30 nov. 2023

Adventskalender 2023

 


I morgon är det 1 december och då börjar öppnandet av adventskalendern i olika former.

Här kommer vi att följa Uppenbarelseboken fram till julafton. Serien med psalmerna från Psaltaren i Bibeln får ta paus och återkomma efter den 24 december.

Dagens andakt den 30 november

 

”Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker” (Luk 11:35)

Idag talar man mycket om att kvalitetssäkra organisationer och företag. Sven Nygren har formulerat tre frågor som man måste ställa när man kvalitetssäkrar ideella organisationer. 1) Är vi rätt i grunden? 2) Gör vi rätt saker? och 3) Gör vi sakerna rätt?

Dessa frågor är också bra att ställa om man vill stämma av hur det står till med min tro. Första frågan gäller om jag är rätt i grunden. Bibeln säger att grunden måste vara Jesus Kristus. Det är bara om du har byggt ditt liv på honom som du kan svara ja på första frågan. Det räcker inte med att du är aktiv medlem i någon församling eller att du är uppvuxen i ett kristet hem.

Den andra frågan är meningslös att ställa om du inte har svarat jag på den första. Då måste du först ta itu med den. Men om du svarat ja på första frågan kan du gå vidare och svara på frågan om du gör rätt saker. Grunden är densamma för alla kristna, men rätt saker är olika från människa till människa. Svaret på frågan om du gör rätt saker i livet kan du bara komma fram till genom att samtala med Jesus och få hans bekräftelse i ditt inre.

Den tredje frågan kan ses som en finjustering av de föregående frågorna. Det är en fråga som vi ständigt måste hålla levande och vi måste lyssna efter den helige andes vägledning så att vi kan göra det vi gör på bästa sätt.

BÖN

Gud, jag vill bygga mitt liv på den enda grund som håller, Jesus Kristus, så att inte ljuset i mig är mörker. Jag tackar dig för att du har en plan för mitt liv och jag ber att jag ska göra rätt saker så att den planen kan förverkligas och jag ber att du ska hjälpa mig att göra dessa saker rätt.

 

Psalm 51 - SKAPA I MIG ETT RENT HJÄRTA

 


Bibelläsning: Psalm 51

"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande" (Ps 51:12 FB)

David hade syndat. Hans synd fick oreparerbara konsekvenser, även om han säkert försökte ställa allt till rätta mellan sig och andra människor.

Men synden har inte bara med våra relationer till varandra att göra. Det handlar också om vår relation till Gud.

David hade förlorat sin frimodighet, sin glädje, sin kraft, ja till och med sin relation till Gud. Längtan efter att åter få uppleva välsignelsen av ett rent hjärta var förtärande stark och han ber om förlåtelse och rening: "Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd." (vers 4)

I en annan psalm berättar David om sin väg till förlåtelse:
"Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld." (Ps 32:3-5 FB)
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Skapa i mig, Gud ett rent hjärta.
____________________________________________

FÄLTTÅG – 1 Krön 20

 


Bibelläsning: Första Krönikeboken 20
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+20&version=SFB15

"Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält..." (1 Krön 20:1 FB)

Det verkar som de hade en årsrytm på den tiden. Det var en speciell tid då de brukade dra ut i fält. Jag vet inte vilka övriga aktiviteter som följde årsrytmen, men detta var i alla fall ett återkommande inslag bland folken där och då.


Jag minns min uppväxt då vi anordnade mötesserier. Möten varje kväll i en hel vecka. Det kallades för fälttåg. Jag tror till och med att de var årligen återkommande som till exempel Vinterfälttåget.


Under fälttåget var alla fokuserade på att vinna människor för Jesus. Man bjöd in sina vänner (om man vågade) och det var sång och musik och någon framstående gästtalare. Under den veckan planerade man inga andra aktiviteter. Då var det bara fälttåget som gällde.


Allting var inte bättre förr, men jag kan sakna fokuseringen då man tillsammans drog ut i fälttåg för att vinna för Guds rike.


Jag tror att vi brukade sjunga en sång med mansstämmor med orden: "Drag ut som förr i striden, du tappra frälsningshär, att fienden besegra..."


Det är en sak att sjunga det och en annan sak att göra det. Vilken tid på året brukar jag dra ut i fälttåg? 

___________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill inte luta mig tillbaka och se på kampen om människornas eviga väl. Jag vill vara med i kampen. Vem kan jag tala med idag?

____________________

Innehåll:
- Vers 1-3
- David intar ammoniternas städer
Vers 4-8
- Strider med filisteerna

Kommentar:
"Vid tiden då kungar Drar ut i fält" (vers 1). Den tiden inföll normalt på våren efter vinterregnen men före skördetiden.

Här var det Joab som gick ut med krigshären för att härja i ammoniternas land (vers 1). Vi kan läsa i samma vers att David stannade hemma i Jerusalem under det fälttåget. Men det står ingenting om vad som hände med David i Jerusalem medan kriget pågick. Under fälttåget inträffade Davids och Bat-Sebas äktenskapsbrott och under det fälttåget såg David till att Bat-Sebas man Uria blev dödad i fälttåget mot ammoniterna (2 Sam 11).

Första Krönikeboken fokuserar på Davids framgång och segrar, inte på hans misslyckanden och synder. Absaloms uppror mot sin far David som tidsmässigt infaller mellan kapitel 20 och 21 finns inte heller nämnt i Första Krönikeboken.

Till eftertanke:
Gamla dagars "fälttåg" hos väckelserörelserna var inte för att döda människor, utan istället för att ge liv åt människor, evigt liv.
- Hur viktigt är det för dig att vinna människor för Jesus och vinna evigt liv?

29 nov. 2023

Dagens andakt den 29 november

 

”Om du frambär ädel metall utan slagg, skall du få tjäna mig som mun.”

(Jer 15:19 b, 1917 års översättning) 

Roger Green skriver i sin bok om Catherine Booth, att hon var övertygad om den viktiga och ökande betydelsen av den andliga musiken i evangelisationen.  Men hon insåg också att det fanns en fara om musiken separerades från det andliga. Hon sa:

I det ögonblick man… börjar upphöja briljansen i musiken som sådan, skilt från de andliga resultaten, börjar man omedelbart att förlora kraften. Så är det med allt annat också, − möten, vittnesbörd, sånger, marscherande eller böner. Det måste finnas en kombination av det mänskliga och det gudomliga. När man separerar det mänskliga från det gudomliga upphör det att ha någon makt över själar. Glöm inte detta!

Jag tror att detta är sant också för dagens kristenhet. Vi får aldrig slå oss till ro med att mötet, vittnesbörden eller musiken var underbar. Vårt mål är att förmedla ett gudomligt budskap, − att vara ”Guds mun”. Det kan vi bara göra om vi i allt vad vi gör, har kontakt med det gudomliga och låter det mänskliga få vara underordnat det gudomliga.

BÖN

Herre låt oss vara äkta i allt vad vi gör. Hjälp oss att inte försöka briljera i oss själva utan upphöja dig i allt. 

Psalm 50 - ATT UTTRYCKA SIN KÄRLEK

 


150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln


Bibelläsning: Psalm 50
Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste."
(Ps 50:14 FB)

Bibelordet uppmanar oss att göra två saker: Prisa Gud med vår mun och lyda Gud med våra gärningar.

Någon sa: "Det räcker inte med att säga ´jag älskar dig´, man måste också visa det i handling."

Gud vill ha vår lovsång. Men om inte lovsången åtföljs av att vi infriar våra löften till Gud och följer Honom i allt, så klingar lovsången falskt.

Att bli frälst innebär att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9). Om vi inte lever med Jesus som Herre i våra liv, så hjälper inte all världens lovsång.

Jesus definierar vem det är som verkligen älskar Honom: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21).
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig.

____________________________________________

TVÅ FRONTER – 1 Krön 19

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 19
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+19&version=SFB15

"Joab såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig. Han valde då ut en del av Israels bästa manskap och ställde upp dem mot arameerna." (1 Krön 19:10 FB)

David sände ut Joab med hela hären (vers 8). Joabs här befann sig snart mellan två härar, Ammoniterna och arameerna. Den ena hären framför sig och den andra bakom sig.

Ibland kan vi uppleva att vi också måste utkämpa vår kamp på två fronter. Framför oss finns det motstånd vi normal kan förvänta från "världen", de som ännu inte är kristna. Den andra fronten kan vi ha bakom oss. Bakom oss hade vi förväntat att ha våra vänner, de andra kristna, men vi får då och då uppleva starka attacker mot bibeltroheten också från andra som betecknar sig som kristna.

 En präst skrev i en artikel: "Vi har nu lärt oss att hantera att vi lever i en sekulariserad värld, där vi inte kan vänta att det omgivande samhället delar våra värderingar. Men hur ska vi klara att förhålla oss till en sekulariserad kyrka?"

Det kan vara en stor smärta förknippad med att upptäcka att de som vi trodde var våra meningsfränder i själva verket inte alls delar vår tro. 

___________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
En kamp på flera fronter. 

___________________

Innehåll:
Ammoniterna går i krig mot David och får hjälp av arameerna.
David segrar över allt motstånd.

Kommentar:
Ammon gränsade till Israel i Öster. Ammoniterna hade varit fiender till Israel ända sedan domartiden.

Då ammoniternas kung dog och efterträddes av sin son, skickade David några män till den nye kungen, Hanun, för att beklaga sorgen. Men ammoniternas rådgivare trodde att sändebuden var spioner som skulle utforska landet. De rakade av skägget på budbärarna och skar av kläderna ända upp till midjan. Genom detta förödmjukade de hela Israel.

Då ammoniterna förstod sitt misstag använde de stora summor för att leja vagnar och ryttare för att bygga upp en stor här. David samlade då hela Israel och gick över Jordan och drev ammoniterna på flykt (vers 17-18).

Till eftertanke:
Andakten handlar om en kamp på två fronter. Dels mot världen och dels mot kristna som kompromissar med Guds Ord.
- Inom vilka områden kan du uppleva att många kristna kompromissar med Guds Ord idag?

28 nov. 2023

Psalm 49 - DU KAN INGENTING TA MED DIG DIT DU GÅR

 


150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln


Bibelläsning: Psalm 49

"Ty han ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra." (Ps 49:11 FB)

Trubaduren sjöng "Du kan ingenting ta med dig dit du går." Det är också temat för denna psalm.

Budskapet upprepas genom psalmen: "Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, hans härlighet följer honom ej dit ner." (vers 17-18).

Men samtidigt finns evighetshoppet för den som tror på Herren: "Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig." (vers 16)

Det är sant att vi inte kan ta med oss våra ägodelar till himlen. Men, vi kan redan här och nu investera av det vi äger och av det vi är i Guds rike.

Våra gåvor kan vara med att finansiera kristen verksamhet som leder till att fler kommer in i Guds rike.

Vi kan investera vår tid, vårt engagemang och vår förbön för att låta Guds rike tillkomma på jorden så att fler människor kan ta emot evigheten i sina hjärtan.
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Var investerar jag mina resurser?
____________________________________________

Dagens andakt den 28 november

 

”Och Gud öppnade hennes ögon, och hon fick syn på en brunn.” (1 Mos 21:19)

Hagar hade fått fly med sin lille son. Förtvivlad irrade hon omkring i öknen utan hopp. Så tog vattnet slut. Hagar visste att nu var slutet nära både för henne själv och för hennes son. Så lade hon barnet, som grät högljutt, tillrätta under en buske och gick bort en bit. Det var outhärdligt att se sitt barn dö. Sedan står det ”Men Gud hörde pojkens gråt… och sade till Hagar: Hur är det fatt, Hagar? Var inte rädd” (vers 17). Det verkar inte som om Hagar ens hade orkat be till Gud, för det står att Gud måste fråga Hagar hur det var fatt.  Men Gud visste var räddningen fanns och han öppnade hennes ögon så att hon fick se en brunn, och så blev hon och pojken räddade.

Vi kan komma i situationer i livet, där allt hopp tycks var ute. Vi känner oss som om vi irrar omkring i en öken utan vatten. Vi kanske till och med har flytt bort från vårt ansvar, för att vi inte orkar finnas nära när katastrofen ska fullbordas. Vi kanske glömt bort att be i vår förtvivlan, precis som Hagar. Då frågar Gud: Hur är det fatt? Han vill att vi ska tala om våra behov för honom. När vi gör det ska han öppna våra ögon så att vi kan se lösningen i vår förvirrade situation.

 

BÖN

Herre tack för att du vakar över dem som tillhör dig. Tack för att du vet var räddningen finns och du ska öppna våra ögon så att vi kan se en lösning på våra problem.

SEGER – 1 Krön 18

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 18
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+18&version=SFB15

"Och Herren gav seger åt David var han än drog fram" (1 Krön 18:6 FB)

Kapitlet handlar om Davids segrar på olika frontavsnitt.

Nu kämpar vi inte vår strid idag på samma slagfält som David gjorde. Våra fiender består inte av kött och blod (Ef 6:12). Vårt slagfält är den andliga kampen. Vad skulle du beteckna som "seger" i ditt liv?

Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4) och en avgörande seger måste då vara varje gång en människa blir frälst. I Frälsningsarméns tidigare år kunde man se det tydligare i terminologin. En mötesserie kallades ofta för ett "stormangrepp" och då man rapporterade att människor blivit frälsta, talade man om att man "tagit fångar". Det kanske var lättare att vara fokuserad på vad uppdraget gick ut på med en sådan terminologi, men kampen är den samma idag. Ser vi några segrar? Kan vi planera vårt liv och vår verksamhet mer strategiskt för att uppnå det målet?

Ett annat frontavsnitt för vår kamp är vår personliga kamp mot synden. Har du seger i ditt tankeliv? I det sätt du talar? I dina handlingar?

Gud vill att du ska ha seger även i dessa områden och om du vill detsamma som Gud kommer han att ge dig kraft att vinna seger. 

_________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Herre ge mig seger i den andliga kampen. Både inne i mig och ute i tjänsten för dig.
_________________

Innehåll:
David segrar över moabiterna, kungen i Soba, arameerna och edomiterna.

Kommentar:
"Herren gav seger åt David var han än drog fram" (vers 6). David besegrade moabiterna (vers 2), öster om Döda havet. Davids farfars mor, Rut, kom ursprungligen från Moab. David besegrade också arameerna (vers 5-6), norr om Genesarets sjö och edomiterna (vers 12-13), söder om Israel.

Genom sina erövringar kontrollerade David länderna både norr, öster och söder om Israel. Han placerade trupper i de erövrade länderna och de fick betala skatt till David (vers 6+13).

Kereteerna och peleteerna (vers 17) var en grupp soldater från andra folk som hade anslutit sig till David under hans flykt från Saul. De blev sedan trogna David under hela hans regering. Från kereteerna och peleteerna kommer uttrycket "kreti och pleti" som innebär "allehanda löst folk" eller "vem som helst".

Till eftertanke:
Allt silver och guld som David tag med sig hem som krigsbyte helgade han åt Herren (vers 11).
- Vad ger du till Herren? Av din tid? Av din energi? Av dina materiella tillgångar?

27 nov. 2023

Bokpresentation: DAGS ATT REFLEKTERA


Varje måndag har vi sedan en tid tillbaka presenterat en av våra böcker. I dag har turen kommit till Ruts bok DAGS ATT REFLEKTERA, Reflektera mer över Guds ord och du kommer att reflektera mer av hans härlighet.

På bokens baksida skriver Rut:

Denna bok kom till under pandemiåret 2020-2021 när det plötsligt frigjordes mycket tid för reflektion.

Innehållet speglar något av den längtan som jag bär på, att återuppväcka tron på att Bibeln är Guds tilltal till varje människa, i varje del av världen, i varje tid.

Boken är ett försök att förklara en del av Bibelns sanningar, inte bara på ett teoretiskt plan men också praktiskt. Jag önskar att boken, i de delar den handlar om erfarenheter i det kristna livet, ska svara på frågan: Hur gör man? Hur blir man frälst? Hur kan jag leva styrd av den helige Ande? Hur kan jag använda de gåvor jag utrustats med? Hur kan jag växa som kristen?

Men jag vill också utmana oss kristna att acceptera vårt ansvar att vara heliga reflektioner av Guds härlighet i vår tid. Det finns ett samband mellan den tid vi använder för att reflektera över Bibelordet, och hur väl vi i vardagslivet kan reflektera över Guds väsen till vår omvärld. Jag vill uppmuntra alla som längtar efter att vara Jesu sanna efterföljare att tränga djupare in i Ordet.

Då händer det något med oss.

________________

Boken kostar 160:- (postens porto tillkommer). Du kan beställa boken genom ett mejl till info@rupeba.se eller i vår webbshop som du finner på www.rupeba.se.

________________

Mitt tipps: köp boken; läs boken /PB

Dagens andakt den 27 november

 

”Döda flugor kommer parfymerarens olja att stinka och jäsa. Så uppväger liten dårskap både vishet och ära.” (Pred 10:1)

Det var en väldigt torr sommar det året. Vattenbristen blev allt svårare. Flera kommuner hade infört vattningsförbud, och det var ganska ovanligt i Sverige. Så kom rapporterna om att det katastrofala hade skett på flera platser. Saltvattnet hade trängt in och blandat sig med grundvattnet. Det rena klara grundvattnet hade besudlats och gjorts oanvändbart.

Rapporterna blev till allvarliga påminnelser om vad som händer när det kristna livet blir uppblandat med influenser från det som inte är rent, − när mänskligt tänkande får konkurrera ut och härska över Guds sanna ord.

Det allvarligaste hotet mot kristen tro är kanske inte de stora villolärorna. Dessa finns och kan lätt identifieras. Värre är de små avvikelserna från sanningen, döda små flugor, som får hela läran att mista sin fräschör. 

Ett gammalt ordspråk säger ”liten tuva stjälper ofta stort lass”.  Budskapet är detsamma som i dagens bibelord. Det behövs inte så stora doser av det onda för att allt ska bli ont. Den skönaste doft kan förvandlas till stank av en liten ”giftfluga” som det står i 1917 års översättning.

BÖN

Jesus, hjälp mig att lyssna noga så att jag kan uppfatta ditt rena klara ord. Ge mig urskiljning så att jag kan avgöra vad som kommer från dig och vad som är människors påfund. 

VAD LIGGER PÅ DITT HJÄRTA? – 1 Krön 17

 


Bibelläsning: Första Krönikeboken 17
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+17&version=SFB15

"När David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: "Här bor jag i ett hus av cederträ, medan HERRENS förbundsark står i ett tält." Natan sade till David: "Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig."(1 Krön 17:1-2 FB)

Vad var det som låg på Davids hjärta? Det var att tjäna Herren, bygga ett hus åt Gud, förhärliga Guds namn och inte bara tänka på sitt eget. Det kunde Gud välsigna.

Gud välsignar naturligtvis inte alla tankar som dyker upp i ditt hjärta. Men då David var fokuserad på Gud och Guds rike, fick han svaret "Gör allt som ligger på ditt hjärta, ty Gud är med dig."

Vad ligger på ditt hjärta? Är det bara du själv, de dina och dina ägodelar som ligger på ditt hjärta? Eller finns det plats för Gud själv och utbredandet av Guds rike i ditt hjärta? Vad brinner du för?

Det gäller att ha rätt ordning på sina prioriteringar. Jesus säger: "Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt  6:33).

Lever denna bön i ditt hjärta?: Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Eller handlar ditt liv om låt mitt rike komma, låt min vilja ske? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad ligger på mitt hjärta?
_________________
Innehåll:
- Vers 1-15
Guds löfte till David
- Vers 16-27
Davids tacksägelsebön

Kommentar:
Då Natan talar Guds ord till David säger han att "Herren ska bygga ett hus åt dig" (vers 10). Uttrycket "bygga ett hus" används också för en släkt eller kungadynasti.

Löftet till David om en avkomling talar både om Salomo (22:5f) och om Messias, Davids son (Matt 1:1).

Vers 5 citeras i Hebr 1:5 som en profetia om Jesus.

Löftet talar också om ett evigt kungadöme och ett evigt rike (vers 12+14). Löftet sträcker sig till Jesu första tillkommelse och till hans andra tillkommelse då han slutligen upprättar sitt eviga rike.

Till eftertanke:
- Vad ligger på ditt hjärta? Handlar det om Guds namn, Guds rike, Guds vilja eller om mitt namn, mitt rike, min vilja?

- Om du skulle göra en prioriteringslista, vad skulle du sätta först?

26 nov. 2023

Tidig söndagsmorgon den 26 november

 

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Den gångna veckan har vi huvudsakligen tillbringat i Polen. Jag återkommer till det lite längre ned. Men det är inte första gången jag besöker Polen. Här kommer en berättelse om mitt första besök i Polen för mer än fyrtio år sedan:

"I den senare delen av 1970-talet var Järfälla Brass på väg att göra en musikresa till Polen, som då fortfarande var ett stängt land bakom Järnridån. Järfälla Brass var en musikkår i en Pingstförsamling och inför resan ville de förstärka sin kornettsektion med en kornettist. Då bad de mig följa med på resan.
Vi skulle besöka små pingstförsamlingar i Polen. Mötena fick inte annonseras och vi fick inte spela utomhus. Ofta samlades grupperna i något större vardagsrum, och då det kom en musikkår på 25 man kunde det bli rätt fullt.
Då vi skulle gå igenom tullen vid inresan till Polen, gick man noga igenom mitt bagage. Kanske på grund av att jag hade ett märke på min jacka där det stod ”One Way Jesus”. Jag hade tre Biblar med mig. Min personliga svenska Bibel, som på den tiden var 1917 års översättning, en liten svensk fickbibel och en engelsk Bibel eftersom vi skulle vittna och predika på engelska.
Dessa Biblar väckte tulltjänstemännens misstänksamhet. De tog in mig i ett förhörsrum och började skriva upp varje bokstav på titelbladet på tulldeklarationen. Detta för att de vid utresan skulle kunna kontrollera att jag hade dessa Biblar med mig ut ur landet. De skrev bokstav efter bokstav utan att förstå vad de skrev ”Bibeln, eller den heliga skrift, stadfäst av Konungen 1917”.
De tillkallade en engelsktalande tolk och så kom alla frågor. De fann också i slutet av Bibeln kartor av Israel och då blev de ännu mer misstänksamma och det blev ännu fler frågor. Antagligen gjorde de allt detta för att skrämma mig och dämpa min frimodighet en smula. Det blev, som sagt, många frågor om Bibeln och vad som stod i den, tills de plötsligt förstod att jag älskade situationen. Jag fick berätta om Jesus och om vad evangeliet handlade om. Då de förstod att jag verkligen njöt av situationen upphörde deras iver att fråga. De gav mig tulldeklarationen som jag skulle få signerad vid utresan och ville inte ha mer med mig att göra."

Men nu har Rut och jag fått möjligheten att komma tillbaka till Polen. Denna gång på inbjudan av Frälsningsarmén i Polen. Vi har under veckan fått förmånen att undervisa på en samling för officerarna i Polen, en "officers retreat".

Vi har undervisat på engelska och en tolk har översatt till polska för dem som inte förstår engelska.

Förra söndagen kom vi hem sent från bibelhelgen i Strömstad och tidigt på tisdagsmorgonen satte vi oss på flyget till Warszawa.

Officerssamlingarna ägde rum på baptisternas konferensanläggning utanför Warszawa, en stor anläggning med kapacitet att ta emot flera grupper samtidigt. Normalt använder man anläggningen som bibelskola.

Under veckan hade Rut och jag åtta föreläsningspass och vi medverkade också på veckans gudstjänst. Temat för helgen var: "Thy kingdom come" (Matt 6:10) och "Prepare the way for the Lord" (Mark 1:3).

Vi kom hem sent i går kväll och nu är det söndagsmorgon och idag blir det gudstjänst på kåren i Västerås.

Med önskan om en välsignad ny vecka Peter Baronowsky

Dagens andakt den 26 november

 

”Hans mor sade till tjänarna: Gör det han (Jesus) säger åt er.” (Joh 2:5)

Min förmåga är begränsad. Min karaktär är bristfällig. Min omgivning har en fri vilja och gör inte alltid de jag önskar. Jag är begränsad på många sätt i livet. Men jag får förlita mig på en obegränsad kärleksfull Gud i mitt arbete, i min familj, i församlingen, bland släkt och vänner. Han vill ge mig rätt vägledning och hjälp.

Jesu mor kände väl till det mänskliga livets begränsningar. Själv var hon begränsad precis som alla andra människor. Men hon visste att Jesus kunde spränga gränser. Hon visste inte hur. Men hon visste att om man bara gjorde som han sa skulle det bli bra. Hennes uppmaning att göra som Jesus säger gäller också idag och den riktar sig till varje människa som kämpar med sina begränsningar.

BÖN

Herre jag är begränsad, men du är obegränsad och du vill leda mig dag för dag och steg för steg och visa mig hur jag bäst kan navigera genom livet.

LOVSÅNG – 1 Krön 16

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 16
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+16&version=SFB15

"Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken! Sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn! De som söker HERREN må glädja sig av hjärtat." (1 Krön 16:8-10 FB)

Här inrättar David lovsångstjänsten i församlingen. Han utser lovsångare (vers 4) och de som skulle blåsa i trumpeterna (vers 6).

Från vers åtta och vidare talar David om vad lovsången ska innehålla. Här kommer några huvudpunkter:

1/ Gör hans gärningar kända bland folken (vers 8)
Vårt vittnesbörd om Gud och vad han gör är ett viktigt lovsångsuppdrag.

2/ Beröm er av Herren (vers 10)
Då vi vittnar är det inte vi som ska stå i fokus, utan Herren själv.

3/ Fråga efter Herren och hans makt (vers 11)
Vår tjänst inför Gud bygger inte på oss själva och vad vi kan åstadkomma, utan på Herrens makt. Sök alltid Herren och hans makt.

4/ Tänk på de under han gjort (vers 12)
Be och begrunda Herrens gärningar. Lovsången ska vara fylld av vem Han är och vad Han gör.

5/ Ge Herren ära och makt (vers 28)
Vi tänker kanske att det är Herren som ska ge oss makt, men här talas det om att vi ger Herren makt. Det gör vi genom vårt vittnesbörd och vår lovsång till Gud. Det skapar utrymme för Gud att verka i andra människor och situationer.

6/ Tacka Herren (vers 34)
Herren är alltid värd vår lovsång. Också i svåra dagar. Herren förändrar sig inte. Han är god och hans nåd vara i evighet.

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Ge Herren ära och makt" 
________________________________

Innehåll:
- Vers 1-6
Arken installeras i Jerusalem
- Vers 7-36
Davids lovsång
- Vers 37-43
David insätter människor till tjänst i gudstjänsten

Kommentar:
I lovsången sjunger man med tacksamhet om Guds förbund med sitt folk (vers 15-18):
- med Abraham (1 Mos 15:18-21)
- med Isak (1 Mos 26.24-25)
- med Jakob (1 Mos 28:13-15)

Flera delar av denna lovsång har också fått sin plats i Psaltaren. Vers 8-22 har sin parallell i Psaltaren 105:1-15.

Till eftertanke:
Se på de sex huvudpunkterna i lovsången som finns i andakten.
- Hur skulle din egen lovsång låta? Gå igenom punkt för punkt och skriv ned dina böner på varje punkt.

25 nov. 2023

Inför söndagen: Tema: KRISTI ÅTERKOMST


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Hes 47:6-12

6 Han sade till mig: ”Har du sett det, du människobarn?” Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand. 7 När jag kom tillbaka, såg jag många träd längs stränderna på båda sidor om floden. 8 Då sade han till mig: ”Detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över Hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet, och vattnet blir då sunt.
9 Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika, för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt, och allt får liv där strömmen rinner fram.
10 Fiskare ska stå utmed den från En-Gedi ända till En-Eglajim, och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd alldeles som i Stora havet. 11 Men de gölar och dammar som finns där blir inte sunda utan ska tjäna till salt­beredning. 12 Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, för deras vatten kommer från helge­domen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom.

FRÅN BREVLITTERATUREN
1 Kor:15:22-28
22 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom. 24 Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft.
25 Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 26 Som den sista fienden berövas döden sin makt, 27 för allt har han lagt under hans fötter. Men när det sägs att allt är lagt under honom gäller det självklart inte Gud som har lagt allt under Kristus. 28 Och när allt blivit lagt under honom, då ska Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla.

FRÅN EVANGELIERNA
Matt 13:47-50
47 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. 51 Har ni förstått allt detta?" De svarade honom: "Ja".

FRÅN PSALTAREN
Ps 102:26-29
 • 26 För länge sedan
 • lade du jordens grund,
 • himlarna är dina händers verk.
 • 27 De ska gå under,
 • men du ska bestå.
 • De ska alla nötas ut som kläder,
 • du ska byta ut
 • dem som en mantel
 • och de försvinner.
 • 28 Men du är densamme,
 • och dina år har inget slut.
 • 29 Dina tjänares barn
 • ska bo i trygghet
 • och deras ättlingar
 • bestå inför dig.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Dagens andakt den 25 november

   

  ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.” (Joh 3:36) 

  I dagens bibelord får vi lägga märke till det lilla ordet ”har”. Det står faktiskt att den som tror på sonen har, inte skall få, evigt liv. Det eviga livet, det nya livet, börjar här och nu och fortsätter in i evigheten. Det handlar om en annan dimension av liv, än det som den människa som inte är pånyttfödd lever. Det handlar om Guds liv - det eviga livet.

  När Nikodemus kommer till Jesus om natten talar Jesus om för honom att för att komma in i Guds rike måste man bli född på nytt. Det är i pånyttfödelsen som Guds liv, det eviga livet planteras in i människan. Detta sker när vi tror på Sonen, dvs. att vi tror att Jesus Guds son har dött för våra synder och gett oss rätten att bli Guds barn.

  BÖN

  Tack Jesus att du gjort det möjligt för mig att få leva det eviga livet redan här och nu. Tack för att min tro på Sonen är tillräckligt för att jag ska ha detta liv.

  Psalm 48 - STOR ÄR HERREN

   


  150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

  Bibelläsning: Psalm 48
  "Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad." (Ps 48:2-3 FB)

  Detta är både en lovsång och en tacksägelsepsalm över befrielse för Guds stad, Jerusalem.

  När psalmen skrevs bodde Herren i templet i Jerusalem. Idag bor han i nya tempel av kött och blod, som går omkring på två ben. ”Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er” (1 Kor 3:16 FB)

  Vi får stämma in i lovsången och tacksägelsen över Herrens storhet och för att han befriar den som tar sin tillflykt till Honom.

  _______________________________

  Mannakorn att tugga på under dagen:
  Stor är Herren...
  _______________________________

  FÖRBEREDELSE FÖR TJÄNST – 1 Krön 15

   

  Bibelläsning: Första Krönikeboken 15
  Läs bibeltexten här:
  https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+15&version=SFB15

  "Ni är huvudmän för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder och hämta sedan HERRENS, Israels Guds, ark upp till den plats som jag har gjort i ordning åt den." (1 Krön 15:12 FB)

  Det var dags för en viktig tjänst i Guds rike. Det handlar här om att föra Guds ark in i Davids stad. Men man ville inte rusa in i helig tjänst utan att vara andligt förberedd. Uppmaningen lyder "Helga er". Det innebär att avskilja sig, att lägga undan allt annat som vill ta vår uppmärksamhet. Det handlar om att bli fokuserad på tjänsten för Herren och för folket.


  Inför tjänsten satte man på sig speciella kläder (vers 27). De hade olika tjänster som alla var en del av helheten. Några spelade trumpet (vers 24). Några var dörrvaktare (vers 23). Några skulle sjunga (vers 27).


  Helga er - förbered er för helig tjänst. Jag kan tänka mig att prästen upplever det på samma sätt då han i sakristian sätter på sig sina speciella kläder och ber inför gudstjänsten.


   
  Jag kan själv uppleva det på samma sätt varje gång jag sätter på mig Frälsningsarméns uniform. En förberedelse för tjänst och en påminnelse om vad det innebär att bära Frälsningsarméns uniform. 

  Efter bönestunden går vi tillsammans in för att tjäna Gud. Några spelar "trumpet", andra sjunger, andra hälsar välkommen vid dörren, andra vittnar och beder, någon predikar, och tillsammans gör vi tjänst inför Gud och människor.

  Davids hänförelse väckte förakt (vers 29). Det är möjligt att vi också får möta samma förakt då vi helhjärtat och med hänförelse ger oss in i tjänsten för Gud. Men det är det värt. Stå upp för Jesus.

  _______________________________

  - Mannakorn att tugga på under dagen:
  Kallad till helig tjänst.
  _______________________________

  Innehåll:
  Guds ark förs till Jerusalem.

  Prästerna helgar (vers 12) sig för att föra in arken i Jerusalem.
  David hoppar och dansar av glädje då arken förs in i Jerusalem (vers 29).

  Kommentar:
  Förra gången David skulle föra arken in i Jerusalem, slutade det med att Ussa rörde vid arken och dog, och projektet avslutades (13:9-13). David fick lära sig att man inte kunde bryta mot Guds lag för att fullborda sina egna ideér.

  Nu var det dags igen. David hade haft tid att förstå varför det gick så dåligt och den här gången skulle allt göras på rätt sätt (vers 13).

  Det var bara leviterna som fick bära Guds ark (vers 2). Arken skulle bäras och inte köras på en vagn. Ingen fick vidröra arken, den bars med stänger som vilade på leviternas axlar (vers 15). 

  Det var en stor glädjefest då arken skulle föras in i Jerusalem. David fröjdade sig i tillbedjan till Herren. Han hoppade och dansade. Då Sauls dotter Mikal såg David fick hon förakt för honom i sitt hjärta (vers 29).

  Till eftertanke:
  David kunde säkert ana att hans dans skulle väcka förakt. Men det var viktigare för David att tillbe och lovsjunga Herren än att vara människor till lags. Paulus skriver att han talar "inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud" (1 Tess 2:4).
  - Vad är det som styr mitt handlande? Vad är viktigast för mig: att vara människor till lags eller att behaga Gud?