24 nov. 2023

Dagens andakt den 24 november

”Låt oss alltså se till att ingen av er tror sig var för sent ute, medan löftet att få komma in i hans vila ännu står kvar.” (Heb 4:1) 

Så länge vi lever i nådens tidsålder gäller Guds löfte om att vi kan få komma in i hans vila. Det är aldrig för sent! Det är aldrig för sent att bli frälst. Det är aldrig för sent att få sitt liv förvandlat. Det är aldrig för sent att följa Guds vilja för mitt liv.

På senare tid har vi fått höra om flera kända personer som sent i livet tagit emot det nya livet i Jesus Kristus. Ingela Agardh, den kända TV-profilen och nyhetsreportern är bara en av dessa. I en tidningsintervju säger hon: ”Den största nyheten är att jag mött Jesus Kristus”. Det är också den titel som hennes självbiografi fått.  

Ingela Agardh var bara lite mer än 50 år när hon mötte Gud. Det står om Abraham att Herren uppenbarade sig för honom när han var 99 år. (1 Mos 17:1) Få av oss har uppnått denna höga ålder, men i Guds ögon är det aldrig för sent. Gud hade lovat Abraham att Sara skulle föda en son. När Sara fick höra det log hon och tänkte att det var omöjligt. Men Gud talade till Abraham och tillrättavisade honom och sa: Är då något så underbart, att Herren icke skulle förmå det? (1 Mos 18:14, 1917 års översättning). I Guds tidtabell är det aldrig för sent! 

BÖN

Tack för att det inte är för sent att komma till dig och bli frälst. Oavsett hur mitt liv sett ut fram till denna dag, får jag komma till dig, överlåta mig själv till dig och ta emot det nya livet som du erbjuder. 

Inga kommentarer: