4 nov. 2023

VEM FÖRTRÖSTAR DU PÅ? – 2 Kung 18

 

Bibelläsning: Andra Kungaboken 18
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+18&version=SFB15

"Vem förtröstar du nu på, eftersom du har satt dig upp mot mig?"  (2 Kung 18: 20 FB)

Hiskia blev kung i Juda. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon (vers 3). Han avskaffade offerhöjderna (vers 4). Han till och med krossade kopparormen som Mose hade gjort flera hundra år tidigare (vers 4). Folket hade fortsatt att tillbe det redskap Gud använt för att förmedla frälsning. Vad lätt vi har att förtrösta på yttre symboler i stället för att förtrösta på verkligheten själv, Jesus.

Det står att Hiskia förtröstade på Herren (vers 5)! Senare i kapitlet kan vi läsa hur den assyriska kungen kommer till Jerusalem med en stor här. Den Assyriske kungens budbärare frågar hur Hiskia kunde vara så enfaldig så att han stod emot hela Assyriens krigsmakt. Hiskia får frågan "Vem förtröstar du på?"

Den Assyriske kungens fråga går genom tusentals år och så möter den dig idag: "Vem förtröstar du på?"
-då det gäller dina bekymmer för idag?
-då det gäller din framtid?
-då den gäller dina närmaste?
"Vem förtröstar du på?"

_______________

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vem förtröstar jag på i mitt liv? 
_______________

Innehåll:
- Vers 1-12
Hiskia blir kung i Juda och han gör det som var rätt i Herrens ögon. (vers 3)
Han förtröstade på Herren. (vers 5) Han höll sig till Herren och vek inte av från honom. (vers 6)
- Vers 13-37
Den assyriske kungen Sanherib tågar mot Jerusalem och sänder budbärare som talar om för folket i Jerusalem hur meningslöst det är att göra motstånd mot assyriernas stora här.

Kommentar:
I förra kapitlet kunde vi läsa om Samarias fall. I detta kapitel ser det ut som om Samaria faller ännu en gång (vers 9-12). Men så är det naturligtvis inte. I förra kapitlet läser vi berättelsen från perspektivet Nordriket Israel. Kapitel 18 talar om Sydrikets Judas historia där Samarias fall också omnämns.

Hiskia står fram bland Israels och Judas kungar. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och avskaffade all avgudadyrkan. Han rev till och med ned kopparormen som restes på Mose tid under ökenvandringen (4 Mos 21:8-9). I flera hundra år hade man tillbett det sätt Herren hade mött dem på och till slut blev kopparormen en avgud och ett hinder i deras gudsrelation.

Kopparormen beskrivs i Nya testamentet som en förebild på Kristus (Joh 3:14).

Juda låg inklämt mellan två stormakter, Egypten och Assyrien. Då Hiskia blev kung lydde Juda under Assyrien. Hiskia slutade tjäna Assyrien och avföll från Assyriens kung (vers 7). Då angrep Assyriens kung Sanherib Juda och belägrade Jerusalem. Sanherib varnar Hiskia för att lita på att få hjälp av Egypten (vers 21).

Till eftertanke:
Juda hade fortsatt att tillbe Guds ingripande med kopparormen.
- Kan det vara så att vi också blir så förälskade i våra former och traditioner så att de nästan blir viktigare än Gud själv?
- Ge exempel.
- Vilka "avgudar" har jag?

 "Vem förtröstar du på?"
-då det gäller dina bekymmer för idag?
-då det gäller din framtid?
-då den gäller dina närmaste?

Inga kommentarer: