27 nov. 2017

Antar du utmaningen?

Vill du vara med att läsa Bibeln?

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också!
(Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

26 nov. 2017

Tidig söndagsmorgon i Trollhättan den 26 november

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Den här söndagen vaknar vi upp i Trollhättan. Vi är mitt uppe i en Bibelhelg.

Vi började på fredagen med lunch och en pastorssamling med pastorer och präster från Trollhättan och Uddevalla. Vi fick där träffa flera gamla bekanta som vi inte har sett på många år.
- Håkan och Gunilla Gniste från Fristaden i Uddevalla
- Arne Ohlsson även han från Uddevalla.
- Dessutom var våra värdar på Frälsningsarmén i Trollhättan Gerd och Hans Wahlman.
Vi har många fina minnen av gemenskapen med alla dem från mitten av sjuttiotalet då Rut och jag blev "drabbade" av Gud i den karismatiska väckelsen i Stockholm.

På pastorssamlingen var vi ett tjugotal pastorer och officerare samlade.

På fredagskvällen var det bibelundervisning och förbön och på lördagen var det bibelundervisning från 1500-1900 med en paus för förfriskningar.

Samlingarna har varit mycket välbesökta och vi fíck möta många nya medlemmar i den växande kåren i Trollhättan.

Nu är det bara förmiddagsgudstjänsten som återstår av Bibelhelgen. Sedan bär det tillbaka hem till Västerås och en ny vecka.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

22 nov. 2017

GT-boken del 3

Julklappstips??

GT-boken del 3 finns nu tillgänglig. 
Den har fått namnet "PSALMBOKEN" och ges ut som en andaktsbok.
En perfekt julklapp till dig själv eller till någon annan.
GT-boken kostar, som de övriga delarna, 160:-.

Läs mer om GT-boken del 3 HÄR.

Då slutade oljan att rinna....


Läs 2 Kung 4:1-7
En änka efter en profetlärjunge kommer till Elisa med sitt problem. Kvinnans man hade haft en skuld och nu kom fordringsägarna och krävde att få hennes söner som slavar för att betala skulden.

Elisa frågar änkan vad hon har i huset och kvinnan svarar att hon bara har en flaska olja. Elisa säger då till henne att samla ihop alla krukor hon kunde finna och sedan gå in i sitt hus och fylla alla dessa krukor med olja från sin flaska.

Kvinnan gjorde så och sönerna bar fram den ena krukan efter den andra och oljan från hennes enda flaska tar inte slut. Så säger kvinnan till sönerna att ställa fram ännu en tom kruka, men får svaret att det inte finns några fler tomma krukor. "Då stannade oljeflödet av" (vers 6).

Tillgången på olja var obegränsad. Så länge det fanns tomma krukor fortsatte oljan att flöda. Den enda begränsningen var tillgången på tomma krukor!

Oljan är i Bibeln ofta en bild på den Helige Ande. På pingstdagen skedde undret. Tillgången på den Helige Ande är obegränsad. Gud utgjuter sin Ande över alla människor (Apg 2:17). Problemet är inte bristande tillgång av den Helige Ande. Utflödet är obegränsat och gäller alla. Den enda begränsningen som kan finnas är att det inte finns några tomma krukor som den Helige Ande kan fylla.

Vi kan se tillbaka på tider då väckelsen flödade i våra församlingar. Människor kunde göra vad som helst för att komma på mötena och få del av den Helige Andes kraft. Idag kan vi ibland uppleva att vi lever i en andlig torka. Varför är det så? Varför sker det så lite nu för tiden? Har tillgången på den Helige Ande avtagit, eller är orsaken att det är brist på tomma krukor som kan fyllas? Har vi fyllt våra krukor med så mycket annat, så det inte finns plats för den Helige Andes olja i våra liv?

Jag kan tänka mig olika saker som vi fyllt våra liv med, och som förhindrar det fria utflödet av den Helige Ande i våra liv. Här är några förslag:

1. Våra traditioner
Vi kan vara så fokuserade på våra traditioner och vår speciella kristna kultur att vi inte är öppna för den Helige Andes nyskapande verk i våra liv.

Då Israels barn kom tillbaka efter den sjuttioåriga fångenskapen i Babylon var det många års längtan och böner som gick i uppfyllelse. Det berättas om den fantastiska glädjen då man la grunden till Herrens tempel som varit nerrivet under så många år. "Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd" (Esra 3:11). Gud hade hört deras böner, nu skulle det börja en ny tid. Men i allt jublet var det några som inte jublade. Det var de som var så gamla så de kom ihåg det gamla Templet. De "grät högt när de såg grunden läggas till detta hus" (Esra 3:12). De som grät hade säkert bett och längtat lika mycket som de som jublade, men så såg de att det nya Templet inte skulle bli exakt som det gamla. De längtade efter väckelse, men kunde inte ta emot den, eftersom de var så fulla av förväntningar på vilket sätt den skulle komma.


2. Våra aktiviteter
Vi kan vara så upptagna av alla våra aktiviteter så vi glömmer det viktigaste: gemenskapen med Gud. Vi kan var så fulla av arbete för Gud att vi inte har tid med Gud.

Gud har kallat oss till gemenskap med Kristus, vår Herre (1 Kor 1:9). Gud söker gemenskap med oss. Jesus utbrister med sorg: "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte" (Matt 23:37), och så fortsätter Jesus med orden "Se, ert hus kommer att stå öde" och går därifrån. Och han kommer inte tillbaka förrän de frågar efter honom (Matt 23:39). Då Jesus går därifrån kommer lärjungarna efter honom och pekar på tempelbyggnaderna...

Kan det vara på samma sätt idag? Kan det vara så att Jesus har lämnat församlingar som är mer fokuserade på verksamheten och tempelbyggnaderna än på Jesus själv? Kan det vara så att Jesus innerligt längtar efter gemenskapen med sina älskade barn, som är så upptagna av verksamheten att de inte märker att han har gått därifrån?

Så var det tydligen med församlingen i Efesos. I brevet till efesierna i Uppenbarelseboken får de beröm för sitt arbete och sin uthållighet. De har kämpat utan att ge upp. De har inte tröttnat. De har inte minskat på arbetsinsatserna. Men det verkar som om de har glömt bort varför de gör det de gör. Verksamheten kanske hade börjat som ett uttryck för deras kärlek till Gud och någonstans på vägen hade den kärleken svalnat. Det syntes inte i statistiken över verksamheten, men det var något som Jesus med sorg saknade hos församlingen. De hade övergett sin första kärlek (Upp 2:4). Församlingen får en uppmaning att omvända sig, annars kommer deras ljusstake att flyttas. Kan det vara så att vi har församlingar där ljusstaken har flyttats, även om alla aktiviteter fortsätter som vanligt?3. Vi ser inte vad Gud vill vi skall se

Så var det med lärjungarna. De gick igenom sädesfält som hade vitnat till skörd. De trodde nog att det skulle bli bra senare. Kanske om fyra månader. Men idag såg de inga möjligheter. De gick utan att se det Gud ville de skulle se. De kanske var fulla med egna tankar, men Jesus fick be dem lyfta blicken. Möjligheterna finns här och nu! Det gäller bara att se dem: "Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35).

Vi kanske går genom dagarna utan att förstå att Jesus går med oss. Så var det för lärjungarna på Emmausvägen. Jesus gick med dem, men de märkte inte det för de var fyllda av tankar på hur illa det hade gått (Luk 24)

Eller vi kanske är som Elisas tjänare som såg alla fiender som hade omringat dem. Elisa fick be: "Herre, öppna hans ögon så han ser" (2 kung 6:17). Det var inget fel på tjänarens ögon. Det var bara det att han fokuserade på fel saker. Då Gud öppnade tjänarens ögon såg han att det var många fler som var med dem än dem som var mot dem.

Eller, det kanske är på samma sätt med oss som det var med församlingen i Efesos. De såg utan att kunna se och Paulus fick be för dem: "Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss" (Ef 1:18 Bibel 2000).

Gud vill också idag öppna våra ögon så att vi ser de möjligheter, de färdiga gärningar, som Gud har förberett för oss. Då vi öppnar oss själva för Guds tilltal kommer han att leda oss dit han vill. Till väckelse och förnyelse.


4. Att inte förlåta varandra
Gud ger inte förlåtelse villkorslöst. Det finns ett villkor. För att vi ska kunna ta emot förlåtelse, måste vi ge förlåtelsen vidare till andra. Om vi inte ger ut förlåtelse finns det inget tomt kärl i oss som kan ta emot förlåtelse. "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." (Matt 6:14-15).

Vi måste ge ut för att kunna ta emot. Det finns människor som har fått sitt liv förstört för att någon sa något till dem för många år sedan och att de inte har kunna släppa taget om den händelsen. De har inte kunnat ta  emot befrielsen som kommer till oss då vi kan förlåta de människor som skadat dem.

Det finns församlingar som är som en pesthärd av oförlåtelse och bitterhet. Människor står mot människor. All oförlåtelse hindrar Guds helige Ande att verka i församlingen så länge man inte är beredd att förlåta varandra.

Vi måste leva i förlåtelsen. Både den vi ger ut och den vi tar emot.


5. Att inte ge det vidare
Då vi inte ger vidare välsignelser som Herren ger oss kan vi inte heller ta emot mer. "Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir fattigare" (Ords 11:24). "Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt" (Ords 11:25) En annan bibelöversättning säger "Den som välsignar andra blir själv välsignad".

Det verkar som vi måste ge ut för att få plats att ta emot mer. Då Jesus sänder ut sina lärjungar i Matteus 10, ger han dem uppdraget att predika och att bota sjuka (vers 7), och så säger han: "Det som ni har fått som gåva, ge det som gåva" (vers 8).

Var frikostig med ditt vittnesbörd, använd de gåvor som Herren ger dig, både naturliga gåvor, tjänstegåvor och övernaturliga nådegåvor. Ju mer du delar med dig, ju mer kan du ta emot. Vi uppmanas att ge vidare den undervisning, kunskap och erfarenhet vi själva fått del av till pålitliga människor som i sin tur kan de det vidare (2 Tim 2:2)

21 nov. 2017

Vinternatt

Vi börjar närma oss julen och yngste sonen har som vanligt inbjudit oss till föreställningen Vinternatt i Filadelfiakyrkan. De medel som kommer in genom föreställningarna går till det sociala arbetet.

Till förra årets Vinternatt spelade yngste sonen in denna trailer inför föreställningen. Den handlar om att bry sig om dem som har det svårt. I huvudrollen ser vi yngste sonens äldsta dotter. Trailern tar mindre än två minuter:

20 nov. 2017

Bibelhelg Trollhättan

Bibelhelg på Frälsningsarmén i Trollhättan 24-26 november
Plats: Österlånggatan 20. Tider: Fredag 24/11 kl.19.00 Gudstjänst med bibelundervisning och förbön. Lördag 25/11 Bibelstudier kl.15.00 och 18.00. Servering. Tema: Guds gåvor till oss. Söndag 26/11 kl.11.00 Gudstjänst 11.00. Talare: Rut och Peter Baronowsky

19 nov. 2017

Tidig söndagsmorgon den 19 november

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndagsmorgon igen och snart är vi på väg till Stockholm. Den här helgen är Rut och jag engagerade i en Bibelhelg på Templet i Stockholm.

Det är på Templet som Rut och jag är soldater, även om vi nästan aldrig är där. Då vi flyttade till Norge för drygt fyra år sedan, var det meningen att vi skulle vara där i två år, så vi flyttade aldrig vårt soldatskap till Norge. Men de två åren blev fyra och då vi äntligen flyttade hem till Sverige, blev det inte till Stockholm, utan till Västerås.

Igår (lördag) hade vi bibelstudier och idag avslutas Bibelhelgen med gudstjänst. På gudstjänsten blir det soldatinvigning, hornmusikkåren spelar, sångarna sjunger och predikan på temat "Då slutade oljan att rinna...". Texten är hämtat från 2 Kungaboken 4:1-7, och handlar om en änka efter en profetlärjunge som kommer till Elisa med sitt problem. Kvinnans man hade haft en skuld och nu kom fordringsägarna och krävde att få hennes söner som slavar för att betala skulden. Men predikan kommer inte att sluta med "Då slutade oljan att rinna...", den kommer mer att handla om förutsättningarna för att oljan ska börja rinna igen. Oljan är ofta en bild på den Helige Ande i Bibeln.

Om du läser detta tidigt och finns i närheten kanske du hinner till Templet i tid för gudstjänsten. Den börjar klockan 11 och Templet ligger på Östermalmsgatan 69. Jag tror till och med att det blir kaffe efter gudstjänsten.

Under veckan har jag också fått mig ett par nya terminalglasögon. Det gör att jag ser bättre vad det är jag skriver tidigt varje morgon på rupeba.se. Förhoppningsvis kommer de nya glasögonen att minska antalet felstavningar  i framtiden.

Vi får se hur det blir med det, men nu vill jag slutligen önska dig en välsignad ny vecka. Nästa helg har Rut och jag en Bibelhelg i Trollhättan, så om du finns i närheten....

/Peter Baronowsky

18 nov. 2017

Julklappstips till personalgruppen...

Är du på jakt efter en lämplig julklapp till personalgruppen, vänkretsen eller släkten?
Gör som flera andra har gjort: Köp den nya andaktsboken "Psaltaren". Den kostar 160:-. Läs mer om boken HÄR.

16 nov. 2017

Julklappstips!

Dagboken 150:-
Läs mer om Dagboken HÄR.

"Psalmboken" 160:-
Läs mer om "Psalmboken" HÄR.

15 nov. 2017

Bibelhelg på Templet

Bibelhelg på Templet, Stockholm- 18-19 november
Plats: Östermalmsgatan 69, Stockholm. Tider: Lördag 18/11: Bibelstudier 14.00 och 16.00 . Söndag 19/11 Gudstjänst 11.00. Talare: Rut och Peter Baronowsky

13 nov. 2017

UTMANINGEN

Vill du vara med att läsa Bibeln?
Nu är ett bra tillfälle att börja. Nu börjar vi läsningen av FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN..

De flesta kristna vill gärna läsa Bibeln, men många har svårt att få något system i bibelläsningen. Om du vill kan du få vara med oss i bibelläsningen. Just nu håller vi på att läsa Gamla Testamentet på två år.

Vi läser ett kapitel om dagen och varje morgon får du ett mejl med några tankar från det kapitel vi läser den dagen. Vi är nu många som är med i den här bibelläsningsplanen.


Om du vill vara med behöver du bara skicka ett mejl till info@rupeba.se och skriva UTMANINGEN. Då får du ett mejl varje morgon och tillgång till bloggen där vi sparar alla tidigare inlägg.

Välkommen med du också! (Det kostar naturligtvis inget och du kan avbryta prenumerationen när du vill)

____________
VAD HANDLAR FÖRSTA KRÖNIKEBOKEN OM?
- Första Krönikeboken  behandlar Israels historia under kung Davids tid.
- Den riktade sig främst till de judar som återvände till Jerusalem från den babyloniska fångenskapen på 400-talet före Kristus.
- De återvändande judarna hade till stor del förlorat kontakten med sin historia och storhetstid under David och behövde på nytt få kontakt med sin identitet som Guds egendomsfolk. 
________________

12 nov. 2017

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 12 november

Så var det söndag igen efter en händelserik vecka.

Den gångna veckan har vi varit i Riga ett par dagar för att planera vårt fortsatta arbete i Lettland. Vi ska under de närmaste åtta månaderna  regelbundet arbeta i Riga som resursofficerare på regionhögkvarteret. Den första tiodagarsperioden blir i december.

Många minnen väcktes till liv då vi träffade dem som jobbar på högkvarteret i Riga och som var våra närmaste arbetskamrater under tre och ett halvt år.

På kvällen tog Rut och jag en promenad ned till stranden av den breda Daugavafloden (se bilden). Där såg vi ut över vattnet i kvällsmörkret och bad vår kvällsbön. Det kändes välbekant. Det var vår fasta kvällsrutin att gå ned till stranden för vår kvällsbön under åren vi bodde i Riga. Vi har har säkert gått den promenaden hundratals gånger. 

I fredags fick vi vår nya bok från tryckeriet och under helgen har jag skickat ut den till alla dem som hade beställt boken i förväg. Boken är en andaktsbok med andakter från Psaltaren i Bibeln. Du kan läsa mer om boken HÄR

Under veckan har vi dessutom vid några tillfällen fått besök av gamla goda vänner. Jag funderade ett tag på om huvudbenämningen av gästerna var "gamla" eller "goda", och kom fram till att de både var gamla och goda. Det gäller alla gäster under veckan utan barnbarnen som sov över hos oss under helgen. Dom är bara "goda". Det tar ett tag innan de blir "gamla".

Nu är det söndagsmorgon och snart dags att åka till kåren för förmiddagsgudstjänst. Sedan börjar en ny vecka.

Ha en välsignad vecka!
Peter Baronowsky.


5 nov. 2017

Tidig söndagsmorgon i Västerås den 5 november

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Nytt jobb, ny bok och tid med barnbarn
Så var det dags för ännu en söndag efter en händelserik vecka. Den nya veckan har bland annat inneburit att Rut och jag börjat jobba igen, efter två månader som "pensionärer". De som har tillgång till Pärleportalen har under veckan kunnat läsa följande: 
"Från 1 november tillträder löjtnanterna Rut och Peter Baronowsky på deltid tjänster som Resursofficerare i Lettland samt Territoriellt mentorskap för officerare i Sverige. 
Vi hälsar Rut och Peter välkomna hem till Sverige och är glada för deras villighet till tjänst." 

Det nya jobbet innebär att jag förmodligen kommer att tappa lite fart då det gäller det planerade bokskrivandet. Men innan vi började jobba fick jag i alla fall iväg "PSALMBOKEN" till tryckeriet. Jag räknar med att den kommer tillbaka från tryckeriet runt nästa helg.

"PSALMBOKEN" är en andaktsbok med utgångspunkt i psalmerna i Bibeln. Den innehåller 150 andakter, en från varje psalm. Den kommer att kosta 160 kronor och det går att beställa den redan nu. Jag berättar mer om den boken i morgon. Kan du tänka dig en bättre julklapp till någon du tycker om?


Det var lite om nytt jobb och om ny bok. Så kommer några ord om barnbarnen. Det är inga nya barnbarn, det är de gamla vanliga.
Stockholmsbarnbarnen har haft höstferie i veckan. Förra helgen sov de över här tillsammans med yngste sonen. På söndagen följde vi med dem dit de brukar gå på gudstjänst på söndagarna. Det blev Hill Song i Stockholm.

Nu i helgen har vi också besök av Norgebarnbarnen. De tog även med sig sina föräldrar. På lördagen kom dessutom Stockholmsbarnbarnen hem till oss, så huset blev fullt!

Det blev en del promenader. Sparkcyklar och cykel parkerades noggrant vid varje lekpark vi passerade.

Nu är det snart dags för en ny vecka. För vår del kommer veckan att innehålla några dagar i Riga. Vi får återkomma till det nästa söndag.

Tills dess önskar jag dig en välsignad vecka!

Peter Baronowsky