13 nov. 2023

Dagens andakt den 13 november

 

”Se jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.”
(Upp 3:8 LB) 

 Budskapet till församlingen i Filadelfia är det enda av de sju budskapen till församlingarna, som endast innehåller uppmuntran. Den enda uppmaning som församlingen får är att ”hålla fast det de har”. Vad var hemligheten till att församlingen i Filadelfia fick ett så positivt brev när alla de andra församlingarna fick såväl uppmuntran som förmaning? Svaret finns i dagens bibelord. Det lilla ordet ”ty” förklarar hemligheten. Den öppna dörren för församlingen fanns där av tre skäl: 1) liten kraft 2) de höll fast vid Guds ord och 3) de förnekade inte Herrens namn. Det är intressant att lägga märke till att det inte var ”trots” att de hade liten kraft, utan på grund av, att de insåg att de i sig själva var maktlösa, som Gud kunde använda dem.

Det som skulle kunna stå som en gemensam nämnare för Filadelfiaförsamlingen var beroendet av Herren själv och hans ord, och en villighet att vittna om honom för andra. Den som vinner seger, är den som håller fast vid detta, och löftet till dem är att de ska bli pelare i Guds tempel och att Guds namn, namnet på Guds stad och Jesu nya namn ska skrivas på dem. Om namnet, är ett uttryck för identitet, innebär detta att den som vinner seger får identifiera sig med Gud själv, med Guds sanna församling och med den kommande världens heliga.

BÖN

Herre, hjälp mig att hålla fast vid beroendet av dig själv och hjälp mig att frimodigt vittna om dig för andra. Tack för att jag får tillhöra dig – nu och i evighet.

Inga kommentarer: