29 nov. 2023

TVÅ FRONTER – 1 Krön 19

 

Bibelläsning: Första Krönikeboken 19
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Chronicles+19&version=SFB15

"Joab såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig. Han valde då ut en del av Israels bästa manskap och ställde upp dem mot arameerna." (1 Krön 19:10 FB)

David sände ut Joab med hela hären (vers 8). Joabs här befann sig snart mellan två härar, Ammoniterna och arameerna. Den ena hären framför sig och den andra bakom sig.

Ibland kan vi uppleva att vi också måste utkämpa vår kamp på två fronter. Framför oss finns det motstånd vi normal kan förvänta från "världen", de som ännu inte är kristna. Den andra fronten kan vi ha bakom oss. Bakom oss hade vi förväntat att ha våra vänner, de andra kristna, men vi får då och då uppleva starka attacker mot bibeltroheten också från andra som betecknar sig som kristna.

 En präst skrev i en artikel: "Vi har nu lärt oss att hantera att vi lever i en sekulariserad värld, där vi inte kan vänta att det omgivande samhället delar våra värderingar. Men hur ska vi klara att förhålla oss till en sekulariserad kyrka?"

Det kan vara en stor smärta förknippad med att upptäcka att de som vi trodde var våra meningsfränder i själva verket inte alls delar vår tro. 

___________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
En kamp på flera fronter. 

___________________

Innehåll:
Ammoniterna går i krig mot David och får hjälp av arameerna.
David segrar över allt motstånd.

Kommentar:
Ammon gränsade till Israel i Öster. Ammoniterna hade varit fiender till Israel ända sedan domartiden.

Då ammoniternas kung dog och efterträddes av sin son, skickade David några män till den nye kungen, Hanun, för att beklaga sorgen. Men ammoniternas rådgivare trodde att sändebuden var spioner som skulle utforska landet. De rakade av skägget på budbärarna och skar av kläderna ända upp till midjan. Genom detta förödmjukade de hela Israel.

Då ammoniterna förstod sitt misstag använde de stora summor för att leja vagnar och ryttare för att bygga upp en stor här. David samlade då hela Israel och gick över Jordan och drev ammoniterna på flykt (vers 17-18).

Till eftertanke:
Andakten handlar om en kamp på två fronter. Dels mot världen och dels mot kristna som kompromissar med Guds Ord.
- Inom vilka områden kan du uppleva att många kristna kompromissar med Guds Ord idag?

Inga kommentarer: