5 nov. 2023

GUD HAR HÖRT DIN BÖN – 2 Kung 19

 

Bibelläsning: Andra Kungaboken 19
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+19&version=SFB15

"Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia: "Så säger HERREN, Israels Gud: Jag har hört det som du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien."  (2 Kung 19:14 FB)

Hiskia stod inför en övermäktig fiende. Den assyriska kungen står utanför Jerusalem med en här på flera hundratusen soldater. Hiskia förstår att han, mänskligt sätt, inte har en chans mot denne fiende.

Hiskia vänder sig gång på gång till Gud i sin nöd. Då han får ett hotelsebrev från den assyriska hären, tar Hiskia med brevet och lägger fram det inför Herrens ansikte i Herrens hus (vers14).

Till slut får han beskedet genom Jesaja som säger att Gud har hört hans bön och att Gud ska befria Jerusalem.

Gud vill säga detsamma till dig idag. "Jag har hört din bön". Gud känner din situation, och han känner dig. Dina böner har nått fram. 

________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Jag har hört din bön"
_______________

Innehåll:
- Vers 1-19
Jerusalems befrielse förutsägs.
Hiskias bön
- Vers 20-34
Jesaja förutsäger Sanheribs fall och Jerusalems befrielse.
- Vers 35-37
Sanherib dödas av sina söner

Kommentar:
Hiskia hade slutat betala skatt till Assyrien. Men då Assyriens kung Sanherib hotade Juda skyndade sig Hiskia att betala den skatt som Sanherib begärde (18:14-15).

Men trots det drog Assyrien upp mot Jerusalem. Inför hotet från assyrierna härförare Rab-Shake blev Hiskia och folket i Jerusalem förskräckta. Men då talar Jesaja ord från Herren  och säger att de inte ska vara rädda för Rab-Shake. Han kommer att höra ett rykte som gör att han bryter belägringen och vänder hem igen vilket också skedde (vers 6-8).

Men Sanherib kommer tillbaka med nya hot. Då kommer Jesaja med ännu en profetia om att Gud har hört Hiskias bön (vers 30f). Profetian slutar med beskedet att Sanherib inte skulle komma in i staden, utan istället vända om hem till Nineve (vers 32-34). Nineve var Assyriens huvudstad.

Dagen efter låg 185.000 assyrier döda i lägret och Sanherib bröt upp och vände hem (vers 35-36). I Studiebibeln kan vi läsa denna kommentar: "I sin krönika menar Sanherib att han, efter att ha erövrat fyrtiosex städer i Juda, nöjde sig med att han´stängde in´ Hiskia och Jerusalem ´som en fågel i en bur´ och sedan återvände hem. I en senare version enligt den grekiske historikern Herodotos besvaras en prästkungs bön med en invasion av råttor över den belägrande armén".

Profeten Jesaja hade varit ända sedan kung Ussias dagar 40 år tidigare (Jes 6:1), men alla kungar hade inte lyssnat till Jesaja såsom Hiskia gjorde.

Till eftertanke:
Kapitlet handlar mycket om bönhörelse och tillit till Gud.
- Hur är det med min tillit till Gud? Vågar jag lita på Gud även då motståndet är övermäktigt?

Det var profeten Jesajas ord som ingöt mod i Hiskia och folket i Jerusalem.
- Var finns det profetiska tilltalet idag?
- Ger du dig tid att lyssna in vad Herren säger? Alla Herrens får kan känna igen herdens röst (Joh 10:3-4)

Inga kommentarer: