31 mars 2022

Tron behövs allra mest när utmaningarna är som allra störst


-  Hans Jansson i Världen idag -

I Hebreerbrevet finner vi några verser som är oerhört relevanta för den situation där vi befinner oss:

”Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För: Ännu en kort tid, så kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan, har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan dem som tror och vinner sina själar” 
(Hebr 10:35–39).

Här möter vi tre ord som måste få prägla den kristna församlingen just nu....

Läs mer här:  
https://www.varldenidag.se/ledarkronika/tron-behovs-allra-mest-nar-utmaningarna-ar-som-allra-storst/repvbu!Jfw6Hut4fcDykzL7so5vpA/

Bibelhelg i Lidköping 2-3 april

 


Dagens andakt, den 31 mars

 

”Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” (2 Krön 16:9)

Att hänge sig åt något, innebär enligt Nationalencyklopedin ”att med stor inlevelse ägna sig åt”. Vem är det då Gud lovar att hjälpa med sin kraft i dagens bibelvers? Jo, det är dem som med stor inlevelse i sina hjärtan ägnar sig åt Herren och hans sak. Gud gillar inte det som är halvhjärtat och ljummet. Han vill ha din och min fulla uppmärksamhet. Annars får det vara.

Jag har ibland förmånen att få stå inför ganska stora grupper av människor och tala. När jag ser ut över församlingen, kan jag ofta se vilka av deltagarna, som är med på noterna och vilka som helt har ramlat av lasset. Jag riktar naturligtvis mitt budskap i första hand till dem som följer med. Och ofta märker jag då att fler och fler börjar lyssna.

Dagens bibelord säger oss att Guds ögon överfar hela jorden och letar efter engagerade människor. Och när han finner engagemang för Guds sak hos en människa, sätter han in all sin kraft på att hjälpa henne.

BÖN

Hjälp mig Herre att idag vara en människa, som ger mig hän åt dig och ditt rikes angelägenheter. Tack för att du då vill bistå mig med din kraft.


ANPASSA SIG TILL MÄNNISKOR – Lukas 20

 


Bibelläsning: Lukasevangeliet 20
Läs bibeltexten här

"De frågade honom: "Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte anpassar dig efter människor utan verkligen förkunnar Guds väg" (Luk 20:21 FB)

Det finns en fara att kyrkan och enskilda kristna försöker anpassa det kristna budskapet så att det inte väcker anstöt. I stället för att förkunna Guds väg anpassar man sig till det som för tillfället är politiskt korrekt i samhället.

Men kyrkans och enskilda kristnas uppgift idag är fortfarande densamma: Att undervisa rätt och inte anpassa sig efter människor utan verkligen förkunna Guds väg.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre, att fråga mer efter vad du förväntar dig av mig, än vad människor förväntar sig.

Översikt - Kommentar - Till eftertanke


Visdomens nådegåva
Bland de nådegåvor som det talas om i 1 Kor 12:7-11, finns också gåvan att tala visdomens ord. Det kan hända att den Helige Ande i ett speciellt ögonblick får lov att tala ett visdomens ord genom vår mun in i någon människas situation.
   Hos Jesus verkar dessa nådegåvor ständigt. I detta kapitel får vi fler exempel på visdomen nådegåva:

Först är det frågan om Jesu fullmakt - Vers 1-8
Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste kommer till Jesus med en fråga. Jesus kommer då med en motfråga som gör dem helt svarslösa.
Till eftertanke:
- Hur kom det sig att de inte svarade på fråga, även om de hade ett svar?

Sedan kommer frågan om man ska betala skatt till kejsaren – Vers 20-26
Här får Jesus en fråga som man inte kan svara på utan att det skapar stora problem. Jesu svar gjorde dem svarslösa "De förundrade sig över hans svar och hade inget mer att säga"
Till eftertanke:
- Vad var det med Jesu svar som gjorde dem som frågade svarslösa?
- Vad kan Jesu svar innebära för vårt givande idag?

Sedan kommer frågan om vem som ska vara gift med vem i himmelen - Vers 27-40

Frågan som Jesus får här ställdes för att göra Jesus svarslös, men Jesus svarar på ett sätt som tar bort udden i frågan.
Till eftertanke:
- Varför ställde Sadducéerna denna fråga till Jesus? (vers 27)
- Vilka tankar får du av Jesu svar då det gäller livet i himmelen?

Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna - Vers 9-19
Jesus berättar här en liknelse med en klar udd mot de skriftlärda och översteprästerna "De förstod att det var om dem han hade talat" (vers 19).
Till eftertanke:
- Vad var det för budskap i liknelsen som riktades mot de skriftlärda och översteprästerna?
- Vad kan denna liknelse ha för budskap för oss idag?

30 mars 2022

Mitt vittnesbörd del 8: LITE MER FRÅN JELØY


Jelöy Folkehögskole var starkt präglad av att den var en del av Frälsningsarmén. Ofta var ungefär en tredjedel av eleverna från Frälsningsarmén. Och många kom från andra länder. På bilden med folkhögskolans musikkår (från 1986?) kan jag se elva musikanter som kommer från andra länder. 

De flesta av deltagarna i skolans musikkår var frälsningssoldater och deltog också i musikkåren i Moss kår. Ungefär lika många var med i kårens strängmusik. De flesta andra kårer i landet brukade ibland byta officerare. Kåren i Moss bytte soldater. Varje år.

Varje torsdagskväll och varje söndag körde vi med "gulebussen" (En gul 14-säters Ford Transit) fram och tillbaka till kåren så många gånger det behövdes för att alla som ville kunde vara med på kårens gudstjänster. De flesta eleverna på skolan följde nog med till kåren då och då. Om inte annat för att det var nyfikna vad det var som gjorde att 20-30 av deras skolkamrater flera gånger i veckan satte på sig konstiga uniformer och försvann i "gulebussen" för att komma tillbaka två timmar senare.

Många, många år senare var Rut och jag inbjudna till en officerskurs på kurscentret på Jelöy. Vid en måltid såg vi att en av officerarna var en tidigare elev från folkhögskolan. Vi kom ihåg att hon var en av de många som hade blivit frälst under sitt år på folkhögskolan och senare hade hon tydligen blivit officer. Vi frågade henne vad det var som gjorde att hon blev frälst på folkhögskolan. Hon svarade med ett enda ord "gulebussen". De flesta som vittnar brukar ju säga att det var Jesus som gjorde det, men hon svarade att det var "gulebussen". Vi förstod precis vad hon menade. Hon såg alla elever som varje vecka åkte ned till kåren och förstod att det måste vara något speciellt som hände där. Och till slut var det hennes tur att ta reda på det...

Det första året vi var på Jelöy hade vi en temavecka på hösten där alla elever fick välja ett tema. Alla lärarna skulle erbjuda ett tema som eleverna fick välja bland. Varje elev var annars knuten till en speciell linje: Datakunskap, socialkunskap, slöjd, Kristen ledarträning, Musik. Men den här veckan fick alla eleverna välja ett annorlunda tema. 

Jag inbjöd till ämnet "Endetiden" (på svenska "Ändens tid" eller Den sista tiden). Jag tror att jag hade 15-20 elever som anmälde sig till det temat. De flesta kom inte från min linje "Kristen ledarträning", och många var inte kristna. Vi använde hela veckan till att studera Bibeln. Jag skickade också ut eleverna för att intervjua olika pastorer och präster i Moss. 

På lördagen var hela skolan samlad i aulan för att berätta för varandra vad de hade studerat under veckan. En av dem som inte var kristen i min grupp var en ishockeyspelare från Fredrikstad, och det var han som fick i uppdrag att redovisa för hela skolan. Han ritade upp en tidsaxel på tavlan och gick igenom händelserna som hänger ihop med den sista tiden: Uppryckelsen, den stora vedermödan, Jesu återkomst och mycket mer. Då han var färdig sa han till sina hundra medelever: "Då vi nu vet vad som kommer att hända i framtiden så bör var och en tänka igenom sin situation". Och det gjorde han: Samma kväll tog han emot Jesus. Ganska snart började han gå på förberedelseundervisning för att bli frälsningssoldat. Han gifte sig sedan med en flicka som var elev samma år och som var frälsningssoldat. Många år senare skrev han ett mail till Rut och mig som började med orden "Jeg og min kone elsker fortsatt Jesus!"

Ett av de första åren hade jag på min linje en flicka som var lite besvärlig (Vi kan kalla henne för Astrid så att hon inte känner sig utpekad om hon läser detta). Jag kunde inte förstå varför hon hade valt linjen om Bibeln och kristet ledarskap. Hon hade invändningar mot allt jag sa utifrån Bibeln. Jag tänkte för mig själv att hon hade passat bättre i någon av de andra linjerna på skolan. Men så en dag, på väg ut ur klassrummet lämnade hon en tillknycklad papperslapp på katedern. Då klassrummet var tomt läste jag vad hon hade skrivit på lappen "Peter, jag vill bli frälst. Kan du hjälpa mig?"

Senare samma dag undervisade jag i en annan klass i Psykologi. Eleverna satt i grupper och jag gick runt till grupperna för att svara på eventuella frågor. Två flickor satt och arbetade tillsammans och då jag kom fram till dem frågade jag om jag kunde hjälpa till med något. Då sa de "Kan vi få fråga om något helt annat?" och det fick dom naturligtvis. Då berättade de att de i flera dagar hade försökt att bli frälsta, men ingenting hade hänt. De hade bett tillsammans med andra elever och personal, men ingenting hade hänt. De hade varit på söndagsmötet på Frälsningsarmén, gått fram till botbänken och bett om att bli frälsta och inatt hade de gråtit och bett hela natten om att bli frälsta, men ingenting hade hänt.

På kvällen samlade jag Astrid och de två flickorna från psykologilektionen i skolans bönerum. Jag berättade för dem att det behövdes två saker för att bli frälst. Hjärtats tro och munnens bekännelse (Rom 10:9). Jag talade om för dem att hjärtats tro var redan moget hos dem. "Hur vet vi det?", frågade de. Jo, sa jag, då man verkligen vill bli frälst då är hjärtats tro mogen. Då är det bara en sak som fattas: munnens bekännelse. Jag bad före och de bad efter. De bekände Jesus som Herre i sitt liv och tackade honom för frälsningen. Tre flickor lämnade sedan bönerummet i full frälsningsvisshet och inom kort visste alla på skolan att de var frälsta. De kunde inte låta bli att berätta det för alla.

Jag tror att detta hände vårt andra år på skolan 1980-81. Efter skolåret hörde vi inget mer från flickorna.

Trettiofem år senare bodde vi igen i Norge. Rut och jag var inbjudna att ha en bibelhelg på en helt annan plats i Norge. Precis innan första mötet skulle börja kom ett medelålders par emot oss i lokalen. Kvinnan log med hela ansiktet och frågade om jag kände igen henne. Och plötsligt såg jag att det var Astrid med den tillknycklade papperslappen. Hon berättade att hon och hennes man tillhörde Pingstkyrkan i den staden och att de ofta gick på Frälsningsarmén. Jag frågade henne om hon kom ihåg vad hon hade skrivit på lappen som hon gett mig trettiofem år tidigare. Hon log ännu mer och sa "Javisst gör jag det".

Jag vet naturligtvis inte vad som har hänt med alla elever som blev frälsta de nio åren vi var på folkhögskolan i Norge, men varje gång vi möter någon av dem som är bevarade i tron säger vi bara i tacksamhet till Gud de ord som Jesus säger i Mark 4:8 "Men en del föll i god jord".

/PB

Dagens andakt, den 30 mars

 

”Gud har upphöjt (Jesus) med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.” (Apg 2:33) 

Jesus verkställer det som utgår från Fadern och på pingstdagen utöste han den helige ande över alla människor. Då först hade Jesus liksom fullbordat hela sitt återlösningsverk för människorna på jorden. Nu skulle Sanningens ande, samma ande som bor i Fadern och i sonen, ta över. Och sedan pingstdagens andeutgjutelse finns Guds ande nära varje människa, men varje människa måste själv bjuda in den helige Ande i sitt liv.

När en människa bjuder in den helige Ande blir han ”Gud verksam i den troende”. Det handlar om en märkbar, en påtaglig närvaro av Faderns och av Jesu helighet i den människan. Den helige Anden är kraftens ande. ”Gud har inte gett oss modlöshetens Ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens” (2 Tim 1:7). Och den helige ande är renhetens Ande. Det är han som ska visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. (Joh 16:8)

BÖN

Jesus, fyll mig på nytt med din helige Ande idag. Fyll mig med din kraft och kärlek. Fyll mig med självbesinning och renhet.

FÖRVALTARSKAP – Lukas 19


 Bibelläsning: Lukasevangeliet 19 
Läs bibeltexten här

"Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer." (Luk. 19:16-17 FB)

Jesus berättar här liknelsen om punden. Det handlar om hur vi förvaltar det som vi har fått att förvalta.

Det handlar om hur vi förvaltar våra förmågor. Vad gör vi med de förmågor vi fått? Investerar vi vårt kunnande och vår erfarenhet så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om vår tid. Förvaltar vi vår tid så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om våra materiella resurser. Allting vi har och äger är egentligen bara sådant som vi fått att förvalta en tid. Då vi inte finns längre tar någon annan över förvaltarskapet över det. Förvaltar vi våra pengar, hus, bil så att det bär frukt i Guds rike?

Ställ dessa frågor till dig själv inför Gud. Skriv ned de svar du upplever att du får. Handla sedan därefter.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur ska jag på bästa sätt förvalta denna dag.

 

Översikt - Kommentar - Till eftertanke


Det handlar om förvaltarskap
Det avgörande är inte hur mycket vi har fått att förvalta, utan vad vi gör med det vi har fått. Det är lätt att se med avund på dem som har fått mer än jag, men jag är inte ansvarig för det. Jag ansvarar bara för hur jag förvaltar det jag fått.
Till eftertanke:
Vad menar Jesus då han säger: "Var och en som har skall få, men den som inget har, från honom skall tas också det han har." (vers26)

Bundna resurser
Det stod ett åsneföl i byn som Herren behövde. Men det var bundet. Någon måste gå och lösa ut de resurser Herren vill använda. (vers 30-31).
Till eftertanke:
Vilka bundna resurser kan jag vara med att frigöra för Guds rike? Tid? Pengar? Mina naturliga gåvor? Mig själv?
Hur kan jag uppmuntra andra att frigöra resurser de kan bidra med?

Om du hade förstått
Jesus gråter över människorna i Jerusalem (vers 42). De hade inte förstått de möjligheter som fanns färdiga för dem. De hade inte förstått den besökelsetid som de just levde i (vers 44).
Jesus säger samma sak till sina lärjungar då de gick över fälten och trodde att det var fyra månader kvar till skördetiden. Jesus måste be dem lyfta sin blick och se och förstå att det var nu som skörden var klar för bärgning (Joh 4:35).
Man talar ibland om momentum. Det betyder att det finns tillfällen där något är möjligt som kanske inte alls skulle fungera i en annan tid eller situation. Det kan finnas dörrar som kan vara öppna för oss under en viss period. Tillfällen som inte kommer igen om vi missar dem.
Till eftertanke:
Hur ska vi kunna vara uppmärksamma och beredda så att vi inte missar dessa gudagivna tillfällen?

Hänger du vid Jesu läppar?
Det finns ett ovanligt uttryck i kapitlets sista vers. "Ty allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt" (vers 48). Folket var ivriga att inte missa ett enda ord som utgick ur Jesu mun, så de "hängde vid hans läppar".
Till eftertanke:
Är du ivrig att ta emot det som kommer ifrån Guds läppar? Hur kan du tillämpa detta uttryck då du läser Guds ord?
Vad kommer ut ur sina läppar? Är det något som är värt att hänga vid?

29 mars 2022

Putins Ryssland och den sanning som ger frihet

 

- Olof Edsinger i Världen idag -

"Under Putins presidentskap har förljugenheten satts i system. Den omfattande censuren kan i den meningen ses som ett symptom på något djupare. När de styrandes energi måste läggas på att undanhålla sina medborgare andra verklighetsbeskrivningar än den påbjudna, visar det ju bara att man har tappat fotfästet. Lögnen har institutionaliserats, och sanningen har blivit fiende nummer ett."

Dagens andakt, den 29 mars

 

Kom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David skall bestå.” (Jes 55:3)

Ett förbund är ett avtal om samverkan, särskilt av mer varaktigt slag. I Bibeln talas det ofta om eviga förbund mellan Gud och människa. Ett förbund har två komponenter. Å ena sidan handlar det om att båda parterna visar varandra ”trohet”. Å andra sidan är båda parternas ”tillit” lika viktig. Om en av parterna brister i trohet vacklar självfallet hela förbundet. Men detta gäller faktiskt också om det får smyga sig in misstänksamhet och avundsjuka i relationen, om det brister i tillit mellan parterna.

Denna dag är en speciell dag för mig. För 40 år sedan slöt jag ett förbund, som sedan präglat hela mitt liv. Peter och jag lever fortfarande inom det förbund som vi slöt framför altaret i Borgs kyrka. Med tacksamhet får vi se tillbaka på hur kärleken stärkts genom åren, eftersom båda medvetet strävat efter att bygga upp relationen genom trofasthet och tillit.

Ändå är vi medvetna om att det bara är Guds nåd, som hållit oss kvar i en hel relation genom livets olika stormar. Vårt förbund hade inte betytt någonting om inte det hade varit grundat på ett starkare och stadigare förbund, Guds eviga förbund med var och en av oss.

BÖN

Herre tack för att ditt förbund till mig står fast. Tack för att din nåd är tillgänglig för mig i alla livets skiften. Hjälp mig att vara trogen dig så länge jag lever!

ROPA DAG OCH NATT – Lukas 18

 


Bibelläsning: Lukasevangeliet 18
Läs bibeltexten här

"I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"
(Luk 18:2-8 FB)


Här talar Jesus om uthållig bön. Jag tror inte att det handlar om att vi ska prestera en viss längd eller uthållighet i vår bön för att Gud ska höra oss. Han lyssnar ju tåligt till sina utvalda. Det handlar nog mer om hur angelägna vi är. Hur viktigt det är för oss och hur ivriga vi är att gå till Gud med alla våra behov och önskningar.

Hur angelägna vi är avgör säkert i hög grad om vi verkligen ropar till Honom dag och natt. Hur ivriga vi är att be Gud om ett ingripande då kanske våra egna resurser är uttömda.

-Hörs min bön inför Guds tron dag och natt? Han lyssnar och väntar tåligt.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill göra min röst hörd inför Guds tron idag

Översikt - Kommentar - Till eftertanke

Uthållig bön - Vers 1-8

Syftet med den uthålliga bönen är inte att förändra Guds vilja, utan att förlösa det Gud vill ska ske.

Det ser ut som om Gud har valt att begränsa sig till att verka genom sina älskade barn på jorden eller som svar på deras böner.

Gud vill att hans vilja ska ske på jorden. Men han ber oss, att vi ska be till honom, att hans vilja ska ske. Våra böner är med att förlösa Guds vilja på jorden. (Matt 6:10)

Gud ser att det behövs människor som inbärgar skörden för Guds rike på jorden. Då ber han oss, att vi ska be honom, att han ska sända de skördearbetare han vill se på jorden. (Matt 9:38)

Vår bön är med att förlösa det Gud vill ska ske på jorden.

Till eftertanke:
Fundera vidare på konsekvenserna av vår bön, och konsekvenserna av frånvaron av våra böner.

 

Farisé eller publikan? - Vers 9-14

Jesus talar här om två slags människor. 

- Farisén som gör allt rätt. Han fastar, ger tionde och är stolt att han inte är som publikanen.

- Publikanen som gör det mesta fel i sina egna ögon och som skamset kommer inför Gud med sina misslyckanden.

Till eftertanke:

- Borde inte farisén få lite beröm för att han fastar två gånger i veckan och ger tionde av allt han tjänar? Vad gör han för fel?

- Var befinner jag mig? Farisé eller publikan?

 

Jesus och den rike mannen - vers 18-23

Här möter Jesus den rike mannen som ville få evigt liv, men som inte var beredd att släppa det enda som fattades för att det skulle kunna ske. Den unge mannen frågade Jesus vad det var som fattas. Jesus svarade att det var mannens rikedom som hindrade honom att följa Jesus.

Till eftertanke:
Kan vi också ha saker som hindrar oss att följa Jesus helt och fullt? Vilka är hindren och vad ska vi göra med dem?

 

Kamelen och nålsögat - Vers 24-30

 Då Jesus använder bilden av en kamel och ett nålsöga utbrister lärjungarna "Vem kan då bli frälst?" (vers 26). Jesus svarar då att det är helt omöjligt för människor men allting är möjligt för Gud.

    Man hör ibland en utläggning om att det fanns en port i Jerusalem som hette "Nålsögat". För att kamelen skulle kunna komma in genom porten måste den lägga sig på knäna och ta av all packning. Då kunde den komma in genom porten.
   Men denna tolkning leder helt fel. För det första har det aldrig funnits en port i Jerusalem med det namnet. För det andra blir konsekvensen att det visserligen är svårt att komma in i Guds rike, men om vi verkligen anstränger oss och tar av all packning kan vi klara det. Jesus har en helt annan slutsats. Det är inte svårt att komma in i Guds rike - det är omöjligt för människor. Bara Gud kan åstadkomma det.

 

Lärjungarna förstår ingenting - Vers 31-34

Jesus berättar för tredje gången  om sin kommande död och uppståndelse. "Men lärjungarna förstod ingenting av detta" (vers 34).

Till eftertanke:

Vi ser ofta att apostlarna framställs som oförstående, opålitliga och måna om sin egen position. Apostlarna som sedan blev ledare för kyrkan hade väl haft makt att skriva om texterna för att inte framstå i så dålig dager. Det är ju vad som ständigt sker i världshistorien. En ny ledare skriver om historien för att främja sina egna syften.

Kan man se den negativa beskrivningen av apostlarna som ett bevis på Nya Testamentets trovärdighet? Vad tänker du om den saken?

 

"Vad vill du att jag ska göra för dig?" - Vers 35-43

Då Jesus möter den blinde mannen som sitter och tigger är det ju uppenbart för alla vad det är mannen behöver. Ändå frågar Jesus det alla vet svaret på: "Vad vill du att jag ska göra för dig."

Till eftertanke:
Varför tror du att Jesus frågar om det han borde veta?

Om Jesus ställer samma fråga till dig idag, vad skulle du svara?

Jesu samtal med den blinde mannen avslutas med att Jesus säger till honom "Du får din syn. Din tro har frälst dig." (vers 42)
Till eftertanke:
Varför säger Jesus att det var mannens tro som frälste honom? Var det inte Jesus som gjorde det?


 

28 mars 2022

Mitt vittnesbörd del 7: JELØY FOLKEHØGSKOLE NORGE


Så flyttade vi till Norge och Jelöy Folkhögskola (bilden). Även om kulturen är snarlik den svenska var det en stor omställning. Dessutom kände vi inte en enda människa i Norge. Yngste sonen var tre veckor gammal då flyttlasset gick till Norge.

För mig var det fantastiskt att få undervisa i Bibel på heltid. I varje fall nästan på heltid. Jag hade också några timmar psykologi och etik.

Linjen ”Kristen ledarträning” utvecklades snart till en ettårig bibelskola i folkhögskolans regi. Jag blev också ledare för den nya Bibelskolan som även erbjöd kortare Bibelskolekurser utanför det vanliga folkhögskoleprogrammet.

Redan första året kom ledaren för Frelsesarmeens Kurscenter, som låg granne med folkhögskolan, hem till oss och frågade om jag kunde undervisa på Officerskurserna det året. Ämnet var gudomligt helande. De norska officerarna hade en veckas kurs varje år på kurscentret. Jag tackade ja och efter det undervisade jag i stort sett varje år på de återkommande officerskurserna.

På folkhögskolan hade vi mellan 90 och 110 elever varje år. Så under de nio år vi bodde i Norge hade vi nästan 1.000 elever. Många blev frälsta under folkhögskoleåret. Jag räknar med att mellan 100 och 150 elever blev frälsta. Över fyrtio av våra folkhögskoleelever blev sedan officerare i olika länder världen över. Det finns många fantastiska berättelser om förvandlade liv att berätta från tiden på Jelöy.


Man lever väldigt nära varandra på en folkhögskola. Man äter tillsammans, går på lektion tillsammans, tillbringar all ledig tid tillsammans. Det innebar också att då väckelsevindarna berörde några elever fick det ofta en stor spridningseffekt. Ofta började det i förbindelse med de bibelhelger som vi hade på Kurscentret och som var öppna för alla.

Men här kommer en liten bekännelse. Eller rättare sagt två bekännelser. 


Det var ordning och reda på folkhögskolorna i Norge på den tiden. Vi lärare gick tillsyn varje kväll och kvart över tio skulle alla elever vara inne på sina internat. Annars skrev vi upp dem och rapporterade till skolans ledning. Men då det var perioder av väckelse på skolan kunde det hända att Rut och jag efter "innetiden" kunde se elever med Biblar i händerna smyga över till varandras internat för att ha bön och lovsång tillsammans. Skulle vi skriva upp dem för denna förseelse? Jag måste bekänna och det är väl kanske preskriberat nu. Vi skrev inte upp dem. Då vi använt så många timmar för att tända någon av eleverna för Jesus var det inte vår första tanke hur vi skulle kyla ned dem igen.

En annan kväll efter "innetiden" såg vi en av eleverna på bibellinjen, som dessutom kom från Sverige, stå under en gatlampa på området tillsammans med dottern till föreståndaren på Frelsesarmeens Kurscenter som låg granne med Folkhögskolan. Flickan kunde vi inte skriva upp eftersom hon inte var elev på skolan. Men vad skulle vi göra med svensken? Vi tittade åt ett annat håll och gick förbi. Det var nog lika bra det för idag är han rektor på Folkhögskolan.

/PB

Dagens andakt, den 28 mars

                           


”Herren, det är Anden, och där Herrens ande är där är frihet”
                                  (2 Kor 3:17)

Den helige Ande utgår från Fadern och visar vem Jesus är. Fadern sänder den helige Ande i Jesu namn. När jag tänker på den helige Ande handlar det först och främst om ”frihet”. Jag tänker på frihet från prestation och jag tänker på friheten att vara den jag egentligen är. Men jag tänker kanske framför allt på friheten att göra det Gud vill i denna världen, där vi är omgivna av och ofta kan känna oss kontrollerade av det onda, När den helige Ande är med vågar vi bryta igenom motståndet.

Jag tänker också på friheten från alla osunda band. Den helige Ande hjälper en människa att bryta varje band som vill hålla henne borta från gemenskapen med Gud. Han är ”Hjälparen”, den som ”påminner” oss om allt det som Jesus har sagt. (Joh 14:26) När frestelsen kommer är den helige Ande, som med mjuka band binder mig till Jesus. Den helige Ande bor i mig om jag är en kristen, och i mitt inre viskar han de varnande orden, som får mig att hålla fast vid Jesus.  

BÖN

Helige Ande tack att du bor i mig och låter mig få uppleva friheten från alla band utom bandet till Jesus Kristus, Guds son.

 

VAR ÄR GUDS RIKE? – Lukas 17

 


Bibelläsning: Lukasevangeliet 17 
Läs bibeltexten här

"Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." (Luk 17:20-21 FB)

Var är Guds rike och när kommer det, är två frågor som kommenteras i bibelverserna. Guds rike är mitt ibland er, svarar Jesus.

Guds rike är den plats där Jesus är Herre och Kung.

Guds rike är inne i er. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är mellan er. Jesus ber oss i bönen Fader vår att be "Låt ditt rike komma".

-Låt Guds rike manifesteras ibland oss i våra kårer och församlingar.
-Låt Guds rike manifesteras mellan oss i våra relationer.
-Låt Guds rike manifesteras i mig.

Varför blir så få människor frälsta i västvärlden idag? Är det för att Guds rike inte får bli synligt i våra församlingar eller i mitt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Låt ditt rike komma, låt din vilja ske - i mitt liv.

 

Översikt - Kommentar - Till eftertanke


Ge oss mer tro
Då apostlarna ber Jesus om mer tro, svarar Jesus att den allra minsta tro räcker för att göra stora mirakler (vers 5-6).
Till eftertanke:
Betyder det att det inte beror på mängden tro, utan mer på att vi använder den tro vi har? Eller vad tänker du?

Din tro har frälst dig!
 Jesus frågar om det inte var tio som blev rena. Jesus säger till mannen "Din tro har frälst dig!" (vers 19).
Först kan vi konstatera att Jesus säger att det var mannens tro som åstadkom resultatet. Vi kanske skulle säga att det var Jesus som gjorde det, men Jesus säger att det var mannens tro. Det sägs ingenting här om mannens tro var stor eller liten, utan bara att han använde den tro han hade för att ge Jesus äran.
Jesu ord "Din tro har frälst dig" översätts på många olika sätt i olika bibelöversättningar. I Bibel 2000 står det "Din tro har hjälpt dig". Hjälpt dig till vad, kan man kanske fråga. Alla tio blev ju rena. I den engelska översättningen, King James, översätts det med "Din tro har gjort dig hel"
Till eftertanke:
Kan det vara så att alla tio blev rena från spetälskan men levde vidare med spåren av spetälskan, med sina förvridna lemmar. Men att den som återvände blev helt återställd och såg ut som om han aldrig hade haft spetälska? Eller vad tror du hände med den som återvände, som inte hände med de nio andra?

Guds rike kommer!

Guds rike kommer på olika sätt. Dels kommer Guds rike där Guds vilja får ske här och nu. Men vi väntar ännu på att Guds rike ska bryta igenom fullständigt vid tidens slut. Vi lever i ett tillstånd av redan nu - men inte ännu. Vi kan redan här få smaka den tillkommande världens krafter (Hebr 6:4), men ännu är det inte Guds vilja som dominerar det som sker på jorden.
Jesu återkomst beskrivs i Nya Testamentet på två olika oförenliga sätt.
- Dels kommer han som en tjuv om natten som ingen ser. Det enda som sker är att något försvinner. Två ligger i samma säng och en försvinner (vers 34), Två kvinnor står och mal tillsamman och en försvinner (vers 39). Den beskrivningen liknar det som man brukar kalla "Uppryckelsen" där de troende tas bort från jorden och möter Jesus i skyarna (1 Tess 4:17).
- Dels beskrivs Jesu återkomst så att alla kan se honom. Hans ankomst ackompanjeras med basunljud och kosmiska förändringar (Matt 24:29-31). Då kommer Jesus tillbaka tillsammans med himmelens härskaror (Upp 19:11).
Något som ständigt diskuteras är om Jesus ska hämta sin brud, församlingen, före den stora vedermödan som Jesus talar om i Matteus 24. Eller om det ska ske efter vedermödan, eller kanske mitt under vedermödan.
I detta kapitel får vi kanske en ledtråd till den frågan. Jesus säger att det ska vara som på Noas tid (vers 26) vid människosonens ankomst. Hur var det då? Jo, först tog Guds bort sitt folk, sedan kom förödelsen. Jesus säger att det ska vara som på Lots tid (vers 28+) då människosonen kommer tillbaka. Hur var det då? Jo, Jesus tog först bort sitt folk, sedan kom förödelsen över Sodom.
Till eftertanke:
Vad har du för tankar om Jesu tillkommelse? Vad kan du göra för att vara förberedd på hans ankomst?

27 mars 2022

Tidig söndagsmorgon i Örnsköldsvik 27 mars


 Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Den här söndagen vaknar vi upp i Örnsköldsvik (bilden). Tidigare i veckan hade vi samling för vår hemgrupp. Hemgruppssamlingarna hade vi en längre period haft genom datorerna under pandemin. Därefter har vi haft våra hemgruppssamlingar på kåren (för att bättre hålla avstånd). Men denna vecka hade vi för första gången på länge vår hemgrupp där det ska vara, i hemmet.

Just nu har vi en serie på kåren i Västerås där varje hemgrupp har ansvar för varsin söndagsgudstjänst. Vår hemgrupp ansvarar för mötet det 3 april och planeringen av mötet var en huvudpunkt då vår hemgrupp träffades den här veckan.

Lite senare i veckan var det samling för vår studiegrupp där vi går igenom Uppenbarelseboken kapitel för kapitel. Resultatet publiceras sedan veckan efter på Youtube på Bibelkanalen. Du är välkommen att följa med där om du vill.

Men nu är det söndagsmorgon och vi medverkar på en undervisningshelg för Distansbibelskolan Norr. Att undervisa vuxna människor som har investerat ett helt år för att studera Bibeln är ett stort privilegium. Jag har svårt att tänka mig en mer inspirerande grupp att få undervisa. Flera av deltagarna har länge haft en dröm att gå på Bibelskola, men inte haft möjlighet att ta ledigt ett år för att studera Bibeln. Och så dyker möjligheten upp att få studera studera på distans samtidigt som man jobbar i sitt vanliga jobb. Under bibelskoleåret är det 4-5 helger där man samlas fysiskt. Det är bara att gratulera Ågesta folkhögskola och kåren i Örnsköldsvik att de lyckats genomföra den här kursen under så många år.
Vår uppgift denna helg var att undervisa om Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Lärjungaskap och Guds rike. 

De deltagarna som hade rest längst till den här helgen var en billast deltagare från Haparanda. Dom hade rest lika långt som vi från Västerås.

Efter ett tidigt morgonbibelstudium och förmiddagsgudstjänst idag ska vi resa tillbaka till Västerås och förbereda oss för den kommande veckan.

Ha en välsignad ny vecka
Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 27 mars

 


”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: Detta är min älskade son, han är min utvalde.” (Matt 3:16)

Den tredje personen i den treenige Guden är den helige Ande. I Bibeln är duvan en symbol för den helige Ande. Duvan är budbäraren som i Gamla testamentet kommer till Noa med budet om att vattnet höll på att sjunka undan, och det var en duva som var det synliga uttrycket för den helige Ande vid Jesu dop. Vissa teologer ser ett samband mellan uttalandet i 1:a Mosebok där det står att Guds ande svävade över vattnet (1 Mos 1:2) och den helige Andens nyskapande verk i vår tid, när han med sin livgivande kraft åter ruvar över världen och vill omskapa människor till att bli nya skapelser i Kristus.

I min föreställning är en duva ”tung”, men ändå är den lättskrämd och flyger hastigt bort när den blir störd. Så är det också med den helige Ande. När Guds ande kommer över en grupp människor, är det som en mäktig tyngd faller över alla närvarande, men oförsiktiga rörelser eller okänsliga uttalanden kan lätt skrämma iväg honom. Det finns bara ett ord som kan beskriva tillvaron när den helige Ande faller. Det är ”ljuvlighet”!

BÖN

Helige Ande kom oss nära, Vi behöver dig. Kom med din ljuvlighet över mig idag och fyll mig med din frid.

UTMANINGEN Psalm 38 och 39

"Men jag väntar på dig, Herre, du skall svara, Herre, min Gud." (Ps 38:16)

Ibland är det enda vi kan göra att vänta på Herren. Vi har gjort allt vi kunde göra. Våra resurser känns uttömda. Då får vi bara acceptera att saker är som de är just nu. Och vänta på Herren.

Någonstans där framme kommer Herren att öppna en dörr och ljuset kan få växa sig starkare. Men just nu får vi bara vänta på Herren.

Mannakorn att tugga på under dagen: Vänta på Herren.

Kommentar:
Psalmen är den botfärdiges bön. Psalmen är full av sorg och klagan från början till slut.

Vers 1-5
David klagar på att Gud vänt honom ryggen. David bekänner att det är hans synd som är orsaken till det lidande han nu går igenom.

Vers 6-11
David klagar över sina kroppsliga lidanden

Vers 12
Till och med Davids nära och kära tar avstånd från honom.

Vers 13-18
David klagar på all skada hans fiender åsamkat honom.

Vers 19-23
Psalmen avslutas med bön till Gud där David på nytt bekänner sin synd och ber att Herren ska komma till hans undsättning.Psalm 39 - LÅS FÖR MUNNEN

Bibelläsning: Psalm 39
"Jag vill ta mig i akt, så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun" (Ps 39:2)

Det kan bli många ord som slinker ut ur vår mun under en dag. Inte alla ord är uppbyggliga. Inte alla ord är nödvändiga. Ord som uttalats kan inte tas tillbaka. Så fort de kommit över mina läppar kan de ha orsakat skada.

Gode Gud, hjälp mig att vara försiktig med vad jag tillåter komma ut ur min mun.

"Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp…. Med den (tungan) välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder" (Jak 3:2,9-10 FB) 

Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara vaksam över vilka ord jag släpper ut ur min mun.

Kommentar:
Här skriver David en psalm som handlar om döden och livets förgänglighet.

Vers 1-7
Davids tankar inför döden.
- Han vill vara noggrann om vad han säger för att inte synda (vers 1).
- David tänker också på hur meningslöst det är att oroa sig (vers 7).

Vers 8-14
David ber till Gud om förlåtelse för alla sina överträdelser (vers 9) så att han åter kan le innan han går bort (vers 14).


26 mars 2022

Inför söndagen. Tema: GUDS MÄKTIGA VERK

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Mika kapitel 5, vers 2-4

Men från dig, Betlehem i Efrata,
så obetydlig bland Judas släkter,
skall jag låta en härskare över Israel komma,
en som leder sin härkomst från forntiden,
från det längesedan förflutna.

Ja, folket skall vara utlämnat
till dess hon som skall föda har fött.
Då skall de som är kvar av hans bröder
återvända till Israels folk.

Han skall träda fram som herde med Herrens kraft
i Herrens, sin Guds, höga namn,
och folket skall bo i trygghet,
nu då han blir ärad över hela jorden.

FRÅN BREVEN

Romarbrevet kapitel 4, vers 18-21

Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: 'Så talrik skall din avkomma bli.'
Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft — han var omkring hundra år gammal — och att Saras moderssköte var dött.
Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran
och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria.

FRÅN EVANGELIERNA

Lukasevangeliet kapitel 1, vers 26-38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.
Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.
Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.
Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.
Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron,
och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”
Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”
Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.
Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden.
Ty ingenting är omöjligt för Gud.”
Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 147, vers 7-15

Tacka Herren med sång,
lovsjung vår Gud till lyra,

han som täcker himlen med moln,
som skänker regn åt jorden
och låter gräset gro på bergen,

han som ger föda åt djuren,
åt korpens skrikande ungar.

Han gläder sig inte åt stridshästars kraft
och soldaternas snabba steg.

Nej, Herren älskar de gudfruktiga,
dem som hoppas på hans nåd.
Lova Herren, Jerusalem,
Sion, prisa din Gud.

Han gör bommarna för dina portar starka
och välsignar ditt folk där inne.

Han ger fred och välgång åt ditt land
och mättar dig med finaste vete.
Han sänder sitt bud till jorden,
snabbt löper hans ord.


(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

Dagens andakt, den 26 mars

 ”… allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse.”


(Luk 18:31)

Jesus talade ofta om sig själv som ”Människosonen”. David Hedegård skriver att den judiska andaktslitteraturen framställde människosonen som en himmelsk gestalt, som skulle komma i de yttersta dagarna för att hålla dom. Han var bärare av det högsta gudomliga namnet och han var med från begynnelsen. När Jesus talade om sig själv som Människosonen, gjorde han anspråk inte bara på att han var sann människa, utan också att han var gudomlig och hade gudomlig makt. Men Jesus talade också om Människosonens förnedring och att han kommit till världen för att bli förkastad och dödad. Genom att han utger sig själv i döden bereder han frälsning åt hela människosläktet.

Jesus är enda vägen till Fadern (Joh 12:45). För att få del av frälsningen i Jesus, måste jag övervinna min stolthet. Jag måste ödmjuka mig och bara ta emot. Men det finns inget överlägset hos Jesus som hotar mig när jag väl vågar komma. Han vill att jag ska komma och ta emot. Att just han är ”vägen” till fadern är inget mer än den ”ordning” som Gud har bestämt.

BÖN

Jesus tack att du som var sann människa och sann Gud, utgav dig själv i förnedring för att jag skulle kunna frälst.[1] D. Hedegård Biblisk uppslagsbok

Psalm 37 - VAD BEGÄR DITT HJÄRTA?

 


Läs bibeltexten här

"Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär" (Ps 37:4)

Jesus frågar vid några tillfällen "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Om Jesus skulle ställa den frågan personligen till dig just nu, vad skulle du svara? Vad är ditt hjärtas längtan? Vad är det du hoppas ska hända? Och vad är det du absolut inte vill ska hända?

Gud vill att vi ska komma till Honom och tala om vad vi längtar efter att han ska göra i vårt liv. Ibland kan vi då genom den Helige Ande få en förvissning om att Gud kommer att besvara vår bön: "...han skall ge dig vad ditt hjärta begär"

Mannakorn att tugga på under dagen: ”Vad vill du att jag ska göra för dig”?

Kommentar:
Psalm 37 är en undervisande psalm. De flesta psalmer är en hjälp i vår tillbedjan med bön och lovprisning, men denna psalm är förkunnande.

Budskapet är:
- Var inte avundsjuk på de ogudaktiga, även om det kan se ut som att det går bättre för dem än för dig. Herren kommer att ta hand om dem i sin tid.
- I stället ska du bli stilla inför Herren och överlämna 
din väg åt honom. Lev ett rättfärdigt liv. Herren ser dig och kommer att belöna dig.

25 mars 2022

Mitt vittnesbörd del 6: DAGS FÖR UPPBROTT


Året var 1979 och vi hade haft bönesamlingar i vårt hem i fem år. Men det skulle bli ett slut på fredagskvällarna i Sollentuna. Gud sa det först till Rut. Eller det kanske är så att hon lyssnar bättre än jag. Till slut förstod även jag att Gud önskade en förändring i vårt uppdrag. Jag kommer ihåg att jag sa till Gud: ”
Om du säger det tillräckligt tydligt så att jag är säker på att det är du, kommer jag att åka vart som helst när som helst.”

Då man vet att Gud har en förändring på gång måste man börja röra sig i den riktning man tror är riktig och lita på att Herren ska öppna och stänga dörrar så att det blir rätt.

Efter ett tag såg vi en annons i Stridsropet att Frälsningsarméns folkhögskola i Norge sökte en lärare i ”Kristen Ledarträning”. Jag visste inte ens om att Frälsningsarmén hade en folkhögskola i Norge. Ja, det kunde ju vara något, så jag sökte. Jag blev kallad till intervju och reste till Jelöy i Norge. Sedan gick tiden och jag tänkte inte så mycket mer på det.

Men så en fredagskväll då vi väntade invasionen till bönemötet hemma hos oss ringde rektorn på Jelöy Folkhögskola från Norge. Han sa att jag fick tjänsten, men att jag måste bestämma mig innan helgen var över, för om jag inte tog tjänsten ville han att nummer två skulle få tjänsten som om han varit nummer ett.

Det var naturligtvis inte något lätt beslut att ta. Det fanns mycket som talade emot. Rut var gravid och väntade barn ungefär samtidigt som vi då skulle flytta. Vi talade och bad en stund tillsammans, men sen var det kvällens bönemöte som tog över all uppmärksamhet.

Sedan, sent på kvällen då den siste från bönemötet hade gått hem, tog jag en lång promenad och talade med Herren. Vi gjorde en överenskommelse. Eller rättare sagt jag gjorde en överenskommelse med Gud. Jag sa till Honom att då jag kommer hem efter promenaden ska jag sätta mig som vanligt i den fåtöljen där jag brukar sitta och läsa Bibeln. Jag ska slå upp Bibeln på det ställe som jag är i min dagliga bibelläsning och om Herren i det kapitlet tydligt visade att vi skulle resa till Norge så skulle det bli så. Annars stannar vi hemma. Jag hade inget emot att stanna hemma så jag tyckte det var en bra överenskommelse. Det är ju inte så vanligt att bibelverser talar om Norge. Du vet väl att det finns bibelverser om Sverige? I Gamla Testamentet kan vi vid flera tillfällen då israeliterna var på väg till löfteslandet läsa "Herren ska föra dig till ett Gott-land". Men bibelverser om Norge hade jag aldrig hört talas om.

Jag kom hem, satte mig i fåtöljen, slog upp Bibeln där bokmärket låg och läste:
Du blir inte sänd till ett folk med främmande språk och obegripligt tal.”

Jag vet att denna bibelvers inte säger till alla som läser den att de ska åka till Norge. Men till mig, just där och just då, talade den Helige Ande tydligt. På söndagen ringde jag till rektorn i Norge och talade om att vi kommer till den 1 augusti.

Då jag långt senare ville gå tillbaka och läsa bibelordet kunde jag inte hitta det. Det tog lång tid innan jag hittade det igen för att kontrollera att det verkligen stod så. En period trodde jag nästan att Herren skrivit in det i Bibeln bara för mig just den kvällen och sedan tagit bort det igen, men så var det inte. Det står i Hesekiel 3:5.

Jag har senare fått veta att det fanns en viss tveksamhet i folkhögskolans styrelse om att anställa mig. Det var speciellt ledningen för Frälsningsarmén i Norge som var tveksam att anställa någon från den karismatiska väckelsen i Stockholm. Man tyckte nog att hade nog med problem ändå. Men rektorn stod på sig och jag fick tjänsten.

Året var 1979. Vi väntade på att vår tredje son skulle födas. Vi visste ingenting om Frälsningsarmén i Norge. Vi kände ingen i Norge. Men nu började vi förbereda oss för uppbrott.

/PB