5 nov. 2023

Tidig söndagsmorgon den 5 november


MORGONTANKAR: Ta Gud på orden

Uttrycket "ta någon på orden" innebär enligt ett uppslagsverk "att utgå från att någon verkligen menar vad den säger". 

En synonym till att "ta någon på orden" är att "ta fasta på"
- Räkna med att Gud verkligen menar vad han säger i sitt ord!
- Ta fasta på det han säger och bygg ditt liv på det!

_____________________________

"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)
Ibland kan det kännas som att det är många saker att tänka och många bud att hålla reda på då man tror Gud. Det tyckte säkert den laglärde som frågade Jesus vilket bud som var det största. Jesus svarade "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet." (Matt 22:37-38)

Detta vet vi ju. Vi vet att ingenting i livet är viktigare än att älska Gud. Men hur gör vi det? Hur visar vi det?

För det första måste vi förstå att det att älska någon inte är en känsla. Det är ju på samman sätt då man gifter sig. Man lovar inte varandra att ha en känsla av kärlek till varandra. Det är något mycket djupare än så.

Men hur vet vi att vi älskar Jesus? Är det den som mest hänger sig åt lovsång som älskar Gud mest? Är det den som ber mest som älskar Gud mest?

Nej Jesus har faktiskt svarat på frågan om hur vi kan veta om vi älskar Gud. Han har till och med svarat på det flera gånger.
- "Om någon älskar mig mig, håller han fast vid mitt ord" (Joh 14:23) 
- "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord" (Joh 14:23) 

Det finns alltså en termometer som mäter om du lever i det första och största budet, som mäter om du älskar Jesus eller inte. Håller du fast vi Guds ord älskar du Jesus och om du inte håller fast vid Guds ord älskar du inte Jesus. Du kan läsa samma sak i Joh 14:21; 1 Joh 5:3; 2 Joh 6.

Vår huvuduppgift som kristna är att vara lärjungar och göra lärjungar. Men vad är en lärjunge och vad är kännetecknet på att vara en lärjunge?

Jesus definierar lärjungaskapet i ett antal olika uttalanden. Ett av dem kan vi läsa i Johannes 8:31-32: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria."

Om detta är sant så måste också motsatsen vara sant: "Om ni inte förblir i mitt ord är ni verkligen inte mina lärjungar" 

Vad innebär det att förbli i Guds ord? Det handlar inte om att besöka det sporadiskt utan mer att leva i det, som den salige mannen i Psalm 1 som "har sin glädje i Herrens undervisning och som begrundar hans ord dag och natt".

Tänk vad högt Jesus värderar Ordet. Han till och med definierar vår kärlek till honom utifrån vårt förhållande till Bibeln. Och han definierar också vårt lärjungaskap utifrån vårt förhållande till Ordet.

Tänk vad högt Jesus värderar Ordet. Detta gör att vi verkligen måste ta Gud på orden.

/PB

Inga kommentarer: