9 nov. 2023

Psalm 32 - BEFRIELSE FÖR DEN FÅNGNE

 


en-om-dan   150 tuggtabletter från Psaltaren i Bibeln

 Bibelläsning: Psalm 32

"Så länge jag teg förtvinade mina ben...Då uppenbarade jag min synd för dig...Då förlät du mig min syndaskuld" (Ps 32:3-5)

David hade syndat allvarligt. Både mot Gud och mot människor. Han visste om det. Han upplevde synden och skulden som en tung hand över sig och han kom inte undan. Den fanns där både dag och natt även om han försökte låtsas som om den inte fanns, även om han försökte tiga ihjäl den (vers 3).

Det var som om han satt fast i sin egen synd. Han var fångad. Men det fanns en väg till befrielse. En väg ut i frihet. Och David hittade nyckeln, öppnade cellen och blev fri. Nyckeln hette bekännelse! David säger: ”Då uppenbarade jag min synd för dig…då förlät du mig min syndaskuld” (vers 5).


Nya Testamentet ger oss samma nyckel
: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Därför behöver inte heller jag sitta fast eller vara fången i det som varit. Jesus har köpt förlåtelsens möjlighet åt mig. Jag får vara fri!

____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag är friköpt!
____________________________________________

Inga kommentarer: