19 nov. 2023

Dagens andakt den 19 november

 

”Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.” (Apg 14:3) 

I Bibeln kan vi hitta många uppmaningar och löften, som följer lagen om orsak och verkan. De handlar alltid om att Gud vill samarbeta med människan. Han säger: Om du gör si, kommer jag att göra så. När Guds vilja ska ske på jorden finns det vanligtvis två agenter. Dels måste vi göra vår del, - vi får göra det möjliga. Sedan gör Gud sin del. Han står för det omöjliga. Otaliga löften följer denna princip i Bibeln. Jesus säger: ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila.” (Matt 11:28). Vår del är att komma till Jesus. Hans del är att skänka vila. (Matt 11:28) I 1 Johannes brev står det: ”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:9). Gud förväntar att vi ska göra vår del: bekänna. Sedan gör han sin del. Han förlåter och renar.

När Gud har gett ett sådant här löfte, du kan själv leta upp en mängd sådana i Bibeln, kommer han inte att agera förrän du har gjort din del. Men när du gör din del, kommer du att få se Guds kraft förlösas.

BÖN

Herre hjälp mig idag att göra min del, och i stilla förtröstan invänta uppfyllelsen av dina löften till mig.

Inga kommentarer: