om Odet förkunnas med kraft om det inte finns en mottagare som tar emot budskapet. Thessalonikerna lyssnade till budskapet (vers 6), men de gjorde mer än lyssnade de tog emot budskapet som Guds ord. Det står till och med att gudsorden de tog emot visade sin kraft hos de troende.

  Erik Bernspång skriver i sin kommentar till Första Thessalonikerbrevet:

  ”Varför är så många kyrkbänkar tomma idag? Är det inte därför att det i så många predikstolar talas människoord? Bara Guds ord mättar människohjärtats hunger.

  Vad predikar vi? Socialt patos? Moral och humanism? Sådant kan aldrig ersätta Guds ord.”

  Och så citerar Bernspång Fjellstedts förklaring hundra år tidigare:

  ”En av de största orsakerna till otron, avfallet och ogudaktigheten i Kristi kyrka nu är just det, att mycket mer människoord än Guds ord predikas. Och att även Guds ord, då det predikas, icke mottages som Guds ord, utan såsom människoord, så att många tror, att de har rättighet att utgallra och förkasta allt, som icke behagar dem.”

  Guds ord måste både sås ut och tas emot i den Helige Ande. Då kan det visa sin kraft.

  William Booth lär ha sagt till sin son Bramwell, då han låg på dödsbädden: ”Det finns kraft i Guds löften……. Om vi bara tror dem.” Det är då vi tar emot Guds löften och handlar som de är sanna, som Guds kraft kan frigöras.

  Hebreerbrevets författare talar om två grupper av människor som hör samma budskap. För den ena gruppen blev budskapet livsförvandlande, och för den andra gruppen till ingen nytta. Tänk vilket slöseri med tiden att gå och lyssna till långa predikningar till ingen nytta:

  ”Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som de en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro.” (Heb 4:2)

  TILL EFTERTANKE

  Jesus berättar en liknelse om hur samma såkorn (gudsord) sås in i olika mottagare. Tänk igenom de olika mottagarna och funderar på hur du själv och andra tar emot Ordet.

  Fundera också på vad det kan ha för olika orsaker att vi som mottagare kan ta emot Ordet så olika.

   __________________________________

  HINDRAD AV SATAN (vers 18)

  Paulus upplever Satan som en verklig person som på olika sätt försöker hindra att evangeliet om Jesus sprids vidare.

  TILL EFTERTANKE

  Hur är det i vår kår/församling. Upplever vi också att Satan gör vad han kan för att hindra oss evangelisationsiver? Eller är vi så ofarliga att han låter oss hålla på med vår verksamhet utan att störa oss?

   ___________________________________

  JESUS SKA KOMMA TILLBAKA (vers 19)

  På samma sätt som alla andra kapitel i Första Thessalonikerbrevet avslutas det andra kapitlet med en påminnelse om att Jesus ska komma tillbaka.

   

  TILL EFTERTANKE

  Jesu återkomst är det ämne som det talas mest om i hela Nya Testamentet. Jesus talar väldigt mycket om det och några av Jesu längsta tal handlar om just detta. I brevlitteraturen finns detta perspektiv med i nästan alla brev och i flera brev är detta huvudämnet. Johannes Uppenbarelse har den sista tiden och Jesu återkomst som huvudtema.

  -Om detta nu är ett så viktigt ämne i Nya Testamentet, varför talar vi så sällan om det? Varför hör vi så lite förkunnelse om Jesu andra tillkommelse? Borde inte det som är viktigt i Bibeln också vara viktigt i våra vittnesbörd, vår förkunnelse och vår undervisning?

  /PB

  Dagens andakt, den 28 september

   

  ”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör samma gärningar som förr” (Upp 2:4-5)

  De kristna i Efesos var berömda för sin kärlek. När Paulus skriver till dem i Efesierbrevet, tackar han Gud för dem. Han hade hört om deras tro och deras kärlek. Tänk vilket drömläge, att som församling ha namn om sig att vara kärleksfull. Alla borde ju vilja komma till en sådan församling och vara med. 

  Ändå är det till församlingen i Efesos som Uppenbarelsebokens skarpa reprimand riktar sig. Herren förebrår dem för att de har övergett sin första kärlek. Vilken tragisk utveckling – från att ha varit berömda för sin kärlek till att bli förebrådda för sin brist på kärlek. Men bibelordet stannar inte vid reprimanden utan fortsätter med att visa på botemedlet. Det finns en väg tillbaka!

  I början av det kristna livet lever man ofta som i ett rus av kärlek. Tänk på hur det var den gången då du var fylld av kärlek. När vi medvetet tänker på något positivt, väcks längtan efter att uppleva detta igen. Då blir det lätt att vända tillbaka till Gud och göra kärlekens gärningar igen.

  BÖN

  Gud, du är kärlek. Din kärlek kallar mig att leva nära dig och bli uppfylld av samma kärlek.

  Förlåt mig att jag så lätt överger den första kärleken. Tack för att det finns en väg tillbaka.

  DAVIDS SYND, OCH MIN – 2 Sam 24


  Bibelläsning: Andra Samuelsboken 24
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+24&version=SFB15

  "Sedan de hade farit genom hela landet, kom de efter nio månader och tjugo dagar hem till Jerusalem. Och Joab meddelade kungen resultatet av folkräkningen: I Israel fanns 800.000 vapenföra män, beväpnade med svärd, och Juda män var 500.000. Men Davids samvete slog honom sedan han hade räknat folket, och han sade till HERREN: "Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men HERRE, förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt."  (2 Sam 24:8-10 FB)

   
  Vad var det för fel med att räkna folket? Är folkräkning en synd? Nej, jag tror inte att det är synd att räkna folket, men problemet ligger djupare än så. Gud ser inte bara till det vi gör, han ser till vårt hjärta.

   
  David hade äntligen kommit till makten som kung i Jerusalem genom många svårigheter. I allt hade David haft en orubblig tillit till Gud och Guds omsorg om honom. David som talat så varmt om en odelad tillit till Gud, börjar nu flytta över tilliten till sin militära makt. Istället för att lita på Gud, sätter han sin lit till hur stor hans armé är. David hade bytt fokus. Det var det som var synden. Det var inte själva handlingen, men hjärtats inställning som ledde till handlingen.

   
  Vad finns ditt hjärta? Sätter du din tillit till Gud, eller litar du mer på människor, pengar och andra tillgångar? 

   

  - Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill se att ditt hjärta är vänt till Honom.....Sök först Guds rike.....älska Herren av hela ditt hjärta

  _________________
  Innehåll:
  David sänder ut Joab för att mönstra folket och sina vapenföra män.

  Joab ifrågasätter att man ska mönstra folket, men böjer sig för Davids vilja.

   

  Kommentar:
  David hade uppnått det han drömt om. Han var kung över hela landet och kunde slå sig till ro. Han fick då en tanke om att förrätta en folkräkning av hela det folk han var kung över. Folkräkning hade två syften. Dels att mobilisera sin militära styrka och dels att beräkna skatteunderlaget hus folket (2 Mos 30:13; Luk 2:1).

  Davids folkräkning var också ett uttryck för bristande tillit till den Gud som hade räddat honom genom många skeden av livet, och i stället sätta sin lit till hur stor krigshär han hade tillgång till. Det kanske inte var själva handlingen som var synden, men det som låg bakom handlingen.

  Joab blev utsänd att räkna folket och efter lite mer än nio månader kom han tillbaka till Jerusalem. Resultatet av folkräkningen var att David kunde disponera 1,3 miljoner vapenföra män beväpnade med svärd (vers 9).

  Då slogs David av att han hade syndat och ber Gud om förlåtelse. Profeten Gad kommer då till David och ger honom tre alternativ dör att sona sin synd:
  1/ Svält över landet i sju år.
  2/ Att David skulle få fly för sina fiender i tre månader.
  3/ Pest över landet i tre dagar.

  David valde pesten och pesten kom över landet från Dan (i norr) till Beer-Sheba (i söder). Men just som pesten skulle komma till Jerusalem ropade Herren till ängeln "Det är nog! Dra tillbaka din hand" (vers 16). Det var där Gud tidigare hade hejdat Abraham då han skulle offra sin son Isak. Det var där man senare skulle bygga Templet. Det var platsen för Guds nåd över Israel.

   

  Till eftertanke:
  -
  Vad finns ditt hjärta? Sätter du din tillit till Gud, eller litar du mer på människor, pengar och andra tillgångar?

  27 sep. 2023

  VITTNESBÖRDET. Conny Andersson: – Nu är jag är hel och hemma

   


  (Från Jesus.se Text: PETTER ALLGULIN Foto: PRIVAT)

  Han är polisen som blev en indian, och i sitt intresse att undersöka korruption leddes Conny Andersson in på flera kristna kanaler på nätet som berörde honom. Han hade levt ett andligt liv i 50 år men utan tro på Jesus. När han sedan började läsa Bibeln var det så mycket han kände igen och Jesu röst talade välbekant till honom.

  – Jag insåg att det var Jesu röst jag hade hört inom mig många gånger tidigare, ända sedan jag  var barn, berättar Conny.

  Läs mer här: 
  https://www.jesus.se/livsberattelser/conny-andersson-nu-ar-jag-ar-hel-och-hemma/

  Dagens andakt, den 27 september

   


  ”Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna för er tid.”  (Matt 5:11-12)

  En gång när Frälsningsarméns grundläggare William Booth predikade på en gata i London, var det en man som spottade honom i ansiktet. En av Booths medarbetare vill torka bort spottloskan från hans skägg, men Booth sa: ”Rör det inte! Det är en medalj”.

  Vi tänker ibland, att det var lättare förr i tiden, att vara kristen, men att vara kristen har alltid inneburit att man varit i konflikt med denna världen. Den som verkligen vill vara Kristi efterföljare måste räkna med förföljelse. Även om Booth inte sökte upp svårigheter för dess egen skull, menade han att förföljelsen hade vissa goda effekter. När människorna kastade ruttna tomater och ägg, ja till och med urin på frälsningssoldaterna hävdade Booth, att detta åtminstone hade med sig det goda att ingen skulle gå med i Frälsningsarmén för egen vinnings skull. Endast den som hade fått sitt hjärta förvandlat av Jesus, skulle utsätta sig för något så förfärligt.  

  BÖN

  Jesus tack för att du inte överger oss när människor förföljer oss eller förtalar oss. Hjälp oss att tillsammans med dig tåligt dela den smälek som du fick utstå och som varje sann lärjunge får utstå.

  TALA GUDS ORD – 2 Sam 23

   

  Bibelläsning: Andra Samuelsboken 23
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Samuel+23&version=SFB15

  "HERRENS Ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga."  (2 Sam 23:2 FB)

   
  David gör anspråk på att tala ord från Gud, genom den Helige Ande. I versen efter berättar han hur det kan komma sig att han kan tala ord från Gud: "Israels Gud har talat, Israels klippa har sagt till mig" (vers 3).

  David har talat många ord genom den Helige Ande. Genom alla psalmer David har skrivit har oändligt många människor fått styrka, tröst, uppmuntran och vägledning. David kunde tala ord från Gud genom att först lyssna till Herren.
  I Nya Testamentet kan vi lära att vi alla kan tala ord från Gud. Paulus skriver "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31). Du kan också profetera. Du kan också uppleva att "hans ord är på min tunga".

  Om du gör det till en vana att bli stilla inför Gud och lyssna till vad han säger till dig, kan du säkert också uppleva att hans ord är på din tunga. Tala ut det! Det finns många idag som är i behov av att bli tröstade, vägledda, styrkta och uppmuntrade. 


  - Mannakorn att tugga på under dagen: Hans ord är på min tunga

  ________________

  Innehåll:
  - Vers 1-7
  Avslutningen av Davids lovsång från förra kapitlet.

  - Vers 8-39
  Översikt över Davids kämpar och deras bedrifter. 

   

  Kommentar:
  I vers 1-7 får vi "Davids sista ord". Det är slutsumman av Davids liv, hans "testamente". Det handlar om hur Gud har hjälpt honom och att Gud har stått fast vid sitt eviga testamente (vers 5). 

  Till eftertanke:
  I Nya Testamentet kan vi lära att vi alla kan tala ord från Gud. Paulus skriver "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31). Du kan också profetera. Du kan också uppleva att "hans ord är på min tunga".

  - Men allt tal som kommer från Gud börjar med att vi lyssnar till vad Gud har att säga oss. Det vanligaste sättet att lyssna till Gud är att läsa hans ord, Bibeln. Där talar Gud ofta personligt till oss och till församlingen. Men det börjar med att vi lyssnar.

  I kapitlet kan vi läsa Davids sista ord, hans testamente. 

  - Hur låter ditt testamente?

  26 sep. 2023

  Hundratals studenter döptes vid spontant dop i USA

   

  ( Bildtext: Efter en lovsångskväll på Auburn University fortsatte samlingen vid en sjö där 200 människor spontant ska ha beslutat att låta döpa sig. Foto: Unite Auburn)

  - Mattias Backlund i Världen idag -

  Alltsedan i våras, då ett andligt skeende rapporterades från Asbury University i USA, har det inkommit rapporter om hur skaror av unga blivit frälsta i landet. Bland annat hölls i somras ett jättedop i Kalifornien, där 4 500 lät sig döpas.

  Nu kommer nya rapporter om liknande händelser, vilket CBN rapporterar om. Studenter från det stora Auburn University i Alabama, med drygt 50 000 studenter, samlades i tisdags på Neville Arena för att lovsjunga Jesus. Totalt ska fler än 5 000 personer ha deltagit under lovsångskvällen, vilken hade som syfte att samla Alabamas kristna för en kväll av tillbedjan.

  Vid ett improviserat dop i direkt anslutning till samlingen beslöt omkring 200 människor att ge sina liv till Jesus och låta sig döpas i en sjö i området.

  Läs mer här:
  https://www.varldenidag.se/nyheter/hundratals-studenter-doptes-vid-spontant-dop-i-usa/repwir!cmKh10vbLej9nOKlZZuw/