10 nov. 2023

 


  FÅNGENSKAP – 2 kung 24

Bibelläsning: Andra Kungaboken 24
Läs Bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Kings+24&version=SFB15

"Hela Jerusalem, alla befälhavare och alla tappra stridsmän, alla hantverkare och smeder förde han bort i fångenskap, tillsammans 10.000 män. Bara de fattigaste i landet lämnades kvar."  (2 Kung 24:14 FB)

Det verkar som om folkets synder under flera generationer hinner ifatt dem. År av avgudadyrkan leder till förfall och slutligen fångenskap.

Hela Jerusalem förs bort till den babyloniska fångenskapen. I alla fall alla som var något att räkna med. Ledarskapet, krigarna, konstnärerna, alla fördes de bort.

Men det var en grupp som inte fördes bort i fångenskap. En grupp som behöll sin frihet: de fattiga.

Beror det på att Gud alltid värnar på ett särskilt sätt för dem som är fattiga och lider? Eller kan vi tolka det som att rikedom förslavar? Någon har sagt att den enda som är riktigt fri är den som inte äger någonting.

I varje fall påminner berättelsen oss om att varken rikedom eller position kan ge oss varaktig trygghet. Den enda varaktiga tryggheten finns hos Herren. Sök därför först Guds rike och hans rättfärdighet (Matt 6:33)  

_________________

- Mannakorn att tugga på under dagen: 
Den enda varaktiga tryggheten finns hos Herren.

_________________

Innehåll:
Kungen i Babylon, Nebukadnessar, intar Jerusalem och för bort de flesta av invånarna till Babylon. Nebukadnessar tillsätter Sidkia som ny kung i Jerusalem.

Kommentar:
Juda var en lydstat till Egypten, men då Nebukadnessar, kungen i Babel, besegrade Egypten tog han över Juda 605 f.Kr.

Några år senare gjorde Jerusalem uppror mot Babylonien. Nebukadnessar belägrade Jerusalem och efter en stunds belägring gav sig Judas kung Jojakin åt kungen i Babel. Stora delar av Jerusalems befolkning blev deporterade till Babel, bland fanns Daniel (Dan 1:1). Jerusalem plundrades också på alla skatter från Herrens tempel och från kungens palats (vers 13).

Babels kung gjorde därefter Sidkia till kung i Jerusalem efter Jojakin och han regerade i Jerusalem i elva år. Men Jerusalem stod fortfarande under Babels överhöghet.

Slutet börjar närma sig för Juda och Jerusalem i enlighet med vad "Herren hade talat genom sina tjänare profeterna" (vers 2). Se Jeremia 2-25 och Hesekiel 4-24.

Till eftertanke:
Ett huvudbudskap i hela Gamla Testamentet var att om folket skulle höra Guds Ord och följa det skulle det gå dem väl, och om folket inte skulle höra Guds Ord och inte följa det skulle det gå dem illa. Gud står fast vid sitt ord och Jerusalems undergång var resultat av folkets bortvändhet från Gud. 

Om de flesta kungarna i Judas historia står det att de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Om några få kan vi läsa att de gjorde det som var rätt i Herrens ögon.
- Vad tror du det skulle stå om vårt land idag?
- Vad tror du det skulle stå om Guds församling idag?
- Vad tror du det skulle stå om dig idag?

Inga kommentarer: