6 nov. 2023

ATT FRAMHÄVA SIG SJÄLV – 2 Kung 20

 

Bibelläsning: Andra Kungaboken 20
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+20&version=SFB15

"När Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem."  (2 Kung 20:13 FB)

Kung Hiskia blev dödssjuk och bad Gud om ett helande. Han blev helad och fick då femton extra år att leva (vers 5).

Kungen i Babylon hade hört att Hiskia varit sjuk och sände ett sändebud med en gåva till Hiskia. Hiskia visade då sändebudet allt han hade åstadkommit av rikedomar och överflöd. Detta ledde senare till att Jerusalem blev erövrat och alla rikedomar bortförda (vers 17).

Varför är vi så ivriga att framhäva oss själva? Varför är vi så ivriga att framhålla vad vi har åstadkommit? Varför är vi så ivriga att alla ska veta allt det goda om oss samtidigt som vi försöker dölja allt det som vi inte är så stolta av?

Låt andra tala gott om dig istället. Framhåll i stället vem Gud är och vad Han kan göra. Att framhäva sig själv har sällan något gott med sig. 

______________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag behöver inte framhäva mig själv. Det räcker att Herren ser vad jag gör, och det är han som ska ha all ära. 

_______________

Innehåll:

  Hiskia är på väg att dö och ber innerligt till Herren om att bli helad.

- Jesaja kommer till Hiskia med ett budskap från Herren att Hiskia ska få ytterligare femton år att leva.
- Som ett tecken på att det ska ske låter Herren skuggan gå tio steg tillbaka.

- Då kungen i Babel senare skickar en budbärare till Hiskia, visar Hiskia alla sina rikedomar för sändebudet.

- Jesaja kommer åter med ett bud från Herren att alla dessa rikedomar kommer att tillfalla Babels kung.

Kommentar:
Under nästan hundra år (732-640 f.Kr.) var Hiskia den ende gudfruktige kungen som "gjorde det som var rätt i Herrens ögon" (18:3-4). Han lyssnade på Jesaja och följde hans råd. Men då Jesaja frågade honom vad han hade visat sändebuden från Babel svarade han "De fick se allt som finns i mitt hus" (vers 15). Vi kan läsa i 2 Krön 32:27-31 att Gud hade gett Hiskia väldiga rikedomar och stor framgång. I slutet av sitt liv blev han dock högmodig och visade villigt sändebuden från Babel hur rik han var, utan att ge Gud äran.

Jesaja har fått stor plats i detta kapitel. Hans namn nämns åtta gånger. Han profeterar om Hiskias död. Efter att Hiskia bett Gud om att få leva ytterligare några år, profeterar Jesaja om att Hiskia ska få ytterligare femton år att leva. Jesaja profeterar också om att Jerusalem ska falla för Babylon och att alla de rikedomar som Hiskia visat sändebudet från Babylon ska föras bort. Han profeterar också om att några av Hiskias kommande ättlingar ska bli hovmän i den babyloniske kungen palats (vers 17-18). En av dem som fördes bort var Daniel (Dan 1:3-4).

Till eftertanke:
Varför är vi så ivriga att framhäva oss själva? Varför är vi så ivriga att framhålla vad vi har åstadkommit? Varför är vi så ivriga att alla ska veta allt det goda om oss samtidigt som vi försöker dölja allt det som vi inte är så stolta av?
- Hur står det till med högmodet i mitt eget liv?

Inga kommentarer: